Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

10,15x61R Jarmann

2 5.007

10,15x63R srbský Mauser

2 5.553

10,2x46

1 1.091

10,3x65 R

1 1.285

10,4 mm švýcarský pro karabinu Vetterli

1 4.946

10,4 mm švýcarský zkušební dlouhý

1 2.222

10,4x38R švýcarský Vetterli

2 7.645

10,4x42 R

1 1.574

10,4x47R italský Vetterli

2 5.898

10,5x47 R

1 1.675

10,5x52 R

1 1.605

10,6x47R ruský Berdan pro karabinu

1 2.417

10,6x58R ruský Berdan

2 6.262

10,75 Collath

1 2.117

10,75 Hunting

1 1.420

10,75 Mauser

1 3.082

10,75 Roth

1 1.499

10,75x57

1 1.253

10,75x70 R Barella

1 1.196

10x36 R

1 1.190

10x52 R

1 1.444

11 mm Chassepot

1 2.087

11 x 37 R Grenzaufseher

2 1.300

11,15x60 R

1 1.755

11,15x60R Mauser

2 12.782

11,15x65 R

1 1.418

11,2 Kropatschek Heissig

1 2.043

11,2x35,6R Werndl

3 5.674

11,2x36,3R Frühwirth

2 5.273

11,2x36R Werndl

2 4.959

11,3x36R Werndl pro karabinu m.67

2 7.516

11,3x41R Werndl m.67

2 7.387

11,3x48 R

1 1.210

11,43x55R turecký

2 3.970

11,43x59R rumunský Peabody

1 3.637

11,5x40 R

1 1.225

11,5x57R španělský Reformado

2 2.820

11,6 x 35 R Werder

1 1.432

11,60x60R Murata

2 3.981

11,6x40 R Dánský

1 1.221

11,7 Dánský Remington

1 1.349

11,7x27R dánský

1 2.379

11,7x42R dánský Remington

2 3.569

11,7x51R dánský Remington

2 4.139

11x28 R

1 887

11x41R Werder

1 4.223

11x42R Albini-Comblain pro karabinu

1 3.813

11x46 R Dánský Remington

1 1.481

11x46R holandský Beaumont pro karabinu

1 1.985

11x49R egyptský Remington

3 4.204

11x50R Albini

1 3.521

11x50R bulharský Berdan pro karabinu

1 2.892

11x50R Werder

2 5.120

11x51R Beaumont

2 4.428

11x51R belgický Comblain

2 4.680

11x51R Gras pro výcvikovou pušku

1 2.284

11x52R Beaumont M71/78

2 4.726

11x53R brazilský Comblain

2 3.914

11x57R bulharský Berdan

1 2.737

11x57R španělský Remington

2 4.258

11x58R Werndl

2 10.294

11x59R Gras

2 7.761

12 x 44 R

1 877

12,17x29R

2 2.736

12,17x42R švédský Remington

2 3.601

12,17x44R norský Remington

1 4.132

12,7x108

3 9.148

12,7x44 R norský Remington CF

1 1.738

12,7x45 papežský Remington

1 3.790

12x44 R Hagen Lund

1 1.219

13 mm Dreyse

1 2.125

13 mm Mitrailleuse

7 1.792

13,2x99

1 329

13x92 SR

3 3.843

14 mm pro pušku M 67

2 9.004

14,5x114

3 9.612

14,5x41 R

2 1.661

15,24 Krnka

1 2.647

15,5x106 FN

1 1.647

15,5x35R srbský Peabody

1 3.066

17,5x28R dánský Snider

1 2.580

17,5x29R holandský Snider

1 2.800

17x32R

1 2.202

18 mm švýcarský Milbank-Amsler

2 4.469

18 mm Tabatiére

2 2.103

20 mm ShVAK

1 3.565

20x110 mm HS

1 3.366

20x82 mm

1 3.575

4,5x26R

1 3.181

4,6x36 CETME

1 1.890

4,73x33

1 3.394

4,85 Assault Rifle

1 1.501

5 mm Flobert se střelou

3 8.126

5,2 Kronprinz

1 1.442

5,45x39 mm

6 9.992

5,5 Sömmerda

1 1.191

5,56 Eiger

1 1.537

5,56 Steyr experimental SCF

1 1.289

5,56x45 NATO

1 4.312

5,6 mm Ultra Rapid

2 3.147

5,66x39 APS

1 1.183

5,6x39

1 2.892

5,6x50 (R)

1 3.254

5,6x57 (R)

1 5.109

5,6x61 (R)

1 3.007

5,7 Sportovní

1 1.149

5,7x28

2 5.717

5,7x33

1 1.092

5,8x42

1 1.410

6 mm Lee Navy

2 5.032

6 mm Musgrave

1 2.157

6 mm Norma BR

1 1.559

6 mm PPC - USA

1 2.590

6 mm Remington

1 1.438

6 mm Scheiring

1 1.795

6 x 62 (R) Fréres

1 2.608

6 x 70 R

1 2.035

6,45 GP 80

1 1.345

6,5 - 284 Norma

1 3.464

6,5x27 R

1 1.434

6,5x40 R

1 1.926

6,5x41 R

1 1.421

6,5x48 R

1 1.578

6,5x51R Arisaka

3 6.544

6,5x52 Carcano

2 10.660

6,5x53 Mondragon

1 2.729

6,5x53,5 Daudeteau

2 3.929

6,5x54 Mannlicher-Schönauer

2 7.041

6,5x54 Mauser

1 2.369

6,5x54 R Mosin

1 1.947

6,5x54 R Tesching

1 1.475

6,5x54R Mannlicher

2 8.306

6,5x55 SE

2 9.358

6,5x57 (R)

1 3.349

6,5x58 Mauser

2 5.820

6,5x58 R Krag Jörgensen

1 2.240

6,5x64 (R)

1 1.869

6,5x65 (R)

1 3.271

6,5x68 (R)

1 4.149

6,5x70 R

1 3.292

6,8 mm SPC

2 2.823

6,8x33 R

1 1.146

6,8x37 R

1 1.176

6,8x57 Mauser

1 5.619

7 mm - 08 Remington

1 1.509

7 mm BR Remington

1 1.364

7 mm brazilský Mauser

2 1.816

7 mm Imperial Magnum

1 1.383

7 mm Magnum H&H

1 1.134

7 mm Meunier

1 1.125

7 mm RUM

1 1.913

7 mm STW

1 1.192

7 mm Weatherby Magnum

1 1.353

7 mm-08 Remington

1 1.765

7,35X51

2 4.011

7,5 mm Schmidt-Rubin, model 1890

1 3.169

7,5 mm Schmidt-Rubin, model 1890/03

2 3.170

7,5x38

1 2.434

7,5x45

7 4.015

7,5x54 francouzský, model 1929

2 4.630

7,5x55 GP11

2 5.289

7,5x58 francouzský, model 1924

2 3.477

7,62x39

7,62 mm vz. 43

13 33.192

7,62x45

7 13.446

7,62x51 NATO

1 3.837

7,62x54R

40 49.321

7,65x35

1 1.680

7,65x38

1 1.406

7,65x53 argentinský

2 7.100

7,7 mm Geco

1 1.635

7,7x58 Arisaka

3 4.444

7,7x58 SR

8 4.482

7,92 CETME

1 2.138

7,92x107 Maroszek

1 2.289

7,92x33

5 9.014

7,92x57R

2 6.155

7,92x61

2 3.512

7,92x94 - Patrone 318

1 3.189

7mm Rapid (Zbrojovka Brno)

2 3.545

7x33 Sako

1 2.795

7X49

1 2.567

7x57

2 6.289

7x57 R

2 2.435

7x61 S&H Super

1 1.418

7x64 Brenneke

1 1.863

7x65 R

1 2.295

7x66 SE

1 3.423

7x72 R

1 2.775

7x75 R SE vom Hofe

1 2.996

8,15 Frohn dlouhý

1 1.556

8,15 Frohn krátký

1 1.631

8,15x40 R

1 1.415

8,2x45 Krnka

1 2.050

8,2x53 R

1 1.446

8,2x72 R

1 1.818

8mm Mannlicher m.90

1 1.960

8mm Rapid (Zbrojovka Brno)

4 7.560

8mm Remington

1 1.224

8x38 R

1 908

8x42 R

1 1.286

8x42 R M.88

1 1.009

8x47 R

1 1.175

8x48 R

1 1.366

8x50,5 Bergmann

1 2.760

8x50R

9 13.721

8x50R Lebel

3 11.627

8x50R Mannlicher siamský

2 5.544

8x51 Mauser

1 2.713

8x52R Mauser siamský

2 4.064

8x53R Murata

1 3.934

8x54 Krag

1 2.649

8x56R M30

2 7.779

8x56R M30S

2 7.372

8x57 JR (JRS)

1 3.439

8x57 R

1 1.761

8x57 R/360

1 2.307

8x57J

1 11.215

8x57JS

7 31.990

8x57R holandský pro kulomet

2 4.665

8x58R Krag-Jörgensen

2 6.738

8x58R S&S

1 2.525

8x59 Breda

2 4.649

8x59 R Peterlongo

1 831

8x60

1 1.630

8x60R Guedes portugalský

1 4.387

8x60R Kropatschek

1 12.655

8x63 švédský

2 3.854

8x64

1 2.383

8x68 S

1 2.580

8x71 Peterlongo

1 1.371

8x75 R

1 2.423

8x75 RS

1 3.594

8x87

1 1.765

9 x 40 R

1 756

9,15x60 R

1 993

9,1x40 R

1 1.950

9,2x51R Rubin

1 2.478

9,3x53 R

1 2.851

9,3x53 R Swiss

1 1.475

9,3x53 Swiss

1 1.915

9,3x57 Mauser

1 3.233

9,3x57 R

1 3.399

9,3x62

1 3.825

9,3x63 G

1 2.467

9,3x64 Brenneke

1 4.861

9,3x65 R

1 1.903

9,3x66 Sako

1 5.413

9,3x72 R

1 2.922

9,3x74 R

1 3.115

9,3x80 R

1 1.732

9,3x82 R

1 2.779

9,5x52 R

1 1.010

9,5x56

1 1.596

9,5x60 R Jagd

1 1.241

9,5x60R

2 5.405

9,5x66 SE

1 3.358

9,6x47 R Scheiben

1 1.655

9,8x42 R

1 820

9x36 R

1 1.649

9x39

1 3.753

9x47 R

1 1.600

9x50 R

1 1.485

9x56

1 2.670

9x57

1 1.783

9x60 R

1 964

9x71R Peterlongo

1 2.617

Náboj typ 38

Type 38 Cartridge / 三八式実包

1 514

Náboj typ 92

Type 92 Generally Cartridge / 九二式普通実包

1 414

Náboj typ 99

Type 99 Generally Cartridge / 九九式普通実包

1 465