Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

10,15x61R Jarmann

2 4.968

10,15x63R srbský Mauser

2 5.518

10,2x46

1 1.077

10,3x65 R

1 1.250

10,4 mm švýcarský pro karabinu Vetterli

1 4.906

10,4 mm švýcarský zkušební dlouhý

1 2.203

10,4x38R švýcarský Vetterli

2 7.564

10,4x42 R

1 1.542

10,4x47R italský Vetterli

2 5.870

10,5x47 R

1 1.652

10,5x52 R

1 1.567

10,6x47R ruský Berdan pro karabinu

1 2.393

10,6x58R ruský Berdan

2 6.195

10,75 Collath

1 2.105

10,75 Hunting

1 1.415

10,75 Mauser

1 3.053

10,75 Roth

1 1.483

10,75x57

1 1.245

10,75x70 R Barella

1 1.181

10x36 R

1 1.177

10x52 R

1 1.422

11 mm Chassepot

1 2.060

11 x 37 R Grenzaufseher

2 1.289

11,15x60 R

1 1.722

11,15x60R Mauser

2 12.650

11,15x65 R

1 1.404

11,2 Kropatschek Heissig

1 2.013

11,2x35,6R Werndl

3 5.624

11,2x36,3R Frühwirth

2 5.252

11,2x36R Werndl

2 4.929

11,3x36R Werndl pro karabinu m.67

2 7.422

11,3x41R Werndl m.67

2 7.142

11,3x48 R

1 1.177

11,43x55R turecký

2 3.949

11,43x59R rumunský Peabody

1 3.620

11,5x40 R

1 1.211

11,5x57R španělský Reformado

2 2.802

11,6 x 35 R Werder

1 1.399

11,60x60R Murata

2 3.951

11,6x40 R Dánský

1 1.203

11,7 Dánský Remington

1 1.329

11,7x27R dánský

1 2.374

11,7x42R dánský Remington

2 3.532

11,7x51R dánský Remington

2 4.111

11x28 R

1 881

11x41R Werder

1 4.203

11x42R Albini-Comblain pro karabinu

1 3.806

11x46 R Dánský Remington

1 1.466

11x46R holandský Beaumont pro karabinu

1 1.975

11x49R egyptský Remington

3 4.169

11x50R Albini

1 3.491

11x50R bulharský Berdan pro karabinu

1 2.875

11x50R Werder

2 5.074

11x51R Beaumont

2 4.401

11x51R belgický Comblain

2 4.646

11x51R Gras pro výcvikovou pušku

1 2.275

11x52R Beaumont M71/78

2 4.715

11x53R brazilský Comblain

2 3.892

11x57R bulharský Berdan

1 2.707

11x57R španělský Remington

2 4.239

11x58R Werndl

2 10.178

11x59R Gras

2 7.680

12 x 44 R

1 871

12,17x29R

2 2.726

12,17x42R švédský Remington

2 3.590

12,17x44R norský Remington

1 4.109

12,7x108

3 9.064

12,7x44 R norský Remington CF

1 1.735

12,7x45 papežský Remington

1 3.768

12x44 R Hagen Lund

1 1.211

13 mm Dreyse

1 2.101

13 mm Mitrailleuse

7 1.789

13,2x99

1 318

13x92 SR

3 3.819

14 mm pro pušku M 67

2 8.921

14,5x114

3 9.556

14,5x41 R

2 1.649

15,24 Krnka

1 2.615

15,5x106 FN

1 1.622

15,5x35R srbský Peabody

1 3.056

17,5x28R dánský Snider

1 2.571

17,5x29R holandský Snider

1 2.787

17x32R

1 2.193

18 mm švýcarský Milbank-Amsler

2 4.442

18 mm Tabatiére

2 2.087

20 mm ShVAK

1 3.537

20x110 mm HS

1 3.342

20x82 mm

1 3.552

4,5x26R

1 3.169

4,6x36 CETME

1 1.886

4,73x33

1 3.378

4,85 Assault Rifle

1 1.497

5 mm Flobert se střelou

3 8.066

5,2 Kronprinz

1 1.439

5,45x39 mm

6 9.846

5,5 Sömmerda

1 1.186

5,56 Eiger

1 1.533

5,56 Steyr experimental SCF

1 1.281

5,56x45 NATO

1 4.282

5,6 mm Ultra Rapid

2 3.138

5,66x39 APS

1 1.176

5,6x39

1 2.872

5,6x50 (R)

1 3.235

5,6x57 (R)

1 5.080

5,6x61 (R)

1 2.991

5,7 Sportovní

1 1.142

5,7x28

2 5.692

5,7x33

1 1.090

5,8x42

1 1.379

6 mm Lee Navy

2 5.005

6 mm Musgrave

1 2.149

6 mm Norma BR

1 1.552

6 mm PPC - USA

1 2.575

6 mm Remington

1 1.431

6 mm Scheiring

1 1.790

6 x 62 (R) Fréres

1 2.579

6 x 70 R

1 2.029

6,45 GP 80

1 1.341

6,5 - 284 Norma

1 3.403

6,5x27 R

1 1.426

6,5x40 R

1 1.922

6,5x41 R

1 1.418

6,5x48 R

1 1.572

6,5x51R Arisaka

3 6.492

6,5x52 Carcano

2 10.593

6,5x53 Mondragon

1 2.715

6,5x53,5 Daudeteau

2 3.910

6,5x54 Mannlicher-Schönauer

2 7.003

6,5x54 Mauser

1 2.354

6,5x54 R Mosin

1 1.930

6,5x54 R Tesching

1 1.470

6,5x54R Mannlicher

2 8.265

6,5x55 SE

2 9.305

6,5x57 (R)

1 3.326

6,5x58 Mauser

2 5.785

6,5x58 R Krag Jörgensen

1 2.220

6,5x64 (R)

1 1.858

6,5x65 (R)

1 3.235

6,5x68 (R)

1 4.119

6,5x70 R

1 3.271

6,8 mm SPC

2 2.794

6,8x33 R

1 1.126

6,8x37 R

1 1.163

6,8x57 Mauser

1 5.590

7 mm - 08 Remington

1 1.501

7 mm BR Remington

1 1.360

7 mm brazilský Mauser

2 1.794

7 mm Imperial Magnum

1 1.375

7 mm Magnum H&H

1 1.125

7 mm Meunier

1 1.117

7 mm RUM

1 1.902

7 mm STW

1 1.190

7 mm Weatherby Magnum

1 1.347

7 mm-08 Remington

1 1.753

7,35X51

2 3.982

7,5 mm Schmidt-Rubin, model 1890

1 3.140

7,5 mm Schmidt-Rubin, model 1890/03

2 3.156

7,5x38

1 2.421

7,5x45

7 3.997

7,5x54 francouzský, model 1929

2 4.585

7,5x55 GP11

2 5.254

7,5x58 francouzský, model 1924

2 3.450

7,62x39

7,62 mm vz. 43

13 32.881

7,62x45

7 13.340

7,62x51 NATO

1 3.803

7,62x54R

40 48.852

7,65x35

1 1.660

7,65x38

1 1.395

7,65x53 argentinský

2 7.035

7,7 mm Geco

1 1.623

7,7x58 Arisaka

3 4.427

7,7x58 SR

8 4.459

7,92 CETME

1 2.116

7,92x107 Maroszek

1 2.271

7,92x33

5 8.940

7,92x57R

2 6.117

7,92x61

2 3.489

7,92x94 - Patrone 318

1 3.149

7mm Rapid (Zbrojovka Brno)

2 3.537

7x33 Sako

1 2.770

7X49

1 2.559

7x57

2 6.232

7x57 R

2 2.417

7x61 S&H Super

1 1.409

7x64 Brenneke

1 1.848

7x65 R

1 2.278

7x66 SE

1 3.397

7x72 R

1 2.736

7x75 R SE vom Hofe

1 2.962

8,15 Frohn dlouhý

1 1.548

8,15 Frohn krátký

1 1.620

8,15x40 R

1 1.409

8,2x45 Krnka

1 2.045

8,2x53 R

1 1.443

8,2x72 R

1 1.787

8mm Mannlicher m.90

1 1.932

8mm Rapid (Zbrojovka Brno)

4 7.515

8mm Remington

1 1.216

8x38 R

1 906

8x42 R

1 1.277

8x42 R M.88

1 1.005

8x47 R

1 1.171

8x48 R

1 1.362

8x50,5 Bergmann

1 2.746

8x50R

9 13.565

8x50R Lebel

3 11.507

8x50R Mannlicher siamský

2 5.516

8x51 Mauser

1 2.689

8x52R Mauser siamský

2 4.048

8x53R Murata

1 3.924

8x54 Krag

1 2.636

8x56R M30

2 7.734

8x56R M30S

2 7.330

8x57 JR (JRS)

1 3.392

8x57 R

1 1.742

8x57 R/360

1 2.269

8x57J

1 11.151

8x57JS

7 31.762

8x57R holandský pro kulomet

2 4.647

8x58R Krag-Jörgensen

2 6.676

8x58R S&S

1 2.481

8x59 Breda

2 4.629

8x59 R Peterlongo

1 818

8x60

1 1.615

8x60R Guedes portugalský

1 4.367

8x60R Kropatschek

1 12.590

8x63 švédský

2 3.833

8x64

1 2.355

8x68 S

1 2.563

8x71 Peterlongo

1 1.366

8x75 R

1 2.411

8x75 RS

1 3.572

8x87

1 1.759

9 x 40 R

1 747

9,15x60 R

1 988

9,1x40 R

1 1.926

9,2x51R Rubin

1 2.457

9,3x53 R

1 2.824

9,3x53 R Swiss

1 1.464

9,3x53 Swiss

1 1.896

9,3x57 Mauser

1 3.218

9,3x57 R

1 3.375

9,3x62

1 3.791

9,3x63 G

1 2.448

9,3x64 Brenneke

1 4.821

9,3x65 R

1 1.881

9,3x66 Sako

1 5.389

9,3x72 R

1 2.901

9,3x74 R

1 3.089

9,3x80 R

1 1.712

9,3x82 R

1 2.772

9,5x52 R

1 1.005

9,5x56

1 1.589

9,5x60 R Jagd

1 1.230

9,5x60R

2 5.335

9,5x66 SE

1 3.315

9,6x47 R Scheiben

1 1.644

9,8x42 R

1 815

9x36 R

1 1.630

9x39

1 3.688

9x47 R

1 1.594

9x50 R

1 1.476

9x56

1 2.662

9x57

1 1.770

9x60 R

1 949

9x71R Peterlongo

1 2.597

Náboj typ 38

Type 38 Cartridge / 三八式実包

1 506

Náboj typ 92

Type 92 Generally Cartridge / 九二式普通実包

1 409

Náboj typ 99

Type 99 Generally Cartridge / 九九式普通実包

1 455