Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.636

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.735

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.760

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.461

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.725

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.029

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.352

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.519

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.849

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.337

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.799

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.209

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.008

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.298

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.131

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.325

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 5.077

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.428

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.431

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.138

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.760

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 1.966

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.630

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.182

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.839

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.321

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.161

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.271

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.294

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.721

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.385

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.271

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.819

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.374

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.117

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.706

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 3.909

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.666

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.654

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.894

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.828

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.186

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.055

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.062

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.165

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.049

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 2.984

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.616

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.878

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.346

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.284

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.173

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.615

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.340

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.169

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.448

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.211

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.410

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.906

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.306

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 2.929

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 2.991

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.140

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 3.926

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.709

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.262

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.617

Prejavy

3 5.779

Rozkazy, smernice

1 4.800

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.021

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.533

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.829

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.874

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.257

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.790

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.088

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.429

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.669

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 2.984

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.422

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.391

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.162

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.891

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.571

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.917

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.282

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.760

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.191

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.560

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.084

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.555

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.923

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.783

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.842

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.533

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.706

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.707

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 4.953

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.879

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.629

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.576

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.797

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 3.940

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.172

Vojenské prísahy

1 4.609

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.249

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 33.577

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 21.690

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 20.736

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.213

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.042

Dlouhý telegram

Jan Ešner 19.550

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.268

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.334

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.355

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.691

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 11.860

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 21.582

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.351

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.655

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.555

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.087

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.187

Leták národního výboru

Jan Flieger 10.849

Marshallův plán

Jan Ešner 18.122

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.415

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.698

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.457

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.469

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.045

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.577

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 26.408

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 18.434

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.676

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 14.975

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 28.470

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 12.872

Promluvy

Bronco 9.895

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.296

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.513

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.283

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.207

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.431

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.700

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.305

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.680

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.453

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 12.843

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 11.914

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.188

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.639

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.487

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.431

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.252

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.659

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 15.797

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.395

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 24.721

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 14.571

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.409

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 14.958

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 15.699

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.350

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.132

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 24.225

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.682

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.395

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 3.847

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.341

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.871

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.590

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.658

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.328

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.879

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.608

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.016

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.750

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.495

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.816

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.679

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.286

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.672

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.219

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.884

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.727

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.697

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.973

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.706

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.142

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.212

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.525

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 7.570

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.175

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.024

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.678

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.585

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 4.832

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 4.996

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 4.832

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.283

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 4.890

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.068

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 4.904

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.277

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 5.841

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 5.639

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.184

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.153

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 4.793

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 4.972

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 4.827

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 4.916

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.777

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.556

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 4.846

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.007

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.622

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.103

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.215

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 4.867

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 4.909

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 4.940

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 4.923

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 7.936

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 18.803

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.360

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 55.874

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.638

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.532

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.218

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.624

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.742

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 8.857

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.020

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.602

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.367

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.407

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.505

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.623

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.252

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 7.902

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 6.905

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 6.948

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 8.931

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.650

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 7.753

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.001

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.204

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.470

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.057

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 13.801

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.641

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 11.959

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.494

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.583

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.429

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.387

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.392