Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 774 příspěvků vloženo, 2573 editováno a 782 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 4.072

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 3.149

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.230

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.972

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.593

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.494

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.882

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.998

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.419

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.732

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.186

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.785

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.435

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 6.019

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.667

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.924

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 6.358

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.847

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.919

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.757

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.339

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.650

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 4.092

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.612

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.297

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.874

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.682

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 11.476

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.452

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.276

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.983

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 7.416

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.652

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.894

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.857

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 603

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 3.136

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.589

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 3.078

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.258

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.421

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.503

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.877

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.528

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.621

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.681

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.748

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.438

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 3.012

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.311

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.876

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.841

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.935

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 4.099

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.891

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.670

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.951

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.709

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.914

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.438

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.729

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.527

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.505

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.609

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.527

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 4.165

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.710

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.989

Prejavy


3 6.409

Rozkazy, smernice


1 5.183

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.422

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.365

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.213

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.270

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.804

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.206

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.543

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 5.017

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 530

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 3.039

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.368

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.840

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.743

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.981

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.418

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 5.200

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.327

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.671

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 4.091

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.586

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.948

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.447

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.921

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.266

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.165

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.321

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.907

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 3.058

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.231

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.688

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.312

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 3.058

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 4.127

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.822

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.386

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.728

Vojenské prísahy


1 4.966

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.648

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 39.970

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 25.106

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 23.987

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 18.127

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 13.803

Dlouhý telegram

Jan Ešner 22.790

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 16.076

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 15.902

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 19.736

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 18.140

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 13.583

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 25.282

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 13.242

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 13.806

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 13.098

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 18.965

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 17.443

Leták národního výboru

Jan Flieger 12.387

Marshallův plán

Jan Ešner 22.290

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 19.352

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 11.273

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.879

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.948

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 8.605

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 8.018

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 36.481

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 21.541

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 11.186

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 16.473

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 32.363

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 14.492

Promluvy

Bronco 11.936

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 15.308

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 11.382

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 12.306

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 12.042

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 17.290

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 11.535

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.971

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 11.364

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 16.210

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 14.893

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 13.787

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 14.322

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 13.477

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 18.224

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 13.671

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 28.966

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 12.302

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 18.279

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 14.188

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 28.881

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 18.065

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 10.128

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 17.466

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 18.683

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 13.980

Teheránská deklarace

Jan Flieger 17.124

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 30.617

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.250

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.753

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.664

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.735

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.423

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.042

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.101

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.796

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.417

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.018

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.353

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.441

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.910

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.229

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.167

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.671

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.130

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.736

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.793

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.246

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.116

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.695

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.061

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 15.215

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 8.188

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 7.420

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 11.209

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 7.798

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 6.689

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 6.473

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 6.357

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 6.416

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 6.780

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 6.627

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 7.771

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 6.628

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 8.332

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.975

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 7.761

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 8.401

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 8.537

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 8.202

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 7.475

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 6.922

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 7.265

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 6.604

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 6.562

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 6.407

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 6.263

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 6.524

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 7.519

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 7.316

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 6.605

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 7.661

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 7.280

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 6.559

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 7.356

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 6.858

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 10.933

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 21.293

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 24.077

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 61.211

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.375

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 11.214

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.975

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 10.247

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 10.377

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 10.361

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 10.579

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 10.253

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 22.436

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 11.052

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 10.453

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 9.399

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.936

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 9.785

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 8.603

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 8.779

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 10.768

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 8.450

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 9.284

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 8.587

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 9.064

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 8.237

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 8.605

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 15.441

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 14.225

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 13.860

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 13.537

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 14.249

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 15.392

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 14.273

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 15.512