Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
Sraz 22.01.2017 Praha | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.596

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.705

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.720

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.421

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.678

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 2.993

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.306

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.475

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.805

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.293

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.765

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.156

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 2.978

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.241

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.101

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.292

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 5.006

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.378

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.399

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.090

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.724

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 1.924

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.587

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.146

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.810

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.277

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.127

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.161

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.236

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.665

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.337

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.199

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.776

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.336

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.067

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.673

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 3.861

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.635

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.611

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.863

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.766

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.155

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.027

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.025

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.121

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 15.976

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 2.957

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.591

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.847

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.315

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.231

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.134

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.572

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.303

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.130

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.416

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.174

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.374

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.879

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.281

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 2.891

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 2.952

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.110

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 3.888

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.673

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.225

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.588

Prejavy

3 5.728

Rozkazy, smernice

1 4.769

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 2.986

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.471

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.801

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.834

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.097

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.748

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.040

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.387

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.645

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 2.952

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.381

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.357

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.122

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.865

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.535

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.883

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.251

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.726

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.165

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.530

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.055

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.523

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.900

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.748

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.808

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.490

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.676

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.668

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 4.912

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.854

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.601

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.533

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.729

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 3.918

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.133

Vojenské prísahy

1 4.587

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.209

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 33.097

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 21.517

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 20.513

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.079

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 11.902

Dlouhý telegram

Jan Ešner 19.332

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.141

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.149

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.206

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.465

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 11.726

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 21.379

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.210

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.530

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.423

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 14.886

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.018

Leták národního výboru

Jan Flieger 10.747

Marshallův plán

Jan Ešner 17.733

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.284

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.559

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.335

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.369

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 6.948

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.478

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 25.936

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 18.103

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.573

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 14.815

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 28.239

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 12.791

Promluvy

Bronco 9.778

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.137

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.388

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.167

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.007

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.192

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.577

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.179

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.558

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.334

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 12.709

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 11.764

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.050

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.475

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.293

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.261

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.052

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.514

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 15.624

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.211

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 24.466

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 14.359

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.300

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 14.828

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 15.532

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.217

Teheránská deklarace

Jan Flieger 13.979

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 23.847

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.575

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.290

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 3.743

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.234

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.760

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.479

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.531

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.208

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.746

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.490

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.900

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.635

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.401

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.608

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.583

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.174

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.527

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.079

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.749

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.617

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.575

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.835

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.605

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.004

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.121

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.429

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 7.479

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.086

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 4.942

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.585

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.488

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 4.753

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 4.918

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 4.744

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.164

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 4.792

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 4.970

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 4.810

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.179

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 5.734

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 5.529

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.081

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.064

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 4.693

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 4.863

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 4.729

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 4.823

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.679

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.494

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 4.751

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 4.897

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.537

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.000

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.128

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 4.766

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 4.831

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 4.838

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 4.821

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 7.812

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 18.513

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.180

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 55.333

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.527

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.413

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.121

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.512

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.629

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 8.731

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 8.907

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.502

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.128

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.289

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.379

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.514

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.155

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 7.765

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 6.796

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 6.848

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 8.809

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.552

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 7.639

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 6.926

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.085

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.377

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 6.939

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 13.674

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.482

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 11.801

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.356

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.475

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.286

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.271

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.228