Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.903

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.993

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.022

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.739

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.232

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.308

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.651

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.780

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.204

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.583

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.026

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.567

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.275

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.705

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.440

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.692

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.761

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.685

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.705

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.494

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.101

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.403

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.897

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.411

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.093

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.604

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.457

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.994

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.037

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.046

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.708

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.915

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.315

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.672

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.549

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 357

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.957

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.301

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.893

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.002

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.208

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.206

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.570

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.317

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.402

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.456

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.046

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.246

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.840

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.123

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.635

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.615

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.606

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.885

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.651

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.453

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.727

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.502

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.710

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.196

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.542

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.262

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.283

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.417

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.281

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.979

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.514

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.834

Prejavy


3 6.176

Rozkazy, smernice


1 5.016

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.268

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.013

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.049

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.112

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.558

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.019

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.366

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.756

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 309

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.868

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.204

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.677

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.597

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.632

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.224

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.977

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.165

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.506

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.958

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.421

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.791

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.299

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.777

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.131

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.022

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.094

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.768

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.912

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.033

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.396

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.142

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.877

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.893

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.332

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.207

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.488

Vojenské prísahy


1 4.813

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.482

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 36.662

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.780

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.374

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.161

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.880

Dlouhý telegram

Jan Ešner 21.138

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.190

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.649

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.551

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.798

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.671

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 23.132

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.277

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.630

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.320

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 17.006

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.265

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.584

Marshallův plán

Jan Ešner 20.085

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.374

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.476

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.140

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.202

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.755

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.258

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 31.524

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.916

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.354

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.907

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 30.274

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.628

Promluvy

Bronco 10.879

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.345

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.466

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.130

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.063

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.827

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.616

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.137

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.529

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.320

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.900

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.857

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.159

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.566

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.522

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.537

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 27.224

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.440

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 17.058

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.247

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 26.646

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 16.183

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.223

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 16.080

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 17.265

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.520

Teheránská deklarace

Jan Flieger 15.127

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 27.209

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.919

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.515

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.764

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.507

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.149

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.788

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.838

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.532

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.076

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.729

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.126

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.064

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.666

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.939

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.751

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.416

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.868

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.419

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.312

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.929

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.792

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.195

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.791

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.207

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.679

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.478

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 9.426

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 6.496

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.893

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.588

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.522

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.678

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.945

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.775

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.558

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.731

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 6.730

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.968

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.565

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 7.092

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 7.043

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.664

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.355

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.884

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 6.131

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.763

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.681

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.608

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.370

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.681

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 6.220

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.488

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.855

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.405

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 6.100

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.764

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 6.068

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.879

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 9.305

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.979

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.576

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 58.056

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.489

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.341

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.050

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.400

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.465

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.559

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.748

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.406

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.794

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.165

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.383

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.471

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.072

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.809

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.691

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.799

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.850

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.475

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.493

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.762

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.093

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.315

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.772

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.623

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.674

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.853

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.484

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.377

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.415

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.294

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.427