Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
Sraz 18.06.2017 Praha | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.740

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.840

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.861

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.581

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.948

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.138

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.475

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.629

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 2.993

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.440

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.892

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.353

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.115

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.462

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.252

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.486

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.312

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.530

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.538

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.286

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 2.893

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.169

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.741

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.278

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 4.942

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.421

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.265

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.598

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.514

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.839

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.505

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.520

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.057

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.496

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.269

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 199

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.816

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.072

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.763

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.789

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.020

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.986

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.324

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.159

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.196

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.286

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.457

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.092

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.714

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 2.982

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.453

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.451

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.335

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.732

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.446

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.274

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.564

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.314

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.519

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.023

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.408

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.049

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.106

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.254

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.070

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.832

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.360

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.709

Prejavy


3 5.942

Rozkazy, smernice


1 4.888

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.129

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.704

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 2.920

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 2.987

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.364

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.892

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.208

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.535

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.764

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.076

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.549

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.481

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.370

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 2.991

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.734

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.014

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.381

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.846

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.283

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.656

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.177

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.649

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.024

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.891

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.943

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.644

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.791

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.848

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.182

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.990

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.736

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.702

USA - Deklarace nezávislosti


2 6.991

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.048

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.303

Vojenské prísahy


1 4.702

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.357

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 34.704

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 22.678

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.466

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.591

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.381

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.224

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.639

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.923

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.794

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.175

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.204

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.170

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.724

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.040

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.897

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.651

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.683

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.146

Marshallův plán

Jan Ešner 18.901

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.775

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.026

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.752

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.762

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.316

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.900

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 28.914

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.016

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.961

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.357

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.189

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.182

Promluvy

Bronco 10.260

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.730

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.903

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.642

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.587

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.036

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.041

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.657

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.030

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.791

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.229

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.276

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.623

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.004

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.990

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.936

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.832

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.996

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.314

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.775

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.494

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.245

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.744

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.418

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.136

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.872

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.519

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 25.259

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.139

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.829

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.194

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.788

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.310

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.004

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.078

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.772

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.349

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.999

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.469

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.208

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.921

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.272

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.063

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.676

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.158

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.660

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.419

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.167

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.102

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.416

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.114

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.555

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.709

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.868

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.265

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.651

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.355

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.031

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.904

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.160

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.342

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.168

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.740

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.219

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.601

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.251

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.710

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.340

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.154

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.688

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.528

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.178

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.401

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.150

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.200

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.052

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.847

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.130

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.442

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.920

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.383

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.612

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.309

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.219

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.348

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.243

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.381

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.279

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.919

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.732

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.970

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.861

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.557

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.944

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.028

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.152

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.320

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.915

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.936

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.716

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.871

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.991

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.565

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.248

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.231

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.258

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.276

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.969

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.077

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.301

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.513

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.827

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.364

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.155

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.053

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.320

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.863

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.935

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.799

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.736

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.811