Rozpočet tohoto webu pro rok 2016 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 80.678,- Kč Chci přispět
Sraz 17.12.2016 Karviná | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.540

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.663

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.671

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.365

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.625

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 2.949

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.243

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.427

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.762

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.242

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.720

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.071

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 2.940

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.167

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.059

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.233

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 4.908

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.333

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.354

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.039

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.682

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 1.876

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.554

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.114

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.768

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.222

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.072

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.032

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.156

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.615

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.293

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.069

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.701

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.279

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.009

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.630

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 3.790

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.600

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.569

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.820

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.708

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.109

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 2.980

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 2.960

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.063

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 15.774

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 2.913

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.556

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.801

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.263

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.174

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.062

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.523

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.264

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.078

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.368

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.112

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.327

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.836

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.239

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 2.843

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 2.899

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.071

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 3.824

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.622

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.180

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.552

Prejavy

3 5.689

Rozkazy, smernice

1 4.730

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 2.947

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.407

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.774

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.798

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.062

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.715

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.001

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.345

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.612

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 2.912

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.336

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.315

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.045

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.829

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.482

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.833

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.197

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.679

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.125

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.486

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.013

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.483

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.857

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.711

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.760

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.452

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.634

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.597

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 4.844

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.818

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.564

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.478

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.636

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 3.869

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.081

Vojenské prísahy

1 4.552

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.159

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 32.245

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 21.274

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 20.191

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 15.906

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 11.711

Dlouhý telegram

Jan Ešner 19.018

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 13.977

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 12.876

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 16.964

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.190

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 11.559

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 21.092

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.010

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.341

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.246

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 14.560

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 14.806

Leták národního výboru

Jan Flieger 10.578

Marshallův plán

Jan Ešner 17.385

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.077

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.390

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.173

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.230

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 6.778

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.333

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 24.626

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 16.850

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.439

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 14.588

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 27.949

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 12.590

Promluvy

Bronco 9.577

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 12.957

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.222

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.036

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 9.796

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 13.912

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.410

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.017

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.416

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.161

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 12.533

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 11.587

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 11.843

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.287

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.069

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.076

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 24.742

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.327

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 15.408

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 11.988

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 24.039

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 14.097

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.112

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 14.539

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 15.309

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.014

Teheránská deklarace

Jan Flieger 13.798

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 23.307

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.300

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.101

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 3.573

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.061

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.576

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.288

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.343

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.019

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.569

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.305

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.709

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.460

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.212

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.417

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.382

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.017

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.317

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.880

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.505

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.418

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.351

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.590

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.419

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 12.819

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 4.964

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.299

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 7.305

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 4.915

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 4.787

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.425

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.350

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 4.622

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 4.773

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 4.611

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.002

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 4.664

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 4.804

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 4.694

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.025

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 5.560

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 5.398

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 4.921

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 4.937

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 4.564

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 4.710

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 4.603

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 4.692

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.535

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.363

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 4.623

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 4.738

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.407

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 4.881

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 4.998

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 4.621

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 4.700

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 4.701

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 4.703

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 7.620

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 18.257

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 20.843

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 54.509

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.383

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.285

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 8.954

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.348

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.484

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 8.608

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 8.806

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.328

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 18.793

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.138

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.174

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.321

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.009

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 7.595

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 6.624

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 6.677

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 8.628

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.404

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 7.451

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 6.778

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 6.910

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.206

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 6.757

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 13.490

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.320

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 11.600

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.188

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.319

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.159

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.094

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.036