Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.768

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.873

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.893

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.622

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.012

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.172

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.512

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.667

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.046

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.482

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.917

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.390

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.151

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.520

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.301

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.549

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.410

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.570

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.567

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.326

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 2.946

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.221

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.769

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.308

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 4.975

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.463

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.301

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.718

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.705

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.905

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.558

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.616

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.136

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.539

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.338

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 239

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.843

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.124

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.796

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.839

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.065

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.040

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.383

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.188

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.235

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.322

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.578

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.128

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.741

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.014

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.494

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.494

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.380

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.766

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.491

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.321

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.601

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.367

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.567

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.064

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.447

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.106

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.149

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.299

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.124

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.867

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.398

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.728

Prejavy


3 5.992

Rozkazy, smernice


1 4.917

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.170

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.771

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 2.949

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.016

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.399

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.927

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.254

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.591

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 174

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.786

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.106

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.574

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.511

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.425

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.024

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.795

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.042

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.406

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.872

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.312

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.689

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.202

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.683

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.053

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.923

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.977

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.666

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.819

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.883

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.248

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.029

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.771

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.752

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.064

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.082

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.341

Vojenské prísahy


1 4.721

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.387

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 35.145

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.040

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.724

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.713

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.458

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.464

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.771

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.085

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.976

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.325

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.320

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.386

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.828

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.191

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.991

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.840

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.796

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.253

Marshallův plán

Jan Ešner 19.170

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.914

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.140

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.839

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.843

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.408

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.986

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 29.702

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.212

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.052

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.483

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.456

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.267

Promluvy

Bronco 10.446

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.886

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.034

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.757

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.680

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.230

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.176

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.759

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.145

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.923

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.365

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.405

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.736

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.115

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.152

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.061

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 26.037

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.085

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.509

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.884

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.733

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.450

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.867

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.558

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.320

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.993

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.680

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 25.724

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.356

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.006

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.329

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.983

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.535

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.201

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.248

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.978

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.532

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.173

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.647

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.431

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.108

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.439

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.228

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.862

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.343

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.867

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.632

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.354

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.259

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.592

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.267

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.691

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.945

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.013

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.541

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.835

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.477

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.161

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.039

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.300

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.492

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.290

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.938

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.340

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.848

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.401

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.900

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.503

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.376

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.917

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.716

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.353

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.552

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.288

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.302

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.184

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.961

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.264

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.610

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.034

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.483

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.793

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.508

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.325

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.492

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.384

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.583

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.442

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.069

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.923

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.092

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.970

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.676

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.039

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.123

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.239

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.413

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.031

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.157

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.802

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.975

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.109

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.681

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.364

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.334

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.376

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.426

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.081

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.169

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.401

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.619

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.932

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.453

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.258

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.187

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.449

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.005

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.036

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.939

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.845

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.962