Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.626

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.729

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.751

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.446

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.715

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.018

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.343

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.513

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.836

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.332

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.794

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.199

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.004

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.291

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.120

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.316

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 5.066

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.421

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.426

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.131

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.749

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 1.954

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.624

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.176

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.834

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.311

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.154

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.252

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.286

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.708

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.372

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.257

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.812

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.364

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.105

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.698

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 3.899

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.657

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.640

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.889

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.811

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.179

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.046

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.054

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.156

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.035

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 2.973

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.610

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.871

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.340

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.273

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.166

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.607

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.329

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.161

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.440

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.205

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.401

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.901

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.298

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 2.918

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 2.980

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.134

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 3.916

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.700

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.252

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.610

Prejavy

3 5.768

Rozkazy, smernice

1 4.791

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.014

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.520

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.823

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.866

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.133

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.784

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.081

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.421

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.664

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 2.976

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.415

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.384

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.152

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.885

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.563

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.909

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.274

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.755

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.182

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.553

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.076

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.548

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.917

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.778

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.834

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.526

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.702

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.699

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 4.944

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.874

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.622

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.566

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.787

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 3.934

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.165

Vojenské prísahy

1 4.604

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.243

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 33.500

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 21.673

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 20.697

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.190

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.013

Dlouhý telegram

Jan Ešner 19.516

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.252

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.291

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.326

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.660

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 11.831

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 21.543

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.317

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.632

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.526

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.042

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.159

Leták národního výboru

Jan Flieger 10.838

Marshallův plán

Jan Ešner 18.061

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.389

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.663

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.436

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.455

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.027

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.560

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 26.295

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 18.378

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.655

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 14.954

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 28.432

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 12.860

Promluvy

Bronco 9.874

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.264

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.498

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.268

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.183

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.389

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.672

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.285

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.666

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.434

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 12.820

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 11.892

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.163

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.608

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.448

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.376

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.215

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.631

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 15.760

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.363

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 24.681

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 14.534

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.395

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 14.931

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 15.679

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.330

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.104

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 24.162

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.662

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.375

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 3.824

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.324

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.850

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.572

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.639

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.312

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.852

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.592

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.996

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.729

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.480

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.790

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.663

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.267

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.649

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.199

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.865

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.715

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.679

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.961

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.694

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.112

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.193

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.508

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 7.552

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.162

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.007

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.662

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.571

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 4.823

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 4.986

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 4.815

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.264

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 4.865

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.055

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 4.889

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.255

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 5.822

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 5.624

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.161

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.140

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 4.779

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 4.950

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 4.810

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 4.901

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.758

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.537

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 4.835

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 4.995

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.605

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.081

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.202

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 4.851

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 4.898

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 4.920

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 4.909

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 7.912

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 18.763

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.334

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 55.776

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.609

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.511

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.203

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.594

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.719

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 8.822

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 8.999

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.583

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.335

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.391

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.494

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.613

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.242

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 7.876

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 6.898

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 6.934

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 8.912

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.641

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 7.733

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 6.991

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.188

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.457

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.041

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 13.773

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.610

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 11.931

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.460

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.559

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.400

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.367

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.361