Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.768

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.872

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.893

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.620

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.011

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.171

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.511

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.666

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.046

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.480

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.917

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.390

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.151

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.520

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.298

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.547

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.410

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.569

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.567

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.325

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 2.945

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.221

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.767

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.308

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 4.973

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.462

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.300

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.715

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.702

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.903

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.557

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.611

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.135

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.537

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.336

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 237

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.843

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.123

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.796

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.838

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.064

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.040

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.382

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.186

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.232

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.321

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.568

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.127

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.739

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.014

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.493

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.493

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.377

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.766

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.490

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.320

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.601

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.365

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.564

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.064

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.447

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.105

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.149

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.298

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.122

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.866

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.397

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.727

Prejavy


3 5.990

Rozkazy, smernice


1 4.917

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.169

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.764

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 2.949

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.016

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.399

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.927

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.254

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.589

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 172

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.786

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.106

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.574

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.509

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.424

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.024

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.794

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.042

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.406

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.872

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.312

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.688

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.201

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.681

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.052

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.923

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.977

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.666

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.819

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.882

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.246

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.029

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.770

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.750

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.063

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.081

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.341

Vojenské prísahy


1 4.721

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.387

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 35.060

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 22.982

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.686

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.687

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.447

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.414

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.747

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.059

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.937

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.291

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.297

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.339

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.804

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.157

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.975

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.806

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.778

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.233

Marshallův plán

Jan Ešner 19.114

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.883

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.112

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.824

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.830

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.394

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.965

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 29.603

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.165

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.028

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.456

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.402

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.257

Promluvy

Bronco 10.403

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.863

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.010

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.734

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.660

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.198

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.156

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.748

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.118

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.902

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.336

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.382

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.713

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.091

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.118

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.034

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.990

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.072

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.476

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.858

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.677

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.417

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.843

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.536

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.286

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.968

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.653

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 25.624

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.307

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.973

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.308

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.946

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.492

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.171

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.212

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.941

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.502

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.140

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.610

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.383

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.077

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.405

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.196

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.831

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.312

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.834

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.573

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.314

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.234

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.544

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.243

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.656

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.900

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.990

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.496

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.788

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.451

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.135

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.012

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.267

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.466

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.274

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.892

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.321

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.800

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.375

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.859

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.484

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.346

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.866

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.677

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.321

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.515

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.259

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.284

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.156

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.940

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.238

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.578

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.011

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.463

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.751

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.462

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.309

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.462

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.357

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.544

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.411

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.037

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.882

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.067

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.953

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.653

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.024

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.109

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.226

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.400

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.011

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.121

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.790

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.950

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.088

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.660

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.336

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.311

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.356

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.396

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.058

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.152

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.381

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.597

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.908

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.434

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.230

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.159

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.422

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.966

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.019

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.908

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.825

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.932