Rozpočet tohoto webu pro rok 2016 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 80.678,- Kč Chci přispět
Sraz 22.01.2017 Praha | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.595

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.696

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.709

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.407

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.672

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 2.988

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.297

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.466

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.797

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.288

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.756

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.142

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 2.975

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.232

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.098

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.283

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 4.983

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.374

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.394

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.087

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.723

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 1.920

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.583

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.144

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.805

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.271

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.118

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.146

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.226

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.657

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.331

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.183

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.765

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.327

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.058

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.664

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 3.853

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.629

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.603

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.856

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.757

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.149

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.024

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.020

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.112

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 15.949

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 2.952

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.585

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.839

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.313

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.223

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.128

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.564

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.297

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.123

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.407

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.164

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.368

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.872

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.273

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 2.883

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 2.943

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.105

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 3.882

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.663

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.220

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.584

Prejavy

3 5.722

Rozkazy, smernice

1 4.766

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 2.981

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.459

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.799

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.830

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.094

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.743

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.033

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.384

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.641

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 2.950

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.377

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.351

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.106

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.861

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.528

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.875

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.243

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.720

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.161

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.525

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.051

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.518

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.897

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.745

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.801

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.487

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.674

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.660

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 4.899

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.845

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.593

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.526

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.709

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 3.915

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.129

Vojenské prísahy

1 4.585

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.206

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 32.971

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 21.484

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 20.458

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.060

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 11.875

Dlouhý telegram

Jan Ešner 19.290

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.128

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.107

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.175

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.426

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 11.708

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 21.349

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.185

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.509

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.394

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 14.851

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 14.990

Leták národního výboru

Jan Flieger 10.718

Marshallův plán

Jan Ešner 17.683

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.261

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.536

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.308

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.350

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 6.923

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.447

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 25.557

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 17.979

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.551

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 14.781

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 28.199

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 12.774

Promluvy

Bronco 9.753

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.107

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.367

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.147

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 9.973

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.157

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.557

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.163

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.544

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.315

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 12.682

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 11.750

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.025

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.448

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.261

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.229

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.011

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.495

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 15.603

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.174

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 24.414

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 14.322

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.283

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 14.788

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 15.513

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.190

Teheránská deklarace

Jan Flieger 13.954

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 23.784

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.544

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.263

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 3.730

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.207

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.735

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.461

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.500

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.175

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.717

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.459

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.871

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.609

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.385

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.581

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.561

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.152

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.507

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.057

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.715

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.590

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.550

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.804

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.583

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 12.976

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.107

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.410

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 7.462

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.066

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 4.926

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.555

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.465

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 4.739

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 4.900

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 4.720

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.142

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 4.775

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 4.952

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 4.797

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.155

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 5.709

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 5.512

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.061

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.047

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 4.671

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 4.842

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 4.707

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 4.805

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 4.656

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.470

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 4.730

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 4.879

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.512

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 4.986

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.103

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 4.745

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 4.811

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 4.817

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 4.802

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 7.791

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 18.487

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.128

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 55.135

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.512

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.393

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.105

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.492

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.610

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 8.713

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 8.889

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.480

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.064

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.282

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.342

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.487

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.136

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 7.734

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 6.768

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 6.822

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 8.785

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.529

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 7.614

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 6.910

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.071

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.349

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 6.912

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 13.651

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.466

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 11.780

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.338

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.462

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.273

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.247

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.205