Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.963

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 3.039

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.089

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.815

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.346

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.361

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.734

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.843

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.274

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.631

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.073

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.632

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.331

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.801

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.536

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.778

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.941

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.740

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.768

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.572

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.190

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.493

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.965

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.469

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.169

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.697

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.523

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 11.184

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.225

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.111

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.800

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 7.124

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.465

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.747

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.654

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 442

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 3.007

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.398

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.955

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.087

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.277

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.311

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.687

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.389

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.482

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.534

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.315

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.310

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.879

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.188

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.703

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.695

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.733

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.951

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.731

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.523

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.793

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.573

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.786

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.281

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.595

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.346

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.348

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.477

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.366

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 4.036

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.580

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.882

Prejavy


3 6.250

Rozkazy, smernice


1 5.064

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.314

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.125

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.099

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.157

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.635

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.078

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.426

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.857

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 389

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.921

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.263

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.724

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.638

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.734

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.294

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 5.039

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.210

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.553

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.994

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.465

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.838

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.337

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.825

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.178

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.067

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.153

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.814

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.953

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.101

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.510

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.193

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.931

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.952

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.570

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.265

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.562

Vojenské prísahy


1 4.856

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.530

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 37.889

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 24.226

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.988

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.503

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 13.238

Dlouhý telegram

Jan Ešner 21.656

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.476

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 15.064

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.957

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.285

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 13.012

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 23.776

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.650

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 13.036

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.578

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 17.514

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.686

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.875

Marshallův plán

Jan Ešner 20.996

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.733

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.779

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.420

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.476

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 8.091

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.518

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 33.176

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 20.415

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.622

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 16.100

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 31.076

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.947

Promluvy

Bronco 11.306

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.691

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.812

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.431

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.440

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 16.338

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.949

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.424

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.853

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.659

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 14.296

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 13.180

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.555

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.904

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.163

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.922

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 27.971

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.759

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 17.535

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.609

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 27.403

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 16.803

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.581

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 16.671

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 17.954

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.942

Teheránská deklarace

Jan Flieger 15.545

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 28.374

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.384

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.976

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.122

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.957

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.601

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.227

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.302

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.989

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.552

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.196

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.561

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.544

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.106

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.393

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.287

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.870

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.323

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.903

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.860

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.412

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.281

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.773

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.284

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.632

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 7.214

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.867

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 10.078

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 7.002

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 6.196

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.916

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.859

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.952

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 6.284

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 6.133

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 7.009

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 6.099

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 7.336

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.340

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 7.000

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 7.595

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 7.632

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 7.208

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.776

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 6.250

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 6.533

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 6.088

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 6.011

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.914

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.696

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 6.020

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 6.760

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.789

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 6.147

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.894

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 6.559

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 6.065

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 6.599

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 6.267

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 9.908

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 20.397

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 23.195

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 59.344

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.844

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.667

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.376

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.726

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.780

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.865

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 10.032

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.748

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 21.386

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.503

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.831

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.847

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.397

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 9.194

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 8.054

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 8.188

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 10.225

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.837

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.846

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 8.058

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.437

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.704

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 8.103

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.873

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.212

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 13.266

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.916

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.729

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.800

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.698

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.857