Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.837

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.934

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.968

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.673

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.121

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.235

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.585

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.723

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.126

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.523

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.966

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.466

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.215

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.605

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.367

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.636

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.551

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.626

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.623

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.399

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.034

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.312

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.827

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.358

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.027

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.533

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.393

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.856

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.862

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.991

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.635

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.769

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.236

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.615

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.442

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 297

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.897

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.211

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.847

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.923

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.145

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.117

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.456

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.251

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.320

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.387

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.809

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.192

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.794

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.069

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.564

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.557

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.486

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.827

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.567

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.388

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.672

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.435

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.654

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.128

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.502

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.191

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.223

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.354

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.211

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.915

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.453

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.778

Prejavy


3 6.086

Rozkazy, smernice


1 4.970

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.212

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.894

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 2.995

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.065

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.459

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.968

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.301

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.672

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 245

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.827

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.159

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.620

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.555

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.517

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.163

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.883

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.104

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.451

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.915

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.368

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.740

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.245

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.727

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.092

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.974

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.027

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.719

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.870

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.960

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.327

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.097

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.822

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.827

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.181

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.140

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.425

Vojenské prísahy


1 4.769

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.441

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 35.690

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.383

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.994

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.898

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.629

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.753

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.941

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.334

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.197

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.508

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.447

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.682

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.012

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.366

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.111

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 16.444

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.997

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.364

Marshallův plán

Jan Ešner 19.513

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.121

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.283

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.946

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.978

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.540

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.099

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 30.156

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.504

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.162

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.683

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.811

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.403

Promluvy

Bronco 10.646

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.079

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.203

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.897

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.834

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.493

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.339

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.927

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.296

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.071

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.580

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.582

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.895

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.298

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.403

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.255

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 26.296

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.216

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.723

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.036

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 26.054

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.724

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.030

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.790

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.575

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.227

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.849

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 26.282

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.588

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.206

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.504

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.221

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.775

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.431

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.482

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.212

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.732

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.398

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.842

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.713

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.315

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.634

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.446

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.083

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.563

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.084

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.920

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.587

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.463

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.816

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.465

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.917

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.271

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.189

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.918

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 6.111

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.661

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.349

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.263

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.457

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.682

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.478

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.220

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.494

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 6.229

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.642

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.177

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.726

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.625

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.206

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.975

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.570

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.785

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.472

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.448

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.361

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.135

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.424

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.833

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.237

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.632

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.055

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.758

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.506

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.713

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.588

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.849

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.642

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.271

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 57.292

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.247

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.118

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.833

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.173

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.241

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.360

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.532

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.197

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.390

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.938

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.133

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.245

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.838

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.543

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.497

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.536

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.607

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.235

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.313

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.561

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.798

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.088

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.577

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.409

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.371

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.589

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.172

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.165

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.135

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.996

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.136