Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Podkategorie

Hlavní velitelství

12 12 13

Velitelství

25 2 25

Generálové ke zvláštnímu použití

3 3 3

Velitelství týlových oblasti skupin armád

12 12 12

Velitelství branné moci

4 4 4

Vojenská velitelství

3 3 3

Velitelství německých vojsk

7 7 7

Velitelství zvláštních štábů

5 0 5

Velitelské štáby

4 0 4

Vojenské okruhy

19 19 35

Krycí názvy

12 12 12

Mise při zahraničních armádách

2 2 2

Témata

 

Generální velitelství Rothkirch [1944-1944]


General Command Rothkirch / Generalkommando Rothkirch

1 358

Befehlshaber Abschnitt III


1 1.517

Německý velitel Slovenska


Deutscher Befehlshaber Slowakei

1 1.523

Velící generál a velitel Srbska


Kommandierender General und Befehlshaber Serbien

1 1.466

Velitelství armádní oblasti A [1942-1942]


Command of Army Zone A / Befehlshaber Heeresgebiet A

1 1.188

Velitel armádní oblasti B


Befehlshaber Heeresgebiet B

1 1.182

Velitel armádní oblasti Don


Befehlshaber Heeresgebiet Don

1 1.358

Velitelství armádní oblasti Generalgouvernement [1944-1945]


Command of Army Zone General-Government / Befehlshaber Heeresgebiet Generalgouvernement

1 1.148

Velitel armádní oblasti Jih


Befehlshaber Heeresgebiet Süd

1 1.222

Velitel armádní oblasti Jižní Francie


Befehlshaber Heeresgebiet Südfrankreich

1 1.199

Velitel armádní oblasti Sever


Befehlshaber Heeresgebiet Nord

1 1.147

Velitel armádní oblasti Střed


Befehlshaber Heeresgebiet Mitte

1 1.190

Velitel ochranné zony Slovensko


Befehlshaber Schutzzone Slowakei

1 1.535

Velitel operačního prostoru skupiny armád Jih


Befehlshaber Operationsgebiet Heeresgruppe Süd

1 1.091

Velitel operačního prostoru skupiny armád jižní Ukrajina


Befehlshaber Operationsgebiet Heeresgruppe Südukraine

1 1.116

Velitel pořádkových jednotek u štábu skupiny armád C


Bef. der Ordnungstruppen beim Stab der Heeresgruppe C

1 1.345

Velitel v bezpečnostní oblasti Alpské předhůří


Befehlshaber im Sich.Geb. Alpenvorland

1 1.229