Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

4. letecký sklad [1950-1950]


4th Air Depot

1 252

31. sklad pohonných hmot a maziv [1992-1992]


31st Store of Fuels and Lubricants

1 282

1. letecký týlový sklad pohonných hmot [1951-1953]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

1 269

1. muniční sklad leteckého týlu [1952-1955]


1st Rear Air Ammunition Store

2 2.578

1. pobočka ústředního leteckého skladu leteckého technického materiálu [1965-1992]


1st Branch of Central Air Store Air Technical Material

1 1.822

1. pobočka ústředního leteckého skladu [1955-1957]


1st Branch of Central Air Store

1 1.923

1. sklad leteckého týlu [1951-1955]


1st Store Air Rear

1 1.937

1. sklad technického materiálu [1958-1961]


1st Store of Technical Material

1 1.666

1. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

2 2.547

1. ústřední letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Store

1 2.037

1. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Ammunition Store

1 1.910

1. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961–1965]


1st Central Store of Air Technical Material

1 1.788

1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


1st Central Store of Aviation Fuel

2 2.376

10. armádní letecká základna [1975-1991]


10th Army Air Base

2 1.555

10. armádní sklad letecké munice [1969-1991]


Air Ammunition Store of 10th Army

1 2.515

10. armádní sklad leteckého technického materiálu [1969-1991]


10th Army Store of Technical Material

1 1.208

10. sklad letecké munice [1961-1969]


10th Store of Air Ammunition

1 1.624

10. sklad letecké munice [1991-1992]


10th Store of Air Ammunition

1 1.206

10. sklad leteckého technického materiálu [1991-1992]


10th Store of Technical Material

1 957

10. sklad výsadkového materiálu [1958-1960]


10th Store Airborne Material

1 1.729

10. technický hospodářský sklad [1961-1969]


10th Technical Economic Store

1 1.519

11. skladištní oddělení [1958-1965]


11th Store Department

1 227

2. muniční sklad leteckého týlu [RRRR-RRRR]


2nd Rear Air Ammunition Store

2 1.558

2. pobočka Ústředního leteckého skladu [1955-1957]


2nd Branch Central Air Store

1 1.885

2. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


2nd Branch of Central Store

1 1.657

2. sklad leteckého týlu [1951-1955]


2nd Store Air Rear

1 1.518

2. sklad technického materiálu [1958–1961]


2nd Store of Technical Material

1 2.169

2. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


2nd Rear Storage of Aviation Fuel

2 2.507

2. ústřední muniční letecký sklad [1956-1958]


2nd Central Air Ammunition Store

1 1.333

2. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


2nd Central Store of Air Technical Material

1 1.800

2. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


2nd Central Storage of Aviation Fuel

1 1.863

3. muniční sklad leteckého týlu [RRRR-RRRR]


3rd Rear Air Ammunition Store

2 1.654

3. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


3rd Branch of Central Store

1 1.761

3. sklad leteckého týlu [1951-1955]


3rd Store Air Rear

1 1.794

3. sklad technického materiálu [1958-1961]


3rd Store of Technical Material

1 1.654

3. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


3rd Air Ammunition Storage Facility

1 889

3. ústřední letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Store

1 1.961

3. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Ammunition Store

1 2.125

3. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


3rd Central Store of Air Technical Material

1 1.792

4. muniční sklad leteckého týlu [1953-1955]


4th Ammunition Store of Air Rear

1 2.118

4. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1969]


4th Branch of Central Air Store

1 1.963

4. sklad leteckého týlu [1951-1955]


4th Store Air Rear

1 1.636

4. sklad technického materiálu [1958-1961]


4th Store of Technical Material

1 1.736

4. ústřední letecký sklad [1957-1958]


4th Central Air Store

1 1.990

4. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


4th Central Store of Air Technical Material

1 1.887

5. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


5th Branch of Central Air Store

2 2.099

5. sklad letecké munice [1963-1969]


5th Store of Air Ammunition

1 1.958

5. sklad letecké munice [1958-1961]


5th Air Ammunition Store

1 1.947

5. sklad leteckého týlu [1951-1955]


5th Store Air Rear

1 1.966

5. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


5th Air Ammunition Storage Facility

1 992

5. ústřední letecký sklad [1957-1958]


5th Central Air Store

1 316

5. ústřední sklad letecké munice [1961-1965]


5th Central Store of Air Ammunition

1 1.830

6. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1961-1992]


6th District Store of Fuels and Lubricants

1 2.506

6. pobočka ústředního leteckého skladu letecké munice a výzbroje [1969-1992]


6th Air Ammunition and Armament Central Air Store Branch

1 2.484

6. sklad letecké munice [1958-1961]


6th Air Ammunition Store

2 1.848

6. ústřední sklad letecké munice [1960-1965]


6th Central Store of Air Ammunition

2 2.202

7. sklad letecké munice [1958-1963]


7th Air Ammunition Store

1 2.011

8. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


8th Store Aviation Fuel

1 1.841

8. ústřední sklad letecké munice [1961-1963]


8th Central Store of Air Ammunition

1 1.811

8. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


8th Central Store of Fuels and Lubricants

1 1.584

9. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


9th Store of Aviation Fuel

1 1.887

9. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


9th Central Store of Fuels and Lubricants

2 3.043

Letecká zásobovací základna [1958-1960]


Air Supply Base

2 2.338

Muniční sklad [1955-1957]


Ammunition Store of 3rd Air Technical Division

1 1.816

Odloučený sklad "A" (výsadkový materiál) [1965-1985]


Separated Store (Airborne Material)

1 1.039

Odloučený sklad "B" (výsadkový materiál) [1965-1992]


Separated Store (Airborne Material)

1 951

Pobočka 10. armádního skladu letecké munice [1969-1991]


Branch of 10th Army Store of Air Ammunition

1 1.228

Pobočka 10. skladu letecké munice [1991-1992]


Branch of 10th Store of Air Ammunition

1 957

Pobočka ústředniho skladu leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Branch of Central Storage of Aviation Fuel

1 1.729

Pobočný muniční letecký sklad [1955-1956]


Auxiliary Air Ammunition Store

2 1.828

Pobočný sklad Štěpánov [1951-1951]


Auxiliary Store Štěpánov

1 1.262

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [1960-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

1 984

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [RRRR-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

1 1.029

Pobočný sklad Bruntál [1951-1951]


Auxiliary Store Bruntál

1 1.033

Pobočný sklad Králíky [1951-1951]


Auxiliary Store Králíky

1 1.030

Pobočný sklad Zvolen [1949-1951]


Auxiliary Store Zvolen

1 1.010

Samostatný sklad [1985-1992]


Separate Store (Airborne Material and Air Equipment )

1 980

Sklad 3. letecké technické divize [1955-1957]


Store of 3rd Air Technical Division

1 1.096

Sklad letecké munice Zásobovací základny protivzdušné obrany státu [1963-RRRR]


Air Ammunition Store of State Air Defence Supply Base

1 1.057

Týlová záloha letadel [1953-1963]


Aircraft Rear Storage

1 299

Ústřední letecký sklad [1949-1951]


Central Air Store

1 1.161

Ústřední letecký sklad [1955-1957]


Central Air Store

1 2.013

Ústřední letecký sklad [1965-1992]


Central Air Store

3 3.226

Ústřední letecký sklad [1992-1992]


Central Air Store

1 256

Ústřední muniční letecký sklad [1955-1957]


Central Store of Air Ammunition

1 1.895

Ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Central Store of Aviation Fuel

1 1.955

Ústřední výsadkový sklad [1951-1958]


Airborne Central Store

2 1.864

Zásobovací základna protivzdušné obrany státu [1961-1992]


State Air Defence Supply Base

1 3.410