Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Donát řádu sv. Jana Jeruzalémského


Донат ордена св.Иоанна Иерусалимского

2 1.258

Důstojnický kříž Za statečnost při dobývání Očakova


За храбрость при взятие Очакова.( Офицерский крест.)

2 1.521

Kříž Sv. Jiří


Георгиевский крест

10 10.847

Kříž Sv. Jiří s monogramem cara Alexandra I


Знак отличия Военного ордена с вензелем Алексанра I,

3 2.974

Kříž Za bitvu u Pruského Jílové


Наградной крест за сражение при Прейсиш - Эйлау.

2 1.674

Kříž Za dobytí Bazardžiku


Наградной крест за взятие Базарджика

2 1.329

Kříž Za službu na Kavkaze 1864


Крест «За службу на Кавказе. 1864»

2 1.549

Kříž polského vojenského řádu Virtuti Militari V. stupně


1831 г. Крест "Виртути милитари", 5 ст

2 2.091

Kříž pro duchovní 1853 - 1856


Cross for clergyman 1853-1856

3 2.463

Kříž pro důstojníky Za chrabrost při dobývání Ismailu


За храбрость при взятие Измаила. Офицерский крест.

2 1.369

Kříž pro důstojníky Za chrabrost při dobývání Pragy


За храбрость при взятие Праги. Офицерский крест.

2 1.274

Medaile 1.března 1881


1 марта 1881 года

2 1.864

Medaile Kavkaz 1837


Медалъ Кавказ 1837

2 1.669

Medaile Kavkaz 1871


Медалъ Кавказ 1871

2 2.301

Medaile Za Chivinské tažení


За Хиванский поход.

2 1.518

Medaile Za bezchybnou službu u policie


Медаль За Безпорочную службу в полиции

5 2.399

Medaile Za cestu kolem světa


За путешествие кругом света

2 1.539

Medaile Za chrabrost při dobytí Očakova


За храбрость оказанную при взятие Очакова

2 1.287

Medaile Za dobytí Achulgo


Медалъ За взяатие штурмом Ахулъго

2 1.621

Medaile Za dobytí Geok-Tepe


Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе

2 1.393

Medaile Za dobytí Ismailské pevnosti


За отменную храбрость при взятие Измаила.

2 1.241

Medaile Za dobytí Schlüsselburgu 1702


"На взятие Шлиссельбурга 12 октября 1702 года"

2 1.380

Medaile Za kavkazskou expedici z roku 1799


Медаль «Воздаяние за усердие

4 1.196

Medaile Za lásku k vlasti


"За любовь к отечеству

3 1.563

Medaile Za obnovu Zimního paláce


За возобновление Зимнего дворца"

2 1.205

Medaile Za obranu Sevastopolu


Медаль «За защиту Севастополя»

3 1.869

Medaile Za očkování proti neštovicím


За прививание оспы

5 2.274

Medaile Za podrobení Západního Kavkazu


Медаль «За покорение Западного Кавказа»

2 1.399

Medaile Za pokoření chánstva Kokandského


Медаль «За покорение Ханства Кокандского»

2 1.320

Medaile Za pokoření Čečni a Dagestánu


Медаль «За покорение Чечни и Дагестана»

2 1.389

Medaile Za prokázané vojenské zásluhy 1771


"За оказанные в войске заслуги. 1771 г."

2 1.225

Medaile Za prospěšnost Nikolaje I.


Медалъ „За полезное" Николай I

4 1.255

Medaile Za přechod na švédský břeh


За переход на шведский берег

2 1.315

Medaile Za tureckou válku


Медаль «За турецкую войну»

2 1.509

Medaile Za užitečnost


За полезное.

2 1.452

Medaile Za užitečnou práci pro společnost


За полезные обществу труды 1762 г.

4 1.590

Medaile Za vynikající zásluhu


Медалъ За отличие

3 1.317

Medaile Za vítězství nad Švédy ve vodách finských


За храбрость на водах финских.

3 1.323

Medaile Za vítězství u Kagulu


На победу при Кагуле.

2 1.398

Medaile Za výtečné splnění úkolů všeobecné mobilizace v roce 1914 [1915]


? / Медаль "За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г"

3 2.342

Medaile Za zajetí čtyř švédských fregat v roce 1720


На взятие четырех шведских фрегатов при Гренгаме , 27 июля 1720 г.

2 1.080

Medaile Za zásluhy


Медалъ За достоинство

3 1.371

Medaile Zemskému vojsku


Земскому войску

2 1.523

Medaile cara Petra I. Velikého


6 5.693

Medaile na korunovaci cara Alexandra I.


Медаль За служение во время коронации 1801 года

4 1.238

Medaile pro spojence Ruska


Медалъ"Союзные России"

3 1.188

Medaile s portrétem cara Pavla I.


Медаль за отличие с вензелем Императора Павла I.

2 1.118

Medaile za bitvu „Varjaga“ a „Korejce“


Медаль За бой "Варяга" и "Корейца"

2 1.573

Medaile za chrabrost


Медаль За храбрость

8 8.856

Medaile za kampaně ve Střední Asii v letech 1853-1895.


Медаль «За походы в Средней Азии 1853-1895 г

2 1.594

Medaile za potlačení polského povstání


Медаль За усмирение польского мятежа

3 1.561

Odznak (medaile) řádu Svaté Anny


Знак отличия ордена Святой Анны

2 2.078

Odznak carské obecně prospěšné společnosti pro ženy


Знак императорское человеколюбивое общество для женщин

4 1.580

Pamětní dekorace Vlastenecké války 1812


6 4.479

Pamětní kříž Za obranu Port-Arturu


Крест «За Порт-Артур»

4 2.441

Pamětní medaile 200. výročí bitvy u Gangutu 1914


Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте»

3 2.786

Pamětní medaile Rusko-turecké války 1877-1878


Медалъ В памятъ Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.

5 3.815

Pamětní medaile Za dobytí Paříže v březnu 1814


Медаль «За взятие Парижа 14 марта 1814 г.»

5 3.762

Pamětní medaile Za tažení do Japonska 1904 - 05


Медаль «За поход в Японию»

3 2.158

Pamětní medaile k 25. výročí založení církevních farních škol


Медаль В память 25-летия образования церковно-приходских школ

4 1.755

Pamětní medaile k 50. výročí obrany Sevastopolu


В память 50-летия защиты Севастополя.

3 1.856

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812


Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.

4 2.967

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců


Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых

5 5.954

Pamětní medaile k vysvěcení Isakievského chrámu


Медалъ в памятъ освященийя Исаакиевского собора

2 2.089

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905


Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.

5 2.483

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, stříbrná


Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. / Medal on Russo-Japanese War 1904-1905, Silver

1 481

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, světlý bronz


Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. / Medal on Russo-Japanese War 1904-1905, Light Bronze

1 540

Pamětní medaile na Vítězství u Frankfurtu na Odře


4 1.546

Pamětní medaile na bitvu u Poltavy


Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы»

3 1.827

Pamětní medaile na korunovaci Alexandra III. [1883]


Commemorative Medal for the Coronation of Czar Alexander III. / Медаль "В память коронации императора Александра III"

3 3.185

Pamětní medaile na korunovaci cara Nikolaje II.


В память коронации императора Николая II.

3 2.845

Pamětní medaile na panování cara Nikolaje I.


Медаль «В память царствования Императора Николая I»

2 1.241

Pamětní medaile na plavbu flotily admirála Rožestvenského na Dálný východ.


Медаль В память похода эскадры адмирала Рожественского на Дальний Восток.

2 1.467

Pamětní medaile na uzavření míru s Turky


В память войны с Турками в 1774 г

4 1.555

Pamětní medaile na uzavření míru se Švédskem v roce 1790


За службу и храбрость. Мир с Швецией 1790 г.

4 1.212

Pamětní medaile na uzavření míru v Nystadtu


В память Ништадтского мира.

2 1.485

Pamětní medaile na uzavření míru v roce 1791


"В память заключения мира с Турцией в 1791 году",

2 1.146

Pamětní medaile na vládu Alexandra III.


Медаль В память царствования императора Александра III.

5 2.174

Pamětní medaile na vysvěcení chrámu Krista Spasitele v Moskvě


В память освящения Храма Христа Спасителя в Москве

2 1.256

Pamětní medaile na válku z let 1853-1856


В память войны 1853-1856гг.

1 1.636

Pamětní medaile porážky tureckého loďstva u Česmy


В память сожжения при Чесме турецкого флота.

2 1.397

Pamětní medaile pro příslušníky 6. Kyrysnického pluku pruské armády


"В память 25 - летия шефства имп. Николая I в 6-м кирасирском полку Прусской армии"

2 1.515

Pamětní medaile vydaná k příležitosti 50. jubilea cara Alexandra II. ve funkci čestného velitele Pruského Hulánského pluku číslo 3.


В память 50 - летия шефства императора Александра II над Прусским уланским полком"

2 1.803

Pamětní medaile za bezchybnou službu ve vězeňské stráži


Медалъ За беспорочную служву в тюремной страже

4 1.418

Pamětní medaile za odvahu při útoku a dobytí Bazardžiku


"За отличие при взятии приступом Базарджика"

2 1.399

RUS - Za obsazení Varšavy útokem v 1831 roku


2 2.599

Ruský Červený kříž a další dekorace a odznaky


39 19.461

Stříbrná a měděná medaile pro Čukče z roku 1791


Медаль для чукчей.

2 1.347

Stříbrná medaile za dobytí předměstí Pragy


За взятие Праги.

2 1.283

Vzpomínková medaile cara Nikolaje I. pro bývalé žáky vojenských škol.


В память императора Николая I для бывших воспитанников военно-учебных заведений

2 1.397

Za Perskou válku


За Персидскую войну

2 1.481

Za práci a statečnost při dobytí Gandží


За труды и храбрость при взятии Ганжи"

2 1.247

Za práci na zlepšení postavení rolníků v království Polském


За труды по устройству крестьян в Царстве Польском

2 1.104

Za tažení do Švédska přes řeku Torneo


За проход в Швецию через Торнео

2 1.287

Za vítězství nad Turky u Kinburnu


За победу над Турками при Кинбурне

3 1.496

Za zastavení morové nákazy v Oděse


За прекращение чумы в Одессе

4 1.254

Za úsilí při osvobození rolníků


За труды по освовождению крестъян

2 1.434

Čestná medaile zasloužilému vojákovi


Медаль В честь заслуженному солдату

2 1.265