Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Hvězda maršála Sovětského svazu


4 5.675

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 1945


Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War / Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6 5.823

Jubilejní medaile 30 let Sovětské armády a námořnictva


Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy / Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота

5 2.794

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR


Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR / Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР

5 2.542

Jubilejní medaile 40. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce 1941 - 1945


Jubilee Medal for 40th Anniversary of Victory in Great Patriotic War / Юбилейная медаль Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5 2.088

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR


Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR / Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР

5 2.552

Jubilejní medaile 50 let sovětské milice


Jubilee Medal for 50 Years of Soviet Militia / Юбилейная медаль 50 лет советской милиции

4 1.711

Jubilejní medaile 50. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945


Юбилейная медаль 50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3 1.829

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR


Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR / Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР

5 3.021

Jubilejní medaile 65 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 1945


Jubilee Medal for 65th Anniversary of Victory in Great Patriotic War / Юбилейная медаль 65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3 1.533

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR


Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR / Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР

5 2.801

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády


Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army / Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии

6 2.856

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina


Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin / Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина

6 3.260

Jubilejni medaile Za třicet let vítězství ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945


Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War / Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

3 3.801

Medaile mateřství


Motherhood Medal / Медаль материнства

4 1.230

Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva


Medal for Commemoration of 1500 Years of Kiev / Медаль В память 1500-летия Киева

4 2.766

Medaile Na paměť 250 let Leningradu


Medal for Commemoration of 250 Years of Leningrad / Медаль В память 250-летия Ленинграда

5 2.120

Medaile Na paměť 800 let Moskvy


Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow / Медаль В память 800-летия Москвы

5 2.130

Medaile Nachimova


Medal of Nakhimov / Медаль Нахимова

4 2.366

Medaile Ušakova


Medal of Ushakov / Медаль Ушакова

4 2.161

Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR


Medal Veteran of Armed Forces of USSR / Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР

5 2.210

Medaile Veterán práce


Medal for Veteran of Labor / Медаль Ветеран труда

5 2.441

Medaile Za bezchybnou službu


Medal for Irreproachable Service / Медаль За безупречную службу

16 2.542

Medaile Za bojové zásluhy


Medal for Combat Merit / Медаль За боевые заслуги

5 7.079

Medaile Za budování Bajkalsko-Amurské magistrály


Medal for Construction of Baikal-Amur Railroad / Медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали

4 1.769

Medaile Za dobytí Berlína


Medal for Capture of Berlin / Медаль За взятие Берлина

5 5.286

Medaile Za dobytí Budapešti


Medal for Capture of Budapest / Медаль За взятие Будапешта

5 3.585

Medaile Za dobytí Královce


Medal for Capture of Koenigsberg / Медаль За взятие Кенигсберга

5 3.313

Medaile Za dobytí Vídně


Medal for Capture of Vienna / Медаль За взятие Вены

5 3.254

Medaile Za hrdinnou práci ve Velké vlastenecké válce


Medal For Valiant Labour in Great Patriotic War 1941-1945 / Медаль За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

5 2.870

Medaile Za obnovu podniků černé metalurgie jihu


Medal for Restoration of Black Metalurgical Enterprises of South / Медаль За восстановление предприятий черной металлургии юга

4 1.798

Medaile Za obnovu uhelných dolů Donbasu


Medal for Restoration of Donbass Coal Mines / Медаль За восстановление угольных шахт Донбасса

4 1.993

Medaile Za obranu Kavkazu


Medal For Defence of Caucasus / Медаль За оборону Кавказа

5 3.391

Medaile Za obranu Kyjeva


Medal For Defence of Kiev / Медаль За оборону Киева

6 3.190

Medaile Za obranu Leningradu


Medal For Defence of Leningrad / Медаль За оборону Ленинграда

5 3.669

Medaile Za obranu Moskvy


Medal for Defence of Moscow / Медаль За оборону Москвы

5 4.202

Medaile Za obranu Oděsy


Medal for Defense of Odessa / Медаль За оборону Одессы

4 3.159

Medaile Za obranu Sevastopolu


Medal For Defence of Sevastopol / Медаль За оборону Севастополя

6 3.210

Medaile Za obranu sovětské polarní oblasti


Medal For Defense of Soviet Transpolar Region / Медаль За оборону Советского Заполярья

5 3.321

Medaile Za obranu Stalingradu


Medal for Defense of Stalingrad / Медаль За оборону Сталинграда

5 4.630

Medaile za odvahu


Medal for Bravery / Медаль За отвагу

6 10.903

Medaile Za odvahu při požáru


Medal For Courage in a Fire / Медаль За отвагу на пожаре

4 1.687

Medaile Za osvobození Bělehradu


Medal for Liberation of Belgrade / Медаль За освобождение Белграда

5 2.917

Medaile Za osvobození Prahy


Medal for Liberation of Prague / Медаль За Освобождение Праги

5 5.460

Medaile Za osvobození Varšavy


Medal for Liberation of Warsaw / Медаль За освобождение Варшавы

5 3.863

Medaile Za osvojení nerostných surovin a rozvoj petrochemického komlexu západní Sibiře


Medal for Development of Mineral Resources and Petrochemical Complex of Western Siberia / Медаль За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири

4 2.020

Medaile Za kultivaci panenské země (celin)


Medal for Development of Virgin Lands / Медаль За освоение целинных земель

4 2.057

Medaile Za pracovní hrdinství


Medal for Labour Heroism / Медаль За трудовую доблесть

5 2.082

Medaile Za pracovní zásluhy


Medal for Distinguished Labour / Медаль За трудовое отличие

4 2.217

Medaile Za přeměnu nečernozemě (?) RSFSR


Medal for Transformation of RSFR Region of Non-Black Earth / Медаль За преобразование Нечерноземья РСФСР

4 1.868

Medaile Za upevňování bojového přátelství


Medal for Strengthening Military Cooperation / Медаль За укрепление боевого содружества

5 3.689

Medaile Za vítězství nad Japonskem


Medal for Victory over Japan / Медаль За победу над Японией

5 3.123

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945


Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941–1945 / Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5 8.352

Medaile Za vynikající službu při ochraně veřejného pořádku


Medal for Distinguished Service in Preservation of Public Order / Медаль За отличную службу по охране общественного порядка

4 1.671

Medaile Za vynikající vojenskou službu


Medal for Distinguished Military Service / Медаль За отличие в воинской службе

6 2.339

Medaile Za záchranu topících se


Medal for Saving Life from Drowing / Медаль За спасение утопающих

4 1.796

Medaile Za zásluhy při ochraně státních hranic SSSR


Medal for Distinction in Guarding the State Border of USSR / Медаль За отличие в охране государственной границы СССР

4 1.955

Medaile Partyzánu Vlastenecké války


Partisan Medal / Медаль Партизану Отечественной войны

7 4.496