Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Podkategorie

Odznaky Heer a Waffen SS

23 23 156

Odznaky Luftwaffe

14 14 54

Odznaky Kriegsmarine

11 11 44

Odznaky politické, civilní, různé

12 12 31

Témata

 

Odznak za zranění pro německého dobrovolníka ve španělském boji za svobodu 1936-1939 (legie Condor)


Wound Badge for German Volunteer in Spanish Fight for Freedom 1936-1939 (Legion Condor) / Das Verwundeten-Abzeichen für deutsche Freiwillige Im spanischen Freiheitskampf 1936-1939 (Legion Condor)

4 322

Španělská pamětní medaile za občanskou válku 1936-1939


Spanish Commemorative Medal for Civil War 1936-1939 / Medaila Legia Condor de la Campana (es) / Medaille den Legion Condor-Spanien (de)

1 153

Pamětní medaile italsko-německého polního tažení v Africe


Commemorative Medal of Italian-Germany Field Campaign in Africa / Medaille für den italienisch-deutschen Feldzug in Afrika

3 246

Medaile za záchranu života


Life-Saving Medal / Rettungsmedaille

1 199

Pamětní medaile za záchranu v nebezpečí


Commemorative Medal for Saving in Danger / Erinnerungsmedaille für Rettung aus Gefahr

1 179

Říšský hasičský čestný odznak 1936-1938 / Hasičský čestný odznak 1939-1945


Rise Fire Service Honour Badge 1936-1938 / Fire Service Honour Badge 1939-1945 // Reichsfeuerwehr-Ehrenzeichen 1936-1938 / Feuerwehr-Ehrenzeichen 1939-1945

3 263

Německá olympijská čestná medaile


German Olympic Honour Medal / Deutsches Olympia-Ehrenzeichem

3 171

Německá olympijská pamětní medaile


German Olympic Commemorative Medal / Deutsche Olympia-Erinnerungsmedaille

1 166

Čestný odznak za 25 let věrné služby v bavorském průmyslu


Honour Badge of 25 Years of Service in Bavarian Industry / Treudienstabzeichen für 25 Jahre treue Dienste die Bayerische Industrie

1 179

Čestný odznak za 50 let věrné práce v tržním hospodářství


Honour Badge for 50 Years of Loyal Work in Market Economy / Treudienst-Ehrenzeichen Sonderstufe

1 160

Čestný odznak za 40 let věrné práce


Honour Badge for 40 Years of Loyal Work / Treudienst-Ehrenzeichen

1 184

Čestný odznak za 25 let věrné práce


Honour Badge for 25 Years of Loyal Work / Treudienst-Ehrenzeichen 2. Stufe

1 193

2. sv. válka - Rukávové pásky z kampaní


6 5.999

Čestný kříž německé matky


Ehrenkreuz der Deutschen Mutter

16 12.100

Čestný kříž pro pozůstalé po německých bojovnících ve Španělsku


Ehrenkreuz für Hinterbliebene Deutscher Spanienkämpfer

3 2.363

Čestný kříž světové války 1914-1918


Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914 – 1918

8 13.429

Kononův kříž


Kreuz des 5 . Don-Kossaken-Reiter Regiments

2 8.606

Medaile Atlantického valu


Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen

4 2.564

Medaile na památku návratu Memelu


Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes

3 2.289

Medaile na paměť 1. října 1938


Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938

6 10.281

Medaile na pamět 13. března 1938


Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938

4 6.177

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42


Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42

7 14.307

Pamětní vyznamenání 9. listopadu 1923 (Řád krve) [1934]


Medaille zur Erinnerung an den 9. November 1923 (Blutorden)

7 13.059

Služební vyznamenání NSDAP


Dienstauszeichnung der NSDAP

4 2.438

Služební vyznamenání policie


Polizei-Dienstauszeichnung (1938)

4 1.853

Služební vyznamenání RAD


Dienstauszeichnung für den Reichsarbeitsdienst

4 1.828

Služební vyznamenání SS


SS-Dienstauszeichnung

10 7.897

Spona 1939 k Železnému kříži 1914


9 18.560

Španělská občanská válka - Legie Kondor


4 5.785

Vyznamenání protilecké obrany


Luftschutz Ehrenzeichen

3 1.879

Vyznamenání za celní ochranu hranic


Zollgrenzschutz-Ehrenzeichen

2 1.847

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht)


Dienstauszeichnung (Wehrmacht)

16 8.620

Vyznamenání Za statečnost a zásluhy pro příslušníky východních zemí


Tapferkeits- und Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker

14 12.361

Záchranářská medaile


Grubenwehr-Ehrenzeichen

2 1.523