Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Podkategorie

Albánie (ALB)

35 35 112

Státní řády a vyznamenání

35 35 112

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Belgické království (BEL)

44 43 178

Státní řády a vyznamenání

43 43 174

Rezortní vyznamenání

1 0 4

Bělorusko

18 18 28

Státní řády a vyznamenání

18 18 28

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Bulharsko (BGR)

1 1 2

Bulharské knížectví [1878-1908]

0 0 0

Bulharské království [1908-1946]

0 0 0

Bulharská lidová republika [1946-1991]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

1 1 2

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Černohorská republika (MNE)

0 0 0

Černohorské knížectví [do 1910]

0 0 0

Černohorské království [1910-1918]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Česká republika (CZE)

378 354 1.321

Československá republika [1918-1938]

0 0 0

Česko-slovenská republika [1938-1939]

0 0 0

Protektorát Čechy a Morava [1939-1945]

0 0 0

Československý exil [1940-1945]

0 0 0

Československá republika [1944-1960]

0 0 0

Československá socialistická republika [1960-1990]

0 0 0

Česká a Slovenská Federativní Republika [1990-1992]

0 0 0

Státní vyznamenání [od 1993]

4 4 62

Rezortní vyznamenání [1993-souč.]

238 217 747

Regionální vyznamenání a dekorace [1993-souč.]

15 15 39

Spolkové vyznamenání a dekorace [1993-souč.]

105 105 420

Ostatní vyznamenání a dekorace [1993-souč.]

16 13 53

Články [1993-souč.]

0 0 0

Československo (CZK)

0 0 0

Dánsko (DNK)

3 2 17

Státní řády a vyznamenání

3 2 17

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Estonsko (EST)

8 8 17

Finská republika (FIN)

13 3 113

Státní řády a vyznamenání

13 3 113

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Francie (FRA)

40 34 154

Francouzské království [do 1792]

0 0 0

Francouzská republika [1792-1804]

0 0 0

Francouzské císařství [1804-1814]

0 0 0

Francouzské království [1814-1848]

0 0 0

Francouzská republika [1848-1852]

0 0 0

Francouzské císařství [1852-1870]

0 0 0

Francouzská republika [1870-1940]

0 0 0

Francouzský stát [1940-1944]

0 0 0

Svobodná Francie [1940-1944]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

26 26 104

Rezortní vyznamenání

1 1 2

Chorvatská republika (HRV)

0 0 0

Nezávislý stát Chorvatsko [1941-1945]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Itálie (ITA)

34 20 92

Sardinské království [1720-1861]

0 0 0

Neapolské království [1806-1815]

0 0 0

Italské království [1805-1814]

0 0 0

Království obojí Sicílie [1815-1861]

0 0 0

Italské království [1861-1946]

0 0 0

Italská sociálni republika [1943-1945]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

4 4 21

Rezortní vyznamenání

5 5 11

Jugoslávie (YUG)

0 0 0

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců [1918-1929]

0 0 0

Jugoslávské království [1929-1945]

0 0 0

Jugoslávská federativní lidová republika [1945-1963]

0 0 0

Jugoslávská federativní socialistická republika [1963-1992]

0 0 0

Jugoslávská svazová republika [1992-2003]

0 0 0

Litevská republika (LTU)

8 8 37

Litevská republika [1918-1940]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

4 4 33

Rezortní vyznamenání

4 4 4

Lotyšská republika (LVA)

0 0 0

Kuronské vévodství [1561-1795]

0 0 0

Lotyšská republika [1922-1940]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Lucembursko (LUX)

5 4 15

Maďarská republika (HUN)

1 1 7

Uherské království [do 1918]

0 0 0

Maďarská demokratická republika [1918-1919]

0 0 0

Maďarská sovětská republika [1919-1919]

0 0 0

Maďarské království [1920-1946]

0 0 0

Maďarská republika [1946-1949]

0 0 0

Maďarská lidová republika [1949-1989]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

1 1 7

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Městský stát Vatikán (VAT)

15 8 27

Státní řády a vyznamenání

8 8 13

Papežský stát [do 1870]

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Monako (MCO)

1 0 9

Nizozemsko (NLD)

14 8 37

Státní řády a vyznamenání

5 5 21

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Norsko (NOR)

10 9 26

Státní řády a vyznamenání

2 2 4

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Polská republika (POL)

17 17 60

Polské království [do 1795]

0 0 0

Varšavské velkovévodství [1806-1813]

0 0 0

Polské království [1815-1831]

0 0 0

Polská republika [1918-1939/1990] včetně exilu po roce 1945

0 0 0

Polská lidová republika [1952-1989]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

14 14 50

Rezortní vyznamenání

3 3 10

Portugalsko (PRT)

8 2 20

Státní řády a vyznamenání

7 2 19

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Rakouská republika (AUT)

29 13 188

Rakouské arcivévodství [1453-1804]

0 0 0

Rakouské císařství [1804-1867]

0 0 0

Rakousko-Uhersko [1867-1918]

0 0 0

Rakouská republika [1919-1938]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

3 3 9

Rezortní vyznamenání

8 8 20

Články

3 0 22

Rumunská republika (ROM)

4 3 4

Rumunské království [1881-1947]

0 0 0

Rumunská lidová republika [1947-1965]

0 0 0

Rumunská spojená knížectví [1861-1881]

0 0 0

Rumunská socialistická republika [1965-1989]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Ruská federace (RUS)

39 19 122

Ruské impérium [do 1917]

0 0 0

Ruská republika [od r. 1917/18] (bílé Rusko)

0 0 0

Svaz sovětských socialistických republik [1922-1991]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

38 19 121

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Články

0 0 0

Řecko (GRC)

27 27 78

Státní řády a vyznamenání

20 20 71

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Slovenská republika (SVK)

97 66 564

Československá republika [1918-1938]

0 0 0

Česko-slovenská republika [1938-1939]

0 0 0

Slovenská republika [1939-1945]

0 0 0

Československý exil [1940-1945]

0 0 0

Československá republika [1944-1960]

0 0 0

Československá socialistická republika [1960-1990]

0 0 0

Česká a Slovenská Federativní Republika [1990-1992]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání [1993-souč.]

8 7 115

Rezortní vyznamenání [1993-souč.]

46 31 260

Regionální vyznamenání a dekorace [1993-souč.]

0 0 0

Spolkové vyznamenání a dekorace [1993-souč.]

34 26 117

Ostatní vyznamenání a dekorace [1993-souč.]

9 2 72

Články [1993-souč.]

0 0 0

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (GBR)

56 56 178

Anglické království [do 1649]

0 0 0

Anglické království [1660-1707]

0 0 0

Skotské království [do 1707]

0 0 0

Království Velké Británie [1707-1801]

0 0 0

Spojené království Velké Británie a Irska [1801-1922]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

47 47 149

Rezortní vyznamenání

9 9 29

Spolková republika Německo (DEU)

72 21 137

Anhaltsko-bernburské vévodství [1807-1863]

0 0 0

Anhaltsko-dessavské vévodství [1807-1863]

0 0 0

Anhaltsko-köthenské vévodství [1807-1847]

0 0 0

Anhaltské vévodství [1863-1918]

0 0 0

Bádenské markrabství [do 1803]

0 0 0

Bádenské kurfiřtství [1803-1806]

0 0 0

Bádenské velkovévodství [1806-1918]

0 0 0

Bavorské kurfiřtství [1621-1806]

0 0 0

Bavorské království [1806-1918]

0 0 0

Braniborsko-ansbašské knížectví [do 1792]

0 0 0

Brunšvické vévodství [1813-1918]

0 0 0

Hannoverské království [1815-1866]

0 0 0

Hessenské kurfiřtství [1806-1866]

0 0 0

Isenburské knížectví [1806-1814]

0 0 0

Meklenbursko-střelické velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Meklenbursko-zvěřínské velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Oldenburské velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Pruské království [1701-1918]

0 0 0

Salzburské arcibiskupství [do 1803]

0 0 0

Saské království [1806-1918]

0 0 0

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918]

0 0 0

Schwarzbursko-rudolstadtské knížectví [1711-1918]

0 0 0

Schwarzbursko-sondershausenské knížectví [1697-1918]

0 0 0

Vestfálské království [1807-1814]

0 0 0

Waldecké knížectví [1712-1918]

0 0 0

Württemberské vévodství [do 1806]

0 0 0

Württemberské království [1806-1918]

0 0 0

Würzburské velkovévodství [1806-1814]

0 0 0

Německé císařství [1871-1918]

0 0 0

Německá říše [1919-1933]

0 0 0

Německá / Velkoněmecká říše [1933-1945]

0 0 0

Německá demokratická republika [1949-1990]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání [1949-souč.]

14 14 15

Rezortní vyznamenání [1949-souč.]

0 0 0

Srbská republika (SRB)

0 0 0

Srbské knížectví [1804-1882]

0 0 0

Srbské království [1882-1918]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Španělsko (ESP)

18 18 96

Aragonské království [do 1516]

0 0 0

Kastilské království [do 1504]

0 0 0

Španělské království [1516-1873]

0 0 0

Španělské království [1874-1931]

0 0 0

Španělská republika [1931-1939]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

6 6 36

Rezortní vyznamenání

12 12 60

Švédsko (SWE)

6 3 38

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Turecká republika (TUR)

2 1 4

Osmanská říše [do 1923]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

1 0 1

Rezortní vyznamenání

1 1 3

Ukrajina (UKR)

14 5 39

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

2 2 4

Zaniklé státy

1.880 1.474 7.083

Anglické království [1660-1707]

0 0 0

Anglické království [do 1649]

1 1 3

Anhaltské vévodství [1863-1918]

3 1 7

Anhaltsko-bernburské vévodství [1807-1863]

0 0 0

Anhaltsko-dessavské vévodství [1807-1863]

1 0 1

Anhaltsko-köthenské vévodství [1807-1847]

1 0 1

Aragonské království [do 1516]

0 0 0

Bádenské kurfiřtství [1803-1806]

0 0 0

Bádenské markrabství [do 1803]

1 1 1

Bádenské velkovévodství [1806-1918]

6 4 15

Bavorské království [1806-1918]

24 10 57

Bavorské kurfiřtství [1621-1806]

3 2 4

Braniborsko-ansbašské knížectví [do 1792]

0 0 0

Brunšvické vévodství [1813-1918]

5 0 7

Bulharská lidová republika [1946-1991]

54 6 98

Bulharské knížectví [1878-1908]

19 19 124

Bulharské království [1908-1946]

14 6 38

Černohorské knížectví [do 1910]

14 12 54

Černohorské království [1910-1918]

3 0 10

Česká a Slovenská Federativní Republika [1990-1992]

8 8 71

České království [do 1918]

1 1 6

Česko-slovenská republika [1938-1939]

0 0 0

Československá republika [1918-1938]

43 34 156

Československá republika [1944-1960]

131 120 522

Československá socialistická republika [1960-1990]

54 42 247

Československý exil [1940-1945]

20 12 100

Francouzská republika [1792-1804]

1 1 23

Francouzská republika [1848-1852]

0 0 0

Francouzská republika [1870-1940]

37 33 138

Francouzské císařství [1804-1814]

4 4 8

Francouzské císařství [1852-1870]

7 3 23

Francouzské království [1814-1848]

0 0 0

Francouzské království [do 1792]

5 3 15

Francouzský stát [1940-1944]

5 4 10

Hannoverské království [1815-1866]

7 3 16

Hessenské kurfiřtství [1806-1866]

9 4 25

Isenburské knížectví [1806-1814]

1 0 1

Italská sociálni republika [1943-1945]

3 1 14

Italské království [1805-1814]

0 0 0

Italské království [1861-1946]

11 11 30

Jugoslávská federativní lidová republika [1945-1963]

38 32 172

Jugoslávská federativní socialistická republika [1963-1992]

0 0 0

Jugoslávská svazová republika [1992-2003]

2 0 5

Jugoslávské království [1929-1945]

13 3 42

Kastilské království [do 1504]

0 0 0

Království obojí Sicílie [1815-1861]

2 1 7

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců [1918-1929]

2 2 9

Království Velké Británie [1707-1801]

9 8 25

Kuronské vévodství [1561-1795]

0 0 0

Litevská republika [1918-1940]

25 25 59

Lotyšská republika [1922-1940]

16 16 38

Maďarská demokratická republika [1918-1919]

0 0 0

Maďarská lidová republika [1949-1989]

6 4 22

Maďarská republika [1946-1949]

6 6 25

Maďarská sovětská republika [1919-1919]

0 0 0

Maďarské království [1920-1946]

17 7 49

Meklenbursko-střelické velkovévodství [1815-1918]

1 0 1

Meklenbursko-zvěřínské velkovévodství [1815-1918]

2 2 9

Neapolské království [1806-1815]

0 0 0

Německá / Velkoněmecká říše [1933-1945]

111 107 569

Německá demokratická republika [1949-1990]

44 44 155

Německá říše [1919-1933]

0 0 0

Německé císařství [1871-1918]

5 4 19

Nezávislý stát Chorvatsko [1941-1945]

9 5 58

Oldenburské velkovévodství [1815-1918]

5 1 14

Osmanská říše [do 1923]

10 5 24

Papežský stát [do 1870]

2 2 15

Polská lidová republika [1952-1989]

18 11 70

Polská republika [1918-1939/1990] včetně exilu po roce 1945

44 14 121

Polské království [1815-1831]

2 1 2

Polské království [do 1795]

2 2 6

Protektorát Čechy a Morava [1939-1945]

2 2 9

Pruské království [1701-1918]

44 27 109

Rakouská republika [1919-1938]

7 6 20

Rakouské arcivévodství [1453-1804]

7 4 51

Rakouské císařství [1804-1867]

10 9 144

Rakousko-Uhersko [1867-1918]

56 25 338

Rumunská lidová republika [1947-1965]

21 21 91

Rumunská socialistická republika [1965-1989]

21 19 106

Rumunská spojená knížectví [1861-1881]

8 8 55

Rumunské království [1881-1947]

28 25 157

Ruská republika [od r. 1917/18] (bílé Rusko)

20 1 42

Ruské impérium [do 1917]

477 429 1.208

Salzburské arcibiskupství [do 1803]

0 0 0

Sardinské království [1720-1861]

8 8 38

Saské království [1806-1918]

8 6 37

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918]

6 0 7

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918]

1 0 1

Schwarzbursko-rudolstadtské knížectví [1711-1918]

1 0 1

Schwarzbursko-sondershausenské knížectví [1697-1918]

1 0 1

Skotské království [do 1707]

1 1 3

Slovenská republika [1939-1945] (SVK)

21 21 231

Spojené království Velké Británie a Irska [1801-1922]

95 95 344

Srbské knížectví [1804-1882]

8 1 35

Srbské království [1882-1918]

25 10 120

Svaz sovětských socialistických republik [1922-1991]

88 87 489

Svobodná Francie [1940-1944]

2 2 7

Španělská republika [1931-1939]

2 2 8

Španělské království [1516-1873]

12 8 45

Španělské království [1874-1931]

1 1 4

Uherské království [do 1918]

1 1 11

Varšavské velkovévodství [1806-1813]

2 1 2

Vestfálské království [1807-1814]

2 1 3

Waldecké knížectví [1712-1918]

0 0 0

Württemberské království [1806-1918]

5 3 20

Württemberské vévodství [do 1806]

1 1 4

Würzburské velkovévodství [1806-1814]

1 1 1

Témata

 

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ / Knížecí záslužný řád

PRINCIPALITY OF LICHTENSTEIN / Order of Merit of the Principality of Liechtenstein

5 348

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ / Jubilejní 50. medaile Prince Johanna

PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN / 50 Years Jubilee medal of Prince Johann

1 252

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ / 50. jubilejní medaile Prince Františka Josefa II.

PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN / Prince Franz Josef II 50 Year Jubilee Medal

1 273