Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Jubielní medaile 10. let Rumunské lidové armády


Medalia "10 ani de la оnfiinюarea primelor unitгюi ale Armatei Populare Romоne"

2 1.537

Matka hrdinka


Titlul de "Mama Eroina"

5 2.212

Medaile Za boj s ohněm


Medalia "Pentru paza contra incendiilor"

5 1.588

Medaile Za kolektivizaci zemědělství v Rumunsku


Medalia Оn cinstea оncheieri colectivizгrii agriculturii

3 1.700

Medaile Za obranu vlasti


Medalia "De strajг Patriei

3 1.861

Medaile Za vojenskou statečnost


Medalia "Virtutea Ostгєeascг"

5 1.765

Medaile Za vojenské zásluhy


Medalia "Meritul Militar"

4 1.770

Medaile Za zásluhy v oblasti ochrany veřejného a společenského řádu


Medalia "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat"

2 1.463

Medaile k 5. vyhlášení Rumunska republikou


Medalia

2 1.773

Medaile práce


Medalia Muncii

4 1.364

Pamětní medaile XX. let osvobození vlasti


Medalia "A XX-a aniversare a eliberгrii patriei"

3 1.558

Pamětní medaile k 20. výročí Rumunských ozbrojených sil


Medalia "A XX-a aniversare a zilei Forюelor Armate ale Republicii Socialiste Romвnia

2 1.479

Pamětní medaile k 25. let povstání železničářů a naftařů


Medalia

4 1.734

Pamětní medaile k 40. výročí založení Komunistické strany Rumunska


Medalia jubilarг "40 de ani de la оnfiinюarea Partidului Comunist Romвn"

2 1.863

Pamětní medaile k osvobození země od fašismu


Medalia "Eliberarea de sub jugul fascist"

4 1.737

Řád 23. srpna


Ordinul 23 August

13 2.923

Řád Mateřské slávy


Order of Mother's Glory

5 2.031

Řád Za obranu vlasti


Ordinul "Apгrarea Patriei"

5 2.075

Řád Za vojenské zásluhy


Ordinul "Meritul Militar"

8 2.220

Řád Za zásluhy v oblasti veřejného pořádku a společenského systému země


Ordinul

5 1.774

Řád práce


Ordinul Muncii

5 1.606