Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 772 příspěvků vloženo, 3115 editováno a 521 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Anhaltsko-bernburské vévodství [1807-1863]

0 0 0

Anhaltsko-dessavské vévodství [1807-1863]

0 0 0

Anhaltsko-köthenské vévodství [1807-1847]

0 0 0

Anhaltské vévodství [1863-1918]

0 0 0

Bádenské markrabství [do 1803]

0 0 0

Bádenské kurfiřtství [1803-1806]

0 0 0

Bádenské velkovévodství [1806-1918]

0 0 0

Bavorské kurfiřtství [1621-1806]

0 0 0

Bavorské království [1806-1918]

0 0 0

Braniborsko-ansbašské knížectví [do 1792]

0 0 0

Brunšvické vévodství [1813-1918]

0 0 0

Hannoverské království [1815-1866]

0 0 0

Hessenské kurfiřtství [1806-1866]

0 0 0

Isenburské knížectví [1806-1814]

0 0 0

Meklenbursko-střelické velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Meklenbursko-zvěřínské velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Oldenburské velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Pruské království [1701-1918]

0 0 0

Salzburské arcibiskupství [do 1803]

0 0 0

Saské království [1806-1918]

0 0 0

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918]

0 0 0

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918]

0 0 0

Schwarzbursko-rudolstadtské knížectví [1711-1918]

0 0 0

Schwarzbursko-sondershausenské knížectví [1697-1918]

0 0 0

Vestfálské království [1807-1814]

0 0 0

Waldecké knížectví [1712-1918]

0 0 0

Württemberské vévodství [do 1806]

0 0 0

Württemberské království [1806-1918]

0 0 0

Würzburské velkovévodství [1806-1814]

0 0 0

Německé císařství [1871-1918]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Články

0 0 0

Německá říše [1919-1933]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Články

0 0 0

Německá / Velkoněmecká říše [1933-1945]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Články

0 0 0

Německá demokratická republika [1949-1990]

0 0 0

Státní řády a vyznamenání

0 0 0

Rezortní vyznamenání

0 0 0

Státní řády a vyznamenání [1949-souč.]

14 14 15

Řády [1949-souč.]

0 0 0

Ostatní státní vyznamenání [1949-souč.]

14 14 15

Rezortní vyznamenání [1949-souč.]

0 0 0

Vyznamenání resortu obrany [1949-souč.]

0 0 0

Témata

 

Alsenský kříž z roku 1864


Alsen-Kreuz vom Jahre 1864

1 3.426

Annaberský kříž


Annaberg Kreuz

1 3.840

Baltický kříž


Baltenkreuz

2 4.596

Záslužný řád Federální republiky Německo


Order of Merit of the Federal Republic of Germany / Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

6 2.454

Čínská pamětní medaile


China-Denkmünze

2 3.603

Dekorace pro ženy a dívky v Prusku


2 5.477

Düppelerský útočný kříž 1864


Düppelerr Sturm-Kreuz 1864

3 3.660

Frankfurtská Stříbrná válečná medaile 1813-1814


Silberne Kriegdekmünze 1813- 1814

3 2.836

Gdaňský kříž


Kreuz von Danzig

3 3.546

Hohenlohe: Řád Fénixe


Phoenix-Orden

4 2.687

Hohenzollern: Knížecí hohenzollernský domácí řád


Furstlich Hohenzollernscher Hausorden

1 3.532

Jihozápadoafrická pamětní medaile


Südwestafrika-Denkmünze

3 3.416

Knížectví Lippe: Stříbrná civilní záslužná medaile 1816


Civil - Verdienstmedaille 1816

1 1.850

Knížectví Lippe: Vojenská bronzová záslužná medaile


Militärverdienstmedaille 1632

1 1.844

Koloniální pamětní medaile


Die Kolonialdenkmünze

1 2.440

Koloniální vyznamenání – „Lví řád“


Die Kolonialauszeichnung – „Löwenorden“

3 6.978

Kříž Bermont-Avalov


2 6.308

Kříž Fridricha Anhaltského


Anhalt Friedrichkreuz

1 2.870

Lippe - Detmold: Řád Leopolda


Leopold-Orden

10 3.759

Lippe knížectví: Pamětní medaile na tažení z roku 1866


Erinnerungsmedaile für den Feldzung vom Jahre 1866

1 2.161

Lippe-Detmold : Řád čestného kříže


Orden des Ehrenkreuzes

7 2.124

Mecklenburg-Sterlitz:Kříz za vyznamenání ve válce 1870-1871


Mecklenburg-Sterlitz:Kreuz fur Auszeichnung im Kriefe

1 2.399

Medaile Bundeswehru


Einsatzmedaille der Bundeswehr

1 2.505

Nasavská pamětní medaile z roku 1815


Waterloo-Medaille 1815

1 2.118

Nassau: Stříbrná záslužná medaile 1909


Silberne Erinnerungsmedaille 1909

2 1.807

Nassau: Záslužný řád Adolfa z Nassau


Verdienstorden Adolphs von Nassau

3 1.957

Německá čestná a pamětní medaile války 1914-18 německé čestné legie


Deutsche Ehrendenkmünze des Weltkrieges der Deutschen Ehrenlegion

1 4.420

Odznak za sestřel nízko letícího letadla


Tieffliegervernichtungsabzeichen

1 3.226

Pamětní a válečná medaile Hansovní Legie 1813-1814


Gemeinsame Kriegsdenkmünze für die Hanseatische Legion 1813-1814

1 2.349

Pamětní medaile na tažení z roku 1866


Feldzeichen für 1866

2 3.129

Pamětní medaile pro účastníky války 1914-18 spolku Kyffhäuser


Die Denkmünze für Kriegsteilnehmer 1914/1918 des Kyffhäuser-Bundes

2 6.080

Pamětní válečná medaile 1813-1815, 1863


Erinnerungs-Kriegdenkmunze fur 1813-1815, 1863

1 2.685

Pohár slávy za vítězství ve vzdušném boji


Ehrenbecher für den Sieger im Luftkampf

1 3.904

Pruský pilotní odznak


Preußen Flieger Flugzeugführerabzeichen

2 6.860

Reuss – Gera: Medaile za obětavou práci ve válečné době


Medaille für aufopfernde Tätigkeit in Kriegszeit

1 2.673

Reuss – Gera: Záslužné medaile


Reuss – Gera: Verdienstmedaillen

1 3.353

Reuss-Gera: Čestný knížecí kříž


Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz

6 4.723

Reuss-Gera: Válečný záslužný kříž „1914“


Kriegsverdienstkreuz “1914″

1 3.959

Sachsen-Altenburg: Medaile za statečnost


Sachsen-Altenburg: Tapferkeitsmedaille

1 2.439

Sachsen-Coburg-Gotha: Válečný kříž Karla Eduarda


Sachsen-Coburg-Gotha: Carl Eduard Kriegskreuz

1 3.699

Sasko-Altenburk:Pamětní a jubielní medaile z roku 1903


Sachsen-Altenburg:Medaile zum 50jährigen Regierungs-jubiläum 1903

1 2.309

Sasko-Altenburk:Pamětní medaile za účast na polním tažení 1849


Sachsen-Altenburg:Erinnerungsmedaille für den Feldzug 1849

1 2.017

Sasko-Altenburk:Stříbrná medaile vévody Arnošta s obrazem Arnošta II, 1909-1918


Sachsen-Altengurg:Herzog Ernest Medaile in Silber,Bildnis Ernest II., 1909-1918

1 1.881

Sasko-Ernestínský domácí řád


Sachsen-Ernestinischer-Hausorden

1 3.290

Sasko-Gotha-Altenburk: Válečná pamětní medaile z roku 1814-1815


Sachsen-Gotha-Altenburg: Kriegs-Denkmünze 1814-1815

1 1.686

Schaumurg-Lippe: Vojenská záslužná medaile 1850


Schaumburg-Lippe: Militar-Verdienstmedaille 1850

1 2.479

Slezský záslužný odznak - Slezská orlice


Schlesisches Bewahrungsabzeichen -Schlesischer Adler

8 12.408

Sloní řád


Elefantorden

2 4.037

Služební kříž pro důstojníky za 25 let služby


Preussen:Dienstauszeichnungen fur 25 Jáhre 1825-1920

1 2.780

Svobodná města: Bremy, Hamburk, Lübeck (Hansovní kříže 1915)


Hanseatenkreuz 1915

3 3.926

Válečná medaile 1814-1815


Sachsen-Coburg-Saalfeld : Kriegs-Denkmünze für 1814-1815

1 2.019

Válečná pamětní medaile z roku 1864


Kriegs-Denkmunze 1864

3 7.373

Záslužná medaila za záchranu v nebezpečí


Verdienstmedaille fur rettung aus Gefahr

1 2.596

Záslužný rad o vedu a umenie


Verdienstoden fur Wissenschft und Kunst

1 2.510

Zlatá, stříbrná a bronzová medaile Za statečnost z roku 1795


Goldene Tapferkeitsmedaille 1795 ( Silber, Bronze)

1 2.323

Železný kříž


Historie vzniku, vývoj, varianty a třídy Železného kříže v létech 1813 - 1957

3 38.933

Železný kříž 1957


Eisernes Kreuz 1957

2 4.295

Čestný kříž německých ozbrojených sil


Ehrenzeichen der Bundeswehr

3 1.582