Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Podkategorie

Články

13 0 37

Témata

 

>Suverenní řád Maltézských rytířů


Ordine Sovráno Militare Ospedaliero di San Giovani di Gerusalemme detto di Rhodi e di Malta

2 8.356

Armádny kríž z roku 1908


Armeekreuz aus dem Jahre 1908

2 6.440

Civilná záslužná medaila


Zivilverdienstmedaille

2 5.165

Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském


Ehrenmedaille für 25jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens

6 9.127

Čestná medaile za 40tileté věrné služby


Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste

3 7.921

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády


Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

52 74.057

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž


Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

16 14.035

Der Tapferkeit - Pamätná a čestná medaila


1 5.563

Der Tapferkeitsmedaile Ferdinand I.


2 4.366

Der Tapferkeitsmedaile František II.


1 2.925

Jubilejní dvorní medaile


Jubiläums-Hofmedaille

4 2.991

Jubilejní kříž 1908


Jubiläumskreuz 1908

8 17.742

Jubilejní medaile 1908 pro cizince


Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer

5 4.381

Jubilejní pamětní medaile 1898


Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

10 15.561

Karlův vojenský kříž


Karl-Truppenkreuz

13 16.167

Kríž Františka Jozefa


Franz - Joseph - Erinnerungskreuz

1 4.999

Maďarská válečná medaile pro dobrovolníky 1914


2 3.648

Mariánský kříž řádu Německých rytířů


Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens

7 12.261

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866


Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

6 6.562

Medaile za námořní plavbu 1892/93


Sea Voyage Medal 1892-93

2 2.441

Medaile za námořní plavbu 1910/12


Seereise-Denkmünze 1910/12

3 4.039

Medaile za statečnost


Tapferkeitsmedaille

19 34.569

Medaile za zranění


Verwundetenmedaille

7 7.947

Pametné medaile na cisárske manévre


9 11.635

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13


Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)

6 9.995

Pamětní bosensko-hercegovská medaile


Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

4 6.442

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.


Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

4 5.754

Pamětní válečný kříž (návrh)


Kriegserinnerungskreuz

1 3.553

Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor


Arbeiteauszeichnung für die Verpflegsbranche

1 3.267

První český "letecký" odznak


1 2.885

RUM - Pilotní odznak


7 16.369

Řád Alžběty


Elisabeth Orden

10 8.956

Řád Františka Josefa


Franz Joseph Orden

21 32.705

Stříbrná a bronzová pamětní medaile spolku Custozza - Lissa 1866


4 4.826

Tyrolské medaile


Tiroler Landesverteidigungsmedaille

8 15.673

Uhorský odznak rytierov zlatej ostrohy


2 4.831

Válečná medaile 1873


Kriegsmedaille 1873

5 12.451

Válečný kříž za civilní zásluhy


Kriegskreuz für Zivilverdienste

9 7.463

Vojenská záslužná medaile


Militär-Verdienstmedaille

15 12.091

Výkonostní odznaky rakousko-uherského námořnictva


5 7.505

Vyznamenání domobrany


Landsturm-Ehrenzeichen

6 11.070

Vyznamenání za umění a vědu


Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

4 4.545

Záslužný kříž pro duchovní


Geistliches Verdienstkreuz

5 6.656

Články

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Ivan Chudý 13.360

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Ivan Chudý 15.268

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Ivan Chudý 5.354

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Ivan Chudý 12.264

Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Ivan Chudý 15.644

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Ivan Chudý 14.787

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 1. část

Zbigniew Mikesz 26.488

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

Zbigniew Mikesz 25.714

Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Ivan Chudý 20.270

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Ivan Chudý 12.297