Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Podkategorie

Články

13 0 37

Témata

 

>Suverenní řád Maltézských rytířů


Ordine Sovráno Militare Ospedaliero di San Giovani di Gerusalemme detto di Rhodi e di Malta

2 8.070

Armádny kríž z roku 1908


Armeekreuz aus dem Jahre 1908

2 6.290

Civilná záslužná medaila


Zivilverdienstmedaille

2 5.053

Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském


Ehrenmedaille für 25jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens

6 8.818

Čestná medaile za 40tileté věrné služby


Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste

3 7.695

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády


Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

52 71.754

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž


Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

16 13.493

Der Tapferkeit - Pamätná a čestná medaila


1 5.432

Der Tapferkeitsmedaile Ferdinand I.


2 4.240

Der Tapferkeitsmedaile František II.


1 2.844

Jubilejní dvorní medaile


Jubiläums-Hofmedaille

4 2.876

Jubilejní kříž 1908


Jubiläumskreuz 1908

8 17.209

Jubilejní medaile 1908 pro cizince


Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer

5 4.236

Jubilejní pamětní medaile 1898


Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

10 14.759

Karlův vojenský kříž


Karl-Truppenkreuz

13 15.661

Kríž Františka Jozefa


Franz - Joseph - Erinnerungskreuz

1 4.914

Maďarská válečná medaile pro dobrovolníky 1914


2 3.565

Mariánský kříž řádu Německých rytířů


Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens

7 11.951

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866


Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

6 6.368

Medaile za námořní plavbu 1892/93


Sea Voyage Medal 1892-93

2 2.314

Medaile za námořní plavbu 1910/12


Seereise-Denkmünze 1910/12

3 3.955

Medaile za statečnost


Tapferkeitsmedaille

19 33.462

Medaile za zranění


Verwundetenmedaille

7 7.646

Pametné medaile na cisárske manévre


9 11.287

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13


Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)

6 9.606

Pamětní bosensko-hercegovská medaile


Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

4 6.284

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.


Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

4 5.641

Pamětní válečný kříž (návrh)


Kriegserinnerungskreuz

1 3.441

Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor


Arbeiteauszeichnung für die Verpflegsbranche

1 3.154

První český "letecký" odznak


1 2.802

RUM - Pilotní odznak


7 15.958

Řád Alžběty


Elisabeth Orden

10 8.795

Řád Františka Josefa


Franz Joseph Orden

21 31.953

Stříbrná a bronzová pamětní medaile spolku Custozza - Lissa 1866


4 4.683

Tyrolské medaile


Tiroler Landesverteidigungsmedaille

8 15.335

Uhorský odznak rytierov zlatej ostrohy


2 4.671

Válečná medaile 1873


Kriegsmedaille 1873

5 11.928

Válečný kříž za civilní zásluhy


Kriegskreuz für Zivilverdienste

9 7.202

Vojenská záslužná medaile


Militär-Verdienstmedaille

15 11.622

Výkonostní odznaky rakousko-uherského námořnictva


5 7.254

Vyznamenání domobrany


Landsturm-Ehrenzeichen

6 10.800

Vyznamenání za umění a vědu


Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

4 4.424

Záslužný kříž pro duchovní


Geistliches Verdienstkreuz

5 6.482

Články

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Iver 12.311

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Iver 14.443

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Iver 4.577

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Iver 11.591

Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Iver 14.944

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Iver 13.963

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 1. část

Zbigniew Mikesz 25.184

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

Zbigniew Mikesz 24.346

Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Iver 19.391

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Iver 11.493