Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Vojenské zpravodajství [2013- ]


Military Intelligence / Vojenské spravodajstvo

2 578

Vojenské obranné zpravodajství [1993-2013]


Military Defence Intelligence / Vojenské obranné spravodajstvo

2 636

Vojenská zpravodajská služba [1993-2013]


Military Intelligence Service / Vojenská spravodajská služba

2 798

Vysoká vojenská technická škola [1993-1993]


Technical Military University / Vysoká vojenská technická škola

2 522

Vysoká vojenská pedagogická škola [1993-1993]


University of Military Education / Vysoká vojenská pedagogická škola

2 744

Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika [1993-1996]


Military Air University of General Milan Rastislav Stefanik / Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika

2 641

Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání[1993-1993]


Military Air University of Slovak National Uprising / Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania

2 555

Vojenská akadémie [1993-2004]


Military Academy / Vojenská akadémia

2 1.034

Základna nepotřebného materiálu MO SR [2014-]


Useless Material Base of MD SR / Základňa nepotrebného materiálu MO SR

1 353

Jazykový institut MO SR [2003-2006]


Language Institute of MoD / Jazykový inštitút MO SR

2 618

Sekce vojenského vzdělávání MO SR [2003-2004]


Section of Military Education MoD / Sekcia vojenského vzdelávania MO SR

1 476

Akademie ozbrojených sil [2004- ]


Academy of Armed Forces / Akadémia ozbrojených síl

2 509

Sekce lidských zdrojů [2003-2006]


Section of Human Resources / Sekcia ľudských zdrojov

1 390

Sekce lidských zdrojů [2013- ]


Section of Human Resources / Sekcia ľudských zdrojov

1 370

Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislatívy [2006-2013]


Section of Defence Politic, International Relations and Legislative / Sekcia obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy

1 382

Sekce obranného plánovaní a manažmentu zdrojů [2006-2013]


Section of Defence Planning and Source Management / Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov

1 341

Centrum služeb - účetnictví a mzdy [RRRR-RRRR]


Services - Accounting and Wages / Centrum služieb - účtovníctvo a mzdy

1 502

Centrum výcviku a kynologie vojenské policie [2008-2014]


Military Police Center of Training and Cynology / Centrum výcviku a kynológie vojenskej polície

2 4.505

Centrum výcviku Lešť [2014- ]


Training Centrum Lešť / Centrum výcviku Lešť

2 1.856

Kynologické středisko [1996-2008]


Kynologické stredisko

4 5.027

Národní akademie obrany [2004-2008]


Natonal Defence Academy / Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika

3 4.057

Odbor operací a policejních činností [2014- ]


Department of Operation and Police Activities / Odbor operácií a policajných činností

1 439

Odbor podpory policejního výkonu Trenčín [2014- ]


Department of Support of Police Activities Trenčín / Odbor podpory policajného výkonu Trenčín

1 379

Odbor policejního výkonu Bratislava [2014- ]


Department of Police Exercise Bratislava / Odbor policajného výkonu Bratislava

1 384

Odbor policejního výkonu Prešov [2014- ]


Department of Police Exercise Presov / Odbor policajného výkonu Prešov

1 494

Odbor výcviku a kynologie [2014- ]


Department of Traing and Cynology / Obbor výcviku a kynológie

1 375

Ordinariát ozbrojených sil a ozbrojených sborů SR [2003- ]


The Ordinariate of the armed forces SR / Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

1 979

Ředitelství vojenské policie [2005-RRRR]


Directorate of Military Police / Riaditeľstvo vojenskej polície

8 10.506

Úřad vojenských duchovních [1995-2003]


Military Chaplains Office / Úrad vojenských duchovných

1 999

Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku MO SR Lešť [1997-2014]


Special Health and Training Department of Ministry of Defence of Slovak Republic / Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku

2 3.253

Ústředí ekumenické pastorační služby OS SR a OZ SR [2006- ]


Head office ecumenical pastoral in Armed Forces of Slovak republic / Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR

1 820

Útvar technicko-odborných činností Vojenské policie [2000-2001]


Útvar technicko-odborných činností Vojenskej polície

2 2.064

Útvar vojenské policie Banská Bystrica [2005-2014]


Military Police Department in Banska Bystrica / Útvar vojenskej polície Banská Bystrica

3 7.720

Útvar vojenské policie Bratislava [2005-2014]


Military Police Department in Bratislava / Útvar vojenskej polície Bratislava

2 5.049

Útvar vojenské policie Prešov [2005-2014]


Military Police Department in Presov / Útvar vojenskej polície Prešov

3 7.832

Útvar vojenské policie Topoľčany [2005-2014]


Military Police Department in Topolcany

3 5.988

Útvar zabezpečení Vojenské policie [1995-2000]


Útvar zabezpečenia Vojenskej polície

1 1.915

Velitelství vojenské policie [1993-2005]


Headquarters of Military Police

1 2.090

Vojenská letecká akademie [1996-2004]


Air Force Academy / Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika

2 2.986

Vojenský historický ústav [1994-RRRR]


Vojenský historický ústav

3 3.141

Vojenský obvod Javorina [1993-2010]


Vojenský obvod Javorina

9 7.538

Vojenský obvod Lešť [1993- ]


Vojenský obvod Lešť

5 4.125

Vojenský obvod Valaškovce [1993-RRRR]


Vojenský obvod Valaškovce

2 3.504

Vojenský obvod Záhorie [1993-RRRR]


Vojenský obvod Záhorie

2 3.647

Výcvikové středisko vojenské policie [2000-2008]


Military Police Training Centre

4 5.767