Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Četnický pluk č. 01 pro Rakousy nad a pod Enží a pro Solnohradsko [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 1 für Oesterreich ob und unter der Enns, dann Salzburg

2 1.492

Četnický pluk č. 01 pro Rakousy nad a pod Enží, Solnohradsko, Štýrsko a Korutany [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 1 für Oesterreich ob und unter der Enns, Salzburg, Steiermark und Kärnthen

1 1.292

Četnický pluk č. 02 pro Čechy [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 2 für Böhmen

2 2.810

Četnický pluk č. 02 pro Čechy, Moravu a Slezsko [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 2 für Böhmen, Mähren und Schlesien

1 1.504

Četnický pluk č. 03 pro Lombardsko-Benátsko, Tyrolsko a Vorarlbersko [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 3 für das Lombardisch-Venetianische, Tirol und Vorarlberg

1 1.178

Četnický pluk č. 03 pro Moravu a Slezsko [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 3 für Mähren und Schlesien

3 2.036

Četnický pluk č. 04 pro Halič a Bukovinu [1854-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 4 für Galizien und die Bukowina

1 1.504

Četnický pluk č. 04 pro Halič a Bukovinu [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 4 für Galizien und die Bukowina

1 1.321

Četnický pluk č. 04 pro Halič, Bukovinu a Krakovsko [1850-1854]


Gendarmerie-Regiment Nr. 4 für Galizien, die Bukowina und Krakau

2 1.562

Četnický pluk č. 05 pro Uhry [1849-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 5 für Ungarn

2 1.293

Četnický pluk č. 06 pro Uhry [1850-1863]


Gendarmerie-Regiment Nr. 6 für Ungarn

2 1.294

Četnický pluk č. 06 pro Uhry a Vojvodinu [1863-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 6 für Ungarn und die Wojwodina

1 1.135

Četnický pluk č. 07 pro Uhry [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 7 für Ungarn

2 1.242

Četnický pluk č. 07 pro Uhry [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 7 für Ungarn

1 1.064

Četnický pluk č. 08 pro Sedmihradsko [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 8 für Siebenbürgen

2 1.279

Četnický pluk č. 08 pro Uhry [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 8 für Ungarn

1 1.110

Četnický pluk č. 09 pro Sedmihradsko a Vojvodinu [1860-1863]


Gendarmerie-Regiment Nr. 9 für Siebenbürgen und die Wojwodina

1 1.198

Četnický pluk č. 09 pro Sedmihradsko [1863-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 9 für Siebenbürgen

1 1.146

Četnický pluk č. 09 pro Vojvodinu [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 9 für Woiwodina

2 1.234

Četnický pluk č. 10 pro Chorvatsko a Slavonii [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 10 für Croatien und Slawonien

2 1.404

Četnický pluk č. 10 pro Kraňsko, Istrii, Chorvatsko, Slavonii a Dalmácii [1860-1866]


Gendarmerie-Regiment Nr. 10 für Krain, Istrien, Croatien, Slawonien und Dalmatien

1 1.278

Četnický pluk č. 11 pro Ilýrii [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 11 für Illyrien

2 1.333

Četnický pluk č. 12 pro Štýrsko [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 12 für Steiermark

1 1.233

Četnický pluk č. 13 pro Tyrolsko a Vorarlbersko [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 13 für Tirol und Vorarlberg

1 1.166

Četnický pluk č. 14 pro Lombardii [1850-1859]


Gendarmerie-Regiment Nr. 14 für die Lombardie

1 1.239

Četnický pluk č. 15 pro Benátsko [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 15 für das Venetianische

1 1.158

Četnický pluk č. 16 pro Dalmácii [1850-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 16 für Dalmatien

1 1.155

Četnický pluk č. 17 pro Halič [1854-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 17 für Galizien

1 1.522

Četnický pluk č. 18 pro Uhry [1854-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 18 für Ungarn

1 1.124

Četnický pluk č. 19 pro Uhry [1854-1860]


Gendarmerie-Regiment Nr. 19 für Ungarn

1 1.097

Lombardský četnický pluk [1815-1850]


Gensdarmerie-Regiment der Lombardie

2 1.786