Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Čestný odznak 01. pěší Něvský pluk Jeho Veličenstva krále Řeckého


Знак 1.пех. Невский Е.В.Короля Еллинов полк

2 1.358

Čestný odznak 02. pěší Sofijský pluk cara Alexandra III.


Знак 2-го Софийского пехотного полка

2 1.518

Čestný odznak 03. pěší Narvský pluk generála-polního maršála knížete Michaila Golicina


2 1.455

Čestný odznak 04. pěší Koporský pluk generála hraběte Konovnicyna


2 1.326

Čestný odznak 05. pěší Kalužský pluk císaře Wilhema I .


2 1.370

Čestný odznak 06. pěší pluk Libavský


2 1.359

Čestný odznak 07. pěší pluk Revalský


2 1.270

Čestný odznak 08. pěší pluk Estonský


2 1.245

Čestný odznak 09. pěší Ingermanský pluk cara Petra I.


2 1.287

Čestný odznak 10. pěší pluk Novoingermanlandský


2 1.110

Čestný odznak 11. pěší pluk Pskovský polního maršála knížete Kutuzova-Smolenského


2 1.434

Čestný odznak 12. pěší pluk Velikolutcký


Знак 12-го пехотного Великолуцкого полка

2 1.252

Čestný odznak 13. pěší Bělozerský pluk generála-polního maršála hraběte Lacy


Знак 13-го пехотного Белозерского полка

2 1.111

Čestný odznak 14. pěšího Oloněckého pluku krále Srbského Petra I.


Знак 14-го пехотного Олонецкого полка

2 1.229

Čestný odznak 15. pěšího Šlisselburgského pluku generála-polního maršála knížete Anikity Repina


Знак 15-го пехотного Щлисселъбурского генерал-фелдъмаршала кпязя Аникиты Репнина полк

2 1.215

Čestný odznak 16. pěší pluk Ladožský


Знак 16-го пехотного Ладожского полка

2 1.154

Čestný odznak 17. pěší pluk Archangelgorodský velkoknížete Vladimíra Alexandroviče


Знак 17-го пехотного Архангелогородского полка

2 1.269

Čestný odznak 18. pěšího Vologodského pluku Jeho Výsosti Karla Rumunského


Знак 18-го пехотного Вологодского Его Величества Короля Румыского полка

2 1.358

Čestný odznak 19. pěšího Kostromského pluku


Знак 19-го пехотного Костромского полка

2 1.229

Čestný odznak 20. pěšího Galického pluku


Знак 20-го пехотного Галицкого полка

2 1.389

Čestný odznak 21. pěšího Muromského pluku


Знак 21-го пехотного Муромского полка

2 1.312

Čestný odznak 22. pěšího Nižněgorodského pluku Jejího carského Veličenstva kněžny Věry Konstantinovny


Знак 22-го печотного Нижегорогского полка

2 1.267

Čestný odznak 23. pěšího Nizovského pluku generála polního maršála hraběte Saltykova


Знак 23-го пехотного Низовского генерал-Фелдмарщала графа Салтыкова полка

2 1.306

Čestný odznak 24. pěšího Simbirského pluku


Знак 24-го пехотного Симбирского полка

2 1.347

Čestný odznak 25. pěšího Smolenského pluku


Знак 25-го пехотнодо Смоленского ген. Раеивского полка

2 1.167

Čestný odznak 26. pěšího Mogilevského pluku


Знак 26-го пехотного Могилевского полка

2 1.112

Čestný odznak 27. pěšího Vitebského pluku


Знак 27-го пехотного Витебского полка

2 1.315

Čestný odznak 28. pěšího Polockého pluku


Знак 28-го пехотного Полоцкого полка

2 1.290

Čestný odznak 29. Černigovského pluku generála Polního-Maršála hraběte Dubiče-Zabalkanského


Знак 29-го пехотного Черниговского генерал-фелъдмаршала графа Дувича-Забалканского полка

2 1.123

Čestný odznak 30. pěšího Poltavského pluku


Знак 30-го пехотного Полтавского полка

2 1.534

Čestný odznak 31. pěšího Alexejevského pluku


Знак 31-го пехотного Алехсеевского полка

2 1.324

Čestný odznak 32. pěší Kremenčugský pluk


Знак 32-го пехотного Кременчугского полка

2 1.425

Čestný odznak 33. pěší Elecký pluk


Знак 32-го пехотного Елецкого нолка

2 1.505

Čestný odznak 34. pěšího Sevského pluku generála hraběte Kamenského


Знак 34-го пехотного Севского генерала графа Каменского полка

2 1.503

Čestný odznak 35. pěšího Brajnského pluku generál adjutanta knížete Gorčakova


Знак 35-го пехотного Браянского генерал-адъюнтанта князя Горчакова полка

2 1.116

Čestný odznak 36. pěšího Orlovského pluku generála polního maršála knížete Varšavského hraběte Paskieviče-Jerivanského


Знак 36-го пехотного Орловского генерал-фелъдмаршала князя Варшавского гафа Паскевича-Ериванского полка

2 1.331

Čestný odznak 37. pěšího Jekatěrinburského pluku


Знак 37-го пехотного Екатаринбурского полка

2 1.338

Čestný odznak 38. pěšího Tobolského pluku generála hraběte Miloradoviče


Знак 38-го пехотного Тобольского генерала гафа Милорадовича ролка

2 1.309

Čestný odznak 39. pěšího Tomského pluku


Знак 39-го пехотного Томского полка

2 1.234

Čestný odznak 40. pěšího Kolyvanského pluku


Знак 40-го пехотного Колыванского полка

2 1.106

Čestný odznak 41. pěšího Selenginského pluku


Знак 41-го пехотного Селенгинскогп полка

2 1.242

Čestný odznak 42. pěšího Jakutského pluku


Знак 42-го пехотного Яакутского полка

2 1.224

Čestný odznak 43. pěšího Ochotského pluku


Знак 43-го пехотного Охотского полка

2 1.162

Čestný odznak 44. pěšího Kamčatského pluku


Знак 44-го пехотнодо Камчатского полка

2 1.190

Čestný odznak 45. pěšího Azovského pluku generála feldmaršála hraběte Golovina (později Jeho Výsosti velkoknížete Borise Vladimiroviče)


Знак 45-го пехотного Азовского генерала-фелъдмаршала графа Головина , затем Его Императорского Высочества Великого Княазя Бориса Влаимировича полка

2 1.087

Čestný odznak 46. pěšího Dněprovského pluku


Знак 46-го пехотного Днепровского полка

2 1.164

Čestný odznak 47. pěšího Ukrajinského pluku


Знак 47-го пехотного Украинского Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полка

2 1.093

Čestný odznak 48. pěšího Oděského pluku


Знак 48-го пехотного Одесского полка

2 1.170

Čestný odznak 49. pěšího Brestského pluku Jeho Výsosti velkoknížete Michaila Michajloviče


Знак 49-до пехотного Брестского полка Е. И. В. B. Кн. Михаила Михайловича

2 1.087

Čestný odznak 50. pěšího Bělostockého pluku


Знак 50-го пехотного Белостокского полка

2 1.330