Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Čestný odznak 51. pěšího pluku Jeho Výsosti následníka Careviče


Знак 51-го пехотного Литовского Его Имераторского Высочества Наследника Царевича полка

2 2.028

Čestný odznak 52. pěšího Vilenského pluku Jeho carské Výsosti velkoknížete Kirila Vladimíroviče


Знак 52-го пехотного Виленского Его Императорского Высочества Великога Кнъяза Кирила Владимировича полка

2 1.282

Čestný odznak 53. pěšího Volyňského pluku generála polního maršála velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče


Знак 53-го пехотного Волынского Г.Ф.В.Кн. Николая Николаевича полка

2 1.552

Čestný odznak 54. pěšího Minského pluku


Знак 54-го пехотного Минского полка

2 1.421

Čestný odznak 55. pěšího Podolského pluku


Знак 55-ого пехотного Подолского полка

2 1.352

Čestný odznak 56. pěšího Žitomírského pluku Jeho Výsosti velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče


Знак 56-го пехотного Житомирского Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевиче полка

2 2.363

Čestný odznak 61. pěšího Vladimírského pluku


Знак 61-го пехотного Владимиского полка

2 1.210

Čestný odznak 62. pěšího Suzdalského pluku


Знак 62-го Суздалского пехотного генералиссима князя Суворова полка

2 1.687

Čestný odznak 63. pěšího Uglického pluku generála polního maršála Apraksina


Знак 63-го пехотного Углицкого генерал-фелъдмаршала Апраксина полка

2 1.330

Čestný odznak 64. pěšího Kazaňského pluku


Знак 64-го пехотного Казанского полка

2 1.151

Čestný odznak 65. pěšího Moskevského Jeho Výsosti pluku


Знак 65-го пехотного Москоского Его Величества полка

2 1.267

Čestný odznak 67. pěšího Tarutinského pluku Velkoknížete Oldenburského


Знак 67-го пехотного Тарутинского Велико Герцога Олъденбуского полка

2 1.076

Čestný odznak 68. pěšího Borodinského pluku cara Alexandra III .


Знак 68-го лейб-пехотного Бородинского Императора Александпа III. полка

2 1.201

Čestný odznak 69. pěšího Rjazaňského pluku generála-polního maršála knížete Alexandra Golicina


Знак 69-го пехотного Рязанского генерал-фелъдмаршала князя Александра

2 1.814

Čestný odznak 70. pěšího Rjažského pluku


Знак 70-го пехотного Ряжского полка

2 1.363

Čestný odznak 71. pěšího Belevského pluku


Знак 71-го пехотного Белевского полка

2 1.443

Čestný odznak 72. pěšího Tulského pluku


Знак 72-го пехотного Тулского полка

2 1.159

Čestný odznak 77. pěšího Tenginského pluku


Знак 77-го нехотного Тенгинского полка

2 1.264

Čestný odznak 78. pěšího Navaginského pluku generála Kotljarevského


Знак 78-го пехотного Навигинского генерала Котляревского полка

2 1.244

Čestný odznak 79. pěšího Kurinského pluku generála polního maršála knížete Voroncova


Знак 79-го пехотного Куринского генерала-Фелъдмаршала князя Воронцова полка

2 1.051

Čestný odznak 80. pěšího Kabardinského pluku generála polního maršála Bariatinského


Знак 80-го пехотного Кабардинского генерал-Фелъдмаршала князя Баритиского

2 1.138

Čestný odznak 81. Apšeronského pluku carevny Kateřiny II. ( později pluk Jeho Výsosti Velkoknížete Georgie Michajloviče)


Знак 81-го пехотного Апшеронского Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полка

2 1.192

Čestný odznak 85. pěšího Výborského pluku


Знак 85-го пехотного Выборгского полка

2 1.495

Čestný odznak 86. pěšího Vilmanstrandského pluku


Знак 86-го пехотного Вилъманстрандского полка

2 1.366

Čestný odznak 89. pěšího Bělomořského pluku


Знак 89-го пвхотного Беломорского полка

2 1.207

Čestný odznak 90. pěšího Onežského pluku


Знак 90-го пехотного Онежскего полка

2 1.180

Čestný odznak 91. pěšího Dvinského pluku


Знак 91-го пехотного Двинского полка

2 1.233

Čestný odznak 92. pěšího Pečorského pluku


Знак 92-го пехотного Печорского полка

2 1.400

Čestný odznak 93. pěšího Irkutského pluku Jeho carské Výsosti Velkoknížete Michaila Alexandroviče.


Знак 93-го пехотного Иркутскодо Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровиче

2 1.547

Čestný odznak pěšího 94. Jenisejského pluku


Знак 94-го пехотного Енисейского полка

2 1.380

Čestný odznak 95. pěšího Krasnojarského pluku


Знак 95-го пехотного Красноярского полка

2 1.071

Čestný odznak 96. pěšího Omského pluku


Знак 96-го Омского пехотного полка

2 1.173

Čestný odznak 97. pěšího Liflandského pluku generála polního maršála knížete Šerementěva


Знак 97-го пехотного Лифляндского генерал-Фелъмаршала графа Шереметева полка

2 1.111

Čestný odznak 98. pěšího Jurevského pluku


Знак 98-го пехотного Юръевского полка

2 1.298

Čestný odznak 99. pěšího Ivangorodského pluku


Знак 99-го пехотного Ивангородского полка

2 1.323

Čestný odznak 100. pěšího Ostrovského pluku


Знак 100-го пехотного Островского полка

2 1.312