Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Odznak 1. grenadýrského Jekatěrinoslavského pluku cara Alexandra II.


Знак 1-го Лейб-гренадерского Екатеринославского Императора Александра II полка.

2 1.538

Odznak 2. grenadýrského Rostovského pluku Velkoknížete Michala Alexandroviče


Знак 2-го гренадерского Ростовского Е.И.В. Великого Князя Михаила Александровича полка.

2 1.469

Odznak 3. grenadýrského Pernovského pluku krále Bedřicha Viléma IV. Pruského


Знак 3-го гренадерскодо Перновского Короля фридриха Вилъгелъма IV. Пруского полка

2 1.387

Odznak 4. grenadýrského Nesvižského pluku generála polního maršála Berclay de Tolly


Знак 4-го гренадерского Несвижского генерал-фелъдмаршала князя Барклая-де-Толли полка

2 1.234

Odznak 5. grenadýrského Kyjevského Jeho Imperátorské výsosti Následníka Careviče pluk


Знак 5-го гренадерского Киевского Его Императорского Высочества Наследника Царевича полка

2 1.212

Odznak 6. grenadýrského Tavrického generála polního maršála Velkoknížete Michaila Nikolajeviče pluku


Знак 6-го гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полка

2 1.577

Odznak 7.grenadýrského Samogitskoho pluku generála-adjuntanta hraběte Totlebena


Знак 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка

2 1.349

Odznak 8. grenadýrského Moskevského pluku Fridricha Velkovévody z Meklenburk-Schwerin


Знак 8-го гренадерского Московского Великого Герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха полка

2 1.474

Odznak 9.grenadýrského Sibiřského pluku Velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče.


Знак 9 -го гренадерского Сибирского Великого Князя Николая Николаевича полка.

2 1.455

Odznak 10. grenadýrského pluku generála polního maršála Rumjanceva-Zadunajského


Знак 10-го гренадерского Малороссийского генерал-фелъдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка

2 1.135

Odznak 11. grenadýrského Fanagorijského pluku generalissima knížete Suvorova.


Знак 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова, ныне Е.И.В. Великого Князя Димитрия Павловича полка.

2 1.267

Odznak 12. grenadýrského Astrachánského pluku cara Alexandra III.


Знак 12-го гренадерского Астраханского Императора Александра III полка.

2 1.244

Odznak 13. grenadýrského Erivanského pluku Cara Michaila Fedoroviče


Знак 13-го Лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка.

2 1.139

Odznak 14. grenadýrského pluku Gruzínského generála Kotljarevského


Знак 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского полка

2 1.267

Odznak 15. grenadýrského Tbiliského pluku Velkoknížete Konstantina Konstantoviče


Odznak 15. grenadýrského Tbiliského pluku Velkoknížete Konstantina Konstantoviče

2 1.093

Odznak 16. grenadýrského Mingrelianského pluku


Знак 16-го гренадерского Мингрельского Е.И.В. Великого Князя Дмитрия Константиновича полка

2 1.316

Odznak Grenadýrského ženijního praporu Jeho carské Výsosti Velkoknížete Petra Nikolájeviče


Знак Гренадерского саперного батальона Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича.

2 1.456