Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Medaile za zásluhy státu Minnesota


Minnesota Medal for Merit

2 301

Medaile za hlídku na Jang-c’-ťiang


Yangtze Patrol Medal

1 488

Medaile za zásluhy


Medal for Merit

2 121

Kříž za záslužnou službu státu Maryland


State of Maryland Distinguished Service Cross

2 418

Medaile za záslužnou službu státu Pennsylvania


Pennsylvania Distinguished Service Medal

2 370

Medaile za záslužnou službu státu Alabama


Alabama Distinguished Service Medal

2 335

Medaile za záslužnou službu státu Virginia


Virginia Distinguished Service Medal

2 347

Medaile za zálužnou službu státu Missouri


Missouri Meritorious Service Medal

2 262

Medaile Národí gardy státu Louisiana za záslužnou službu


Louisiana National Guard Distinguished Service Medal

3 280

Medaile za dlouholetou službu státu Louisiana


Louisiana Longevity Medal

3 242

Válečný kříž státu Louisiana


Louisiana War Cross

3 276

Medaile za aktivní službu státu Maryland


Maryland State Active Duty Medal

2 330

Medaile státu Louisiana za pohotovostní službu


Louisiana Emergency Service Medal

3 301

Medaile za službu státu Maryland


Maryland State Service Medal

2 250

Medaile za vynikajíci službu státu Minnesota


Minnesota Distinguished Service Medal

2 355

Armádní medaile za úspěchy


Army Achievement Medal

7 5.645

Armádní medaile za vzornou službu


Army Good Conduct Medal

7 7.340

Armádní pochvalná medaile


Army Commendation Medal

7 5.364

Bronzová hvězda


Bronze Star

10 11.873

Expediční medaile globální války proti terorismu


Global War on Terrorism Expeditionary Medal

4 2.723

Expediční medaile námořní pěchoty


Marine Corps Expeditionary Medal

4 2.676

Expediční medaile ozbrojených sil


Armed Forces Expeditionary Medal (AFEM)

6 4.335

Filipínská kongresová medaile


Philippine Congressional Medal

2 863

Kongresová kosmická medaile cti


Congressional Space Medal of Honor

4 1.610

Kříž za vynikající službu


Distinguished Service Cross

6 9.541

Letecká medaile


Air Medal

5 7.081

Letecká medaile za bojovou akci


Air Force Combat Action Medal

2 937

Letecká medaile za úspěchy


Air Force Achievement Medal

2 1.065

Letecká medaile za vynikající službu


Air Force Distinguished Service Medal

3 3.289

Letecká medaile za vzornou službu


Air Force Good Conduct Medal

2 964

Letecká pochvalná medaile


Air Force Commendation Medal

3 1.296

Letecký kříž


Air Force Cross

4 4.540

Medaile armádních záložních složek za úspěchy


Army Reserve Components Achievement Medal

4 2.684

Medaile cti


Medal of Honor

20 34.524

Medaile kubánské okupační armády


Army of Cuban Occupation Medal

3 1.149

Medaile kubánské pacifikační armády


Army of Cuban Pacification Medal

2 843

Medaile letce


Airman's Medal

3 2.703

Medaile leteckých záloh za záslužnou službu


Air Reserve Forces Meritorious Service Medal

2 859

Medaile meziamerického obranného výboru


Inter-American Defense Board Medal

3 3.113

Medaile námořní pěchoty brevet


Marine Corps Brevet Medal

2 939

Medaile námořní pěchoty za vzornou službu


Marine Corps Good Conduct Medal

2 936

Medaile námořnictva a námořní pěchoty


Navy and Marine Corps Medal

3 3.823

Medaile námořnictva a námořní pěchoty za úspěchy


Navy & Marine Corps Achievement Medal

2 990

Medaile námořních záloh


Naval Reserve Medal

2 816

Medaile námořních záloh za záslužnou službu


Naval Reserve Meritorious Service Medal

4 2.965

Medaile okupační armády v Německu (1. svět. válka)


Army of Occupation of Germany Medal (World War I)

8 1.342

Medaile obrany za mimořádnou službu


Defense Superior Service Medal

3 2.549

Medaile obrany za význačnou službu


Defense Distinguished Service Medal

4 3.404

Medaile obrany za záslužnou službu


Defense Meritorious Service Medal

4 3.068

Medaile okupační armády


Army of Occupation Medal

4 3.208

Medaile pobřežní stráže


Coast Guard Medal

2 2.384

Medaile pobřežní stráže za službu v Arktidě


Coast Guard Arctic Service Medal

3 2.623

Medaile pobřežní stráže za úspěchy


Coast Guard Achievement Medal

2 859

Medaile pobřežní stráže za vynikající službu


Coast Guard Distinguished Service Medal

2 1.048

Medaile pobřežní stráže za vzornou službu


Coast Guard Good Conduct Medal

2 830

Medaile portorikánské okupační armády


Army of Puerto Rican Occupation Medal

2 933

Medaile potvrzení o zásluhách


Certificate of Merit Medal

2 835

Medaile pro příslušníky veřejné bezpečnosti za chrabrost


Public Safety Officer Medal of Valor

3 1.099

Medaile válečního zajatce


Prisoner of War Medal

3 2.538

Medaile vítězství (2. světová válka)


World War II Victory Medal

4 6.585

Medaile vítězství (1. svět. válka)


Victory Medal (World War I)

3 4.154

Medaile vnitřní bezpečnosti za vynikající službu


Homeland Security Distinguished Service Medal

3 928

Medaile vojáka


Soldier's Medal

5 4.220

Medaile vybraných záloh námořní pěchoty


Selected Marine Corps Reserve Medal

3 2.243

Medaile za americké tažení


American Campaign Medal

5 5.433

Medaile za asijsko pacifické tažení


Asiatic-Pacific Campaign Medal

6 5.233

Medaile za bitvu v Manilském zálivu (Medaile Dewey)


Battle of Manila Bay Medal (Dewey Medal)

2 941

Medaile za bojovou připravenost


Combat Readiness Medal

4 2.498

Medaile za čínské tažení


China Campaign Medal

2 901

Medaile za dominikánské tažení


Dominican Campaign Medal

2 891

Medaile za evropsko/africko/blízko východní tažení


European-African-Middle Eastern Campaign Medal

5 3.964

Medaile za filipínské tažení


Philippine Campaign Medal

3 1.201

Medaile za haitské tažení (1917)


Haitian Campaign Medal (1917)

2 2.275

Medaile za haitské tažení (1921)


Haitian Campaign Medal (1921)

3 903

Medaile za humanitární službu


Humanitarian Service Medal

4 4.291

Medaile za humánní akci


Medal for Humane Action

3 2.233

Medaile za letecké a kosmické tažení


Air and Space Campaign Medal

3 1.931

Medaile za letecké úspěchy


Aerial Achievement Medal

2 908

Medaile za náročnou službu


Selective Service Medal

4 1.991

Medaile za nikaragujské tažení (1912)


Nicaraguan Campaign Medal (1912)

2 1.931

Medaile za nikaragujské tažení (1933)


Nicaraguan Campaign Medal (1933)

3 966

Medaile za pomocnou expedici do Číny


China Relief Expedition Medal

2 847

Medaile za službu na mexické hranici


Mexican Border Service Medal

3 3.498

Medaile za službu v amerických obranných silách


American Defense Service Medal

4 5.551

Medaile za službu v Antarktide


Antarctica Service Medal

3 2.405

Medaile za službu v Číně


China Service Medal

5 3.670

Medaile za službu v globální válce proti terorismu


Global War on Terrorism Service Medal

4 2.644

Medaile za službu v jihozápadní Asii


Southwest Asia Service Medal

4 3.145

Medaile za službu v Koreji


Korean Service Medal

5 4.148

Medaile za službu v korejské obraně


Korea Defense Service Medal

4 2.161

Medaile za službu v Mexiku


Mexican Service Medal

4 3.561

Medaile za službu v národní bezpečnosti


National Defense Service Medal

4 4.844

Medaile za službu v ozbrojených silách


Armed Forces Service Medal

4 2.936

Medaile za službu na Jang-c’-ťiang


Yangtze Service Medal

2 2.415

Medaile za službu v ženském armádním sboru


Women's Army Corps Service Medal

3 1.999

Medaile za službu ve španělské válce


Spanish War Service Medal

2 1.159

Medaile za službu ve Vietnamu


Vietnam Service Medal (VNSM)

5 5.757

Medaile za španělské tažení


Spanish Campaign Medal

3 1.173

Medaile za tažení proti indiánům


Indian Campaign Medal

3 1.069

Medaile za tažení v Afgánistánu


Afghanistan Campaign Medal

4 3.923

Medaile za tažení v Iráku


Iraq Campaign Medal

3 3.173

Medaile za tažení v Kosovu


Kosovo Campaign Medal

5 4.443

Medaile za tažení v občanské válce


Civil War Campaign Medal

3 3.296

Medaile za vynikající službu (armáda)


Distinguished Service Medal (Army)

7 6.450

Medaile za vynikající službu dobrovolníka


Outstanding Volunteer Service Medal

3 6.033

Medaile Za záchranu života


Lifesaving Medal

3 3.234

Medaile za západoindické tažení


West Indies Campaign Medal

2 707

Medaile za zápodoindické námořní tažení (Sapmsonova medaile)


West Indies Naval Campaign Medal (Sampson Medal)

2 850

Medaile za záslužnou službu


Meritorious Service Medal

4 3.583

Medaile za zvláště záslužnou službu


Specially Meritorious Service Medal

2 841

Medaile záloh ozbrojených sil


Armed Forces Reserve Medal

4 3.235

Medaile záloh pobřežní stráže za vzornou službu


Coast Guard Reserve Good Conduct Medal

2 1.813

Námořní expediční medaile


Navy Expeditionary Medal

4 3.825

Námořní Kříž


Navy Cross

5 6.606

Námořní medaile za okupační službu


Navy Occupation Service Medal

2 2.776

Námořní medaile za vynikající službu


Navy Distinguished Service Medal

3 3.128

Námořní medaile za vzornou službu


Navy Good Conduct Medal

3 2.566

Pochvalná medaile námořnictva a námořní pěchoty


Navy & Marine Corps Commendation Medal

3 1.149

Pochvalná medaile pobřežní stráže


Coast Guard Commendation Medal

3 868

Prezidentská medaile svobody


Presidential Medal of Freedom

7 7.240

Prezidentská občanská medaile


Presidential Citizens Medal

3 1.092

Purpurové srdce


Purple Heart

4 13.436

Společná medaile za úspěchy


Joint Service Achievement Medal

3 2.257

Společná pochvalná medaile


Joint Service Commendation Medal

4 3.937

Stříbrná hvězda


Silver Star

5 12.765

Záslužná legie


Legion of Merit

11 13.603

Záslužný letecký kříž


Distinguished Flying Cross

5 10.909