Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Medaile za zásluhy státu Minnesota


Minnesota Medal for Merit

2 231

Medaile za hlídku na Jang-c’-ťiang


Yangtze Patrol Medal

1 386

Kříž za záslužnou službu státu Maryland


State of Maryland Distinguished Service Cross

2 318

Medaile za záslužnou službu státu Pennsylvania


Pennsylvania Distinguished Service Medal

2 278

Medaile za záslužnou službu státu Alabama


Alabama Distinguished Service Medal

2 247

Medaile za záslužnou službu státu Virginia


Virginia Distinguished Service Medal

2 255

Medaile za zálužnou službu státu Missouri


Missouri Meritorious Service Medal

2 190

Medaile Národí gardy státu Louisiana za záslužnou službu


Louisiana National Guard Distinguished Service Medal

3 202

Medaile za dlouholetou službu státu Louisiana


Louisiana Longevity Medal

3 164

Válečný kříž státu Louisiana


Louisiana War Cross

3 180

Medaile za aktivní službu státu Maryland


Maryland State Active Duty Medal

2 252

Medaile státu Louisiana za pohotovostní službu


Louisiana Emergency Service Medal

3 203

Medaile za službu státu Maryland


Maryland State Service Medal

2 219

Medaile za vynikajíci službu státu Minnesota


Minnesota Distinguished Service Medal

2 272

Armádní medaile za úspěchy


Army Achievement Medal

7 5.446

Armádní medaile za vzornou službu


Army Good Conduct Medal

7 7.087

Armádní pochvalná medaile


Army Commendation Medal

7 5.134

Bronzová hvězda


Bronze Star

10 11.377

Expediční medaile globální války proti terorismu


Global War on Terrorism Expeditionary Medal

4 2.597

Expediční medaile námořní pěchoty


Marine Corps Expeditionary Medal

4 2.514

Expediční medaile ozbrojených sil


Armed Forces Expeditionary Medal (AFEM)

6 4.121

Filipínská kongresová medaile


Philippine Congressional Medal

2 795

Kongresová kosmická medaile cti


Congressional Space Medal of Honor

4 1.543

Kříž za vynikající službu


Distinguished Service Cross

6 9.139

Letecká medaile


Air Medal

5 6.797

Letecká medaile za bojovou akci


Air Force Combat Action Medal

2 880

Letecká medaile za úspěchy


Air Force Achievement Medal

2 958

Letecká medaile za vynikající službu


Air Force Distinguished Service Medal

3 3.154

Letecká medaile za vzornou službu


Air Force Good Conduct Medal

2 847

Letecká pochvalná medaile


Air Force Commendation Medal

3 1.165

Letecký kříž


Air Force Cross

4 4.403

Medaile armádních záložních složek za úspěchy


Army Reserve Components Achievement Medal

4 2.523

Medaile cti


Medal of Honor

20 33.570

Medaile kubánské okupační armády


Army of Cuban Occupation Medal

3 999

Medaile kubánské pacifikační armády


Army of Cuban Pacification Medal

2 799

Medaile letce


Airman's Medal

3 2.651

Medaile leteckých záloh za záslužnou službu


Air Reserve Forces Meritorious Service Medal

2 797

Medaile meziamerického obranného výboru


Inter-American Defense Board Medal

3 3.044

Medaile námořní pěchoty brevet


Marine Corps Brevet Medal

2 877

Medaile námořní pěchoty za vzornou službu


Marine Corps Good Conduct Medal

2 855

Medaile námořnictva a námořní pěchoty


Navy and Marine Corps Medal

3 3.698

Medaile námořnictva a námořní pěchoty za úspěchy


Navy & Marine Corps Achievement Medal

2 902

Medaile námořních záloh


Naval Reserve Medal

2 758

Medaile námořních záloh za záslužnou službu


Naval Reserve Meritorious Service Medal

4 2.888

Medaile okupační armády v Německu (1. svět. válka)


Army of Occupation of Germany Medal (World War I)

8 1.176

Medaile obrany za mimořádnou službu


Defense Superior Service Medal

3 2.399

Medaile obrany za význačnou službu


Defense Distinguished Service Medal

4 3.245

Medaile obrany za záslužnou službu


Defense Meritorious Service Medal

4 2.885

Medaile okupační armády


Army of Occupation Medal

4 3.025

Medaile pobřežní stráže


Coast Guard Medal

2 2.330

Medaile pobřežní stráže za službu v Arktidě


Coast Guard Arctic Service Medal

3 2.544

Medaile pobřežní stráže za úspěchy


Coast Guard Achievement Medal

2 808

Medaile pobřežní stráže za vynikající službu


Coast Guard Distinguished Service Medal

2 939

Medaile pobřežní stráže za vzornou službu


Coast Guard Good Conduct Medal

2 783

Medaile portorikánské okupační armády


Army of Puerto Rican Occupation Medal

2 868

Medaile potvrzení o zásluhách


Certificate of Merit Medal

2 771

Medaile pro příslušníky veřejné bezpečnosti za chrabrost


Public Safety Officer Medal of Valor

3 1.010

Medaile válečního zajatce


Prisoner of War Medal

3 2.419

Medaile vítězství (2. světová válka)


World War II Victory Medal

4 6.249

Medaile vítězství (1. svět. válka)


Victory Medal (World War I)

3 3.929

Medaile vnitřní bezpečnosti za vynikající službu


Homeland Security Distinguished Service Medal

3 862

Medaile vojáka


Soldier's Medal

5 4.041

Medaile vybraných záloh námořní pěchoty


Selected Marine Corps Reserve Medal

3 2.172

Medaile za americké tažení


American Campaign Medal

5 5.136

Medaile za asijsko pacifické tažení


Asiatic-Pacific Campaign Medal

6 4.989

Medaile za bitvu v Manilském zálivu (Medaile Dewey)


Battle of Manila Bay Medal (Dewey Medal)

2 868

Medaile za bojovou připravenost


Combat Readiness Medal

4 2.327

Medaile za čínské tažení


China Campaign Medal

2 800

Medaile za dominikánské tažení


Dominican Campaign Medal

2 805

Medaile za evropsko/africko/blízko východní tažení


European-African-Middle Eastern Campaign Medal

5 3.739

Medaile za filipínské tažení


Philippine Campaign Medal

3 1.052

Medaile za haitské tažení (1917)


Haitian Campaign Medal (1917)

2 2.186

Medaile za haitské tažení (1921)


Haitian Campaign Medal (1921)

3 803

Medaile za humanitární službu


Humanitarian Service Medal

4 4.110

Medaile za humánní akci


Medal for Humane Action

3 2.172

Medaile za letecké a kosmické tažení


Air and Space Campaign Medal

3 1.865

Medaile za letecké úspěchy


Aerial Achievement Medal

2 851

Medaile za náročnou službu


Selective Service Medal

4 1.940

Medaile za nikaragujské tažení (1912)


Nicaraguan Campaign Medal (1912)

2 1.846

Medaile za nikaragujské tažení (1933)


Nicaraguan Campaign Medal (1933)

3 871

Medaile za pomocnou expedici do Číny


China Relief Expedition Medal

2 754

Medaile za službu na mexické hranici


Mexican Border Service Medal

3 3.323

Medaile za službu v amerických obranných silách


American Defense Service Medal

4 5.323

Medaile za službu v Antarktide


Antarctica Service Medal

3 2.319

Medaile za službu v Číně


China Service Medal

5 3.483

Medaile za službu v globální válce proti terorismu


Global War on Terrorism Service Medal

4 2.500

Medaile za službu v jihozápadní Asii


Southwest Asia Service Medal

4 2.984

Medaile za službu v Koreji


Korean Service Medal

5 3.937

Medaile za službu v korejské obraně


Korea Defense Service Medal

4 2.039

Medaile za službu v Mexiku


Mexican Service Medal

4 3.395

Medaile za službu v národní bezpečnosti


National Defense Service Medal

4 4.587

Medaile za službu v ozbrojených silách


Armed Forces Service Medal

4 2.761

Medaile za službu na Jang-c’-ťiang


Yangtze Service Medal

2 2.271

Medaile za službu v ženském armádním sboru


Women's Army Corps Service Medal

3 1.940

Medaile za službu ve španělské válce


Spanish War Service Medal

2 1.056

Medaile za službu ve Vietnamu


Vietnam Service Medal (VNSM)

5 5.489

Medaile za španělské tažení


Spanish Campaign Medal

3 1.041

Medaile za tažení proti indiánům


Indian Campaign Medal

3 945

Medaile za tažení v Afgánistánu


Afghanistan Campaign Medal

4 3.755

Medaile za tažení v Iráku


Iraq Campaign Medal

3 3.052

Medaile za tažení v Kosovu


Kosovo Campaign Medal

5 4.247

Medaile za tažení v občanské válce


Civil War Campaign Medal

3 3.205

Medaile za vynikající službu (armáda)


Distinguished Service Medal (Army)

7 6.143

Medaile za vynikající službu dobrovolníka


Outstanding Volunteer Service Medal

3 5.836

Medaile Za záchranu života


Lifesaving Medal

3 3.153

Medaile za západoindické tažení


West Indies Campaign Medal

2 658

Medaile za zápodoindické námořní tažení (Sapmsonova medaile)


West Indies Naval Campaign Medal (Sampson Medal)

2 787

Medaile za záslužnou službu


Meritorious Service Medal

4 3.375

Medaile za zvláště záslužnou službu


Specially Meritorious Service Medal

2 796

Medaile záloh ozbrojených sil


Armed Forces Reserve Medal

4 3.102

Medaile záloh pobřežní stráže za vzornou službu


Coast Guard Reserve Good Conduct Medal

2 1.782

Námořní expediční medaile


Navy Expeditionary Medal

4 3.702

Námořní Kříž


Navy Cross

5 6.337

Námořní medaile za okupační službu


Navy Occupation Service Medal

2 2.633

Námořní medaile za vynikající službu


Navy Distinguished Service Medal

3 2.950

Námořní medaile za vzornou službu


Navy Good Conduct Medal

3 2.515

Pochvalná medaile námořnictva a námořní pěchoty


Navy & Marine Corps Commendation Medal

3 1.032

Pochvalná medaile pobřežní stráže


Coast Guard Commendation Medal

3 803

Prezidentská medaile svobody


Presidential Medal of Freedom

7 6.905

Prezidentská občanská medaile


Presidential Citizens Medal

3 977

Purpurové srdce


Purple Heart

4 12.962

Společná medaile za úspěchy


Joint Service Achievement Medal

3 2.159

Společná pochvalná medaile


Joint Service Commendation Medal

4 3.772

Stříbrná hvězda


Silver Star

5 12.252

Záslužná legie


Legion of Merit

11 13.054

Záslužný letecký kříž


Distinguished Flying Cross

5 10.528