Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Lidový komisariát Dělnicko-rolnické inspekce SSSR (Rabkrin)

USSR People's Commissariat of Workers' and Peasants' Inspectorate / Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции СССР (Рабкрин)

1 1.201

Lidový komisariát dopravy SSSR

USSR People's Commissariat of Transport / Народный комиссариат путей сообщения СССР

1 1.345

Lidový komisariát financí SSSR

USSR People's Commissariat of Finance / Народный комиссариат финансов СССР

1 1.167

Lidový komisariát lehkého průmyslu SSSR

USSR People's Commissariat of Light Industry / Народный комиссариат легкой промышленности СССР

1 1.254

Lidový komisariát lesního hospodářství SSSR

USSR People's Commissariat of Forestry / Народный комиссариат лесной промышленности СССР

1 1.290

Lidový komisariát námořního loďstva SSSR

USSR People’s Commissariat of the Sea Fleet / Народный комиссариат морского флота СССР

1 1.205

Lidový komisariát obilných a chovatelských sovchozů SSSR

USSR People's Commissariat of Grain and Livestock State Farms / Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР

1 1.186

Lidový komisariát pošt a telegrafů SSSR

USSR People's Commissariat of Posts and Telegraphs / Народный комиссариат почт и телеграфов СССР

1 1.313

Lidový komisariát potravin SSSR

USSR People's Commissariat of Food / Народный комиссариат продовольствия СССР

1 1.147

Lidový komisariát práce SSSR

USSR People's Commissariat of Labour / Народный комиссариат труда СССР

1 1.321

Lidový komisariát průmyslu papíru a celulózy SSSR

USSR People's Commissariat of Cellulose and Paper Industry / Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности СССР

1 1.301

Lidový komisariát říčního loďstva SSSR

USSR People’s Commissariat of the River Fleet / Народный комиссариат речного флота СССР

1 1.172

Lidový komisariát spojů SSSR

USSR People's Commissariat of Communications / Народный комиссариат связи СССР

1 1.151

Lidový komisariát spravedlnosti SSSR

USSR People's Commissariat of Justice / Народный комиссариат юстиции СССР

1 1.478

Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (NKGB) [1941-1941]

USSR People's Commissariat of State Security / Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ)

1 1.357

Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (NKGB) [1943-1946]

USSR People's Commissariat of State Security / Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ)

1 1.316

Lidový komisariát textilního průmyslu SSSR

USSR People's Commissariat of Textile Industry / Народный комиссариат текстильной промышленности СССР

1 1.197

Lidový komisariát těžkého průmyslu SSSR

USSR People's Commissariat of Heavy Industry / Народный комиссариат тяжёлой промышленности СССР

1 1.368

Lidový komisariát vnitra SSSR (NKVD)

USSR People's Commissariat of Internal Affairs / Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД)

1 7.233

Lidový komisariát vnitřního obchodu SSSR

USSR People's Commissariat of Internal Trade / Народный комиссариат внутренней торговли СССР

1 1.159

Lidový komisariát vodní dopravy SSSR

USSR People's Commissariat of Water Transportation / Народный комиссариат водного транспорта СССР

1 1.168

Lidový komisariát zahraničních věcí SSSR

USSR Ministry of Foreign Affairs / Народный комиссариат иностранных дел

1 1.380

Lidový komisariát zahraničního a vnitřního obchodu SSSR

USSR People's Commissariat of Foreign and Internal Trade / Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР

1 1.401

Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR [1923-1925]

USSR People's Commissariat of Foreign Trade / Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 1.313

Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR [1930-1946]

USSR People's Commissariat of Foreign Trade / Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 1.317

Lidový komisariát zásobování SSSR

USSR People's Commissariat of Supply / Народный комиссариат снабжения СССР

1 1.357

Lidový komisariát zemědělství SSSR

USSR People's Commissariat of Agriculture / Народный комиссариат земледелия СССР

1 1.343

Nejvyšší rada národního hospodářství SSSR

RSFSR Supreme Soviet of the National Economy / Высший совет народного хозяйства СССР

1 1.483