Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Lidový komisariát Dělnicko-rolnické inspekce SSSR (Rabkrin)


USSR People's Commissariat of Workers' and Peasants' Inspectorate / Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции СССР (Рабкрин)

1 1.337

Lidový komisariát dopravy SSSR


USSR People's Commissariat of Transport / Народный комиссариат путей сообщения СССР

1 1.587

Lidový komisariát financí SSSR


USSR People's Commissariat of Finance / Народный комиссариат финансов СССР

1 1.343

Lidový komisariát lehkého průmyslu SSSR


USSR People's Commissariat of Light Industry / Народный комиссариат легкой промышленности СССР

1 1.502

Lidový komisariát lesního hospodářství SSSR


USSR People's Commissariat of Forestry / Народный комиссариат лесной промышленности СССР

1 1.511

Lidový komisariát námořního loďstva SSSR


USSR People’s Commissariat of the Sea Fleet / Народный комиссариат морского флота СССР

1 1.391

Lidový komisariát obilných a chovatelských sovchozů SSSR


USSR People's Commissariat of Grain and Livestock State Farms / Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР

1 1.371

Lidový komisariát pošt a telegrafů SSSR


USSR People's Commissariat of Posts and Telegraphs / Народный комиссариат почт и телеграфов СССР

1 1.498

Lidový komisariát potravin SSSR


USSR People's Commissariat of Food / Народный комиссариат продовольствия СССР

1 1.367

Lidový komisariát práce SSSR


USSR People's Commissariat of Labour / Народный комиссариат труда СССР

1 1.473

Lidový komisariát průmyslu papíru a celulózy SSSR


USSR People's Commissariat of Cellulose and Paper Industry / Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности СССР

1 1.488

Lidový komisariát říčního loďstva SSSR


USSR People’s Commissariat of the River Fleet / Народный комиссариат речного флота СССР

1 1.368

Lidový komisariát spojů SSSR


USSR People's Commissariat of Communications / Народный комиссариат связи СССР

1 1.305

Lidový komisariát spravedlnosti SSSR


USSR People's Commissariat of Justice / Народный комиссариат юстиции СССР

1 1.667

Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (NKGB) [1941-1941]


USSR People's Commissariat of State Security / Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ)

1 1.615

Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (NKGB) [1943-1946]


USSR People's Commissariat of State Security / Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ)

1 1.519

Lidový komisariát textilního průmyslu SSSR


USSR People's Commissariat of Textile Industry / Народный комиссариат текстильной промышленности СССР

1 1.350

Lidový komisariát těžkého průmyslu SSSR


USSR People's Commissariat of Heavy Industry / Народный комиссариат тяжёлой промышленности СССР

1 1.572

Lidový komisariát vnitra SSSR (NKVD)


USSR People's Commissariat of Internal Affairs / Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД)

1 7.738

Lidový komisariát vnitřního obchodu SSSR


USSR People's Commissariat of Internal Trade / Народный комиссариат внутренней торговли СССР

1 1.416

Lidový komisariát vodní dopravy SSSR


USSR People's Commissariat of Water Transportation / Народный комиссариат водного транспорта СССР

1 1.429

Lidový komisariát zahraničních věcí SSSR


USSR Ministry of Foreign Affairs / Народный комиссариат иностранных дел

1 1.567

Lidový komisariát zahraničního a vnitřního obchodu SSSR


USSR People's Commissariat of Foreign and Internal Trade / Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР

1 1.620

Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR [1923-1925]


USSR People's Commissariat of Foreign Trade / Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 1.537

Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR [1930-1946]


USSR People's Commissariat of Foreign Trade / Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 1.495

Lidový komisariát zásobování SSSR


USSR People's Commissariat of Supply / Народный комиссариат снабжения СССР

1 1.594

Lidový komisariát zemědělství SSSR


USSR People's Commissariat of Agriculture / Народный комиссариат земледелия СССР

1 1.619

Nejvyšší rada národního hospodářství SSSR


RSFSR Supreme Soviet of the National Economy / Высший совет народного хозяйства СССР

1 1.766