Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Lidový komisariát Dělnicko-rolnické inspekce SSSR (Rabkrin)

USSR People's Commissariat of Workers' and Peasants' Inspectorate / Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции СССР (Рабкрин)

1 1.182

Lidový komisariát dopravy SSSR

USSR People's Commissariat of Transport / Народный комиссариат путей сообщения СССР

1 1.317

Lidový komisariát financí SSSR

USSR People's Commissariat of Finance / Народный комиссариат финансов СССР

1 1.152

Lidový komisariát lehkého průmyslu SSSR

USSR People's Commissariat of Light Industry / Народный комиссариат легкой промышленности СССР

1 1.234

Lidový komisariát lesního hospodářství SSSR

USSR People's Commissariat of Forestry / Народный комиссариат лесной промышленности СССР

1 1.267

Lidový komisariát námořního loďstva SSSR

USSR People’s Commissariat of the Sea Fleet / Народный комиссариат морского флота СССР

1 1.193

Lidový komisariát obilných a chovatelských sovchozů SSSR

USSR People's Commissariat of Grain and Livestock State Farms / Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР

1 1.171

Lidový komisariát pošt a telegrafů SSSR

USSR People's Commissariat of Posts and Telegraphs / Народный комиссариат почт и телеграфов СССР

1 1.297

Lidový komisariát potravin SSSR

USSR People's Commissariat of Food / Народный комиссариат продовольствия СССР

1 1.127

Lidový komisariát práce SSSR

USSR People's Commissariat of Labour / Народный комиссариат труда СССР

1 1.304

Lidový komisariát průmyslu papíru a celulózy SSSR

USSR People's Commissariat of Cellulose and Paper Industry / Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промышленности СССР

1 1.286

Lidový komisariát říčního loďstva SSSR

USSR People’s Commissariat of the River Fleet / Народный комиссариат речного флота СССР

1 1.152

Lidový komisariát spojů SSSR

USSR People's Commissariat of Communications / Народный комиссариат связи СССР

1 1.136

Lidový komisariát spravedlnosti SSSR

USSR People's Commissariat of Justice / Народный комиссариат юстиции СССР

1 1.436

Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (NKGB) [1941-1941]

USSR People's Commissariat of State Security / Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ)

1 1.344

Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (NKGB) [1943-1946]

USSR People's Commissariat of State Security / Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ)

1 1.300

Lidový komisariát textilního průmyslu SSSR

USSR People's Commissariat of Textile Industry / Народный комиссариат текстильной промышленности СССР

1 1.185

Lidový komisariát těžkého průmyslu SSSR

USSR People's Commissariat of Heavy Industry / Народный комиссариат тяжёлой промышленности СССР

1 1.353

Lidový komisariát vnitra SSSR (NKVD)

USSR People's Commissariat of Internal Affairs / Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД)

1 7.169

Lidový komisariát vnitřního obchodu SSSR

USSR People's Commissariat of Internal Trade / Народный комиссариат внутренней торговли СССР

1 1.134

Lidový komisariát vodní dopravy SSSR

USSR People's Commissariat of Water Transportation / Народный комиссариат водного транспорта СССР

1 1.146

Lidový komisariát zahraničních věcí SSSR

USSR Ministry of Foreign Affairs / Народный комиссариат иностранных дел

1 1.364

Lidový komisariát zahraničního a vnitřního obchodu SSSR

USSR People's Commissariat of Foreign and Internal Trade / Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР

1 1.375

Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR [1923-1925]

USSR People's Commissariat of Foreign Trade / Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 1.287

Lidový komisariát zahraničního obchodu SSSR [1930-1946]

USSR People's Commissariat of Foreign Trade / Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 1.306

Lidový komisariát zásobování SSSR

USSR People's Commissariat of Supply / Народный комиссариат снабжения СССР

1 1.333

Lidový komisariát zemědělství SSSR

USSR People's Commissariat of Agriculture / Народный комиссариат земледелия СССР

1 1.304

Nejvyšší rada národního hospodářství SSSR

RSFSR Supreme Soviet of the National Economy / Высший совет народного хозяйства СССР

1 1.463