Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Ústřední velitelské stanoviště [1992-1992]


Central Command Post

1 296

1. letecká spojovací rota [1953-1960]


1st Air Signal Company

2 2.109

1. letecké operační středisko [1951-1953]


1st Air Operation Centre

3 2.857

1. pomocné velitelské stanoviště [1953-1955]


1st Auxiliary Command Post

2 2.269

1. provozní prapor [1957-1958]


1st Operating Battalion

1 1.818

1. středisko bojového velení letectva [1974-1987]


1st Air Battle Command Centre

1 1.670

2. letecká spojovací rota [1953-1960]


2nd Air Signal Company

2 1.762

2. letecké operační středisko [1951-1953]


2nd Air Operation Centre

3 2.391

2. pomocné velitelské stanoviště [1953-1954]


2nd Auxiliary Command Post

2 1.954

2. provozní prapor [1968-1969]


2nd Operating Battalion

1 1.699

3. letecká spojovací rota [1953-1958]


3rd Air Signal Company

2 1.849

3. letecká spojovací rota [1958-1961]


3rd Air Signal Company

2 2.202

3. letecké operační středisko [1951-1953]


3rd Air Operation Centre

3 2.385

3. provozní prapor [1968-1992]


3rd Operating Battalion

3 5.931

4. provozní prapor [1992-1992]


4th Operating Battalion

1 1.573

4. středisko bojového velení letectva [1974-1987]


4th Air Battle Command Centre

1 1.823

5. letecká spojovací rota [1953-1958]


5th Air Signal Company

2 2.385

6. letecká spojovací rota [1955-1958]


6th Air Signal Company

1 1.649

7. provozní prapor [1961-1992]


7th Operating Battalion

1 1.922

10. provozní prapor [1961-1992]


10th Operating Battalion

1 2.258

10. radioreléový kabelový prapor [1982-1992]


10th Radio Relay Cable Battalion

1 1.464

10. spojovací středisko [1969-1992]


10th Signal Centre

1 1.381

15. letecká spojovací rota [1953-1955]


15th Air Signal Company

2 1.603

15. letecký spojovací prapor [1951-1953]


15th Air Signal Battalion

1 1.592

21. spojovací prapor [1991-1992]


21st Signal Battalion

1 1.356

22. letecká spojovací rota [1953-1960]


22nd Air Signal Company

3 2.603

22. provozní prapor [1969-1992]


22nd Operating Battalion

1 1.998

22. radiotechnická rota [1955-1958]


22nd Electronic Company

2 1.821

22. spojovací prapor [1961-1992]


22nd Signal Battalion

2 4.537

23. spojovací prapor [1961-1992]


23rd Signal Battalion

2 6.486

31. spojovací rota [1961-1963]


31st Signal Company

1 1.502

32. spojovací rota [1961-1963]


32nd Signal Company

1 1.289

34. letecká spojovací rota [1953-1958]


34th Air Signal Company

2 1.744

34. letecká spojovací rota [1958-1960]


34th Air Signal Company

2 1.766

34. spojovací rota [1961-1963]


34th Signal Company

1 1.508

46. letecká spojovací rota [1953-1960]


46th Air Signal Company

2 1.736

101. letecká spojovací rota [1953-1955]


101st Air Signal Company

1 1.435

102. letecká spojovací rota [1953-1955]


102nd Air Signal Company

1 1.336

103. letecká spojovací rota [1953-1957]


103rd Air Signal Company

1 1.393

166. letecká spojovací rota [1953-1953]


166th Air Signal Company

1 1.524

Hlavní letecké povětrnostní ústředí [1954-1963]


Main Air Force Weather Centre

3 3.081

Hlavní letecký operační sál [1951-1953]


Main Air Operation Room

1 1.184

Hlavní povětrnostní ústředna [1950-1954]


Main Weather Centre

2 1.375

Hlavní povětrnostní ústředí [1963-1992]


Main Weather Centre

2 2.921

Hlavní středisko řízení letového provozu [1987-1992]


Main Centre Air Traffic Control

2 1.673

Oblastní dispečerská služba Morava [1954-1955]


Regional Traffic Control Service Moravia

1 1.240

Oblastní dispečerská služba Slovensko [1954-1955]


Regional Air Traffic Service Slovensko

1 1.674

Oblastní dispečerská služba Čechy [1954-1955]


Regional Traffic Control Service Čechy

1 806

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Brno [1961-1976]


Regional Air Traffic Control Station Brno

1 1.090

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava [1953-1954]


Regional Air Traffic Control Station Morava

1 1.699

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava [1957-1961]


Regional Air Traffic Control Station Moravia

1 1.169

Letecké dispečerské stanoviště Slovensko [1957-1961]


Air Traffic Control Station Slovakia

2 1.311

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy [1953-1954]


Regional Air Traffic Control Station Čechy

1 1.566

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy [1957-1961]


Regional Air Traffic Control Station Bohemia

1 997

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Žatec [1961-1976]


Regional Air Traffic Control Station Žatec

1 1.178

Oblastní stanoviště řízení letů Brno [1976-1986]


Regional Air Traffic Control Brno

1 1.157

Oblastní stanoviště řízení letů Žatec [1976-1986]


Regional Air Traffic Control Zatec

1 1.191

Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava [1987-1992]


Regional Air Traffic Control Bratislava

1 1.268

Oblastní středisko řízení letového provozu Praha [1987-1992]


Regional Air Traffic Control Centre Prague

1 1.261

Pomocné letecké dispečerské stanoviště Slovensko [1961-RRRR]


Auxiliary Air Traffic Control Station Slovakia

1 1.007

Pomocné velitelské stanoviště Hájníky [1951-1953]


Auxiliary Command Post

2 1.820

Pomocné velitelské stanoviště Olomouc [1951-1953]


Auxiliary Command Post

2 1.552

Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Brno [1979-1992]


Weather Radar and Aerological Center Brno

2 1.851

Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec [1979-1992]


Weather Radar and Aerological Center Žatec

2 2.082

Povětrnostní radiosondážní stanice Brno [1957-1979]


Weather Aerological Post Brno

3 1.782

Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec [1961-1979]


Weather Aerological Post Žatec

3 1.875

Provozní prapor [1966-1973]


Operating Battalion

1 317

Radiolokační meteorologická stanice Brno [1967-1979]


Radar Weather Station Brno

2 1.686

Radiolokační meteorologická stanice Žatec [1967-1979]


Radar Weather Station Žatec

2 2.328

Sborové velitelské stanoviště [1951-1955]


Corps Command Post

2 1.764

Spojovací uzel štábu velitelství letectva [1953-1957]


Air Force Command Signal Post

1 1.928

Státní meteorologický ústav [1952-1954]


State Meteorological Institute

3 2.629

Středisko řízení letového provozu Bratislava [1992-1992]


Air Traffic Control Centre Bratislava

1 432

Synoptické ústředí [RRRR-RRRR]


Synoptic Centre

2 1.264

Technické povětrnostní školní ústředí [1951-1952]


Technical Weather School Centre

2 1.520

Velitelské stanoviště 1. divize protivzdušné obrany [1991-1992]


Command Post of 1st Air Defense Division

2 1.552

Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 1st Air Fighter Division

2 1.555

Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize [1954-1961]


Command Post of 1st Fighter Air Division

1 1.518

Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany [1991-1992]


Command Post of 2nd Air Defense Division

3 2.609

Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991]


Command Post of 2nd State Air Defense Division

3 3.870

Velitelské stanoviště 2. letecké stíhací divize [1953-1954]


Command Post of 2nd Air Fighter Division

1 1.012

Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1969]


Command Post of 2nd State Air Defense Corps

3 2.228

Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize [1954-1961]


Command Post of 2nd Fighter Air Division

1 1.117

Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany [1991-1992]


Command Post of 3rd Air Defense Division

1 2.699

Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991]


Command Post of 3rd State Air Defense Division

3 4.075

Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 3rd Air Fighter Division

3 1.437

Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1969]


Command Post of 3rd State Air Defense Corps

3 2.665

Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize [1954-1958]


Command Post of 3rd Fighter Air Division

1 1.057

Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize [1958-1961]


Command Post of 3rd Fighter Air Division

1 1.033

Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 5th Air Fighter Division

4 1.434

Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize [1954-1958]


Command Post of 5th Fighter Air Division

2 1.391

Velitelské stanoviště 6. stíhací letecké divize [1956-1958]


Command Post of 6th Fighter Air Division

1 895

Velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu [1961-1967]


Command Post of 7th State Air Defence Army

1 1.498

Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 22nd Air Fighter Division

4 1.714

Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize [1954-1958]


Command Post of 22nd Fighter Air Division

1 1.136

Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize [1958-1961]


Command Post of 22nd Fighter Air Division

1 1.549

Velitelské stanoviště letectva [1955-1956]


Air Force Command Post

2 1.950

Ústřední letecké dispečerské stanoviště [1953-1976]


Central Air Traffic Control Station

5 2.253

Ústřední stanoviště řízení letů Praha [1976-1986]


Central Station Air Traffic Control Prague

1 1.250

Ústřední velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva [1960-1961]


7th State Air Defense and Air Force Army Central Command Post

1 1.366

Ústřední velitelské stanoviště [1953-1955]


Central Command Post

2 2.748

Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany [1991-1992]


Air Force and Air Defense Central Command Post

1 2.208

Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu [1957-1960]


State Air Defense and Air Force Central Command Post

1 2.563

Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany [1952-1953]


Air Force of Air Defence Central Command Post

1 1.409

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu [1955-1957]


State Air Defense Central Command Post

2 2.831

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu [1967-1991]


State Air Defense Central Command Post

2 4.936

Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva [1951-1953]


Air Force Central Command Post

2 1.521