Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Ústřední velitelské stanoviště [1992-1992]


Central Command Post

1 333

1. letecká spojovací rota [1953-1960]


1st Air Signal Company

2 2.148

1. letecké operační středisko [1951-1953]


1st Air Operation Centre

3 2.959

1. pomocné velitelské stanoviště [1953-1955]


1st Auxiliary Command Post

2 2.337

1. provozní prapor [1957-1958]


1st Operating Battalion

1 1.863

1. středisko bojového velení letectva [1974-1987]


1st Air Battle Command Centre

1 1.704

2. letecká spojovací rota [1953-1960]


2nd Air Signal Company

2 1.797

2. letecké operační středisko [1951-1953]


2nd Air Operation Centre

3 2.470

2. pomocné velitelské stanoviště [1953-1954]


2nd Auxiliary Command Post

2 2.013

2. provozní prapor [1968-1969]


2nd Operating Battalion

1 1.733

3. letecká spojovací rota [1953-1958]


3rd Air Signal Company

2 1.897

3. letecká spojovací rota [1958-1961]


3rd Air Signal Company

2 2.318

3. letecké operační středisko [1951-1953]


3rd Air Operation Centre

3 2.476

3. provozní prapor [1968-1992]


3rd Operating Battalion

3 6.053

4. provozní prapor [1992-1992]


4th Operating Battalion

1 1.596

4. středisko bojového velení letectva [1974-1987]


4th Air Battle Command Centre

1 1.863

5. letecká spojovací rota [1953-1958]


5th Air Signal Company

2 2.459

6. letecká spojovací rota [1955-1958]


6th Air Signal Company

1 1.681

7. provozní prapor [1961-1992]


7th Operating Battalion

1 1.973

10. provozní prapor [1961-1992]


10th Operating Battalion

1 2.303

10. radioreléový kabelový prapor [1982-1992]


10th Radio Relay Cable Battalion

1 1.503

10. spojovací středisko [1969-1992]


10th Signal Centre

1 1.413

15. letecká spojovací rota [1953-1955]


15th Air Signal Company

2 1.652

15. letecký spojovací prapor [1951-1953]


15th Air Signal Battalion

1 1.648

21. spojovací prapor [1991-1992]


21st Signal Battalion

1 1.363

22. letecká spojovací rota [1953-1960]


22nd Air Signal Company

3 2.656

22. provozní prapor [1969-1992]


22nd Operating Battalion

1 2.034

22. radiotechnická rota [1955-1958]


22nd Electronic Company

2 1.880

22. spojovací prapor [1961-1992]


22nd Signal Battalion

2 4.646

23. spojovací prapor [1961-1992]


23rd Signal Battalion

2 6.640

31. spojovací rota [1961-1963]


31st Signal Company

1 1.530

32. spojovací rota [1961-1963]


32nd Signal Company

1 1.309

34. letecká spojovací rota [1953-1958]


34th Air Signal Company

2 1.791

34. letecká spojovací rota [1958-1960]


34th Air Signal Company

2 1.814

34. spojovací rota [1961-1963]


34th Signal Company

1 1.543

46. letecká spojovací rota [1953-1960]


46th Air Signal Company

3 1.806

101. letecká spojovací rota [1953-1955]


101st Air Signal Company

1 1.457

102. letecká spojovací rota [1953-1955]


102nd Air Signal Company

1 1.364

103. letecká spojovací rota [1953-1957]


103rd Air Signal Company

1 1.426

166. letecká spojovací rota [1953-1953]


166th Air Signal Company

1 1.551

Hlavní letecké povětrnostní ústředí [1954-1963]


Main Air Force Weather Centre

3 3.152

Hlavní letecký operační sál [1951-1953]


Main Air Operation Room

1 1.248

Hlavní povětrnostní ústředna [1950-1954]


Main Weather Centre

2 1.405

Hlavní povětrnostní ústředí [1963-1992]


Main Weather Centre

2 2.958

Hlavní středisko řízení letového provozu [1987-1992]


Main Centre Air Traffic Control

2 1.784

Oblastní dispečerská služba Morava [1954-1955]


Regional Traffic Control Service Moravia

1 1.302

Oblastní dispečerská služba Slovensko [1954-1955]


Regional Air Traffic Service Slovensko

1 1.719

Oblastní dispečerská služba Čechy [1954-1955]


Regional Traffic Control Service Čechy

1 822

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Brno [1961-1976]


Regional Air Traffic Control Station Brno

1 1.127

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava [1953-1954]


Regional Air Traffic Control Station Morava

1 1.760

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava [1957-1961]


Regional Air Traffic Control Station Moravia

1 1.237

Letecké dispečerské stanoviště Slovensko [1957-1961]


Air Traffic Control Station Slovakia

2 1.352

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy [1953-1954]


Regional Air Traffic Control Station Čechy

1 1.584

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy [1957-1961]


Regional Air Traffic Control Station Bohemia

1 1.021

Oblastní letecké dispečerské stanoviště Žatec [1961-1976]


Regional Air Traffic Control Station Žatec

1 1.259

Oblastní stanoviště řízení letů Brno [1976-1986]


Regional Air Traffic Control Brno

1 1.227

Oblastní stanoviště řízení letů Žatec [1976-1986]


Regional Air Traffic Control Zatec

1 1.255

Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava [1987-1992]


Regional Air Traffic Control Bratislava

1 1.307

Oblastní středisko řízení letového provozu Praha [1987-1992]


Regional Air Traffic Control Centre Prague

1 1.316

Pomocné letecké dispečerské stanoviště Slovensko [1961-RRRR]


Auxiliary Air Traffic Control Station Slovakia

1 1.049

Pomocné velitelské stanoviště Hájníky [1951-1953]


Auxiliary Command Post

2 1.880

Pomocné velitelské stanoviště Olomouc [1951-1953]


Auxiliary Command Post

2 1.614

Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Brno [1979-1992]


Weather Radar and Aerological Center Brno

2 1.899

Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec [1979-1992]


Weather Radar and Aerological Center Žatec

2 2.165

Povětrnostní radiosondážní stanice Brno [1957-1979]


Weather Aerological Post Brno

3 1.839

Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec [1961-1979]


Weather Aerological Post Žatec

3 1.914

Provozní prapor [1966-1973]


Operating Battalion

1 325

Radiolokační meteorologická stanice Brno [1967-1979]


Radar Weather Station Brno

2 1.734

Radiolokační meteorologická stanice Žatec [1967-1979]


Radar Weather Station Žatec

2 2.398

Sborové velitelské stanoviště [1951-1955]


Corps Command Post

2 1.835

Spojovací uzel štábu velitelství letectva [1953-1957]


Air Force Command Signal Post

1 1.977

Státní meteorologický ústav [1952-1954]


State Meteorological Institute

3 2.674

Středisko řízení letového provozu Bratislava [1992-1992]


Air Traffic Control Centre Bratislava

1 457

Synoptické ústředí [RRRR-RRRR]


Synoptic Centre

2 1.287

Technické povětrnostní školní ústředí [1951-1952]


Technical Weather School Centre

2 1.586

Velitelské stanoviště 1. divize protivzdušné obrany [1991-1992]


Command Post of 1st Air Defense Division

2 1.619

Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 1st Air Fighter Division

2 1.660

Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize [1954-1961]


Command Post of 1st Fighter Air Division

1 1.629

Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany [1991-1992]


Command Post of 2nd Air Defense Division

3 2.718

Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991]


Command Post of 2nd State Air Defense Division

3 3.946

Velitelské stanoviště 2. letecké stíhací divize [1953-1954]


Command Post of 2nd Air Fighter Division

1 1.069

Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1969]


Command Post of 2nd State Air Defense Corps

3 2.303

Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize [1954-1961]


Command Post of 2nd Fighter Air Division

1 1.161

Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany [1991-1992]


Command Post of 3rd Air Defense Division

1 2.791

Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991]


Command Post of 3rd State Air Defense Division

3 4.202

Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 3rd Air Fighter Division

3 1.524

Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1969]


Command Post of 3rd State Air Defense Corps

3 2.755

Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize [1954-1958]


Command Post of 3rd Fighter Air Division

1 1.125

Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize [1958-1961]


Command Post of 3rd Fighter Air Division

1 1.106

Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 5th Air Fighter Division

4 1.539

Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize [1954-1958]


Command Post of 5th Fighter Air Division

2 1.494

Velitelské stanoviště 6. stíhací letecké divize [1956-1958]


Command Post of 6th Fighter Air Division

1 929

Velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu [1961-1967]


Command Post of 7th State Air Defence Army

1 1.613

Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize [1952-1954]


Command Post of 22nd Air Fighter Division

4 1.794

Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize [1954-1958]


Command Post of 22nd Fighter Air Division

1 1.214

Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize [1958-1961]


Command Post of 22nd Fighter Air Division

1 1.627

Velitelské stanoviště letectva [1955-1956]


Air Force Command Post

2 2.011

Ústřední letecké dispečerské stanoviště [1953-1976]


Central Air Traffic Control Station

5 2.323

Ústřední stanoviště řízení letů Praha [1976-1986]


Central Station Air Traffic Control Prague

1 1.337

Ústřední velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva [1960-1961]


7th State Air Defense and Air Force Army Central Command Post

1 1.458

Ústřední velitelské stanoviště [1953-1955]


Central Command Post

2 2.854

Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany [1991-1992]


Air Force and Air Defense Central Command Post

1 2.284

Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu [1957-1960]


State Air Defense and Air Force Central Command Post

1 2.648

Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany [1952-1953]


Air Force of Air Defence Central Command Post

1 1.470

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu [1955-1957]


State Air Defense Central Command Post

2 2.907

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu [1967-1991]


State Air Defense Central Command Post

2 5.035

Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva [1951-1953]


Air Force Central Command Post

2 1.578