Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 591 příspěvků vloženo, 2202 editováno a 397 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

Agrese


Agresia

1 1.006

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.136

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 1.061

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 899

Armáda


Armáda

1 1.183

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.125

Balení padáků


Balenie padákov

1 987

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 1.013

Bitva


Bitka

1 1.031

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 974

Bod


Bod

1 925

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 961

Boj


Boj

1 972

Bojiště


Bojisko

1 966

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.191

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.153

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 1.008

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.086

Bojová linie


Bojová línia

1 1.190

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 1.095

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.597

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 1.093

Bojová síla


Bojová sila

1 884

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 940

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 1.023

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 948

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 986

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.103

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 1.021

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.298

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.193

Čára


Čiara

1 1.125

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.163

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 1.000

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.291

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 1.021

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.161

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 1.003

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 960

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 1.053

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 994

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 1.012

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 1.090

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.114

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 1.026

Čas


Čas

1 900

Čas Č


Čas Č

1 961

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 1.016

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.122

Čelní úder


Čelný úder

1 1.056

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 1.019

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.200

Četa


Čata

1 1.197

Charakter boje


Charakter boja

1 1.107

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.245

Chemická náplň


Chemická náplň

1 992

Cíl


Cieľ

1 1.121

Cíl operace


Cieľ operácie

1 1.005

Činnost


Činnosť

1 988

Civilní obrana


Civilná obrana

1 1.059

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 1.018

Další úkol


Ďalšia úloha

1 1.118

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.154

Divize


Divízia

1 1.002

Doba


Doba

1 828

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.135

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 850

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 923

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 1.084

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 1.079

Dolet


Dolet

1 1.295

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 958

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 967

Dotyk


Dotyk

1 897

Druh


Druh

1 939

Druh boje


Druh boja

1 1.009

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 1.108

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 943

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 1.011

Druhý sled


Druhý sled

1 1.164

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 1.028

Družstvo


Družstvo

1 986

Dynamika boje


Dynamika boja

1 883

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.704

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.097

Front


Front

1 1.035

Fronta


Front

1 981

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.151

Hlavní úder


Hlavný úder

1 1.014

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.143

Hlídka


Hliadka

1 1.142

Hloubka


Hĺbka

1 1.138

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.087

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.182

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 1.045

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.125

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.229

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.164

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 1.021

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.270

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 1.044

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.078

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.475

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.080

Jaderný úder


Jadrový úder

1 1.024

Jednotka


Jednotka

1 1.057

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 1.051

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 934

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 976

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 1.050

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 1.048

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.159

Koloběh


Kolobeh

1 938

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 1.009

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 1.055

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 896

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 1.083

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.149

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.134

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.187

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.119

Léčka


Pasca

1 1.047

Let


Let

1 1.096

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.171

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 1.011

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 1.006

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 921

Malá zastávka


Malá zastávka

1 925

Manévr


Manéver

1 1.175

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 979

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 1.078

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 1.040

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 1.102

Místo


Miesto

1 1.082

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 1.047

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 1.112

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 1.078

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.106

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.177

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.140

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.430

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.609

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.114

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 1.052

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.448

Možnosti


Možnosti

1 932

Munice


Munícia

1 1.157

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 1.080

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.091

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 1.041

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 982

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.190

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.397

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.125

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 991

Náplň


Náplň

1 849

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.355

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.109

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.113

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 1.039

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 1.097

Obchvat


Obchvat

1 1.032

Období


Obdobie

1 1.136

Období boje


Obdobie boja

1 1.131

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 1.043

Období operace


Obdobie operácie

1 1.038

Obejití


Obídenie

1 1.179

Objekt


Objekt

1 987

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 1.030

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.201

Obklíčení


Obkľúčenie

1 991

Obrana


Obrana

1 968

Obranná operace


Obranná operácia

1 1.028

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 976

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.198

Obranný boj


Obranný boj

1 927

Obranný rajón


Obranný rajón

1 888

Obranný systém


Obranný systém

1 868

Obranný úsek


Obranný úsek

1 811

Obsluha


Obsluha

1 861

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 1.058

Odchod


Odchod

1 867

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 846

Odřad


Odriad

1 1.533

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 890

Operace


Operácia

1 982

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.104

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.164

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 1.125

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.130

Operační cíl


Operačný cieľ

1 1.149

Operační činnost


Operačná činnosť

1 1.104

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.192

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 969

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 973

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 1.039

Operační sestava


Operačná zostava

1 1.053

Operační směr


Operačný smer

1 873

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.413

Operační úkol


Operačná úloha

1 993

Operační umění


Operačné umenie

1 1.602

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 1.055

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.532

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 1.059

Organizace boje


Organizácia boja

1 844

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.143

Osádka


Osádka

1 961

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.144

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.307

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 881

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 910

Padák


Padák

1 926

Padáková plošina


Padáková plošina

1 920

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 1.070

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.246

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.100

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 989

Palba


Paľba

1 908

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.288

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 955

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 982

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 1.012

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.531

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 939

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.306

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.172

Palebný styk


Palebný styk

1 894

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.157

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.295

Pásmo


Pásmo

1 868

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 1.017

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 989

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 955

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 1.015

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 1.052

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 1.014

Plocha


Plocha

1 809

Pluk


Pluk

1 941

Pochod


Pochod

1 874

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.479

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.200

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 990

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 873

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 1.113

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.350

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.207

Podvěs


Podves

1 1.403

Pohotovost


Pohotovosť

1 807

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 1.103

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 985

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 1.030

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 1.005

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.160

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 990

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 839

Poloměr


Polomer

1 906

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 1.035

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 1.089

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 863

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.146

Postavení


Postavenie

1 1.094

Potenciál


Potenciál

1 922

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 1.002

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 954

Poutací směr


Pútací smer

1 1.036

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.159

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 955

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 907

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 1.014

Prapor


Prápor

1 1.057

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 1.003

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.126

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 990

Předmostí


Predmostie

1 1.059

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 1.057

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.256

Překážka


Prekážka

1 845

Překvapení


Prekvapenie

1 981

Přemístění


Premiestenie

1 1.021

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 956

Přeprava


Preprava

1 829

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 1.021

Přeskupení


Preskupenie

1 918

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 1.016

Přesun


Presun

1 844

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.115

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 1.049

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 1.029

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 1.054

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 1.025

Přidělení


Pridelenie

1 970

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.141

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 1.090

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 1.026

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 925

Pronásledování


Prenasledovanie

1 1.083

Prostor


Priestor

1 1.160

Prostor boje


Priestor boja

1 1.061

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 954

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 959

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 1.056

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 1.024

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 965

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 986

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 1.095

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 1.025

Prostor války


Priestor vojny

1 1.016

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 976

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 1.023

Prostředky


Prostriedky

1 970

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 949

Protipříprava


Protipríprava

1 736

Protiúder


Protiúder

1 830

Protizteč


Protiseč

1 1.011

Průlom obrany


Prielom obrany

1 949

Prvky boje


Prvky boja

1 1.012

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 1.065

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 991

První sled


Prvý sled

1 1.264

Raketa


Raketa

1 1.016

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.076

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 991

Roj


Roj

1 1.077

Rojnice


Rojnica

1 2.209

Rota


Rota

1 896

Rozchodiště


Rozchodisko

1 984

Rozhraní


Rozhranie

1 1.025

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 904

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 951

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 1.019

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.054

Samostatný směr


Samostatný smer

1 775

Sbor


Zbor

1 1.114

Sektor


Sektor

1 852

Sestava


Zostava

1 988

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 998

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 997

Síla


Sila

1 787

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 993

Školní padák


Školný padák

1 894

Skupina


Skupina

1 761

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 1.055

Sled


Sled

1 882

Sloučení


Zlúčenie

1 960

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 1.058

Směr


Smer

1 832

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 914

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 872

Směr útoku


Smer útoku

1 883

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 869

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 1.039

Součást


Súčasť

1 860

Součinnost


Súčinnosť

1 811

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 934

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.168

Soustředění


Sústredenie

1 965

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 947

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 1.057

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 983

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 978

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 835

Sportovní padák


Športový padák

1 992

Sražení


Zrazenie

1 928

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.211

Stanice


Stanica

1 993

Stanoviště


Stanovište

1 738

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 914

Strategická operace


Strategická operácia

1 935

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 973

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 924

Střetný boj


Stretný boj

1 1.630

Svaz


Zväz

1 1.000

Svazek


Zväzok

1 1.122

Systém


Systém

1 827

Taktická čára


Taktická čiara

1 946

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 916

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.157

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.215

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 1.090

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 876

Taktický cíl


Taktický ciel

1 1.048

Taktický směr


Taktický smer

1 772

Taktický úkol


Taktická úloha

1 909

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 1.067

Taktika


Taktika

1 893

Tanková armáda


Tanková armáda

1 996

Tanková četa


Tanková čata

1 2.110

Tanková divize


Tanková divízia

1 1.054

Tanková léčka


Tanková pasca

1 1.081

Tanková rota


Tanková rota

1 1.809

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 984

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.120

Tankový prapor


Tankový prápor

1 1.008

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.127

Tažení


Ťaženie

1 992

Tempo


Tempo

1 817

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 848

Tempo útoku


Tempo útoku

1 885

Teorie


Teória

1 902

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 843

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 1.068

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 959

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 2.122

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.172

Úder


Úder

1 911

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.106

Úderná skupina


Úderná skupina

1 926

Úderný odřad


Úderný odriad

1 999

Úkol


Úloha

1 863

Úkol dne


Úloha dňa

1 943

Umění


Umenie

1 953

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 982

Úsek


Úsek

1 838

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 805

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 832

Úsilí


úsilie

1 853

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 918

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 923

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 920

Útočná operace


Útočná operácia

1 990

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 1.038

Útočný boj


Útočný boj

1 991

Útok


Útok

1 815

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.361

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 1.059

Útvar


Útvar

1 931

Uzel obrany


Uzol obrany

1 851

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 975

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 1.063

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 921

Válka


Vojna

1 1.041

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 874

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 888

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 959

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 906

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 913

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 916

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 964

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 1.044

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 876

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 960

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 957

Vojenská rada


Vojenská rada

1 928

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 866

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 961

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.135

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 2.006

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.099

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 986

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 1.059

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.270

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 957

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 941

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 912

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.599

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 998

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 971

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.141

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.042

Východiště


Východisko

1 1.102

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 1.008

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 863

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 908

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 1.060

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 1.030

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.136

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 1.052

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 1.039

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 1.000

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.156

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 1.077

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 1.002

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 1.067

Vyjití


Vyjdenie

1 860

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 948

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 995

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 1.055

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 937

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 1.017

Výsadek


Výsadok

1 1.235

Výsadkář


Výsadkár

1 887

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 1.023

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 948

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 874

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 886

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 837

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 881

Vysazení


Vysadenie

1 897

Výška


Výška

1 897

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 872

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 953

Výška shozu


Výška zhodu

1 991

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 863

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 883

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.435

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 979

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 902

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 939

Zákon


Zákon

1 972

Zákon války


Zákon vojny

1 926

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 835

Záloha


Záloha

1 833

Záložní padák


Záložný padák

1 883

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 882

Zastávka


Zastávka

1 780

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 905

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.661

Zteč


Seč

1 997