Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Agrese


Agresia

1 975

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.077

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 1.031

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 866

Armáda


Armáda

1 1.125

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.096

Balení padáků


Balenie padákov

1 960

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 975

Bitva


Bitka

1 1.012

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 936

Bod


Bod

1 900

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 922

Boj


Boj

1 938

Bojiště


Bojisko

1 942

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.132

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.111

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 966

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.053

Bojová linie


Bojová línia

1 1.147

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 1.054

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.513

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 1.046

Bojová síla


Bojová sila

1 836

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 919

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 994

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 919

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 956

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.059

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 980

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.247

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.166

Čára


Čiara

1 1.073

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.126

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 972

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.215

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 993

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.122

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 956

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 928

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 1.018

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 956

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 977

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 1.048

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.057

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 990

Čas


Čas

1 863

Čas Č


Čas Č

1 922

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 967

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.086

Čelní úder


Čelný úder

1 1.022

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 968

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.142

Četa


Čata

1 1.154

Charakter boje


Charakter boja

1 1.058

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.203

Chemická náplň


Chemická náplň

1 963

Cíl


Cieľ

1 1.074

Cíl operace


Cieľ operácie

1 971

Činnost


Činnosť

1 952

Civilní obrana


Civilná obrana

1 1.031

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 987

Další úkol


Ďalšia úloha

1 1.067

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.105

Divize


Divízia

1 969

Doba


Doba

1 809

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.085

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 827

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 876

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 1.039

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 1.042

Dolet


Dolet

1 1.257

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 935

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 919

Dotyk


Dotyk

1 870

Druh


Druh

1 903

Druh boje


Druh boja

1 982

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 1.061

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 906

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 958

Druhý sled


Druhý sled

1 1.116

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 991

Družstvo


Družstvo

1 944

Dynamika boje


Dynamika boja

1 853

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.663

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.059

Front


Front

1 986

Fronta


Front

1 956

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.095

Hlavní úder


Hlavný úder

1 959

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.096

Hlídka


Hliadka

1 1.098

Hloubka


Hĺbka

1 1.099

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.057

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.125

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 1.007

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.092

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.168

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.119

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 973

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.225

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 995

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.049

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.432

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.046

Jaderný úder


Jadrový úder

1 972

Jednotka


Jednotka

1 1.016

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 1.006

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 904

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 942

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 1.012

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 1.004

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.122

Koloběh


Kolobeh

1 913

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 967

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 1.020

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 850

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 1.040

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.115

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.090

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.146

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.082

Léčka


Pasca

1 1.013

Let


Let

1 1.053

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.114

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 973

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 965

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 890

Malá zastávka


Malá zastávka

1 894

Manévr


Manéver

1 1.131

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 938

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 1.028

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 1.016

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 1.055

Místo


Miesto

1 1.039

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 1.007

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 1.054

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 1.039

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.068

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.134

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.103

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.378

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.527

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.072

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 1.013

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.397

Možnosti


Možnosti

1 901

Munice


Munícia

1 1.111

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 1.040

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.051

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 986

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 938

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.166

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.359

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.086

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 964

Náplň


Náplň

1 828

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.307

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.068

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.077

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 1.013

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 1.039

Obchvat


Obchvat

1 1.003

Období


Obdobie

1 1.095

Období boje


Obdobie boja

1 1.092

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 1.002

Období operace


Obdobie operácie

1 1.013

Obejití


Obídenie

1 1.132

Objekt


Objekt

1 952

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 999

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.172

Obklíčení


Obkľúčenie

1 949

Obrana


Obrana

1 930

Obranná operace


Obranná operácia

1 992

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 948

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.170

Obranný boj


Obranný boj

1 898

Obranný rajón


Obranný rajón

1 855

Obranný systém


Obranný systém

1 827

Obranný úsek


Obranný úsek

1 780

Obsluha


Obsluha

1 816

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 997

Odchod


Odchod

1 829

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 826

Odřad


Odriad

1 1.379

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 855

Operace


Operácia

1 945

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.050

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.133

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 1.070

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.085

Operační cíl


Operačný cieľ

1 1.079

Operační činnost


Operačná činnosť

1 1.056

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.142

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 942

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 925

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 995

Operační sestava


Operačná zostava

1 991

Operační směr


Operačný smer

1 840

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.338

Operační úkol


Operačná úloha

1 962

Operační umění


Operačné umenie

1 1.541

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 1.005

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.447

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 1.022

Organizace boje


Organizácia boja

1 818

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.093

Osádka


Osádka

1 910

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.088

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.275

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 850

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 870

Padák


Padák

1 898

Padáková plošina


Padáková plošina

1 887

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 1.033

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.192

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.064

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 963

Palba


Paľba

1 884

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.252

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 920

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 942

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 970

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.488

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 913

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.263

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.125

Palebný styk


Palebný styk

1 865

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.101

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.250

Pásmo


Pásmo

1 822

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 986

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 961

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 912

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 975

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 1.023

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 977

Plocha


Plocha

1 783

Pluk


Pluk

1 894

Pochod


Pochod

1 856

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.441

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.152

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 945

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 839

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 1.064

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.304

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.143

Podvěs


Podves

1 1.370

Pohotovost


Pohotovosť

1 794

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 1.055

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 956

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 991

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 958

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.122

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 943

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 823

Poloměr


Polomer

1 877

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 998

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 1.035

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 826

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.103

Postavení


Postavenie

1 1.056

Potenciál


Potenciál

1 892

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 968

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 921

Poutací směr


Pútací smer

1 987

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.106

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 920

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 874

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 965

Prapor


Prápor

1 1.017

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 960

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.073

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 956

Předmostí


Predmostie

1 1.033

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 1.019

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.179

Překážka


Prekážka

1 806

Překvapení


Prekvapenie

1 934

Přemístění


Premiestenie

1 991

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 918

Přeprava


Preprava

1 801

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 977

Přeskupení


Preskupenie

1 894

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 971

Přesun


Presun

1 804

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.078

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 1.010

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 974

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 1.020

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 974

Přidělení


Pridelenie

1 934

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.114

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 1.040

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 993

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 895

Pronásledování


Prenasledovanie

1 1.031

Prostor


Priestor

1 1.099

Prostor boje


Priestor boja

1 1.024

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 922

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 929

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 1.016

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 989

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 925

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 958

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 1.053

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 993

Prostor války


Priestor vojny

1 981

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 925

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 985

Prostředky


Prostriedky

1 937

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 914

Protipříprava


Protipríprava

1 710

Protiúder


Protiúder

1 806

Protizteč


Protiseč

1 964

Průlom obrany


Prielom obrany

1 913

Prvky boje


Prvky boja

1 973

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 1.027

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 956

První sled


Prvý sled

1 1.205

Raketa


Raketa

1 971

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.041

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 963

Roj


Roj

1 1.052

Rojnice


Rojnica

1 2.150

Rota


Rota

1 868

Rozchodiště


Rozchodisko

1 965

Rozhraní


Rozhranie

1 985

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 877

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 928

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 991

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.030

Samostatný směr


Samostatný smer

1 742

Sbor


Zbor

1 1.060

Sektor


Sektor

1 818

Sestava


Zostava

1 948

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 948

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 964

Síla


Sila

1 757

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 946

Školní padák


Školný padák

1 855

Skupina


Skupina

1 727

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 1.013

Sled


Sled

1 845

Sloučení


Zlúčenie

1 938

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 1.013

Směr


Smer

1 800

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 880

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 841

Směr útoku


Smer útoku

1 850

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 847

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 997

Součást


Súčasť

1 833

Součinnost


Súčinnosť

1 775

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 900

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.105

Soustředění


Sústredenie

1 916

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 907

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 1.026

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 948

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 951

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 813

Sportovní padák


Športový padák

1 953

Sražení


Zrazenie

1 901

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.177

Stanice


Stanica

1 957

Stanoviště


Stanovište

1 719

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 889

Strategická operace


Strategická operácia

1 908

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 938

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 893

Střetný boj


Stretný boj

1 1.574

Svaz


Zväz

1 951

Svazek


Zväzok

1 1.065

Systém


Systém

1 790

Taktická čára


Taktická čiara

1 915

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 861

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.114

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.160

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 1.043

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 845

Taktický cíl


Taktický ciel

1 991

Taktický směr


Taktický smer

1 744

Taktický úkol


Taktická úloha

1 873

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 1.029

Taktika


Taktika

1 869

Tanková armáda


Tanková armáda

1 965

Tanková četa


Tanková čata

1 2.009

Tanková divize


Tanková divízia

1 1.008

Tanková léčka


Tanková pasca

1 1.049

Tanková rota


Tanková rota

1 1.737

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 952

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.073

Tankový prapor


Tankový prápor

1 976

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.072

Tažení


Ťaženie

1 961

Tempo


Tempo

1 778

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 807

Tempo útoku


Tempo útoku

1 849

Teorie


Teória

1 870

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 801

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 1.033

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 927

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 2.049

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.136

Úder


Úder

1 876

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.072

Úderná skupina


Úderná skupina

1 877

Úderný odřad


Úderný odriad

1 948

Úkol


Úloha

1 841

Úkol dne


Úloha dňa

1 910

Umění


Umenie

1 928

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 946

Úsek


Úsek

1 800

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 769

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 787

Úsilí


úsilie

1 824

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 882

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 904

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 896

Útočná operace


Útočná operácia

1 964

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 1.012

Útočný boj


Útočný boj

1 952

Útok


Útok

1 782

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.321

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 1.020

Útvar


Útvar

1 884

Uzel obrany


Uzol obrany

1 824

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 945

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 1.037

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 898

Válka


Vojna

1 1.009

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 850

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 864

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 932

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 868

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 881

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 892

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 926

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 1.004

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 850

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 939

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 895

Vojenská rada


Vojenská rada

1 912

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 840

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 934

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.095

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 1.953

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.082

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 964

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 1.003

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.229

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 931

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 897

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 885

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.564

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 971

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 932

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.090

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.023

Východiště


Východisko

1 1.069

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 985

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 837

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 888

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 1.022

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 996

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.094

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 1.025

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 1.009

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 975

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.120

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 1.038

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 947

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 1.036

Vyjití


Vyjdenie

1 843

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 911

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 973

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 1.034

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 910

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 970

Výsadek


Výsadok

1 1.186

Výsadkář


Výsadkár

1 852

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 988

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 917

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 842

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 866

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 818

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 857

Vysazení


Vysadenie

1 857

Výška


Výška

1 874

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 850

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 931

Výška shozu


Výška zhodu

1 958

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 849

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 849

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.374

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 942

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 871

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 917

Zákon


Zákon

1 946

Zákon války


Zákon vojny

1 907

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 815

Záloha


Záloha

1 811

Záložní padák


Záložný padák

1 850

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 866

Zastávka


Zastávka

1 756

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 885

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.612

Zteč


Seč

1 970