Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Agrese


Agresia

1 921

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.005

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 973

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 834

Armáda


Armáda

1 1.053

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.061

Balení padáků


Balenie padákov

1 926

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 917

Bitva


Bitka

1 978

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 870

Bod


Bod

1 864

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 860

Boj


Boj

1 882

Bojiště


Bojisko

1 917

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.053

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.040

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 915

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.023

Bojová linie


Bojová línia

1 1.065

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 993

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.424

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 982

Bojová síla


Bojová sila

1 768

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 880

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 943

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 869

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 911

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.005

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 938

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.161

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.122

Čára


Čiara

1 998

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.069

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 921

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.130

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 967

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.050

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 921

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 866

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 975

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 908

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 925

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 988

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.000

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 931

Čas


Čas

1 824

Čas Č


Čas Č

1 864

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 902

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.019

Čelní úder


Čelný úder

1 957

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 925

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.046

Četa


Čata

1 1.106

Charakter boje


Charakter boja

1 1.000

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.109

Chemická náplň


Chemická náplň

1 914

Cíl


Cieľ

1 1.012

Cíl operace


Cieľ operácie

1 911

Činnost


Činnosť

1 903

Civilní obrana


Civilná obrana

1 981

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 949

Další úkol


Ďalšia úloha

1 996

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.030

Divize


Divízia

1 922

Doba


Doba

1 790

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.015

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 805

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 804

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 980

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 993

Dolet


Dolet

1 1.217

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 887

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 853

Dotyk


Dotyk

1 818

Druh


Druh

1 847

Druh boje


Druh boja

1 953

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 975

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 866

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 909

Druhý sled


Druhý sled

1 1.054

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 911

Družstvo


Družstvo

1 903

Dynamika boje


Dynamika boja

1 827

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.581

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.011

Front


Front

1 939

Fronta


Front

1 927

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.015

Hlavní úder


Hlavný úder

1 896

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.029

Hlídka


Hliadka

1 1.021

Hloubka


Hĺbka

1 1.037

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.012

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.041

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 970

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.016

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.106

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.047

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 920

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.187

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 941

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.000

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.363

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.006

Jaderný úder


Jadrový úder

1 913

Jednotka


Jednotka

1 960

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 949

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 871

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 895

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 954

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 948

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.077

Koloběh


Kolobeh

1 892

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 901

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 981

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 798

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 991

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.085

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.037

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.104

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.017

Léčka


Pasca

1 977

Let


Let

1 971

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.049

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 928

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 915

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 849

Malá zastávka


Malá zastávka

1 847

Manévr


Manéver

1 1.061

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 895

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 958

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 958

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 998

Místo


Miesto

1 951

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 954

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 975

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 995

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.010

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.077

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.050

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.329

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.446

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.017

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 960

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.319

Možnosti


Možnosti

1 865

Munice


Munícia

1 1.047

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 994

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.004

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 922

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 890

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.136

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.294

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.031

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 919

Náplň


Náplň

1 789

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.244

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.018

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.041

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 989

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 974

Obchvat


Obchvat

1 945

Období


Obdobie

1 998

Období boje


Obdobie boja

1 1.021

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 942

Období operace


Obdobie operácie

1 963

Obejití


Obídenie

1 1.061

Objekt


Objekt

1 894

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 964

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.120

Obklíčení


Obkľúčenie

1 889

Obrana


Obrana

1 855

Obranná operace


Obranná operácia

1 953

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 907

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.115

Obranný boj


Obranný boj

1 847

Obranný rajón


Obranný rajón

1 815

Obranný systém


Obranný systém

1 791

Obranný úsek


Obranný úsek

1 745

Obsluha


Obsluha

1 769

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 919

Odchod


Odchod

1 789

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 788

Odřad


Odriad

1 1.274

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 795

Operace


Operácia

1 888

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.004

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.097

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 999

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.022

Operační cíl


Operačný cieľ

1 990

Operační činnost


Operačná činnosť

1 985

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.062

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 906

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 883

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 925

Operační sestava


Operačná zostava

1 920

Operační směr


Operačný smer

1 790

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.263

Operační úkol


Operačná úloha

1 896

Operační umění


Operačné umenie

1 1.457

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 942

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.309

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 986

Organizace boje


Organizácia boja

1 774

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.033

Osádka


Osádka

1 844

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.012

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.224

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 800

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 822

Padák


Padák

1 853

Padáková plošina


Padáková plošina

1 845

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 967

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.130

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.023

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 928

Palba


Paľba

1 844

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.189

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 880

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 881

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 904

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.391

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 862

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.202

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.068

Palebný styk


Palebný styk

1 827

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.037

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.190

Pásmo


Pásmo

1 761

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 918

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 912

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 865

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 918

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 997

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 923

Plocha


Plocha

1 752

Pluk


Pluk

1 827

Pochod


Pochod

1 820

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.375

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.074

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 902

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 794

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 993

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.225

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.065

Podvěs


Podves

1 1.291

Pohotovost


Pohotovosť

1 773

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 974

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 911

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 935

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 909

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.052

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 883

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 793

Poloměr


Polomer

1 822

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 928

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 971

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 780

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.033

Postavení


Postavenie

1 1.007

Potenciál


Potenciál

1 855

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 907

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 873

Poutací směr


Pútací smer

1 913

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.040

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 876

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 846

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 912

Prapor


Prápor

1 946

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 906

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.016

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 905

Předmostí


Predmostie

1 985

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 962

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.092

Překážka


Prekážka

1 773

Překvapení


Prekvapenie

1 847

Přemístění


Premiestenie

1 945

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 867

Přeprava


Preprava

1 773

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 911

Přeskupení


Preskupenie

1 857

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 921

Přesun


Presun

1 751

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.009

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 938

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 891

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 966

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 906

Přidělení


Pridelenie

1 892

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.066

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 968

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 936

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 853

Pronásledování


Prenasledovanie

1 958

Prostor


Priestor

1 1.013

Prostor boje


Priestor boja

1 959

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 871

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 890

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 956

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 933

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 893

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 915

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 989

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 946

Prostor války


Priestor vojny

1 947

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 856

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 944

Prostředky


Prostriedky

1 882

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 885

Protipříprava


Protipríprava

1 679

Protiúder


Protiúder

1 770

Protizteč


Protiseč

1 918

Průlom obrany


Prielom obrany

1 859

Prvky boje


Prvky boja

1 911

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 983

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 900

První sled


Prvý sled

1 1.120

Raketa


Raketa

1 933

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.004

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 928

Roj


Roj

1 1.007

Rojnice


Rojnica

1 2.057

Rota


Rota

1 845

Rozchodiště


Rozchodisko

1 934

Rozhraní


Rozhranie

1 930

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 853

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 894

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 928

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.002

Samostatný směr


Samostatný smer

1 705

Sbor


Zbor

1 995

Sektor


Sektor

1 779

Sestava


Zostava

1 883

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 899

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 914

Síla


Sila

1 705

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 886

Školní padák


Školný padák

1 806

Skupina


Skupina

1 685

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 962

Sled


Sled

1 797

Sloučení


Zlúčenie

1 894

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 970

Směr


Smer

1 759

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 845

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 802

Směr útoku


Smer útoku

1 813

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 821

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 935

Součást


Súčasť

1 793

Součinnost


Súčinnosť

1 721

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 863

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.033

Soustředění


Sústredenie

1 849

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 849

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 975

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 889

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 917

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 785

Sportovní padák


Športový padák

1 897

Sražení


Zrazenie

1 866

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.113

Stanice


Stanica

1 902

Stanoviště


Stanovište

1 679

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 849

Strategická operace


Strategická operácia

1 863

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 892

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 843

Střetný boj


Stretný boj

1 1.463

Svaz


Zväz

1 893

Svazek


Zväzok

1 1.010

Systém


Systém

1 748

Taktická čára


Taktická čiara

1 873

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 802

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.057

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.090

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 973

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 810

Taktický cíl


Taktický ciel

1 915

Taktický směr


Taktický smer

1 708

Taktický úkol


Taktická úloha

1 838

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 967

Taktika


Taktika

1 817

Tanková armáda


Tanková armáda

1 932

Tanková četa


Tanková čata

1 1.876

Tanková divize


Tanková divízia

1 948

Tanková léčka


Tanková pasca

1 984

Tanková rota


Tanková rota

1 1.641

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 901

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.015

Tankový prapor


Tankový prápor

1 937

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.006

Tažení


Ťaženie

1 905

Tempo


Tempo

1 744

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 753

Tempo útoku


Tempo útoku

1 795

Teorie


Teória

1 828

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 753

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 978

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 880

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 1.924

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.056

Úder


Úder

1 823

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.028

Úderná skupina


Úderná skupina

1 824

Úderný odřad


Úderný odriad

1 902

Úkol


Úloha

1 803

Úkol dne


Úloha dňa

1 855

Umění


Umenie

1 883

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 894

Úsek


Úsek

1 752

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 708

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 733

Úsilí


úsilie

1 785

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 819

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 873

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 842

Útočná operace


Útočná operácia

1 932

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 972

Útočný boj


Útočný boj

1 898

Útok


Útok

1 739

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.262

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 971

Útvar


Útvar

1 836

Uzel obrany


Uzol obrany

1 787

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 905

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 994

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 856

Válka


Vojna

1 967

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 820

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 829

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 879

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 829

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 846

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 856

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 895

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 924

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 809

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 898

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 835

Vojenská rada


Vojenská rada

1 876

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 813

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 901

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.030

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 1.820

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.039

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 931

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 948

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.166

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 892

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 828

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 850

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.504

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 926

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 887

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.033

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.001

Východiště


Východisko

1 1.024

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 940

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 801

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 864

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 965

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 948

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.052

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 997

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 969

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 944

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.052

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 991

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 897

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 983

Vyjití


Vyjdenie

1 818

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 869

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 936

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 996

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 873

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 903

Výsadek


Výsadok

1 1.136

Výsadkář


Výsadkár

1 814

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 936

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 889

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 795

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 837

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 791

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 813

Vysazení


Vysadenie

1 817

Výška


Výška

1 846

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 817

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 898

Výška shozu


Výška zhodu

1 904

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 830

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 802

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.283

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 897

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 828

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 879

Zákon


Zákon

1 908

Zákon války


Zákon vojny

1 866

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 783

Záloha


Záloha

1 775

Záložní padák


Záložný padák

1 815

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 839

Zastávka


Zastávka

1 726

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 853

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.536

Zteč


Seč

1 902