Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Agrese


Agresia

1 952

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.034

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 996

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 846

Armáda


Armáda

1 1.088

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.073

Balení padáků


Balenie padákov

1 939

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 947

Bitva


Bitka

1 989

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 903

Bod


Bod

1 881

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 899

Boj


Boj

1 909

Bojiště


Bojisko

1 927

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.076

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.076

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 938

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.030

Bojová linie


Bojová línia

1 1.113

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 1.021

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.476

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 1.015

Bojová síla


Bojová sila

1 796

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 898

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 973

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 894

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 927

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.034

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 952

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.213

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.142

Čára


Čiara

1 1.031

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.094

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 942

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.169

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 980

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.084

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 939

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 897

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 993

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 931

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 944

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 1.016

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.030

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 959

Čas


Čas

1 843

Čas Č


Čas Č

1 888

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 932

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.053

Čelní úder


Čelný úder

1 980

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 947

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.091

Četa


Čata

1 1.118

Charakter boje


Charakter boja

1 1.027

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.152

Chemická náplň


Chemická náplň

1 934

Cíl


Cieľ

1 1.047

Cíl operace


Cieľ operácie

1 936

Činnost


Činnosť

1 924

Civilní obrana


Civilná obrana

1 1.009

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 965

Další úkol


Ďalšia úloha

1 1.031

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.068

Divize


Divízia

1 939

Doba


Doba

1 795

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.040

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 809

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 838

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 1.017

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 1.018

Dolet


Dolet

1 1.229

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 913

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 884

Dotyk


Dotyk

1 840

Druh


Druh

1 865

Druh boje


Druh boja

1 967

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 1.017

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 884

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 928

Druhý sled


Druhý sled

1 1.080

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 944

Družstvo


Družstvo

1 919

Dynamika boje


Dynamika boja

1 835

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.625

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.033

Front


Front

1 956

Fronta


Front

1 936

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.039

Hlavní úder


Hlavný úder

1 923

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.063

Hlídka


Hliadka

1 1.057

Hloubka


Hĺbka

1 1.066

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.028

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.083

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 986

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.044

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.131

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.083

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 942

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.200

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 968

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.025

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.402

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.023

Jaderný úder


Jadrový úder

1 940

Jednotka


Jednotka

1 982

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 980

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 888

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 912

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 978

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 978

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.103

Koloběh


Kolobeh

1 897

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 927

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 998

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 821

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 1.010

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.097

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.060

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.120

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.050

Léčka


Pasca

1 989

Let


Let

1 1.004

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.078

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 944

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 942

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 863

Malá zastávka


Malá zastávka

1 870

Manévr


Manéver

1 1.097

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 915

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 993

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 982

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 1.031

Místo


Miesto

1 988

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 983

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 1.009

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 1.015

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.034

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.103

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.066

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.354

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.488

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.040

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 985

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.361

Možnosti


Možnosti

1 881

Munice


Munícia

1 1.079

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 1.016

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.022

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 953

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 911

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.151

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.320

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.057

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 942

Náplň


Náplň

1 804

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.281

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.039

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.059

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 997

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 1.000

Obchvat


Obchvat

1 966

Období


Obdobie

1 1.036

Období boje


Obdobie boja

1 1.054

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 973

Období operace


Obdobie operácie

1 986

Obejití


Obídenie

1 1.095

Objekt


Objekt

1 913

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 975

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.146

Obklíčení


Obkľúčenie

1 916

Obrana


Obrana

1 894

Obranná operace


Obranná operácia

1 971

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 923

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.142

Obranný boj


Obranný boj

1 868

Obranný rajón


Obranný rajón

1 834

Obranný systém


Obranný systém

1 811

Obranný úsek


Obranný úsek

1 764

Obsluha


Obsluha

1 791

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 955

Odchod


Odchod

1 808

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 808

Odřad


Odriad

1 1.327

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 826

Operace


Operácia

1 912

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.025

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.106

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 1.031

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.047

Operační cíl


Operačný cieľ

1 1.039

Operační činnost


Operačná činnosť

1 1.011

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.103

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 924

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 901

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 958

Operační sestava


Operačná zostava

1 954

Operační směr


Operačný smer

1 819

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.301

Operační úkol


Operačná úloha

1 924

Operační umění


Operačné umenie

1 1.489

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 975

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.382

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 1.002

Organizace boje


Organizácia boja

1 798

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.062

Osádka


Osádka

1 868

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.056

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.242

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 820

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 843

Padák


Padák

1 871

Padáková plošina


Padáková plošina

1 864

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 1.005

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.153

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.036

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 936

Palba


Paľba

1 859

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.219

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 895

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 907

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 938

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.436

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 878

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.228

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.096

Palebný styk


Palebný styk

1 841

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.068

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.216

Pásmo


Pásmo

1 787

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 956

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 940

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 888

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 939

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 1.005

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 945

Plocha


Plocha

1 767

Pluk


Pluk

1 852

Pochod


Pochod

1 833

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.401

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.102

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 916

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 806

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 1.033

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.263

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.100

Podvěs


Podves

1 1.333

Pohotovost


Pohotovosť

1 782

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 1.015

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 928

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 964

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 935

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.086

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 914

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 803

Poloměr


Polomer

1 843

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 951

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 998

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 798

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.067

Postavení


Postavenie

1 1.037

Potenciál


Potenciál

1 868

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 938

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 892

Poutací směr


Pútací smer

1 959

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.066

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 901

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 858

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 927

Prapor


Prápor

1 976

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 935

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.045

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 925

Předmostí


Predmostie

1 1.015

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 996

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.123

Překážka


Prekážka

1 780

Překvapení


Prekvapenie

1 885

Přemístění


Premiestenie

1 966

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 884

Přeprava


Preprava

1 784

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 937

Přeskupení


Preskupenie

1 874

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 943

Přesun


Presun

1 777

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.049

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 971

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 925

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 992

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 937

Přidělení


Pridelenie

1 910

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.084

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 999

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 963

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 872

Pronásledování


Prenasledovanie

1 991

Prostor


Priestor

1 1.059

Prostor boje


Priestor boja

1 994

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 898

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 907

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 988

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 960

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 904

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 934

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 1.026

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 976

Prostor války


Priestor vojny

1 965

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 885

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 961

Prostředky


Prostriedky

1 914

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 895

Protipříprava


Protipríprava

1 690

Protiúder


Protiúder

1 785

Protizteč


Protiseč

1 936

Průlom obrany


Prielom obrany

1 883

Prvky boje


Prvky boja

1 936

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 998

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 922

První sled


Prvý sled

1 1.157

Raketa


Raketa

1 949

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.020

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 944

Roj


Roj

1 1.018

Rojnice


Rojnica

1 2.103

Rota


Rota

1 852

Rozchodiště


Rozchodisko

1 950

Rozhraní


Rozhranie

1 959

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 860

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 907

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 950

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.013

Samostatný směr


Samostatný smer

1 725

Sbor


Zbor

1 1.011

Sektor


Sektor

1 791

Sestava


Zostava

1 913

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 915

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 936

Síla


Sila

1 725

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 911

Školní padák


Školný padák

1 830

Skupina


Skupina

1 700

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 987

Sled


Sled

1 817

Sloučení


Zlúčenie

1 914

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 987

Směr


Smer

1 773

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 862

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 827

Směr útoku


Smer útoku

1 830

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 831

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 962

Součást


Súčasť

1 809

Součinnost


Súčinnosť

1 742

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 880

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.069

Soustředění


Sústredenie

1 874

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 874

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 991

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 908

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 932

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 795

Sportovní padák


Športový padák

1 921

Sražení


Zrazenie

1 876

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.148

Stanice


Stanica

1 923

Stanoviště


Stanovište

1 700

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 862

Strategická operace


Strategická operácia

1 881

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 907

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 861

Střetný boj


Stretný boj

1 1.528

Svaz


Zväz

1 917

Svazek


Zväzok

1 1.026

Systém


Systém

1 763

Taktická čára


Taktická čiara

1 892

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 830

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.086

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.125

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 1.001

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 826

Taktický cíl


Taktický ciel

1 953

Taktický směr


Taktický smer

1 723

Taktický úkol


Taktická úloha

1 851

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 997

Taktika


Taktika

1 838

Tanková armáda


Tanková armáda

1 949

Tanková četa


Tanková čata

1 1.936

Tanková divize


Tanková divízia

1 967

Tanková léčka


Tanková pasca

1 1.015

Tanková rota


Tanková rota

1 1.679

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 929

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.042

Tankový prapor


Tankový prápor

1 953

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.030

Tažení


Ťaženie

1 930

Tempo


Tempo

1 757

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 778

Tempo útoku


Tempo útoku

1 813

Teorie


Teória

1 846

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 774

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 995

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 900

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 1.979

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.099

Úder


Úder

1 843

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.051

Úderná skupina


Úderná skupina

1 844

Úderný odřad


Úderný odriad

1 926

Úkol


Úloha

1 821

Úkol dne


Úloha dňa

1 886

Umění


Umenie

1 897

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 918

Úsek


Úsek

1 776

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 737

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 753

Úsilí


úsilie

1 801

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 852

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 884

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 868

Útočná operace


Útočná operácia

1 947

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 989

Útočný boj


Útočný boj

1 925

Útok


Útok

1 762

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.283

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 992

Útvar


Útvar

1 849

Uzel obrany


Uzol obrany

1 802

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 914

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 1.006

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 875

Válka


Vojna

1 982

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 834

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 845

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 903

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 846

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 861

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 874

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 909

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 967

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 832

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 922

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 871

Vojenská rada


Vojenská rada

1 895

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 824

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 913

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.054

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 1.869

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.061

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 942

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 965

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.194

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 906

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 862

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 860

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.523

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 944

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 904

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.055

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.006

Východiště


Východisko

1 1.040

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 964

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 818

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 876

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 987

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 968

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.063

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 1.005

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 991

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 956

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.083

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 1.005

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 923

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 1.009

Vyjití


Vyjdenie

1 826

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 884

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 953

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 1.016

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 890

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 937

Výsadek


Výsadok

1 1.162

Výsadkář


Výsadkár

1 831

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 960

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 900

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 811

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 851

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 801

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 830

Vysazení


Vysadenie

1 837

Výška


Výška

1 852

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 831

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 914

Výška shozu


Výška zhodu

1 933

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 842

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 819

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.309

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 908

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 845

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 893

Zákon


Zákon

1 920

Zákon války


Zákon vojny

1 884

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 794

Záloha


Záloha

1 788

Záložní padák


Záložný padák

1 830

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 847

Zastávka


Zastávka

1 735

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 869

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.572

Zteč


Seč

1 937