Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Agrese


Agresia

1 920

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.003

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 971

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 833

Armáda


Armáda

1 1.052

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.061

Balení padáků


Balenie padákov

1 926

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 917

Bitva


Bitka

1 978

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 869

Bod


Bod

1 860

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 859

Boj


Boj

1 881

Bojiště


Bojisko

1 916

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.052

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.039

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 914

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.023

Bojová linie


Bojová línia

1 1.064

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 992

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.423

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 982

Bojová síla


Bojová sila

1 768

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 880

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 942

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 868

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 911

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.005

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 938

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.161

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.120

Čára


Čiara

1 997

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.068

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 921

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.129

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 967

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.049

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 921

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 865

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 975

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 908

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 925

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 988

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.000

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 930

Čas


Čas

1 824

Čas Č


Čas Č

1 863

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 901

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.019

Čelní úder


Čelný úder

1 957

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 923

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.045

Četa


Čata

1 1.105

Charakter boje


Charakter boja

1 999

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.109

Chemická náplň


Chemická náplň

1 912

Cíl


Cieľ

1 1.012

Cíl operace


Cieľ operácie

1 910

Činnost


Činnosť

1 902

Civilní obrana


Civilná obrana

1 980

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 949

Další úkol


Ďalšia úloha

1 996

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.030

Divize


Divízia

1 921

Doba


Doba

1 789

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.014

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 805

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 804

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 977

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 991

Dolet


Dolet

1 1.217

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 887

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 853

Dotyk


Dotyk

1 817

Druh


Druh

1 847

Druh boje


Druh boja

1 951

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 974

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 866

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 909

Druhý sled


Druhý sled

1 1.054

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 911

Družstvo


Družstvo

1 902

Dynamika boje


Dynamika boja

1 827

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.581

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.011

Front


Front

1 939

Fronta


Front

1 926

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.015

Hlavní úder


Hlavný úder

1 895

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.029

Hlídka


Hliadka

1 1.020

Hloubka


Hĺbka

1 1.036

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.012

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.040

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 969

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.014

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.106

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.046

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 920

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.187

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 939

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.000

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.363

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.005

Jaderný úder


Jadrový úder

1 912

Jednotka


Jednotka

1 960

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 948

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 869

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 894

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 954

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 947

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.076

Koloběh


Kolobeh

1 892

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 901

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 981

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 797

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 989

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.084

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.036

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.103

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.016

Léčka


Pasca

1 976

Let


Let

1 971

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.047

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 927

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 915

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 848

Malá zastávka


Malá zastávka

1 847

Manévr


Manéver

1 1.060

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 895

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 957

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 957

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 996

Místo


Miesto

1 951

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 953

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 975

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 995

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.008

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.075

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.050

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.329

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.445

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.017

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 959

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.317

Možnosti


Možnosti

1 865

Munice


Munícia

1 1.046

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 994

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.003

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 921

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 889

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.136

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.294

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.030

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 919

Náplň


Náplň

1 789

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.244

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.018

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.041

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 989

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 974

Obchvat


Obchvat

1 944

Období


Obdobie

1 997

Období boje


Obdobie boja

1 1.020

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 942

Období operace


Obdobie operácie

1 962

Obejití


Obídenie

1 1.058

Objekt


Objekt

1 894

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 964

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.120

Obklíčení


Obkľúčenie

1 889

Obrana


Obrana

1 854

Obranná operace


Obranná operácia

1 952

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 907

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.114

Obranný boj


Obranný boj

1 847

Obranný rajón


Obranný rajón

1 815

Obranný systém


Obranný systém

1 791

Obranný úsek


Obranný úsek

1 745

Obsluha


Obsluha

1 769

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 919

Odchod


Odchod

1 789

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 788

Odřad


Odriad

1 1.273

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 794

Operace


Operácia

1 887

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.003

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.097

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 999

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.020

Operační cíl


Operačný cieľ

1 990

Operační činnost


Operačná činnosť

1 984

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.060

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 906

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 882

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 925

Operační sestava


Operačná zostava

1 919

Operační směr


Operačný smer

1 790

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.262

Operační úkol


Operačná úloha

1 895

Operační umění


Operačné umenie

1 1.456

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 940

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.307

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 986

Organizace boje


Organizácia boja

1 774

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.033

Osádka


Osádka

1 844

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.010

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.223

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 799

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 822

Padák


Padák

1 853

Padáková plošina


Padáková plošina

1 845

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 965

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.127

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.023

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 927

Palba


Paľba

1 843

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.189

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 878

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 878

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 903

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.391

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 862

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.200

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.068

Palebný styk


Palebný styk

1 825

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.037

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.187

Pásmo


Pásmo

1 761

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 918

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 912

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 865

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 918

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 997

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 923

Plocha


Plocha

1 752

Pluk


Pluk

1 826

Pochod


Pochod

1 820

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.374

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.072

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 902

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 794

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 991

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.224

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.064

Podvěs


Podves

1 1.289

Pohotovost


Pohotovosť

1 773

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 974

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 910

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 934

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 909

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.051

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 882

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 793

Poloměr


Polomer

1 822

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 927

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 971

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 780

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.032

Postavení


Postavenie

1 1.006

Potenciál


Potenciál

1 854

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 907

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 872

Poutací směr


Pútací smer

1 913

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.040

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 875

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 845

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 912

Prapor


Prápor

1 945

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 906

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.016

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 904

Předmostí


Predmostie

1 985

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 961

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.091

Překážka


Prekážka

1 773

Překvapení


Prekvapenie

1 847

Přemístění


Premiestenie

1 944

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 867

Přeprava


Preprava

1 773

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 911

Přeskupení


Preskupenie

1 856

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 919

Přesun


Presun

1 750

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.007

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 937

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 889

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 964

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 905

Přidělení


Pridelenie

1 892

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.066

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 964

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 935

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 853

Pronásledování


Prenasledovanie

1 957

Prostor


Priestor

1 1.012

Prostor boje


Priestor boja

1 956

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 870

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 890

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 956

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 933

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 891

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 915

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 988

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 946

Prostor války


Priestor vojny

1 947

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 856

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 942

Prostředky


Prostriedky

1 882

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 883

Protipříprava


Protipríprava

1 679

Protiúder


Protiúder

1 769

Protizteč


Protiseč

1 918

Průlom obrany


Prielom obrany

1 859

Prvky boje


Prvky boja

1 911

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 981

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 899

První sled


Prvý sled

1 1.119

Raketa


Raketa

1 932

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.002

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 928

Roj


Roj

1 1.006

Rojnice


Rojnica

1 2.055

Rota


Rota

1 845

Rozchodiště


Rozchodisko

1 934

Rozhraní


Rozhranie

1 930

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 853

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 894

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 928

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.001

Samostatný směr


Samostatný smer

1 704

Sbor


Zbor

1 994

Sektor


Sektor

1 779

Sestava


Zostava

1 883

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 898

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 914

Síla


Sila

1 705

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 884

Školní padák


Školný padák

1 805

Skupina


Skupina

1 685

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 961

Sled


Sled

1 796

Sloučení


Zlúčenie

1 893

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 968

Směr


Smer

1 759

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 844

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 802

Směr útoku


Smer útoku

1 812

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 821

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 935

Součást


Súčasť

1 793

Součinnost


Súčinnosť

1 720

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 863

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.033

Soustředění


Sústredenie

1 849

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 848

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 975

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 889

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 917

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 785

Sportovní padák


Športový padák

1 896

Sražení


Zrazenie

1 865

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.107

Stanice


Stanica

1 902

Stanoviště


Stanovište

1 679

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 849

Strategická operace


Strategická operácia

1 862

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 891

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 843

Střetný boj


Stretný boj

1 1.459

Svaz


Zväz

1 892

Svazek


Zväzok

1 1.008

Systém


Systém

1 747

Taktická čára


Taktická čiara

1 873

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 802

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.056

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.090

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 973

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 810

Taktický cíl


Taktický ciel

1 915

Taktický směr


Taktický smer

1 708

Taktický úkol


Taktická úloha

1 838

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 966

Taktika


Taktika

1 817

Tanková armáda


Tanková armáda

1 931

Tanková četa


Tanková čata

1 1.876

Tanková divize


Tanková divízia

1 948

Tanková léčka


Tanková pasca

1 984

Tanková rota


Tanková rota

1 1.641

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 901

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.014

Tankový prapor


Tankový prápor

1 937

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.005

Tažení


Ťaženie

1 905

Tempo


Tempo

1 743

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 752

Tempo útoku


Tempo útoku

1 793

Teorie


Teória

1 827

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 752

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 978

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 879

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 1.919

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.055

Úder


Úder

1 823

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.027

Úderná skupina


Úderná skupina

1 824

Úderný odřad


Úderný odriad

1 902

Úkol


Úloha

1 802

Úkol dne


Úloha dňa

1 854

Umění


Umenie

1 882

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 894

Úsek


Úsek

1 751

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 707

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 731

Úsilí


úsilie

1 785

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 818

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 873

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 841

Útočná operace


Útočná operácia

1 932

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 972

Útočný boj


Útočný boj

1 895

Útok


Útok

1 739

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.259

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 971

Útvar


Útvar

1 834

Uzel obrany


Uzol obrany

1 787

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 904

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 994

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 856

Válka


Vojna

1 967

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 818

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 828

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 879

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 828

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 845

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 856

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 895

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 922

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 808

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 897

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 835

Vojenská rada


Vojenská rada

1 875

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 813

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 901

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.029

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 1.820

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.038

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 930

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 948

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.166

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 892

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 826

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 850

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.500

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 926

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 886

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.033

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.000

Východiště


Východisko

1 1.022

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 939

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 800

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 862

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 965

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 947

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.048

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 996

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 969

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 944

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.052

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 989

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 897

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 983

Vyjití


Vyjdenie

1 818

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 869

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 936

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 996

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 873

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 903

Výsadek


Výsadok

1 1.136

Výsadkář


Výsadkár

1 812

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 933

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 889

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 795

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 837

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 791

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 813

Vysazení


Vysadenie

1 816

Výška


Výška

1 845

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 816

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 896

Výška shozu


Výška zhodu

1 903

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 830

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 801

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.280

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 897

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 828

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 879

Zákon


Zákon

1 907

Zákon války


Zákon vojny

1 865

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 782

Záloha


Záloha

1 775

Záložní padák


Záložný padák

1 814

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 839

Zastávka


Zastávka

1 726

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 853

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.535

Zteč


Seč

1 901