Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Agrese


Agresia

1 892

Aktivnost


Aktívnosť

1 971

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 942

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 812

Armáda


Armáda

1 1.027

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.040

Balení padáků


Balenie padákov

1 903

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 901

Bitva


Bitka

1 964

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 834

Bod


Bod

1 836

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 825

Boj


Boj

1 851

Bojiště


Bojisko

1 905

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.028

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.007

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 884

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.008

Bojová linie


Bojová línia

1 1.028

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 952

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.374

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 947

Bojová síla


Bojová sila

1 746

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 858

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 912

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 846

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 880

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 970

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 924

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.125

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.095

Čára


Čiara

1 961

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.040

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 900

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.079

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 943

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.012

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 899

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 849

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 961

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 877

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 901

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 949

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 973

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 901

Čas


Čas

1 813

Čas Č


Čas Č

1 842

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 873

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 988

Čelní úder


Čelný úder

1 934

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 900

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.006

Četa


Čata

1 1.083

Charakter boje


Charakter boja

1 963

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.083

Chemická náplň


Chemická náplň

1 882

Cíl


Cieľ

1 979

Cíl operace


Cieľ operácie

1 880

Činnost


Činnosť

1 878

Civilní obrana


Civilná obrana

1 944

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 928

Další úkol


Ďalšia úloha

1 954

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.005

Divize


Divízia

1 907

Doba


Doba

1 779

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 979

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 799

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 774

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 941

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 967

Dolet


Dolet

1 1.202

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 853

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 835

Dotyk


Dotyk

1 799

Druh


Druh

1 827

Druh boje


Druh boja

1 921

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 932

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 850

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 883

Druhý sled


Druhý sled

1 1.024

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 888

Družstvo


Družstvo

1 874

Dynamika boje


Dynamika boja

1 817

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.540

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 998

Front


Front

1 911

Fronta


Front

1 909

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 987

Hlavní úder


Hlavný úder

1 861

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 993

Hlídka


Hliadka

1 980

Hloubka


Hĺbka

1 1.009

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 973

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 984

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 954

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 976

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.075

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.013

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 891

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.162

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 915

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 977

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.334

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 983

Jaderný úder


Jadrový úder

1 886

Jednotka


Jednotka

1 940

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 914

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 836

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 869

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 935

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 916

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.033

Koloběh


Kolobeh

1 888

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 868

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 963

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 776

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 962

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.070

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.010

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.076

Krycí vojska


Krycie vojská

1 988

Léčka


Pasca

1 967

Let


Let

1 945

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.011

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 904

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 883

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 827

Malá zastávka


Malá zastávka

1 808

Manévr


Manéver

1 1.033

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 857

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 928

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 926

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 971

Místo


Miesto

1 914

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 911

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 930

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 980

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 982

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.048

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.019

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.290

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.384

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 999

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 926

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.272

Možnosti


Možnosti

1 848

Munice


Munícia

1 1.012

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 974

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 985

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 882

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 872

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.123

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.259

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 996

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 893

Náplň


Náplň

1 779

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.200

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 988

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.012

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 968

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 949

Obchvat


Obchvat

1 912

Období


Obdobie

1 957

Období boje


Obdobie boja

1 984

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 920

Období operace


Obdobie operácie

1 928

Obejití


Obídenie

1 1.020

Objekt


Objekt

1 881

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 942

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.080

Obklíčení


Obkľúčenie

1 856

Obrana


Obrana

1 822

Obranná operace


Obranná operácia

1 930

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 885

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.086

Obranný boj


Obranný boj

1 825

Obranný rajón


Obranný rajón

1 807

Obranný systém


Obranný systém

1 761

Obranný úsek


Obranný úsek

1 719

Obsluha


Obsluha

1 752

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 882

Odchod


Odchod

1 771

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 757

Odřad


Odriad

1 1.233

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 761

Operace


Operácia

1 857

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 969

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.076

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 972

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 988

Operační cíl


Operačný cieľ

1 970

Operační činnost


Operačná činnosť

1 949

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.014

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 892

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 858

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 893

Operační sestava


Operačná zostava

1 879

Operační směr


Operačný smer

1 768

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.207

Operační úkol


Operačná úloha

1 878

Operační umění


Operačné umenie

1 1.414

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 913

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.247

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 968

Organizace boje


Organizácia boja

1 745

Orientační bod


Orientačný bod

1 993

Osádka


Osádka

1 816

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 965

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.193

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 765

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 803

Padák


Padák

1 837

Padáková plošina


Padáková plošina

1 827

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 930

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.105

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.004

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 912

Palba


Paľba

1 815

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.156

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 855

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 856

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 862

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.353

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 844

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.166

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.038

Palebný styk


Palebný styk

1 800

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.008

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.150

Pásmo


Pásmo

1 739

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 879

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 886

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 838

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 894

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 985

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 900

Plocha


Plocha

1 745

Pluk


Pluk

1 800

Pochod


Pochod

1 808

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.335

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.041

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 885

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 769

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 962

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.182

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.021

Podvěs


Podves

1 1.249

Pohotovost


Pohotovosť

1 758

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 937

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 898

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 912

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 894

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.029

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 855

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 773

Poloměr


Polomer

1 799

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 903

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 937

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 757

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 985

Postavení


Postavenie

1 971

Potenciál


Potenciál

1 831

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 890

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 855

Poutací směr


Pútací smer

1 880

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.012

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 857

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 829

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 895

Prapor


Prápor

1 915

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 879

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 995

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 887

Předmostí


Predmostie

1 957

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 931

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.051

Překážka


Prekážka

1 762

Překvapení


Prekvapenie

1 820

Přemístění


Premiestenie

1 920

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 846

Přeprava


Preprava

1 758

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 881

Přeskupení


Preskupenie

1 835

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 884

Přesun


Presun

1 731

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 978

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 918

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 855

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 942

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 877

Přidělení


Pridelenie

1 875

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.036

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 932

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 906

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 839

Pronásledování


Prenasledovanie

1 927

Prostor


Priestor

1 964

Prostor boje


Priestor boja

1 918

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 844

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 869

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 934

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 909

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 865

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 893

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 948

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 924

Prostor války


Priestor vojny

1 920

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 829

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 915

Prostředky


Prostriedky

1 860

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 868

Protipříprava


Protipríprava

1 663

Protiúder


Protiúder

1 749

Protizteč


Protiseč

1 899

Průlom obrany


Prielom obrany

1 833

Prvky boje


Prvky boja

1 889

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 946

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 865

První sled


Prvý sled

1 1.089

Raketa


Raketa

1 897

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 979

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 911

Roj


Roj

1 985

Rojnice


Rojnica

1 2.013

Rota


Rota

1 829

Rozchodiště


Rozchodisko

1 918

Rozhraní


Rozhranie

1 900

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 841

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 882

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 903

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 981

Samostatný směr


Samostatný smer

1 695

Sbor


Zbor

1 982

Sektor


Sektor

1 769

Sestava


Zostava

1 842

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 866

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 890

Síla


Sila

1 690

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 856

Školní padák


Školný padák

1 783

Skupina


Skupina

1 661

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 924

Sled


Sled

1 775

Sloučení


Zlúčenie

1 852

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 945

Směr


Smer

1 737

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 817

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 776

Směr útoku


Smer útoku

1 796

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 806

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 892

Součást


Súčasť

1 778

Součinnost


Súčinnosť

1 702

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 842

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.007

Soustředění


Sústredenie

1 823

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 833

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 955

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 865

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 892

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 773

Sportovní padák


Športový padák

1 870

Sražení


Zrazenie

1 830

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.074

Stanice


Stanica

1 874

Stanoviště


Stanovište

1 667

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 835

Strategická operace


Strategická operácia

1 838

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 865

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 817

Střetný boj


Stretný boj

1 1.416

Svaz


Zväz

1 852

Svazek


Zväzok

1 976

Systém


Systém

1 735

Taktická čára


Taktická čiara

1 847

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 782

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.023

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.056

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 945

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 796

Taktický cíl


Taktický ciel

1 873

Taktický směr


Taktický smer

1 684

Taktický úkol


Taktická úloha

1 819

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 938

Taktika


Taktika

1 805

Tanková armáda


Tanková armáda

1 901

Tanková četa


Tanková čata

1 1.805

Tanková divize


Tanková divízia

1 930

Tanková léčka


Tanková pasca

1 959

Tanková rota


Tanková rota

1 1.601

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 870

Tankový pluk


Tankový pluk

1 979

Tankový prapor


Tankový prápor

1 910

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 972

Tažení


Ťaženie

1 883

Tempo


Tempo

1 735

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 724

Tempo útoku


Tempo útoku

1 764

Teorie


Teória

1 806

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 738

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 953

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 849

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 1.868

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.010

Úder


Úder

1 800

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 994

Úderná skupina


Úderná skupina

1 796

Úderný odřad


Úderný odriad

1 882

Úkol


Úloha

1 784

Úkol dne


Úloha dňa

1 833

Umění


Umenie

1 865

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 876

Úsek


Úsek

1 738

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 684

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 712

Úsilí


úsilie

1 769

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 789

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 861

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 811

Útočná operace


Útočná operácia

1 905

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 958

Útočný boj


Útočný boj

1 867

Útok


Útok

1 727

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.224

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 954

Útvar


Útvar

1 808

Uzel obrany


Uzol obrany

1 772

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 885

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 974

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 840

Válka


Vojna

1 938

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 802

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 801

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 851

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 809

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 814

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 833

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 876

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 882

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 787

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 880

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 802

Vojenská rada


Vojenská rada

1 847

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 794

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 882

Vojenská věda


Vojenská veda

1 999

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 1.788

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.016

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 905

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 919

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.129

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 882

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 793

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 829

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.474

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 901

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 859

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.003

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 979

Východiště


Východisko

1 1.001

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 914

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 781

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 840

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 940

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 915

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.031

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 971

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 941

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 919

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.029

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 948

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 877

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 965

Vyjití


Vyjdenie

1 805

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 839

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 917

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 979

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 851

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 870

Výsadek


Výsadok

1 1.105

Výsadkář


Výsadkár

1 788

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 893

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 872

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 769

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 819

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 766

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 785

Vysazení


Vysadenie

1 790

Výška


Výška

1 824

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 799

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 883

Výška shozu


Výška zhodu

1 881

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 816

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 778

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.248

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 880

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 809

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 859

Zákon


Zákon

1 887

Zákon války


Zákon vojny

1 840

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 767

Záloha


Záloha

1 754

Záložní padák


Záložný padák

1 794

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 826

Zastávka


Zastávka

1 712

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 832

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.489

Zteč


Seč

1 881