Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 579 příspěvků vloženo, 2240 editováno a 577 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

Agrese


Agresia

1 1.021

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.145

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 1.073

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 915

Armáda


Armáda

1 1.192

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.140

Balení padáků


Balenie padákov

1 1.000

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 1.033

Bitva


Bitka

1 1.044

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 992

Bod


Bod

1 949

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 974

Boj


Boj

1 983

Bojiště


Bojisko

1 979

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.217

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.165

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 1.022

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.102

Bojová linie


Bojová línia

1 1.208

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 1.105

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.619

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 1.097

Bojová síla


Bojová sila

1 902

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 949

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 1.038

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 966

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 1.011

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.115

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 1.030

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.316

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.206

Čára


Čiara

1 1.132

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.177

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 1.012

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.306

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 1.032

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.175

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 1.010

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 967

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 1.067

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 1.012

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 1.031

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 1.097

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.133

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 1.044

Čas


Čas

1 911

Čas Č


Čas Č

1 973

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 1.038

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.139

Čelní úder


Čelný úder

1 1.066

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 1.032

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.230

Četa


Čata

1 1.210

Charakter boje


Charakter boja

1 1.119

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.257

Chemická náplň


Chemická náplň

1 1.004

Cíl


Cieľ

1 1.138

Cíl operace


Cieľ operácie

1 1.018

Činnost


Činnosť

1 997

Civilní obrana


Civilná obrana

1 1.076

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 1.025

Další úkol


Ďalšia úloha

1 1.134

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.170

Divize


Divízia

1 1.010

Doba


Doba

1 844

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.149

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 863

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 934

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 1.096

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 1.084

Dolet


Dolet

1 1.307

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 973

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 980

Dotyk


Dotyk

1 906

Druh


Druh

1 955

Druh boje


Druh boja

1 1.018

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 1.123

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 949

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 1.024

Druhý sled


Druhý sled

1 1.181

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 1.043

Družstvo


Družstvo

1 1.001

Dynamika boje


Dynamika boja

1 898

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.719

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.110

Front


Front

1 1.050

Fronta


Front

1 990

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.161

Hlavní úder


Hlavný úder

1 1.023

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.164

Hlídka


Hliadka

1 1.154

Hloubka


Hĺbka

1 1.156

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.100

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.202

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 1.061

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.137

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.252

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.176

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 1.032

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.293

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 1.058

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.085

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.498

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.106

Jaderný úder


Jadrový úder

1 1.031

Jednotka


Jednotka

1 1.079

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 1.066

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 943

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 996

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 1.069

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 1.067

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.173

Koloběh


Kolobeh

1 950

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 1.019

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 1.072

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 905

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 1.093

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.169

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.148

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.192

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.124

Léčka


Pasca

1 1.054

Let


Let

1 1.103

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.184

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 1.022

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 1.026

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 928

Malá zastávka


Malá zastávka

1 939

Manévr


Manéver

1 1.187

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 993

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 1.091

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 1.052

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 1.111

Místo


Miesto

1 1.092

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 1.062

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 1.135

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 1.094

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.117

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.191

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.158

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.449

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.625

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.123

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 1.066

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.467

Možnosti


Možnosti

1 942

Munice


Munícia

1 1.180

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 1.092

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.114

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 1.052

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 995

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.205

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.404

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.145

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 1.002

Náplň


Náplň

1 856

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.373

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.124

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.124

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 1.054

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 1.127

Obchvat


Obchvat

1 1.042

Období


Obdobie

1 1.147

Období boje


Obdobie boja

1 1.140

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 1.062

Období operace


Obdobie operácie

1 1.054

Obejití


Obídenie

1 1.194

Objekt


Objekt

1 1.005

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 1.043

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.214

Obklíčení


Obkľúčenie

1 999

Obrana


Obrana

1 982

Obranná operace


Obranná operácia

1 1.045

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 995

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.214

Obranný boj


Obranný boj

1 940

Obranný rajón


Obranný rajón

1 901

Obranný systém


Obranný systém

1 883

Obranný úsek


Obranný úsek

1 823

Obsluha


Obsluha

1 868

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 1.071

Odchod


Odchod

1 883

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 852

Odřad


Odriad

1 1.591

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 911

Operace


Operácia

1 993

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.128

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.179

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 1.149

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.149

Operační cíl


Operačný cieľ

1 1.170

Operační činnost


Operačná činnosť

1 1.118

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.220

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 985

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 988

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 1.047

Operační sestava


Operačná zostava

1 1.072

Operační směr


Operačný smer

1 893

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.429

Operační úkol


Operačná úloha

1 1.009

Operační umění


Operačné umenie

1 1.632

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 1.071

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.557

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 1.069

Organizace boje


Organizácia boja

1 856

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.156

Osádka


Osádka

1 972

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.157

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.315

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 895

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 921

Padák


Padák

1 939

Padáková plošina


Padáková plošina

1 935

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 1.081

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.255

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.112

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 1.010

Palba


Paľba

1 911

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.300

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 971

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 995

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 1.020

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.549

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 951

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.318

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.177

Palebný styk


Palebný styk

1 907

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.169

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.323

Pásmo


Pásmo

1 883

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 1.028

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 1.008

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 967

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 1.025

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 1.063

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 1.029

Plocha


Plocha

1 827

Pluk


Pluk

1 968

Pochod


Pochod

1 882

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.493

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.210

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 1.015

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 893

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 1.138

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.359

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.232

Podvěs


Podves

1 1.413

Pohotovost


Pohotovosť

1 818

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 1.114

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 999

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 1.044

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 1.021

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.171

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 1.002

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 851

Poloměr


Polomer

1 923

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 1.044

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 1.096

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 880

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.163

Postavení


Postavenie

1 1.102

Potenciál


Potenciál

1 937

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 1.016

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 964

Poutací směr


Pútací smer

1 1.040

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.169

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 966

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 922

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 1.029

Prapor


Prápor

1 1.065

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 1.020

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.148

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 999

Předmostí


Predmostie

1 1.074

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 1.073

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.277

Překážka


Prekážka

1 854

Překvapení


Prekvapenie

1 998

Přemístění


Premiestenie

1 1.037

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 966

Přeprava


Preprava

1 838

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 1.041

Přeskupení


Preskupenie

1 928

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 1.030

Přesun


Presun

1 865

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.120

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 1.064

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 1.046

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 1.069

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 1.032

Přidělení


Pridelenie

1 979

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.156

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 1.107

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 1.043

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 937

Pronásledování


Prenasledovanie

1 1.096

Prostor


Priestor

1 1.179

Prostor boje


Priestor boja

1 1.070

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 968

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 972

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 1.068

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 1.036

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 981

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 999

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 1.108

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 1.044

Prostor války


Priestor vojny

1 1.036

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 996

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 1.034

Prostředky


Prostriedky

1 976

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 965

Protipříprava


Protipríprava

1 748

Protiúder


Protiúder

1 838

Protizteč


Protiseč

1 1.023

Průlom obrany


Prielom obrany

1 959

Prvky boje


Prvky boja

1 1.029

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 1.075

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 997

První sled


Prvý sled

1 1.285

Raketa


Raketa

1 1.032

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.078

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 1.003

Roj


Roj

1 1.089

Rojnice


Rojnica

1 2.236

Rota


Rota

1 911

Rozchodiště


Rozchodisko

1 992

Rozhraní


Rozhranie

1 1.038

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 922

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 961

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 1.030

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.070

Samostatný směr


Samostatný smer

1 788

Sbor


Zbor

1 1.137

Sektor


Sektor

1 869

Sestava


Zostava

1 1.001

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 1.008

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 1.013

Síla


Sila

1 801

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 1.017

Školní padák


Školný padák

1 905

Skupina


Skupina

1 778

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 1.073

Sled


Sled

1 903

Sloučení


Zlúčenie

1 971

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 1.077

Směr


Smer

1 846

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 927

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 891

Směr útoku


Smer útoku

1 891

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 883

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 1.047

Součást


Súčasť

1 874

Součinnost


Súčinnosť

1 829

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 948

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.188

Soustředění


Sústredenie

1 983

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 962

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 1.073

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 998

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 993

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 845

Sportovní padák


Športový padák

1 1.009

Sražení


Zrazenie

1 945

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.226

Stanice


Stanica

1 1.005

Stanoviště


Stanovište

1 761

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 930

Strategická operace


Strategická operácia

1 947

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 992

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 943

Střetný boj


Stretný boj

1 1.645

Svaz


Zväz

1 1.026

Svazek


Zväzok

1 1.142

Systém


Systém

1 844

Taktická čára


Taktická čiara

1 956

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 936

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.173

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.236

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 1.099

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 895

Taktický cíl


Taktický ciel

1 1.058

Taktický směr


Taktický smer

1 789

Taktický úkol


Taktická úloha

1 930

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 1.086

Taktika


Taktika

1 905

Tanková armáda


Tanková armáda

1 1.016

Tanková četa


Tanková čata

1 2.137

Tanková divize


Tanková divízia

1 1.063

Tanková léčka


Tanková pasca

1 1.102

Tanková rota


Tanková rota

1 1.831

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 1.004

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.138

Tankový prapor


Tankový prápor

1 1.030

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.141

Tažení


Ťaženie

1 997

Tempo


Tempo

1 827

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 869

Tempo útoku


Tempo útoku

1 900

Teorie


Teória

1 912

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 866

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 1.089

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 977

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 2.132

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.187

Úder


Úder

1 922

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.121

Úderná skupina


Úderná skupina

1 936

Úderný odřad


Úderný odriad

1 1.022

Úkol


Úloha

1 872

Úkol dne


Úloha dňa

1 957

Umění


Umenie

1 971

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 993

Úsek


Úsek

1 855

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 820

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 851

Úsilí


úsilie

1 870

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 931

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 939

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 930

Útočná operace


Útočná operácia

1 996

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 1.052

Útočný boj


Útočný boj

1 1.002

Útok


Útok

1 828

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.369

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 1.068

Útvar


Útvar

1 946

Uzel obrany


Uzol obrany

1 859

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 990

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 1.082

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 928

Válka


Vojna

1 1.047

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 894

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 900

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 977

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 913

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 924

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 931

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 972

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 1.063

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 887

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 971

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 966

Vojenská rada


Vojenská rada

1 938

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 879

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 969

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.152

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 2.023

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.113

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 988

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 1.067

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.286

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 963

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 957

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 916

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.602

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 1.006

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 985

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.156

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.051

Východiště


Východisko

1 1.109

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 1.015

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 873

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 914

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 1.069

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 1.040

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.145

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 1.062

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 1.060

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 1.008

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.167

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 1.088

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 1.011

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 1.081

Vyjití


Vyjdenie

1 866

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 965

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 1.003

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 1.067

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 951

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 1.029

Výsadek


Výsadok

1 1.242

Výsadkář


Výsadkár

1 894

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 1.032

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 954

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 881

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 895

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 839

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 885

Vysazení


Vysadenie

1 904

Výška


Výška

1 900

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 877

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 956

Výška shozu


Výška zhodu

1 997

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 869

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 900

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.454

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 990

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 918

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 949

Zákon


Zákon

1 978

Zákon války


Zákon vojny

1 936

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 841

Záloha


Záloha

1 845

Záložní padák


Záložný padák

1 890

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 887

Zastávka


Zastávka

1 786

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 915

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.699

Zteč


Seč

1 1.001