Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

1. oddělení /osobních záležitostí civilních státních zřízenců/ [1919-1920]


1st Section /Personal Affairs of Civilian Employees of Government/ of the Political and Legal Department

1 185

2. oddělení /politicko-administrativních záležitostí branného zákona/ [1919-1920]


2nd Section /Political-Administrative Issues of Army Law/ of the Political and Legal Department

1 161

3. oddělení /politicko-administrativní/ [1920-1922]


3rd Section /Political-Administrative/ of the Political and Legal Department

1 170

3. oddělení /politicko-administrativních záležitostí zákona o odvodu/ [1919-1920]


3rd Section /Political-Administrative Issues of Law of Conscription/ of the Political and Legal Department

1 187

4. oddělení /legislativní/ [1920-1922]


4th Section /Legislative/ of the Political and Legal Department

1 180

4. oddělení /provádění zákona o válečných úkonech/ [1919-1920]


4th Section /Law Affairs of War/ of the Political and Legal Department

2 1.307

4. oddělení /sociálně politických záležitostí/ [1920-1922]


4th Section /Social and Political/ of the Political-Legal Department

2 1.280

4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/ [1920-1922]


4(a)th Section /Spiritual and War Graves/ of the Department /Generally Military/

2 184

4a. oddělení /statistické/ [1919-1920]


4(a)th Section /Statistic/ of the Political and Legal Department

2 143

8. oddělení /osobní/ [1919-1922]


8th Section /Personal/ of the Department /Generally Military/

1 172

8. oddělení /záležitostí stavovských skupin/ [1919-1922]


8th Section /Matters of the Estates Groups/ of the Department /Generally Military/

1 172

9. oddělení /doplňovací/ [1919-1922]


9th Section /Replacement/ of the Department /Generally Military/

1 181

9. oddělení /doplňovací/ [1920-1922]


9th Section /Replacement/ of the Political and Legal Department

1 175

9a. oddělení /početních stavů/ [1919-1922]


9(a)th Section /Count/ of the Department /Generally Military/

1 177

9b. oddělení /sprošťovací/ [1919-1922]


9(b)th Section /Discharge/ of the Department /Generally Military/

1 175

10. oddělení /legislativní/ [1922-1927]


10th Section /Legislative/ of the Political and Legal Department

1 153

10. oddělení /záležitostí koňstva/ [1919-1922]


10th Section /Affair of the Horse/ of the Department /Generally Military/

1 204

11. oddělení /politicko-administrativní/ [1922-1927]


11th Section /Political-Administrative/ of the Political and Legal Department

1 154

11. oddělení /ženijní/ [1919-1922]


11th Section /Engineer/ of the Technical Department

1 150

11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/ [1919-1922]


11(a)th Section /Special Technical Units/ of the Technical Department

1 179

12. oddělení /sociálně-politické/ [1922-1927]


12th Section /Social and Political/ of the Political and Legal Department

1 158

12. oddělení /telegrafní/ [1919-1922]


12th Section /Telegraph/ of the Technical Department

1 193

13. oddělení /doplňovací/ [1922-1927]


13th Section /Replacement/ of the Political and Legal Department

1 176

13. oddělení /vzduchoplavecké/ [1919-1922]


13th Section /Aeronautic/ of the Technical Department

4 1.702

14. oddělení /osobní/ Ministerstva národní obrany [1922-1927]


14th Section /Personal/ of the Ministry of National Defense

2 1.284

14. oddělení /železniční/ [1919-1922]


14th Section /Railway/ of the Technical Department

2 1.240

15. oddělení /automobilní/ [1919-1922]


15th Section /Automobile/ of the Technical Department

1 165

15. oddělení /početních stavů/ [1922-1927]


15th Section /Count/ of the Department /Generally Military/

1 161

16. oddělení /pěšího vojska/ [1922-1927]


16th Section /Infantry/ of the Department /Generally Military/

1 209

16. oddělení /stavební a opevňovací/ [1919-1922]


16th Section /Building and Fortification/ of the Purchase and Production Department

1 1.251

17. oddělení /dělostřelecké/ [1922-1927]


17th Section /Artillery/ of the Artillery and Arms Department

1 167

17. oddělení /zkušební a výzkumné/ [1919-1922]


17th Section /Testing and Research/ of the Purchase and Production Department

1 172

18. oddělení /dělostřelecké zbrojní/ [1919-1922]


18th Section /Artillery Arms/ of the Arms Department

1 166

18. oddělení /letecké/ [1923-1927]


18th Section /Air/ of the Air Department

4 1.378

18. oddělení /vzduchoplavecké/ [1922-1922]


18th Section /Aeronautic/

4 1.331

18. oddělení /vzduchoplavecké/ [1922-1923]


18th Section /Aeronautic/ of the Aeronautics Department

4 1.254

19. oddělení /jezdectva/ [1922-1927]


19th Section /Cavalry/ of the Department /Generally Military/

1 177

19. oddělení /výzbrojní/ [1919-1922]


19th Section /Arms/ of the Arms Department

1 152

19a. oddělení /pohonných hmot/ [1920-1922]


19(a)th Section /Fuels/ of the Arms Department

1 153

20. oddělení /vozatajské/ [1919-1922]


20th Section /Train/ of the Arms Department

1 156

20. oddělení /ženijní/ [1922-1927]


20th Section /Engineer/ of the Technical Department

1 173

21. oddělení /telegrafní/ [1922-1927]


21st Section /Telegraph/ of the Technical Department

1 195

21. oddělení /zbrojně hospodářské/ [1919-1920]


21st Section /Arms and Economic/ of the Arms Department

1 137

22. oddělení /konstrukční a balistické/ [1919-1922]


22nd Section /Construction and Balistic/ of the Arms Department

1 152

22. oddělení /železniční/ [1922-1927]


22nd Section /Railway/ of the Technical Department

1 138

23. oddělení /automobilní/ [1922-1927]


23rd Section /Automobile/ of the Technical Department

1 183

23. oddělení /výrobní a nákupní/ [1919-1922]


23rd Section /Production and Purchase/ of the Arms Department

1 152

24. oddělení /vozatajské/ [1922-1927]


24th Section /Train/ of the Technical Department

1 171

24. oddělení /zásobovací a proviantní/ [1919-1922]


24th Section /Supply and Proviant/ of the Administrative Department

1 157

25. oddělení /oděvní/ [1919-1922]


25th Section /Clothing/ of the Administrative Department

1 159

25. oddělení /protiletadlové pozemní obrany/ [1924-1927]


25th Section /Antiaircraft Ground Defense/ of the Artillery and Arms Department

1 154

25. oddělení /zvláštních bojových prostředků/ [1922-1924]


25th Section /Special Combat Equipment/ of the Artillery and Arms Department

1 164

26. oddělení /ubytovací/ [1919-1922]


26th Section /Accommodation/ of the Administrative Department

1 159

26. oddělení /zbrojně materiální/ [1922-1927]


26th Section /Arms Material/ of the Artillery and Arms Department

1 127

27. oddělení /munice a látek výbušných/ [1922-1927]


27th Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the Artillery and Arms Department

1 152

27. oddělení /rozpočtové/ [1919-1922]


27th Section /Budget/of the Administrative Department

1 138

28. oddělení /hospodářské/ [1919-1922]


28th Section /Economic/of the Administrative Department

1 147

29. oddělení /požitkové/ [1919-1922]


29th Section /Beneficial/ of the Administrative Department

1 165

29. oddělení /zbrojně technické/ [1922-1927]


29th Section /Arms Technical/ of the Artillery and Arms Department

1 157

29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/ [1919-1922]


29(a)th Section /Foundation and Care/ of the Administrative Department

1 150

30. oddělení /osobních záležitostí/ [1922-1927]


30th Section /Personal/ of the Artillery and Arms Department

1 161

30. oddělení /účetnictví a kontroly/ [1921-1922]


30th Section /Accounting and Control/ of the Administrative Department

1 172

30. oddělení /účetní/ [1919-1921]


30th Section /Accounting/ of the Administrative Department

1 161

30a. oddělení /reparační/ [1919-1920]


30(a)th Section /Reparation/ of the Administrative Department

1 157

30a. oddělení /reparační/ [1921-1922]


30(a)th Section /Reparation/ of the Political and Legal Department

1 156

31. oddělení /zbrojně hospodářské/ [1922-1927]


31st Section /Arms Business/ of the Artillery and Arms Department

1 154

31. oddělení /zdravotní/ [1919-1922]


31st Section /Medical/ of the Department /Generally Military/

1 176

32. oddělení /justiční/ [1919-1922]


32nd Section /Justice/ of the Department /Generally Military/

1 181

32. oddělení /stavební/ [1922-1927]


32nd Section /Construction/ of the Technical Department

1 177

33. oddělení /veterinární/ [1919-1922]


33rd Section /Veterinary/ of the Department /Generally Military/

1 189

33. oddělení /zdravotní/ [1922-1927]


33rd Section /Medical/ of the Department /Generally Military/

1 182

34. oddělení /justiční/ [1922-1927]


34th Section /Justice/ of the Department /Generally Military/

1 175

34. oddělení /lodní/ [1919-1922]


34th Section /Shipping/ of the Technical Department

1 193

35. oddělení /remontnictva/ [1922-1927]


35th Section /Remont/ of the Department /Generally Military/

1 188

35a. oddělení /mobilisace průmyslu/ [1920-1922]


35(a)th Section /Mobilisation of Industry/ of the Purchase and Production Department

1 157

35b. oddělení /zemědělského a lesního hospodářství/ [1920-1922]


35(b)th Section /Agriculture and Forestry/ of the Purchase and Production Department

1 156

36. oddělení /duchovní/ [1919-1920]


36th Section /Spiritual/ of the Department /Generally Military/

1 156

36. oddělení /duchovní/ [1922-1927]


36th Section /Spiritual/ of the Department /Generally Military/

1 168

37. oddělení /finanční a komerční/ [1922-1927]


37th Section /Financial and Commercial/ of the Administrative Department

1 160

38. oddělení /požitkové/ [1922-1927]


38th Section /Beneficial/ of the Administrative Department

1 138

39. oddělení /zaopatřovací/ [1922-1927]


39th Section /Social Welfare/ of the Administrative Department

1 127

40. oddělení /zásobovací/ [1922-1927]


40th Section /Supply/ of the Administrative Department

1 127

41. oddělení /oděvní/ [1922-1924]


41st Section /Clothing/ of the Administrative Department

1 155

42. oddělení /ubytovací/ [1922-1924]


42nd Section /Accommodation/ of the Administrative Department

1 126

43. oddělení /účetnictví a kontroly/ [1922-1927]


43rd Section /Accounting and Control/ of the Administrative Department

1 136

44. oddělení /likvidační/ [1922-1927]


44th Section /Liquidation/ of the Administrative Department

1 147

45. oddělení /reparační/ [1922-1927]


45th Section /Reparation/ of the Political and Legal Department

1 167

47. oddělení /letecko-technické/ [1922-1927]


47th Section /Air-Technical/ of the Aeronautics Department

4 1.444

48. oddělení /letecko-materiální/ [1922-1927]


48th Section /Air-Material/ of the Aeronautics Department

4 1.378

49. oddělení /letecko-hospodářské/ [1922-1927]


49th Section /Air-Economic/ of the Aeronautics Department

3 1.321