Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

> Teledyne Ryan Firebee

prehľadové fórum

3 5.486

AQM-34G Firebee

2 4.808

AQM-34H Firebee

1 3.499

AQM-34N Firebee

2 4.401

AQM-34V Firebee

2 4.799

BQM-74C Chukar III

1 4.787

Curtiss-Sperry Flying Bomb

1 5.260

Dayton-Wright Liberty Eagle

Kettering Bug

1 5.559

Falcon HTV-2

Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2

4 10.180

Hunter II

1 3.651

Interstate TDR-1

2 11.050

Lockheed D-21

Lockheed D-21

2 1.971

MQ-4C Triton

3 2.660

MQ-5B Hunter

2 6.859

MQ-5C E-Hunter

1 4.611

MQ-8B Fire Scout

Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout

27 13.708

MQ-9 Reaper

Predator B

4 9.816

MQ-9ER Reaper (Extended Range)

MQ-9ER Reaper (Extended Range)

1 1.826

MQM-107 Streaker (prehľad verzií)

Beechcraft MQM-107 Streaker

1 4.636

MQM-107A Streaker

Beechcraft MQM-107A Streaker

2 5.047

MQM-58 / SD-2 Overseer

1 3.737

NASA X-43

NASA X-43

1 3.020

QF-4 Phantom II (prehľad verzií)

McDonnell Douglas QF-4 Phantom II

2 4.527

QF-4B Phantom II

McDonnell Douglas QF-4B Phantom II

1 3.120

QF-4E Phantom II

McDonnell Douglas QF-4E Phantom II

1 3.039

QF-4G Phantom II

McDonnell Douglas QF-4G Phantom II

1 3.151

QF-4J Phantom II

McDonnell Douglas QF-4J Phantom II

1 3.113

QF-4N Phantom II

McDonnell Douglas QF-4N Phantom II

1 3.289

QH-50 Gyrodyne (bezpilotní vrtulník)

2 4.924

QRF-4C Phantom II

McDonnell Douglas QRF-4C Phantom II

1 3.828

RQ-1 / MQ-1 Predator

3 10.208

RQ-11B Raven

2 634

RQ-170 Sentinel

RQ-170 Sentinel

1 4.048

RQ-2A/B Pioneer

2 4.777

RQ-3A Dark Star

1 3.699

RQ-4A Global Hawk

4 7.005

RQ-4B Global Hawk (Block 20/30/40)

2 7.218

RQ-5A Hunter

1 16.994

RQ-6A Outrider

1 3.990

RQ-7B Shadow

AAI Shadow 200

2 223

RQ-8A Fire Scout

Northrop Grumman RQ-8A Fire Scout

6 4.441

RQ-8B Fire Scout

Northrop Grumman RQ-8B Fire Scout

1 1.769

ScanEagle

Boeing Insitu ScanEagle

4 1.030

TDN-1

Naval Aircraft Factory TDN-1

1 4.272

X-17

Lockheed X-17

1 3.351

X-37A

X-37A

3 4.976

X-37B

X-37B

6 26.434

X-47B UCAS-D

X-47B UCAS-D

4 10.577

X-51A WaveRider

X-51A WaveRider

9 6.743

X-51A+

1 3.548