Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.400,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

> Teledyne Ryan Firebee

prehľadové fórum

3 5.467

AQM-34G Firebee

2 4.776

AQM-34H Firebee

1 3.488

AQM-34N Firebee

2 4.386

AQM-34V Firebee

2 4.770

BQM-74C Chukar III

1 4.771

Curtiss-Sperry Flying Bomb

1 5.236

Dayton-Wright Liberty Eagle

Kettering Bug

1 5.511

Falcon HTV-2

Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2

4 10.119

Hunter II

1 3.640

Interstate TDR-1

2 10.962

Lockheed D-21

Lockheed D-21

2 1.943

MQ-4C Triton

3 2.631

MQ-5B Hunter

2 6.825

MQ-5C E-Hunter

1 4.580

MQ-8B Fire Scout

Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout

27 13.627

MQ-9 Reaper

Predator B

4 9.760

MQ-9ER Reaper (Extended Range)

MQ-9ER Reaper (Extended Range)

1 1.816

MQM-107 Streaker (prehľad verzií)

Beechcraft MQM-107 Streaker

1 4.623

MQM-107A Streaker

Beechcraft MQM-107A Streaker

2 5.032

MQM-58 / SD-2 Overseer

1 3.729

NASA X-43

NASA X-43

1 3.011

QF-4 Phantom II (prehľad verzií)

McDonnell Douglas QF-4 Phantom II

2 4.493

QF-4B Phantom II

McDonnell Douglas QF-4B Phantom II

1 3.114

QF-4E Phantom II

McDonnell Douglas QF-4E Phantom II

1 3.034

QF-4G Phantom II

McDonnell Douglas QF-4G Phantom II

1 3.145

QF-4J Phantom II

McDonnell Douglas QF-4J Phantom II

1 3.107

QF-4N Phantom II

McDonnell Douglas QF-4N Phantom II

1 3.282

QH-50 Gyrodyne (bezpilotní vrtulník)

2 4.913

QRF-4C Phantom II

McDonnell Douglas QRF-4C Phantom II

1 3.822

RQ-1 / MQ-1 Predator

3 10.171

RQ-11B Raven

2 610

RQ-170 Sentinel

RQ-170 Sentinel

1 4.039

RQ-2A/B Pioneer

2 4.755

RQ-3A Dark Star

1 3.672

RQ-4A Global Hawk

4 6.982

RQ-4B Global Hawk (Block 20/30/40)

2 7.183

RQ-5A Hunter

1 16.983

RQ-6A Outrider

1 3.975

RQ-7B Shadow

AAI Shadow 200

2 189

RQ-8A Fire Scout

Northrop Grumman RQ-8A Fire Scout

6 4.412

RQ-8B Fire Scout

Northrop Grumman RQ-8B Fire Scout

1 1.763

ScanEagle

Boeing Insitu ScanEagle

4 984

TDN-1

Naval Aircraft Factory TDN-1

1 4.248

X-17

Lockheed X-17

1 3.337

X-37A

X-37A

3 4.933

X-37B

X-37B

6 26.317

X-47B UCAS-D

X-47B UCAS-D

4 10.518

X-51A WaveRider

X-51A WaveRider

9 6.708

X-51A+

1 3.526