Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Hlavní automobilní a traktorová správa [1950-1957]


Main Automobile and Tractor Department

1 485

Hlavní intendanční správa [1950-1957]


Main Intendant Service Department

1 466

Hlavní kádrová správa [1950-1956]


Main Personnel Department

1 315

Hlavní politická správa [1950-1989]


Main Political Department

1 3.313

Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1966-1969]


Main Department of Air Force and State Air Defense

1 3.629

Hlavní správa pozemních vojsk [1966-1969]


Main Department of Ground Troops

1 2.479

Hlavní správa pozemních vojsk [1989-1992]


Main Department of Ground Troops

1 1.734

Hlavní správa železničního vojska [1956-1969]


Central Railway Troops Main Directorate

1 1.069

Hlavní stavební a ubytovací správa [1950-1992]


Main Construction and Accomodation Directorate

1 1.642

Hlavní technická správa [1976-1985]


Main Technical Directorate

1 339

Hlavní týl [1950-1992]


Main Rear

1 2.467

Hlavní zdravotnická správa [1950-1992]


Main Medical Department

1 392

Kádrová správa [1956-1967]


Personnel Department

1 290

Kádrová správa [1969-1990]


Personnel Department

1 310

Personální správa [1990-1992]


Personnel Department

1 228

Proviantní správa [1957-1992]


Quartermaster Department

1 504

Provozní a silniční správa [1962-1967]


Operating and Road Directorate

1 225

Silniční oddělení [1950-1992]


Road Section

1 310

Správa PHM [1950-1992]


POL Service Department

1 356

Správa bojové přípravy [1950-1966]


Combat Training Directorate

1 2.228

Správa bojové přípravy [1969-1992]


Combat Training Department

1 1.570

Správa chemického vojska [1966-1992]


Department of Chemical Troops

1 1.312

Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1969-1976]


Department of Air Force and State Air Defense

1 3.103

Správa operační a bojové přípravy [1966-1969]


Operational and Combat Training Department

1 1.287

Správa pro plánováni a evidenci [1950-1957]


Department for Planning and Evidence

1 313

Správa protivzdušné obrany [1966-1969]


Air Defence Main Directorate

1 230

Správa raketového vojska a dělostřelectva [1966-1992]


Missile Troops and Artillery Main Directorate

1 3.347

Správa tankového a mechanizovaného vojska [1991-1992]


Tank and Mechanized Troops Directorate

1 258

Správa technického rozvoje [1976-1992]


Directorate of Technical Development

1 284

Správa vojenské dopravy [1951-1992]


Military Transport Main Directorate

1 1.252

Správa vojenského školství [1950-1992]


School Department

1 1.243

Správa vyzbrojování a technického zapezpečení [1985-1992]


Armament and Technical Support Directorate

1 288

Správa ženijního vojska [1966-1992]


Department of Engineer Troops

1 1.515

Tanková a automobilní služba [1966-1991]


Tank and Automobile Services

1 393

Tanková a automobilní správa [1961-1966]


Tank and Automobile Directorate

1 296

Tanková technická správa [1957-1961]


Tank Technical Directorate

1 320

Velitelství dělostřelectva [1950-1965]


Artillery Command

1 3.379

Veterinární oddělení [1950-1992]


Veterinary Service Section

1 390

Výstrojní správa [1957-1992]


Equipment Department

1 454

Úsek pro kádrovou práci [1967-1969]


Personnel Section

1 310