Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Hlavní automobilní a traktorová správa [1950-1957]


Main Automobile and Tractor Department

1 435

Hlavní intendanční správa [1950-1957]


Main Intendant Service Department

1 433

Hlavní kádrová správa [1950-1956]


Main Personnel Department

1 257

Hlavní politická správa [1950-1989]


Main Political Department

1 3.151

Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1966-1969]


Main Department of Air Force and State Air Defense

1 3.544

Hlavní správa pozemních vojsk [1966-1969]


Main Department of Ground Troops

1 2.422

Hlavní správa pozemních vojsk [1989-1992]


Main Department of Ground Troops

1 1.674

Hlavní správa železničního vojska [1956-1969]


Central Railway Troops Main Directorate

1 1.029

Hlavní stavební a ubytovací správa [1950-1992]


Main Construction and Accomodation Directorate

1 1.490

Hlavní technická správa [1976-1985]


Main Technical Directorate

1 294

Hlavní týl [1950-1992]


Main Rear

1 2.341

Hlavní zdravotnická správa [1950-1992]


Main Medical Department

1 353

Kádrová správa [1956-1967]


Personnel Department

1 243

Kádrová správa [1969-1990]


Personnel Department

1 274

Personální správa [1990-1992]


Personnel Department

1 198

Proviantní správa [1957-1992]


Quartermaster Department

1 459

Provozní a silniční správa [1962-1967]


Operating and Road Directorate

1 197

Silniční oddělení [1950-1992]


Road Section

1 279

Správa PHM [1950-1992]


POL Service Department

1 327

Správa bojové přípravy [1950-1966]


Combat Training Directorate

1 2.179

Správa bojové přípravy [1969-1992]


Combat Training Department

1 1.518

Správa chemického vojska [1966-1992]


Department of Chemical Troops

1 1.259

Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1969-1976]


Department of Air Force and State Air Defense

1 3.033

Správa operační a bojové přípravy [1966-1969]


Operational and Combat Training Department

1 1.253

Správa pro plánováni a evidenci [1950-1957]


Department for Planning and Evidence

1 294

Správa protivzdušné obrany [1966-1969]


Air Defence Main Directorate

1 197

Správa raketového vojska a dělostřelectva [1966-1992]


Missile Troops and Artillery Main Directorate

1 3.297

Správa tankového a mechanizovaného vojska [1991-1992]


Tank and Mechanized Troops Directorate

1 226

Správa technického rozvoje [1976-1992]


Directorate of Technical Development

1 252

Správa vojenské dopravy [1951-1992]


Military Transport Main Directorate

1 1.203

Správa vojenského školství [1950-1992]


School Department

1 1.136

Správa vyzbrojování a technického zapezpečení [1985-1992]


Armament and Technical Support Directorate

1 254

Správa ženijního vojska [1966-1992]


Department of Engineer Troops

1 1.464

Tanková a automobilní služba [1966-1991]


Tank and Automobile Services

1 318

Tanková a automobilní správa [1961-1966]


Tank and Automobile Directorate

1 274

Tanková technická správa [1957-1961]


Tank Technical Directorate

1 272

Velitelství dělostřelectva [1950-1965]


Artillery Command

1 3.265

Veterinární oddělení [1950-1992]


Veterinary Service Section

1 356

Výstrojní správa [1957-1992]


Equipment Department

1 425

Úsek pro kádrovou práci [1967-1969]


Personnel Section

1 264