Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
Sraz 18.06.2017 Praha | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Hlavní automobilní a traktorová správa [1950-1957]


Main Automobile and Tractor Department

1 373

Hlavní intendanční správa [1950-1957]


Main Intendant Service Department

1 388

Hlavní kádrová správa [1950-1956]


Main Personnel Department

1 188

Hlavní politická správa [1950-1989]


Main Political Department

1 2.987

Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1966-1969]


Main Department of Air Force and State Air Defense

1 3.318

Hlavní správa pozemních vojsk [1966-1969]


Main Department of Ground Troops

1 2.359

Hlavní správa pozemních vojsk [1989-1992]


Main Department of Ground Troops

1 1.618

Hlavní správa železničního vojska [1956-1969]


Central Railway Troops Main Directorate

1 979

Hlavní stavební a ubytovací správa [1950-1992]


Main Construction and Accomodation Directorate

1 1.325

Hlavní technická správa [1976-1985]


Main Technical Directorate

1 219

Hlavní týl [1950-1992]


Main Rear

1 2.196

Hlavní zdravotnická správa [1950-1992]


Main Medical Department

1 316

Kádrová správa [1956-1967]


Personnel Department

1 172

Kádrová správa [1969-1990]


Personnel Department

1 211

Personální správa [1990-1992]


Personnel Department

1 139

Proviantní správa [1957-1992]


Quartermaster Department

1 403

Provozní a silniční správa [1962-1967]


Operating and Road Directorate

1 157

Silniční oddělení [1950-1992]


Road Section

1 221

Správa PHM [1950-1992]


POL Service Department

1 291

Správa bojové přípravy [1950-1966]


Combat Training Directorate

1 2.112

Správa bojové přípravy [1969-1992]


Combat Training Department

1 1.444

Správa chemického vojska [1966-1992]


Department of Chemical Troops

1 1.195

Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1969-1976]


Department of Air Force and State Air Defense

1 2.843

Správa operační a bojové přípravy [1966-1969]


Operational and Combat Training Department

1 1.202

Správa pro plánováni a evidenci [1950-1957]


Department for Planning and Evidence

1 270

Správa protivzdušné obrany [1966-1969]


Air Defence Main Directorate

1 166

Správa raketového vojska a dělostřelectva [1966-1992]


Missile Troops and Artillery Main Directorate

1 3.202

Správa tankového a mechanizovaného vojska [1991-1992]


Tank and Mechanized Troops Directorate

1 180

Správa technického rozvoje [1976-1992]


Directorate of Technical Development

1 202

Správa vojenské dopravy [1951-1992]


Military Transport Main Directorate

1 1.129

Správa vojenského školství [1950-1992]


School Department

1 1.004

Správa vyzbrojování a technického zapezpečení [1985-1992]


Armament and Technical Support Directorate

1 198

Správa ženijního vojska [1966-1992]


Department of Engineer Troops

1 1.373

Tanková a automobilní služba [1966-1991]


Tank and Automobile Services

1 230

Tanková a automobilní správa [1961-1966]


Tank and Automobile Directorate

1 208

Tanková technická správa [1957-1961]


Tank Technical Directorate

1 215

Velitelství dělostřelectva [1950-1965]


Artillery Command

1 3.101

Veterinární oddělení [1950-1992]


Veterinary Service Section

1 320

Výstrojní správa [1957-1992]


Equipment Department

1 372

Úsek pro kádrovou práci [1967-1969]


Personnel Section

1 203