Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Hlavní automobilní a traktorová správa [1950-1957]


Main Automobile and Tractor Department

1 394

Hlavní intendanční správa [1950-1957]


Main Intendant Service Department

1 407

Hlavní kádrová správa [1950-1956]


Main Personnel Department

1 212

Hlavní politická správa [1950-1989]


Main Political Department

1 3.046

Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1966-1969]


Main Department of Air Force and State Air Defense

1 3.396

Hlavní správa pozemních vojsk [1966-1969]


Main Department of Ground Troops

1 2.381

Hlavní správa pozemních vojsk [1989-1992]


Main Department of Ground Troops

1 1.637

Hlavní správa železničního vojska [1956-1969]


Central Railway Troops Main Directorate

1 1.005

Hlavní stavební a ubytovací správa [1950-1992]


Main Construction and Accomodation Directorate

1 1.396

Hlavní technická správa [1976-1985]


Main Technical Directorate

1 253

Hlavní týl [1950-1992]


Main Rear

1 2.248

Hlavní zdravotnická správa [1950-1992]


Main Medical Department

1 330

Kádrová správa [1956-1967]


Personnel Department

1 200

Kádrová správa [1969-1990]


Personnel Department

1 249

Personální správa [1990-1992]


Personnel Department

1 153

Proviantní správa [1957-1992]


Quartermaster Department

1 427

Provozní a silniční správa [1962-1967]


Operating and Road Directorate

1 175

Silniční oddělení [1950-1992]


Road Section

1 242

Správa PHM [1950-1992]


POL Service Department

1 300

Správa bojové přípravy [1950-1966]


Combat Training Directorate

1 2.151

Správa bojové přípravy [1969-1992]


Combat Training Department

1 1.480

Správa chemického vojska [1966-1992]


Department of Chemical Troops

1 1.213

Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu [1969-1976]


Department of Air Force and State Air Defense

1 2.908

Správa operační a bojové přípravy [1966-1969]


Operational and Combat Training Department

1 1.219

Správa pro plánováni a evidenci [1950-1957]


Department for Planning and Evidence

1 278

Správa protivzdušné obrany [1966-1969]


Air Defence Main Directorate

1 178

Správa raketového vojska a dělostřelectva [1966-1992]


Missile Troops and Artillery Main Directorate

1 3.242

Správa tankového a mechanizovaného vojska [1991-1992]


Tank and Mechanized Troops Directorate

1 192

Správa technického rozvoje [1976-1992]


Directorate of Technical Development

1 226

Správa vojenské dopravy [1951-1992]


Military Transport Main Directorate

1 1.155

Správa vojenského školství [1950-1992]


School Department

1 1.071

Správa vyzbrojování a technického zapezpečení [1985-1992]


Armament and Technical Support Directorate

1 222

Správa ženijního vojska [1966-1992]


Department of Engineer Troops

1 1.402

Tanková a automobilní služba [1966-1991]


Tank and Automobile Services

1 262

Tanková a automobilní správa [1961-1966]


Tank and Automobile Directorate

1 229

Tanková technická správa [1957-1961]


Tank Technical Directorate

1 242

Velitelství dělostřelectva [1950-1965]


Artillery Command

1 3.160

Veterinární oddělení [1950-1992]


Veterinary Service Section

1 340

Výstrojní správa [1957-1992]


Equipment Department

1 399

Úsek pro kádrovou práci [1967-1969]


Personnel Section

1 230