Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

Oddělení bojové připravy [1950-1965]


Combat Training Department

1 232

8. oddělení [1971-1992]


8th Department

1 349

Kádrové oddělení [1965-1990]


Personnel Department

1 402

Mechanizované a tankové oddělení [1992-1992]


Mechanized and Tank Department

1 324

Oddělení bojové připravy [1969-1992]


Combat Training Department

1 595

Oddělení chemických vojsk [1965-1992]


Department of Chemical Troops

1 312

Oddělení civilní obrany [1976-1992]


Civil Defence Department

1 371

Oddělení operační a bojové připravy [1965-1969]


Operational and Combat Training Department

1 325

Oddělení pohonných hmot a maziv [1965-1992]


Department of Fuels and Lubricants

1 345

Oddělení raketového vojska a delostřelectva [1965-1992]


Department of Rocket and Artillery Troops

1 363

Oddělení vojenské dopravy 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Military Transport Department of the 2nd Military District

1 412

Oddělení vojenské dopravy Východního vojenského okruhu [1965-1992]


Military Transport Department of Eastern Military District

1 423

Oddělení vojsk protivzdušné obrany [1965-1992]


Department of Air Defence Troops

1 383

Oddělení výchovy a kultury [1990-1992]


Department of Education and Culture

1 308

Oddělení ženijního vojska [1965-1992]


Department of Engineer Troops

1 364

Operační oddělení 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Operation Department of the 2nd Military District

1 414

Operační oddělení Východního vojenského okruhu [1965-1992]


Operation Department of Eastern Military District

1 419

Organizační a mobilizační oddělení 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Organisational and Mobilisation Department of the 2nd Military District

1 610

Organizační a mobilizační oddělení Východního vojenského okruhu [1965-1992]


Organizational and Mobilization Department of Eastern Military District

1 606

Organizační a mobilizační správa [1992-1992]


Organizational and Mobilization Department of the Military Command East

1 325

Personální oddělení [1990-1992]


Personnel Department

1 383

Politická správa [1965-1990]


Political Department of the Eastern Military District

1 364

Politické oddělení [1965-1990]


Political Department of the Eastern Military District

1 276

Proviantní oddělení [1965-1992]


Quartermaster Department

1 349

Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování [1985-1992]


Artillery and Rocket Armament Department

1 293

Spojovací oddělení [1965-1992]


Signal Department

1 368

Spojovací velitelství 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Signal Command of the 2nd Military District

1 371

Spravodajské oddělení [1968-1992]


Intelligence Department

1 332

Správa přípravy vojsk [1992-1992]


Combat Training Department

1 299

Tankové a automobilní oddělení [1965-1992]


Tank and Automobile Department

1 390

Technická správa [1965-1969]


Technical Department

1 311

Topografické oddělení [1965-1992]


Topografical Department

1 383

Ubytovací a stavební oddělení 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Accommodation and Construction Department of the 2nd Military District

1 476

Ubytovací a stavební oddělení Východního vojenského okruhu [1965-1992]


Accommodation and Construction Department of Eastern Military District

1 455

Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu [1950-1958]


Artillery Command of the 1st Military District

1 1.529

Velitelství dělostřelectva 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Artillery Command of the 2nd Military District

1 1.484

Velitelství tankového a mechanizovaného vojska 1. vojenského okruhu [1950-1956]


Tank and Mechanized Command of the 1st Military District

1 1.444

Velitelství tankového a mechanizovaného vojska 2. vojenského okruhu [1950-1956]


Tank and Mechanised Command of the 2nd Military District

1 1.279

Velitelství tankového vojska 1. vojenského okruhu [1956-1957]


Tank Command of the 1st Military District

1 1.248

Velitelství tankového vojska 2. vojenského okruhu [1956-1957]


Tank Command of the 2nd Military District

1 1.349

Vojenský týl 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Army Rear of the 2nd Military District

1 643

Vojenský týl Východního vojenského okruhu [1965-1992]


Army Rear of Eastern Military District

1 609

Výstrojní oddělení [1965-1992]


Equipment Department

1 349

Výzbrojní oddělení [1969-1985]


Armament Department

1 298

Zdravotnické oddělení [1950-1992]


Medical Department

1 363

Zpravodajská správa Západního vojenského okruhu [1969-1992]


Intelligence Main Directorate of Western Military District

1 2.495

Zpravodajské oddělení 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Intelligence Department of the 2nd Military District

1 374

Školské oddělení 2. vojenského okruhu [1950-1965]


School Department of the 2nd Military District

1 397

Školské oddělení Východního vojenského okruhu [1985-1992]


School Department of Eastern Military District

1 1.188

Štáb Vojenského velitelství Východ [1992-1992]


Staff of the Military Command East

1 371

Štáb Východního vojenského okruhu [1965-1992]


Staff of the Eastern Military District

1 494

Ženijní velitelství 2. vojenského okruhu [1950-1965]


Engineer Command of the 2nd Military District

1 409