Rozpočet tohoto webu pro rok 2016 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 80.678,- Kč Chci přispět
Sraz 22.01.2017 Praha | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

1. automobilní sklad [1992-1992]

1st Automobile Depot

1 1.255

1. okruhová základna PHM [1969-1992]

1st District POL Material Base

1 1.454

1. okruhový automobilní sklad [1965-1969]

1st District Automobile Depot

1 1.096

1. okruhový automobilní sklad [1990-1992]

1st District Automobile Depot

1 1.132

1. okruhový automobilní a traktorový sklad [1953-1958]

1st District Automobile and Tractor Depot

1 1.003

1. okruhový automobilní sklad [1969-1989]

1st District Automobile Depot

1 1.442

1. okruhový sklad ubytovacího a stavebního materiálu [1969-1992]

1st District Accommodation and Building Materials Depot

1 1.067

1. okruhový tankový sklad [1969-1992]

1st District Tank Depot

1 1.372

1. okruhový ženijní sklad [1969-1992]

1st District Engineer Depot

1 1.193

1. pobočka tankového skladu [1958-1965]

1st Department of Tank Depot

1 227

1. pobočka [1958-1977]

1st Detachment

1 155

1. pobočka [1958-1992]

1st Detachment

1 157

1. pobočka [1967-1973]

1st Detachment

1 195

1. tanková základna [1951-1968]

1st Tank Base

1 1.684

1. technické opravny [1977-1992]

1st Technical Workshop

1 1.330

1. ústřední automobilní a traktorový sklad [1954-1965]

1st Central Automobile and Tractor Depot

1 1.380

1. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]

1st Central Military Railways Store

1 334

1. vojenský železniční sklad [1950-1954]

1st Military Railways Store

1 273

10. zbrojní dílna [1950-1954]

10th Armory Workshop

1 166

13. technické opravny [1961-1979]

13th Technical Workshop

1 928

14. technické opravny [1961-1966]

14th Technical Workshop

1 924

14. technické opravny [1966-1980]

14th Technical Workshop

1 206

15. technické opravny [1961-1976]

15th Technical Workshop

1 877

18. automobilní dílny [1956-1957]

18th Automobile Workshop

1 214

18. automobilní opravny [1957-1958]

18th Automobile Workshop

1 253

18. dělostřelecké dílny [1961-1964]

18th Artillery Workshop

1 226

18. technické opravny [1961-1964]

18th Technical Workshop

1 219

19. technické opravny [1961-1976]

19th Technical Workshop

1 1.003

2. automobilní zbrojnice [1950-1953]

2nd Automobile Store

1 191

2. okruhová opravárenská a zásobovací základna [1958-1961]

2nd District Repair and Supply Base

1 164

2. okruhová pojízdní tanková opravna [1953-1958]

2nd District Mobile Tank Repair

1 164

2. okruhová tankoopravní základna [1951-1953]

2nd District Tank Repair Base

1 152

2. okruhová tanková základna [1961-1962]

2nd District Tank Base

1 182

2. okruhová ženijní opravna [1956-1961]

2nd District Engineer Repair

1 150

2. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1954-1958]

2nd District Store of Fuels and Lubricants

1 175

2. okruhový sklad tankového materiálu [1963-1965]

2nd District Tank Material Base

1 170

2. okruhový spojovací sklad a opravna [1967-1992]

2nd District Signal Store and Repair

1 187

2. okruhový spojovací sklad [1958-1967]

2nd District Signal Store

1 153

2. okruhový tankový a automobilový sklad [1969-1992]

2nd District Tank and Automobile Depot

1 1.869

2. okruhový tankový sklad [1952-1958]

2nd District Tank Store

1 245

2. okruhový ženijní sklad [1954-1992]

2nd District Engineer Store

1 162

2. pobočka [1958-1992]

2nd Detachment

1 161

2. tanková základna [1951-1988]

2nd Tank Depot

1 2.109

2. technické opravny [1961-1976]

2nd Technical Workshop

1 828

2. ústřední automobilní a traktorový sklad [1954-1955]

2nd Central Automobile and Tractor Store

1 146

2. ústřední automobilní a traktorový sklad [1956-1958]

2nd Central Automobile and Tractor Store

1 192

2. ústřední automobilní opravárenský závod [1954-1960]

2nd Central Automobile Repair Plant

1 204

2. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]

2nd Central Military Railways Store

2 257

2. vojenský železniční sklad [1950-1954]

2nd Military Railways Store

1 237

2. ženijní sklad [1950-1954]

2nd Engineer Store

1 149

20. technické opravny [1961-1974]

20th Technical Workshop

1 1.096

21. silniční mostní technická základna [1969-1992]

21st Road Bridge Technical Base

1 1.185

23. sklad pohonných hmot a maziv [1950-1954]

23rd Store of Fuels and Lubricants

1 177

3. automobilní sklad [1992-1992]

3rd Automobile Depot

1 142

3. pobočka [1961-1989]

3rd Detachment

1 180

3. pobočka [1965-1967]

3rd Detachment

1 172

3. silniční materiálne technická základna [1992-1992]

3rd Road Supply Base

1 160

3. sklad technického materiálu [1992-1992]

3rd Technical Material Store

1 139

3. spojovací opravna a sklad [1992-1992]

3rd Signal Repair and Store

1 148

3. spojovací základna a sklad [1992-1992]

3rd Signal Base and Store

1 134

3. tanková základna [1953-1958]

3rd Tank Depot

1 1.080

3. tanková základna [1966-1987]

3rd Tank Depot

1 1.608

3. tankový sklad [1992-1992]

3rd Tank Depot

1 167

3. technické opravny [1961-1976]

3rd Technical Workshop

1 872

3. ústřední automobilní a traktorový sklad [1955-1958]

3rd Central Automobile and Tractor Depot

2 1.815

3. ženijní opravovna a sklad [1992-1992]

3rd Engineer Repair and Store

1 135

3. ženijní sklad [1992-1992]

3rd Engineer Store

1 141

4. dělostřelecká dílna [1961-1967]

4th Artillery Workshop

1 1.094

4. okruhový spojovací sklad [1954-1958]

4th District Signal Store

1 128

4. pobočka [1964-1965]

4th Detachment

1 175

4. sklad technického materiálu [1990-1992]

4th Technical Material Depot

1 1.171

4. spojovací sklad [1950-1954]

4th Signal Store

1 181

4. tanková základna [1952-1987]

4th Tank Depot

2 2.579

4. technické opravny [1961-1978]

4th Technical Workshop

1 1.646

5. sklad spojovacího materiálu [1990-RRRR]

5th Signal Material Store

1 784

5. tanková základna [1953-1953]

5th Tank Depot

1 1.014

5. tanková základna [1962-1968]

5th Tank Depot

1 1.276

6. sklad ženijního materiálu [1990-1992]

6th Engineer Material Depot

1 920

62. ústřední automobilní sklad [1989-1992]

62nd Central Automobile Depot

1 162

7. sklad tankového materiálu [1990-1992]

7th Tank Material Depot

1 1.108

8. sklad tankového materiálu [1990-1992]

8th Tank Material Depot

1 1.222

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1953-1954]

Automobile Repair Plant Zlatovce

1 219

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1960-1989]

Automobile Repair Plant Zlatovce

1 214

Hlavní automobilní a traktorový sklad [1953-1954]

Main Automobile and Tractor Depot

1 137

Opravárenská základna 042 [1969-1989]

Repair Base 042

1 222

Opravárenský závod 042 [1962-1969]

Repair Plant 042

1 207

Pobočka Nemšová [1965-1969]

Department Nemšová

1 239

Pobočka Nemšová [1969-1970]

Detachment Nemšová

1 119

Pobočka Nové Mesto nad Váhom [1989-1992]

Department Nové Mesto nad Váhom

1 154

Pobočka Poprad [1953-1955]

Detachment Poprad

1 145

Pobočka Trenčín [1970-1992]

Detachment Trenčín

1 177

Pobočka ústřední vojenské železniční základny [1969-1992]

Branch of Central Military Railways Base

1 242

Přijímací středisko dovážané techniky [1967-1978]

Reception Center of Imported Vehicles

1 179

Přijímací středisko pásové techniky [1967-1978]

Reception Center of Tracked Vehicles

1 221

Středisko kontroly provozu a výstavby učební a výcvikové základny Nitra [1978-1992]

Control Center of Operation and Construction of Educational and Training Devices Nitra

1 186

Středisko vyzbrojování Nitra [1992-1992]

Armament Center Nitra

1 170

Středisko vyzbrojování tankové a automobilní techniky Nitra [1978-1992]

Armament Center of Tank and Automobile Technics Nitra

1 199

Tanková a automobilní základna Nitra [1973-1978]

Tank and Automobile Base Nitra

1 183

Ústřední automobilní sklad [1965-1969]

Central Automobile Depot

1 155

Ústřední tanková a automobilní základna [1967-1992]

Central Tank and Automobile Store

1 321

Ústřední vojenská železniční základna [1969-1992]

Central Military Railways Base

1 235

Ústřední ženijní opravna Olomouc [1961-1962]

Central Engineer Repair Olomouc

1 191

Vojenská železniční základna [1992-1992]

Military Railways Base

1 250

Vojenský opravárenský podnik 042 [1989-1992]

Military Repair Plant 042

1 188