Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
Sraz říjen 2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

1. okruhová základna PHM [1969-1992]


1st District POL Material Base

1 1.618

1. okruhový sklad ubytovacího a stavebního materiálu [1969-1992]


1st District Accommodation and Building Materials Depot

1 1.182

1. okruhový tankový sklad [1969-1992]


1st District Tank Depot

1 1.581

1. okruhový ženijní sklad [1969-1992]


1st District Engineer Depot

1 1.330

1. pobočka tankového skladu [1958-1965]


1st Department of Tank Depot

1 320

1. pobočka [1958-1977]


1st Detachment

1 254

1. pobočka [1958-1992]


1st Detachment

1 249

1. pobočka [1967-1973]


1st Detachment

1 288

1. tanková základna [1951-1968]


1st Tank Base

1 1.823

1. technické opravny [1977-1992]


1st Technical Workshop

1 1.522

1. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]


1st Central Military Railways Store

1 459

1. vojenský železniční sklad [1950-1954]


1st Military Railways Store

1 361

10. zbrojní dílna [1950-1954]


10th Armory Workshop

1 263

13. technické opravny [1961-1979]


13th Technical Workshop

1 1.105

14. technické opravny [1961-1966]


14th Technical Workshop

1 1.050

14. technické opravny [1966-1980]


14th Technical Workshop

1 319

15. technické opravny [1961-1976]


15th Technical Workshop

1 1.002

18. automobilní dílny [1956-1957]


18th Automobile Workshop

1 329

18. automobilní opravny [1957-1958]


18th Automobile Workshop

1 357

18. dělostřelecké dílny [1961-1964]


18th Artillery Workshop

1 336

18. technické opravny [1961-1964]


18th Technical Workshop

1 335

19. technické opravny [1961-1976]


19th Technical Workshop

1 1.171

2. automobilní zbrojnice [1950-1953]


2nd Automobile Store

1 296

2. okruhová opravárenská a zásobovací základna [1958-1961]


2nd District Repair and Supply Base

1 230

2. okruhová pojízdní tanková opravna [1953-1958]


2nd District Mobile Tank Repair

1 226

2. okruhová tankoopravní základna [1951-1953]


2nd District Tank Repair Base

1 236

2. okruhová tanková základna [1961-1962]


2nd District Tank Base

1 253

2. okruhová ženijní opravna [1956-1961]


2nd District Engineer Repair

1 249

2. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1954-1958]


2nd District Store of Fuels and Lubricants

1 299

2. okruhový sklad tankového materiálu [1963-1965]


2nd District Tank Material Base

1 227

2. okruhový spojovací sklad a opravna [1967-1992]


2nd District Signal Store and Repair

1 278

2. okruhový spojovací sklad [1958-1967]


2nd District Signal Store

1 213

2. okruhový tankový a automobilový sklad [1969-1992]


2nd District Tank and Automobile Depot

1 2.009

2. okruhový tankový sklad [1952-1958]


2nd District Tank Store

1 309

2. okruhový ženijní sklad [1954-1992]


2nd District Engineer Store

1 230

2. pobočka [1958-1992]


2nd Detachment

1 207

2. tanková základna [1951-1988]


2nd Tank Depot

1 2.420

2. technické opravny [1961-1976]


2nd Technical Workshop

1 959

2. ústřední automobilní opravárenský závod [1954-1960]


2nd Central Automobile Repair Plant

1 319

2. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]


2nd Central Military Railways Store

2 309

2. vojenský železniční sklad [1950-1954]


2nd Military Railways Store

1 315

2. ženijní sklad [1950-1954]


2nd Engineer Store

1 225

20. technické opravny [1961-1974]


20th Technical Workshop

1 1.255

21. silniční mostní technická základna [1969-1992]


21st Road Bridge Technical Base

1 1.334

23. sklad pohonných hmot a maziv [1950-1954]


23rd Store of Fuels and Lubricants

1 299

3. pobočka [1961-1989]


3rd Detachment

1 282

3. pobočka [1965-1967]


3rd Detachment

1 233

3. silniční materiálne technická základna [1992-1992]


3rd Road Supply Base

1 248

3. sklad technického materiálu [1992-1992]


3rd Technical Material Store

1 218

3. spojovací opravna a sklad [1992-1992]


3rd Signal Repair and Store

1 218

3. spojovací základna a sklad [1992-1992]


3rd Signal Base and Store

1 194

3. tanková základna [1953-1958]


3rd Tank Depot

1 1.178

3. tanková základna [1966-1987]


3rd Tank Depot

1 1.837

3. tankový sklad [1992-1992]


3rd Tank Depot

1 211

3. technické opravny [1961-1976]


3rd Technical Workshop

1 1.010

3. ženijní opravovna a sklad [1992-1992]


3rd Engineer Repair and Store

1 207

3. ženijní sklad [1992-1992]


3rd Engineer Store

1 211

4. dělostřelecká dílna [1961-1967]


4th Artillery Workshop

1 1.240

4. okruhový spojovací sklad [1954-1958]


4th District Signal Store

1 174

4. pobočka [1964-1965]


4th Detachment

1 252

4. sklad technického materiálu [1990-1992]


4th Technical Material Depot

1 1.321

4. spojovací sklad [1950-1954]


4th Signal Store

1 298

4. tanková základna [1952-1987]


4th Tank Depot

2 2.951

4. technické opravny [1961-1978]


4th Technical Workshop

1 1.885

5. sklad spojovacího materiálu [1990-RRRR]


5th Signal Material Store

1 925

5. tanková základna [1953-1953]


5th Tank Depot

1 1.180

5. tanková základna [1962-1968]


5th Tank Depot

1 1.421

6. sklad ženijního materiálu [1990-1992]


6th Engineer Material Depot

1 1.062

7. sklad tankového materiálu [1990-1992]


7th Tank Material Depot

1 1.323

8. sklad tankového materiálu [1990-1992]


8th Tank Material Depot

1 1.447

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1953-1954]


Automobile Repair Plant Zlatovce

1 344

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1960-1989]


Automobile Repair Plant Zlatovce

1 334

Opravárenská základna 042 [1969-1989]


Repair Base 042

1 336

Opravárenský závod 042 [1962-1969]


Repair Plant 042

1 292

Pobočka Nemšová [1965-1969]


Department Nemšová

1 323

Pobočka Nemšová [1969-1970]


Detachment Nemšová

1 181

Pobočka Nové Mesto nad Váhom [1989-1992]


Department Nové Mesto nad Váhom

1 249

Pobočka Poprad [1953-1955]


Detachment Poprad

1 231

Pobočka Trenčín [1970-1992]


Detachment Trenčín

1 235

Pobočka ústřední vojenské železniční základny [1969-1992]


Branch of Central Military Railways Base

1 316

Přijímací středisko dovážané techniky [1967-1978]


Reception Center of Imported Vehicles

1 252

Přijímací středisko pásové techniky [1967-1978]


Reception Center of Tracked Vehicles

1 337

Středisko kontroly provozu a výstavby učební a výcvikové základny Nitra [1978-1992]


Control Center of Operation and Construction of Educational and Training Devices Nitra

1 289

Středisko vyzbrojování Nitra [1992-1992]


Armament Center Nitra

1 232

Středisko vyzbrojování tankové a automobilní techniky Nitra [1978-1992]


Armament Center of Tank and Automobile Technics Nitra

1 275

Tanková a automobilní základna Nitra [1973-1978]


Tank and Automobile Base Nitra

1 251

Ústřední tanková a automobilní základna [1967-1992]


Central Tank and Automobile Store

1 496

Ústřední vojenská železniční základna [1969-1992]


Central Military Railways Base

1 296

Ústřední ženijní opravna Olomouc [1961-1962]


Central Engineer Repair Olomouc

1 283

Vojenská železniční základna [1992-1992]


Military Railways Base

1 320

Vojenský opravárenský podnik 042 [1989-1992]


Military Repair Plant 042

1 317