Rozpočet tohoto webu pro rok 2016 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 80.678,- Kč Chci přispět
Sraz 17.12.2016 Karviná | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

1. automobilní sklad [1992-1992]

1st Automobile Depot

1 1.230

1. okruhová základna PHM [1969-1992]

1st District POL Material Base

1 1.422

1. okruhový automobilní sklad [1965-1969]

1st District Automobile Depot

1 1.081

1. okruhový automobilní sklad [1990-1992]

1st District Automobile Depot

1 1.116

1. okruhový automobilní a traktorový sklad [1953-1958]

1st District Automobile and Tractor Depot

1 985

1. okruhový automobilní sklad [1969-1989]

1st District Automobile Depot

1 1.413

1. okruhový sklad ubytovacího a stavebního materiálu [1969-1992]

1st District Accommodation and Building Materials Depot

1 1.049

1. okruhový tankový sklad [1969-1992]

1st District Tank Depot

1 1.352

1. okruhový ženijní sklad [1969-1992]

1st District Engineer Depot

1 1.170

1. pobočka tankového skladu [1958-1965]

1st Department of Tank Depot

1 213

1. pobočka [1958-1977]

1st Detachment

1 137

1. pobočka [1958-1992]

1st Detachment

1 141

1. pobočka [1967-1973]

1st Detachment

1 182

1. tanková základna [1951-1968]

1st Tank Base

1 1.675

1. technické opravny [1977-1992]

1st Technical Workshop

1 1.315

1. ústřední automobilní a traktorový sklad [1954-1965]

1st Central Automobile and Tractor Depot

1 1.357

1. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]

1st Central Military Railways Store

1 295

1. vojenský železniční sklad [1950-1954]

1st Military Railways Store

1 253

10. zbrojní dílna [1950-1954]

10th Armory Workshop

1 162

13. technické opravny [1961-1979]

13th Technical Workshop

1 921

14. technické opravny [1961-1966]

14th Technical Workshop

1 907

14. technické opravny [1966-1980]

14th Technical Workshop

1 199

15. technické opravny [1961-1976]

15th Technical Workshop

1 868

18. automobilní dílny [1956-1957]

18th Automobile Workshop

1 193

18. automobilní opravny [1957-1958]

18th Automobile Workshop

1 236

18. dělostřelecké dílny [1961-1964]

18th Artillery Workshop

1 204

18. technické opravny [1961-1964]

18th Technical Workshop

1 199

19. technické opravny [1961-1976]

19th Technical Workshop

1 990

2. automobilní zbrojnice [1950-1953]

2nd Automobile Store

1 181

2. okruhová opravárenská a zásobovací základna [1958-1961]

2nd District Repair and Supply Base

1 158

2. okruhová pojízdní tanková opravna [1953-1958]

2nd District Mobile Tank Repair

1 157

2. okruhová tankoopravní základna [1951-1953]

2nd District Tank Repair Base

1 144

2. okruhová tanková základna [1961-1962]

2nd District Tank Base

1 172

2. okruhová ženijní opravna [1956-1961]

2nd District Engineer Repair

1 124

2. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1954-1958]

2nd District Store of Fuels and Lubricants

1 168

2. okruhový sklad tankového materiálu [1963-1965]

2nd District Tank Material Base

1 166

2. okruhový spojovací sklad a opravna [1967-1992]

2nd District Signal Store and Repair

1 170

2. okruhový spojovací sklad [1958-1967]

2nd District Signal Store

1 138

2. okruhový tankový a automobilový sklad [1969-1992]

2nd District Tank and Automobile Depot

1 1.843

2. okruhový tankový sklad [1952-1958]

2nd District Tank Store

1 233

2. okruhový ženijní sklad [1954-1992]

2nd District Engineer Store

1 148

2. pobočka [1958-1992]

2nd Detachment

1 145

2. tanková základna [1951-1988]

2nd Tank Depot

1 2.085

2. technické opravny [1961-1976]

2nd Technical Workshop

1 812

2. ústřední automobilní a traktorový sklad [1954-1955]

2nd Central Automobile and Tractor Store

1 135

2. ústřední automobilní a traktorový sklad [1956-1958]

2nd Central Automobile and Tractor Store

1 169

2. ústřední automobilní opravárenský závod [1954-1960]

2nd Central Automobile Repair Plant

1 189

2. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]

2nd Central Military Railways Store

2 239

2. vojenský železniční sklad [1950-1954]

2nd Military Railways Store

1 219

2. ženijní sklad [1950-1954]

2nd Engineer Store

1 141

20. technické opravny [1961-1974]

20th Technical Workshop

1 1.081

21. silniční mostní technická základna [1969-1992]

21st Road Bridge Technical Base

1 1.164

23. sklad pohonných hmot a maziv [1950-1954]

23rd Store of Fuels and Lubricants

1 170

3. automobilní sklad [1992-1992]

3rd Automobile Depot

1 132

3. pobočka [1961-1989]

3rd Detachment

1 169

3. pobočka [1965-1967]

3rd Detachment

1 164

3. silniční materiálne technická základna [1992-1992]

3rd Road Supply Base

1 143

3. sklad technického materiálu [1992-1992]

3rd Technical Material Store

1 124

3. spojovací opravna a sklad [1992-1992]

3rd Signal Repair and Store

1 135

3. spojovací základna a sklad [1992-1992]

3rd Signal Base and Store

1 125

3. tanková základna [1953-1958]

3rd Tank Depot

1 1.066

3. tanková základna [1966-1987]

3rd Tank Depot

1 1.574

3. tankový sklad [1992-1992]

3rd Tank Depot

1 156

3. technické opravny [1961-1976]

3rd Technical Workshop

1 855

3. ústřední automobilní a traktorový sklad [1955-1958]

3rd Central Automobile and Tractor Depot

2 1.785

3. ženijní opravovna a sklad [1992-1992]

3rd Engineer Repair and Store

1 126

3. ženijní sklad [1992-1992]

3rd Engineer Store

1 133

4. dělostřelecká dílna [1961-1967]

4th Artillery Workshop

1 1.087

4. okruhový spojovací sklad [1954-1958]

4th District Signal Store

1 116

4. pobočka [1964-1965]

4th Detachment

1 168

4. sklad technického materiálu [1990-1992]

4th Technical Material Depot

1 1.154

4. spojovací sklad [1950-1954]

4th Signal Store

1 168

4. tanková základna [1952-1987]

4th Tank Depot

2 2.546

4. technické opravny [1961-1978]

4th Technical Workshop

1 1.634

5. sklad spojovacího materiálu [1990-RRRR]

5th Signal Material Store

1 768

5. tanková základna [1953-1953]

5th Tank Depot

1 995

5. tanková základna [1962-1968]

5th Tank Depot

1 1.261

6. sklad ženijního materiálu [1990-1992]

6th Engineer Material Depot

1 906

62. ústřední automobilní sklad [1989-1992]

62nd Central Automobile Depot

1 143

7. sklad tankového materiálu [1990-1992]

7th Tank Material Depot

1 1.090

8. sklad tankového materiálu [1990-1992]

8th Tank Material Depot

1 1.191

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1953-1954]

Automobile Repair Plant Zlatovce

1 200

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1960-1989]

Automobile Repair Plant Zlatovce

1 192

Hlavní automobilní a traktorový sklad [1953-1954]

Main Automobile and Tractor Depot

1 127

Opravárenská základna 042 [1969-1989]

Repair Base 042

1 202

Opravárenský závod 042 [1962-1969]

Repair Plant 042

1 192

Pobočka Nemšová [1965-1969]

Department Nemšová

1 229

Pobočka Nemšová [1969-1970]

Detachment Nemšová

1 109

Pobočka Nové Mesto nad Váhom [1989-1992]

Department Nové Mesto nad Váhom

1 144

Pobočka Poprad [1953-1955]

Detachment Poprad

1 132

Pobočka Trenčín [1970-1992]

Detachment Trenčín

1 165

Pobočka ústřední vojenské železniční základny [1969-1992]

Branch of Central Military Railways Base

1 236

Přijímací středisko dovážané techniky [1967-1978]

Reception Center of Imported Vehicles

1 169

Přijímací středisko pásové techniky [1967-1978]

Reception Center of Tracked Vehicles

1 200

Středisko kontroly provozu a výstavby učební a výcvikové základny Nitra [1978-1992]

Control Center of Operation and Construction of Educational and Training Devices Nitra

1 169

Středisko vyzbrojování Nitra [1992-1992]

Armament Center Nitra

1 157

Středisko vyzbrojování tankové a automobilní techniky Nitra [1978-1992]

Armament Center of Tank and Automobile Technics Nitra

1 191

Tanková a automobilní základna Nitra [1973-1978]

Tank and Automobile Base Nitra

1 173

Ústřední automobilní sklad [1965-1969]

Central Automobile Depot

1 145

Ústřední tanková a automobilní základna [1967-1992]

Central Tank and Automobile Store

1 298

Ústřední vojenská železniční základna [1969-1992]

Central Military Railways Base

1 225

Ústřední ženijní opravna Olomouc [1961-1962]

Central Engineer Repair Olomouc

1 173

Vojenská železniční základna [1992-1992]

Military Railways Base

1 241

Vojenský opravárenský podnik 042 [1989-1992]

Military Repair Plant 042

1 170