Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
Sraz říjen 2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Podkategorie

Články

13 0 37

Témata

 

>Suverenní řád Maltézských rytířů


Ordine Sovráno Militare Ospedaliero di San Giovani di Gerusalemme detto di Rhodi e di Malta

2 8.144

Armádny kríž z roku 1908


Armeekreuz aus dem Jahre 1908

2 6.329

Civilná záslužná medaila


Zivilverdienstmedaille

2 5.081

Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském


Ehrenmedaille für 25jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens

6 8.889

Čestná medaile za 40tileté věrné služby


Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste

3 7.758

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády


Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

52 72.507

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž


Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

16 13.624

Der Tapferkeit - Pamätná a čestná medaila


1 5.471

Der Tapferkeitsmedaile Ferdinand I.


2 4.268

Der Tapferkeitsmedaile František II.


1 2.859

Jubilejní dvorní medaile


Jubiläums-Hofmedaille

4 2.903

Jubilejní kříž 1908


Jubiläumskreuz 1908

8 17.390

Jubilejní medaile 1908 pro cizince


Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer

5 4.257

Jubilejní pamětní medaile 1898


Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

10 14.983

Karlův vojenský kříž


Karl-Truppenkreuz

13 15.824

Kríž Františka Jozefa


Franz - Joseph - Erinnerungskreuz

1 4.935

Maďarská válečná medaile pro dobrovolníky 1914


2 3.578

Mariánský kříž řádu Německých rytířů


Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens

7 12.031

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866


Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

6 6.422

Medaile za námořní plavbu 1892/93


Sea Voyage Medal 1892-93

2 2.343

Medaile za námořní plavbu 1910/12


Seereise-Denkmünze 1910/12

3 3.980

Medaile za statečnost


Tapferkeitsmedaille

19 33.775

Medaile za zranění


Verwundetenmedaille

7 7.754

Pametné medaile na cisárske manévre


9 11.405

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13


Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)

6 9.708

Pamětní bosensko-hercegovská medaile


Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

4 6.335

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.


Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

4 5.663

Pamětní válečný kříž (návrh)


Kriegserinnerungskreuz

1 3.471

Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor


Arbeiteauszeichnung für die Verpflegsbranche

1 3.182

První český "letecký" odznak


1 2.821

RUM - Pilotní odznak


7 16.098

Řád Alžběty


Elisabeth Orden

10 8.836

Řád Františka Josefa


Franz Joseph Orden

21 32.153

Stříbrná a bronzová pamětní medaile spolku Custozza - Lissa 1866


4 4.722

Tyrolské medaile


Tiroler Landesverteidigungsmedaille

8 15.457

Uhorský odznak rytierov zlatej ostrohy


2 4.709

Válečná medaile 1873


Kriegsmedaille 1873

5 12.073

Válečný kříž za civilní zásluhy


Kriegskreuz für Zivilverdienste

9 7.302

Vojenská záslužná medaile


Militär-Verdienstmedaille

15 11.769

Výkonostní odznaky rakousko-uherského námořnictva


5 7.320

Vyznamenání domobrany


Landsturm-Ehrenzeichen

6 10.867

Vyznamenání za umění a vědu


Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

4 4.460

Záslužný kříž pro duchovní


Geistliches Verdienstkreuz

5 6.534

Články

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Iver 12.651

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Iver 14.626

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Iver 4.821

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Iver 11.750

Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Iver 15.109

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Iver 14.180

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 1. část

Zbigniew Mikesz 25.455

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

Zbigniew Mikesz 24.713

Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Iver 19.592

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Iver 11.685