Cesta ke státnímu záslužnému řádu a jeho realizace

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Cesta ke státnímu záslužnému řádu a jeho realizace

  Avatar
  Cesta ke státnímu záslužnému řádu a jeho realizace:


  Ing. Josef Hrdý


  Vedoucím představitelům mladé poválečné republiky bylo jasné, že stát se neobejde bez celostátního záslužného řádu, který by jak před vlastním obyvatelstvem tak před cizinou reprezentoval svou suverenitu. Zřejmě první poválečné roky nebyly ještě vhodnou dobou k úvahám o novém reprezentačním řádu, protože Rakousko v té době řešilo jiné své problémy jak v politické, tak v ekonomické oblasti. Ovšem koncem padesátých let a na začátku šedesátých let již začaly první diskuze k této otázce, zvláště pak proto, že Státní smlouva s Rakouskem, která měla vyjádřit jeho plnou suverenitu, byla ještě v nedohlednu, ale rakouský stát se již plně hlásil o své místo v Evropě a v této otázce chtěl mít jasno. Diskuze nakonec vyústily v přijetí zákona o státním vyznamenání z 2. dubna 1952 a čekalo se, jak s k tomu vyjádří Spojenecká kontrolní rada. Ta neměla k přijetí tohoto zákona námitek a tak byla na nejvyšší úrovni ze zástupců kanceláře prezidenta republiky a kancléřství ustavena komise, která by návrh státního vyznamenání připravila. Je zajímavé, že v této komisi se objevuje kabinetní ředitel prezidenta dr. Klasterský, který již v době 1. rakouské republiky byl v podobné funkci a stál též u zrodu prvního republikánského záslužného řádu.


  Jednou z prvních akcí této komise bylo vypsání soutěže na výtvarný vzhled nového vyznamenání. Bylo jasné, že z první republiky nebude přejato znamení perličkového kříže, které tvořilo klenot prvorepublikového státního vyznamenání. Perličkový kříž se v různých výtvarných úpravách objevil také na mincích, na republikánském vyznamenání Za vědu a umění a byl odznakem i Vlastenecké fronty, jednotné politické síly fašizujícího stavovského státu v letech 1934 až 1938.


  Z výtvarného hlediska je škoda, že tento heraldický znak je tímto na dlouhou dobu zprofanován, i když jde o starý středověký rytířský a poutnický symbol a rakouská prvorepubliková vyznamenání se jeho adaptací zařadila do svébytných a nepřehlédnutelných dekorací. Bylo proto nemyslitelné, že by druhá poválečná, na demokratických principech postavená republika toto heraldické znamení akceptovala.


  Řádová komise, nazvěme ji tak, vypsala veřejnou anonymní soutěž a došlo sedm návrhů, z kterých k dalším úvahám vybrala komise dva, které odměnila. I. cenu si odnesl architekt Oswald Haerdtl, profesor na vídeňské Akademii užitných umění, a II. cenu opět Vídeňan prof. Schlesinger. K realizaci byl vybrán návrh profesora Haerdtla, jehož klenot vycházel ze znamení maltézského kříže. Mimoto řád Maltézských rytířů je již historicky etablován i na rakouském území a s jeho stříbrným erbem s osmihrotým červeným křížem je obyvatelstvo dobře seznámeno. Pokusnými realizacemi v kovu a smaltu byl pověřen vídeňský klenotník Anton Reitterer. Ty byly podrobeny diskusi, která přinesla další úpravy klenotu v jednotlivých třídách a po schválení i samotným spolkovým prezidentem se rozběhla výroba vyznamenání.


  Klenot ve smaltovaném provedení je červený maltézský kříž s rozeklanými konci ramen, osmihrotý, do něhož je vložen bílý kříž s úzkými rameny. Kříž je převýšen rozkřídleným orlem vpravo hledícím s náprsním bamberským štítkem, orel je podle třídy v pří v příslušném kovu a je obklopen devíti štítky se znaky spolkových zemí. Na nízkých nesmaltovaných třídách je klenot s převýšením jen plasticky zpodoben v příslušném kovu a na řádových medailích maltézský kříž zpodoben není, ale na jejich líci je z převýšení klenotu orel obklopený štítky spolkových zemí vždy v příslušném kovu. Stuhy jsou vždy jen kombinaci jasně červené a jasně bílé barvy. Pokud k vysokým třídám náleží též řádová hvězda potom je na její paprsčitý korpus, komponovaný osmistranně, položen rakouský orel se štítky spolkových zemí jako je tomu v převýšení kříže.


  Zajímavé je, že komise při prvním založení podobně jako v roce 1924, nenazvala tento řád „řádem“, i když má všechny charakteristiky vysokého státního vyznamenání, které nazýváme ve faleristice řádem, ale nese označení stejné jako na začátku republiky Das Ehrenzeichen für Verdinste um die Republik Österreich –tedy Čestný odznak (nebo vyznamenání) za zásluhy o Republiku Rakousko. Další rys dnešního řádu, která ho spojuje s prvorepublikovým, je jeho poměrně složitá hierarchie, protože je rozdělen do patnácti tříd (po doplňcích v letech 1954 a 1956), počítáme-li do nich i řádové medaile.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392238Verze : 0
  Avatar
  l. Velká hvězda čestného vyznamenání
  Grosstern des Ehrenzeichen für Verdienste um Republik Österreich
  Grand Star of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria


  Dvojdílné vyznamenání:
  A) závěsný kříž, zlacený se zlaceným převýšením, šířka 50 mm červeně a bíle smaltovaný, zavěšený na kokardě velkostuhy, která je 110 mm široká červeně s bílým začištěním a středním užším bílým pruhem.
  B) Hvězda zlacená paprsčitá s naloženým zlatým orlem a barevnými štítky spolkových zemí, průměr hvězdy 98 mm
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392240Verze : 0
  Avatar
  2. Velké zlaté čestné vyznamenání na stuze
  Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
  Grand Decoration of Honour in Gold with Sash for Services to the Republic of Austria


  Dvojdílné vyznamenání:
  A) kříže na velkostuze jako ad 1
  B) hvězda stříbrná s naloženým stříbrným orlem a barevnými štítky spolkových zemí, průměr 98 mm.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392241Verze : 0
  Avatar
  3. velké stříbrné čestné vyznamenání na stuze
  Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Rep.Österreich
  Grand Decoration of Honour in Silver with Sash for Services to the Republic of Austria


  Dvojdílné vyznamenání:
  a) kříž na velkostuze jako ad l.
  b) hvězda stříbrná s naloženým stříbrným orlem a barevnými štítky spolkových zemí, průměr hvězdy 98 mm.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392243Verze : 0
  Avatar
  4. velké zlaté čestné vyznamenání s hvězdou
  Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Rep.Österreich
  Grand Decoration of Honour in Gold with Star for Services to the Republic of Austria


  Dvojdílné vyznamenání:
  a)závěsný kříž, zlacený se zlaceným převýšením, velikost 50mm, smaltovaný, zavěšený na nákrční stuze, která je široká 40 mm, bílá s červenými postranními pruhy a bílým začištěním.
  b) hvězda stříbrná paprsčitá s naloženým zlatým orlem a barevnými štítky spolkových zemí, Hvězda o průměru 80 mm.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392244Verze : 0
  Avatar
  5. Velké stříbrné čestné vyznamenání s hvězdou
  Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Rep.Österreich
  Grand Decoration of Honour in Silver with Star for Services to the Republic of Austria


  Dvojdílné vyznamenání:
  a) závěsný kříž, postříbřený se stříbrným převýšením, velikost 50 mm, smaltovaný,zavěšený na nákrční stuze široké 40 mm, červené s bílým středním pruhem a bílým začištěním
  b) hvězda stříbrná jako ad 4., ale se stříbrným orlem.


  Poznámka:
  Obrázky jsou převzaty z rakouského prodejního katalogu.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392246Verze : 0
  Avatar
  6. Velké zlaté čestné vyznamenání
  Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich
  Grand Decoration of Honour in Gold for Services to the Republic of Austria
  Kříž jako ad 4, ale bez řádové hvězdy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392249Verze : 0
  Avatar
  7. Velké stříbrné vyznamenání
  Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich
  Grand Decoration of Honour in Silver for Services to the Republic of Austria


  Řádový kříž jako ad 5, bez řádové hvězdy
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392421Verze : 0
  Avatar
  8. Velké čestné vyznamenání
  Großes Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich
  Grand Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria


  Připínací kříž, smaltovaný o velikosti 60x60mm, bez převýšení, zlacený orel se štítky spolkových zemí je naložen na střed kříže
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392422Verze : 0
  Avatar
  9. Zlaté čestné vyznamenání
  Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich
  Decoration of Honour in Gold for Services to the Republic of Austria


  Závěsný kříž, zlacený a smaltovaný, velikost klenotu 45 mm, zlacený orel s barevnými štítky spolkových zemí. Řádová dekorace je zavěšena na trojúhelníkové složené stuze, bílé s červenými postranními pruhy a bílým začištěním
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392423Verze : 0
  Avatar
  10. Stříbrné čestné vyznamenání
  Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich
  Decoration of Honour in Silver for Services to the Republic of Austria


  Jako ad 9, ale vše postříbřeno, stuha červená se středním bílým pruhem a bílým začištěním
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392424Verze : 0
  Avatar
  11. Zlaté záslužné vyznamenání
  Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich
  Decoration of Honour in Gold for Services to the Republic of Austria


  Závěsný pozlacený kříž, který má i pozlacené převýšení ( bez smaltu), velikost 45 mm. Stuha trojúhelníková bílá s červenými postranními pruhy a bílým začištěním
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392425Verze : 0
  Avatar
  12. Stříbrné záslužné vyznamenání
  Silbernes Verdienstzeichen der Republik Österreich
  Decoration of Merit in Silver to the Republic of Austria


  Závěsný postříbřený kříž i postříbřené převýšení bez smaltu. Průměr kříže( velikost) 45 mm.
  STUHA:
  Stuha červená se středním bílým pruhem a bílým začištěním
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392426Verze : 0
  Avatar
  Revers:
  V ploše medaile je pětiřádkový nápis:
  FÜR / VERDIENSTE / UM DIE / REPUBLIK / ÖSTERREICH.


  Stuha:
  Červená s bílým středním pruhem a bílým začištěním
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392427Verze : 0
  Avatar
  14. Stříbrná záslužná medaile
  Silberne Medaille für Verdienste um die Republik Österreich
  Silver Medal for Services to the Republic of Austria


  Medaile je postříbřená, jinak je zcela totožná s medailí zlatou
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392428Verze : 0
  Avatar
  15. Bronzová záslužná medaile
  Bronzene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich
  Bronze Medal for Services to the Republic of Austria


  Záslužná medaile, vše v bronzu.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392429Verze : 0
  Avatar
  Nutno poznamenat, že 1. třída tj. Velká hvězda je určena pouze rakouskému prezidentu z titulu jeho funkce. První ji obdržel tehdejší prezident Dr. Theodor Körner dne 9. listopadu 1953. Co se týká cizinců, je určena pouze hlavám států, tj. monarchům a prezidentům. První ji převzal tehdejší řecký král Pavel dne 20. ledna 1956. Z našich prezidentů je jejím nositelem prezident Václav Klaus dekorovaný touto nejvyšší třídou 14. května 2009.


  Podrobíme-li výše uvedené třídění kritickému hodnocení, pak je takové množství stupňů neobvyklé a činí dojem, že rakouská administrativa pokračuje ve staré monarchistické tradici. Ta určovala, kdo v určitém služebním ranku bude vyznamenán tou kterou třídou.


  Obvyklé třídění evropských řádů vystačí s pěti třídami:
  - velkokřižník
  - velkodůstojník
  - komander
  - důstojník
  - rytíř( někdy ještě rozdělený na rytíře I. třídy a rytíře II. třídy)


  Podle tohoto dělení by mezi velkokříže náležely rakouská: 1 - 3. třída.


  Mezi velkodůstojníky: 4-5. třída


  Komandérskému stupni by odpovídala: 6-7. třída


  Důstojníka by reprezentovala 8. třída


  Rytíř I. třídy by to byla 9-10 třída
  Rytíř II. třídy 11-12 třída


  Poznámka Alt:
  Další sběratelé a badatelé však poukazují na fakt, že jde o demokratické vyjádření zásluhovosti o stát a je velmi dobré, že i ten poslední občan na nejnižším společenském stupni může obdržet řád sice v nejnižším stupni, ale není omezován již dalšími požadavky kladenými na jiné zahraniční řády.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392430Verze : 0
  Avatar
  Gold Medal with Red Ribbon for Services to the Republic of Austria
  Medaile Za záchranu života- Ehrenzeichen für Lebensrettung úzce souvisí s Čestným vyznamenáním Za zásluhy o Republiku Rakousko. Vládním nařízením z 18. června 1957 bylo totiž rozhodnuto. Že osoby, které se s nasazením vlastního života podílely na záchraně života svého bližního, mají být vyznamenány zlatou, nebo stříbrnou řádovou medailí.


  Pro odlišení těchto zásluh od zásluh běžného typu bylo zároveň ustanoveno, že medaile Za záchranu života bude nošena na celočervené trojúhelníkově složené stuze s bílým začištěním okrajů.


  Od roku 1968 se za záchranu života uděluje jen medaile zlatá.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/111988#392432Verze : 0