Wallmoden-Gimborn, Ludwig von

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 769 příspěvků vloženo, 2105 editováno a 1256 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Wallmoden-Gimborn, Ludwig von

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Wallmoden-Gimborn of Wallmoden-Gimborn
  Jméno:
  Given Name:
  Ludwig Louis
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Ludwig Georg Thedel von Wallmoden-Gimborn
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál jezdectva General of the Cavalry
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  hrabě Count
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  06.02.1769 Vídeň
  06.02.1769 Vienna
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  22.03.1862 Vídeň
  22.03.1862 Vienna
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  vrchní velitel, rakouská vojska v Neapoli
  vojenský velitel, Miláno
  velitel, 1. armádní sbor
  Supreme Commander, Austrian troops in Naples
  Military Commander, Milan
  Commander, 1st Army Corps
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Sloužil v hanoverské, pruské, rakouské, anglické a ruské armádě. He served in the Hanoverian, Prussian, Austrian, English and Russian army.
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  - Allgemeine Deutsche Biographie. Band 40, Leipzig 1896
  - Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2007
  - upload.wikimedia.org
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/112664#393772Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ludwig George Thedel hrabě von Wallmoden-Gimborn se narodil 6. února 1769 ve Vídni. Po ukončení studií nastoupil službu u hanoverské armády - konkrétně jako poručík u hanoverského pluku osobní gardy. V roce 1790 opustil hanoverské vojsko a vstoupil do pruské armády. V pruské uniformě bojoval v revolučních válkách proti Francii. V řadách husarského regimentu Wolffradt č. 6 bojoval v bitvě u Kaiserslautern, v jejímž průběhu byl zraněn bajonetem do hrudi. Útěchou mu jistě byl získaný Pour le Mérite. V následujím roce 1795 opět změnil uniformu. Tentokráte vešel do služeb císařské armády. Nastoupil jako rytmistr 2. třídy u husarského pluku Vécseyova. Po dvou letech byl povýšen na rytmistra 1. třídy a převelen k švališérskému pluku Karaczayova. Ještě ve stejném roce byl povýšen na majora generálního štábu. V červnu 1798 byl major Wallmoden přidělen k dragounskému pluku č. 2. V srpnu následovalo povýšení na podplukovníka a přeložení k hulánskému pluku č. 1. V srpnu roku 1801 se stal velitelem tohoto pluku. V této funkci pak setrval až do roku 1807, kdy byl povýšen do hodnosti generálmajora.


  V roce 1809 byl na začátku války vyslán do Londýna, aby dojednal válečné subsidie, což se mu rychle a úspěšně podařilo. Zpátky se vrátil akorát včas, aby stihl bitvu u Wagramu. Velel brigádě v sestavě armádního sboru polního podmaršála Klenaua. Vedl si dobře jak v průběhu bitvy, tak při následném ústupu na Moravu, kdy si výborně vedl v bitvě u Hollabrunu. Od arcivévody Karla si za to vysloužil rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie. Ještě v témže roce byl povýšen na polního podmaršála.


  Nicméně Wallmoden se rozhodl zabojovat si ještě v další armádě. S císařovým svolením přešel v roce 1812 do anglických služeb, aby krátce poté navlékl uniformu carovy armády a převzal velení lehkých jednotek v severním Německu, které kryly pravé křídlo hlavní armády při překračování Labe. Po bitvě u Lützenu Wallmoden reorganizoval svůj takřka třicetitisícový mnohonárodnostní sbor, jenž byl složen z vojáků ruských, pruských, hanoverských a švédských, nepočítaje kontingenty z menších severoněmeckých státních útvarů. Sbor byl nasazen v rámci Severní armády a kryl oblast Hamburku. Po bitvě u Lipska a pádu Paříže byl sbor rozpuštěn a hrabě Wallmoden se v květnu 1815 vrátil zpátky do císařských služeb.


  V srpnu 1816 byl jmenován velitelem císařských jednotek nasazených v Neapoli s cílem obnovit pořádek. V srpnu 1819 byl jmenován majitelem kyrysnického pluku č. 6. Když došlo v roce 1820 k opětovnému vypuknutí nepokojů, bylo sem vysláno šedesát tisíc mužů císařské armády. Wallmoden velel divizi, která tvořila levé křídlo rakouských sil generála jezdectva Frimonta. Povstalci byli rychle poraženi a Wallmoden převzal vrchní velení v Neapoli. V této funkci setrval až do stažení císařských vojsk roku 1827. Poté převzal funkci vojenského velitele v Miláně a od roku 1830 současně i velitele 1. armádního sboru. V roce 1831 byl jmenován tajným radou a v roce 1838 povýšen do hodnosti generála jezdectva. V Miláně zůstal až do roku 1848, kdy byl jmenován zástupcem polního maršála Radeckého.


  Svoji vojenskou kariéru ukončil říjnu 1848. Císař mu při této příležitosti udělil velkokříž Řádu Leopolda, čímž rozhojnil Wallmodenovu rozsáhlou sbírku obdržených vyznamenání. Hrabě žil od roku 1848 ve Vídni a evidentně se těšil dobrému zdraví, neboť zemřel v roce 1862 v úctyhodném věku 93 let!
  Zdroje:
  - www.austro-hungarian-army.co.uk
  - daten.digitale-sammlungen.de
  - de.wikipedia.org
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/112664#393914Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generál jezdectva hrabě Wallmoden-Gimborn v devadesáti letech

  Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Wallmoden-Gimborn%2C_Ludwig_von.jpg
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/112664#393925Verze : 0
  MOD