Liška, Alois

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 851 příspěvků vloženo, 3141 editováno a 456 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Liška, Alois

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Liška Liška
  Jméno:
  Given Name:
  Alois Alois
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alois Liška
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  armádní generál Army General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  20.11.1895 Záborčí 20.11.1895 Záborčí
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  07.02.1977 Londýn 07.02.1977 London
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  Československá samostatná obrněná brigáda, velitel
  Vysoká škola válečná, velitel

  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/33748#427764Verze : 3
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Liška Liška
  Jméno:
  Given Name:
  Alois -
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alois Liška
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1926-DD.MM.1929 Válečná škola Praha
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  14.12.1927 major
  18.12.1929 podplukovník
  01.08.1935 plukovník
  25.07.1943 brigádní generál
  11.06.1945 divisní generál
  19.02.1947 armádní generál
  01.04.1920 poručík legií
  14.12.1927 major
  18.12.1929 podplukovník
  01.08.1935 plukovník
  25.07.1943 brigádní generál
  11.06.1945 divisní generál
  19.02.1947 armádní generál
  01.04.1920 poručík legií
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  DD.10.1934-01.08.1935 Velitel : Dělostřelecký pluk 51
  01.08.1935-DD.01.1938 Velitel : Dělostřelecký pluk 51
  25.09.1938-14.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva 1. rychlé divise
  15.01.1940-14.08.1940 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
  DD.03.1943-DD.07.1943 Velitel : Československá samostatná brigáda
  DD.07.1943-01.09.1943 Velitel : Československá samostatná brigáda
  01.09.1943-01.06.1945 Velitel : Československá samostatná obrněná brigáda
  DD.07.1945-19.02.1947 Velitel : Vysoká vojenská škola
  19.02.1947-DD.03.1948 Velitel : Vysoká vojenská škola
  DD.10.1934-01.08.1935 Commander : 51st Artillery Regiment
  01.08.1935-DD.01.1938 Commander : 51st Artillery Regiment
  25.09.1938-14.10.1938 Commander : Artillery Command of the 1st Rapid Division
  15.01.1940-14.08.1940 Commander : 1st Artillery Regiment
  DD.03.1943-DD.07.1943 Commander : Czechoslovak Indipendent Brigade
  DD.07.1943-01.09.1943 Commander : Czechoslovak Indipendent Brigade
  01.09.1943-01.06.1945 Commander : Czechoslovak Indipendent Armoured Brigade
  DD.07.1945-19.02.1947 Commander : Military University
  19.02.1947-DD.03.1948 Commander : Military University
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  25.07.1919
  Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
  St. George Cross 4th Class
  Георгиевский крест 4-й степени
  -


  29.10.1921
  Československý válečný kříž 1914-1919
  Czechoslovak War Cross 1914-1919
  Československý válečný kříž 1914-1919
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Čestné legie 4. třída
  Order of Legion of Honour 4th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Officier
  -


  DD.MM.RRRR
  Válečný kříž
  Croix de Guerre
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.RRRR
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  The Commemorative Medal of the Czechoslovak Army
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  Czechoslovak medal "For Gallantry"
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
  Medal for Merit 1st Class
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" I. stupeň
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Milana Rastislava Štefánika, 1. třída
  The Order of Milan Rastislau Stefanik, 1st Class
  Řád Milana Rastislava Štefánika, 1. třída
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
  Order of British Empire 3rd Class (CBE)
  Order of British Empire 3rd Class (CBE)
  -


  DD.MM.RRRR
  Hvězda 1939-1945
  1939–45 Star
  1939–45 Star
  -


  DD.MM.RRRR
  Medaile Za obranu
  Defence Medal
  Defence Medal
  -


  DD.MM.RRRR
  Kříž za vynikající službu
  Distinguished Service Cross
  Distinguished Service Cross
  -


  DD.MM.RRRR
  Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
  Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
  Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  -


  DD.MM.RRRR
  Medaile za odvahu
  Medal for Bravery
  Медаль За отвагу
  -


  DD.MM.RRRR
  Záslužná legie komandér (2. třída)
  Legion of Merit Commander (2nd Class)
  Legion of Merit Commander (2nd Class)
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/33748#545658Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Armádní generál Alois Liška – velitel Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii


  (1895 – 1977)  Narodil se 20. listopadu 1895 v početné rodině chudého chalupníka Aloise Lišky v Záborčí u Turnova. Od roku 1908 studoval na českém reálném gymnáziu v Turnově a po maturitě v červenci 1915 začal pracovat jako úředník železničních drah v Třemešné u Dvora Králové nad Labem. Na podzim téhož roku se přihlásil jako jednoroční dobrovolník k zeměbraneckému pluku v Innsbrucku a absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze ve Wattens. Po jejím úspěšném ukončení v červnu 1916 odjel se svým plukem na východní frontu, kde využil první příležitosti, aby přeběhl do ruského zajetí. Po ročním pobytu v různých zajateckých táborech vstoupil 21. července 1917 do československých legií v Rusku. Prošel dělostřeleckým výcvikem a koncem srpna nastoupil k 1. čs. dělostřeleckému divizionu jako poddůstojník. V následujícím roce se v řadách čs. legií zúčastnil občanské války proti bolševikům již jako mladší důstojník baterie. Prodělal celou tzv. sibiřskou anabázi československých legionářů, se kterými se v listopadu 1920 v hodnosti kapitána vrátil do vlasti.


  V nové republice byl A. Liška přijat 1. prosince 1920 do služebního poměru v československé armádě a nastoupil službu u pěšího 51. pluku v Jičíně. Zde pak strávil většinu své vojenské kariéry v meziválečných letech. Absolvoval přitom několik velitelských kurzů a pražskou Válečnou školu, kterou ukončil v roce 1929 jako podplukovník. Poté v letech 1930–34 sám učil na velitelské škole v Praze dělostřeleckou taktiku a od 1. října 1934 velel dělostřeleckému 51. pluku v Brandýse nad Labem. Počátkem roku 1938 nastoupil v hodnosti plukovníka do Kurzu pro vyšší velitele v Praze a poté byl přidělen k II. odboru MNO. Za mobilizace velel dělostřelectvu 1. rychlé divize v Praze.


  Po okupaci zbytku Československa v březnu 1939 byl převeden pod ministerstvo školství a osvěty ve funkci ředitele Vyššího automobilního učiliště v Jaroměři. V té době vstoupil do armádní odbojové organizace Obrana národa a stal se jejím krajským velitelem v Mladé Boleslavi. V únoru 1940 se mu podařilo uniknout zatčení gestapem a uprchnout přes protektorátní hranice na Slovensko. Odtud pokračoval do Maďarska, kde byl nějaký čas vězněn pro ilegální přechod hranic. Po svém propuštění putoval přes Jugoslávii do Francie, kde v dubnu téhož roku vstoupil do čs. zahraničního vojska. Stal se velitelem 1. dělostřeleckého pluku v La Nouvelle a po kapitulaci Francie přeplul na lodi Viceroy of India do Velké Británie, kde se v srpnu 1940 ujal velení dělostřeleckého oddílu 1. čs. smíšené brigády. V březnu 1943 se stal velitelem celé 1. čs. samostatné brigády a po jejím doplnění a reorganizaci na Čs. samostatnou obrněnou brigádu 1. září téhož roku stanul v hodnosti brigádního generála v jejím čele.


  V srpnu 1944 byla Čs. samostatná obrněná brigáda pod jeho velením přepravena do Normandie, kde se z rozkazu polního maršála B. Montgomeryho vystřídala britské jednotky při obléhaní opevněného přístavu Dunkerque. Německá posádka ve městě kapitulovala teprve 8. května 1945. Brig. generál A. Liška se vrátil do osvobozené vlasti se svými muži až v druhé polovině května. Zde se dozvěděl o smrti svého bratra a syna při pochodu smrti na samém konci války.


  Po svém návratu byl 1. června 1945 povýšen na divizního generála a jmenován velitelem Kurzů pro vyšší velitele v Praze. 1. dubna 1946 dosáhl hodnosti armádního generála. Po únorovém puči v roce 1948 byl z politických důvodů penzionován a poté sledován komunistickou vojenskou kontrarozvědkou. Přesto se mu s pomocí přátel podařilo v červnu přejít hranice do americké okupační zóny v Německu a odtud do Velké Británie. V Československu zanechal manželku s dcerou. Až do konce života pak pracoval v čs. exilovém hnutí a byl pro své zásluhy zvolen čestným předsedou Československé obce legionářské v zahraničí. Zemřel 7. února 1977 v Londýně.


  Počátkem 90. let byl A. Liška plně rehabilitován a současně mu byla navrácena hodnost armádního generála, odňatá režimem po jeho útěku do zahraničí. Rovněž jako jeden z prvních obdržel v květnu 1991 Řád M. R. Štefánika in memoriam.


  Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/33748#123149Verze : 0
  Avatar
  Seznam vyznamenání :


  Čs. válečný kříž 1918
  Čs. revoluční medaile
  Čs. medaile Vítězství
  3x Čs. válečný kříž 1939
  Čs. válečná medaile Za chrabrost před nepřítelem
  Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. st.
  Čs. vojenská pamětní medaile 1939 – 1945 se štítky F – VB
  L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Officier
  Croix de Guerre avec palme
  Commander of the most exellent Order of the British Empire
  Distinghuished Service Order
  The 1939 – 1945 Star
  Defense Medal
  Legion of Merit – Commander
  kříž Svatého Jiří IV. st.
  medal Za pobedu nad Germanijej
  medal Za otvagu
  Řád M. R. Štefánika  Fotografie v polní uniformě


  Zdroj: udalostiww2.webpark.cz
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/33748#306925Verze : 0