Vasilevskij, Alexandr Michajlovič

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 561 příspěvků vloženo, 2112 editováno a 1800 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vasilevskij, Alexandr Michajlovič

Aleksandr Mikhaylovich Vasilevsky / Александр Михайлович Василевский

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Vasilevskij Vasilevsky
  Jméno:
  Given Name:
  Alexandr Michajlovič Aleksandr Mikhaylovich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Александр Михайлович Василевский
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  Maršál Sovětského svazu Marshal of the Soviet Union
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  30.09.1895 Nová Golčicha
  30.09.1895 Nova Golcicha
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  05.12.1977 Moskva /
  05.12.1977 Moscow /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  - ministr obrany /1949 - 1950/
  - ministr války /1950 - 1953/
  - Minister of Defense /1949 - 1950/
  - Minister of War /1950 - 1953/
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  2 x Hrdina SSSR 2x Hero of the Soviet Union
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/068_16.php,
  www.peoples.ru,
  http://marshals.narod.ru/BIOS/Vasilevsky.html,
  http://www.psj.ru/date/detail.php?ID=6478,
  wwiisoldat.narod.ru
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/36619#338511Verze : 0
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Vasilevskij Vasilevsky
  Jméno:
  Given Name:
  Alexandr Michajlovič Aleksandr Mikhaylovich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Александр Михайлович Василевский
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  16.02.1943 maršál Sovětského svazu
  DD.MM.RRRR
  16.02.1943 Marshal of the Soviet Union
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  26.06.1942-18.01.1943 Velitel : Generální štáb Rudé armády
  18.01.1943-16.02.1943 Velitel : Generální štáb Rudé armády
  16.02.1943-19.02.1945 Velitel : Generální štáb Rudé armády
  18.02.1945-26.04.1945 Velitel : 3. běloruský front
  05.06.1945-01.10.1945 Velitel : Hlavní velitelství vojsk Dálného východu
  22.03.1946-03.06.1946 Velitel : Generální štáb Rudé armády
  03.06.1946-06.11.1948 Velitel : Generální štáb ozbrojených sil
  24.03.1949-25.02.1950 Velitel : Ministerstvo ozbrojených sil
  25.02.1950-15.03.1953 Velitel : Ministerstvo vojenství
  26.06.1942-18.01.1943 Commander : General Staff of the Red Army
  18.01.1943-16.02.1943 Commander : General Staff of the Red Army
  16.02.1943-19.02.1945 Commander : General Staff of the Red Army
  18.02.1945-26.04.1945 Commander : 3rd Byelorussian Front
  05.06.1945-01.10.1945 Commander : Main Command of the Armed Forces of the Far East
  22.03.1946-03.06.1946 Commander : General Staff of the Red Army
  03.06.1946-06.11.1948 Commander : General Staff of the Armed Forces
  24.03.1949-25.02.1950 Commander : Ministry of Armed Forces
  25.02.1950-15.03.1953 Commander : Ministry of Military Affairs
  Vyznamenání:
  Awards:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/068_16.php,
  www.peoples.ru,
  http://marshals.narod.ru/BIOS/Vasilevsky.html,
  http://www.psj.ru/date/detail.php?ID=6478,
  wwiisoldat.narod.ru
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/36619#513776Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Maršal Sovietskeho Zväzu Alexander Michajlovič Vasilevskij
  Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский
  * 30. 09. 1895
  + 05. 12. 1977

  A. M. Vasilevskij sa narodil 30.09.1895 v dedine Nová Goľčicha v Ivanovskej oblasti. Jeho otec bol kňazom a tomu
  zodpovedalo aj základné a stredoškolské vzdelanie mladého Vasilevského. Vychodil cirkevnú školu a potom študoval
  v Kostromskom cirkevnom seminári.

  Vo februári roku 1915 bol Vasilevskij povolaný do cárskej armády a nastúpil do Alexejevského junkerského učilišťa
  v Moskve. Po absolvovaní zrýchleného kurzu bol v máji 1915 roku z učilišťa vyradený v hodnosti práporčíka a odo-
  slaný do záložného práporu do Rostova.

  Vo funkcii veliteľa pochodovej roty bol poslaný k 9. armáde generála P. A. Lečického, kde bol zaradený k 409. Novo-
  choperskému pluku 103. pešej divízie
  . Na jar roku 1916, v čase prípravy na "Brusilovskú operáciu", sa Vasilevskij
  stal veliteľom roty a bol povýšený na poručíka.

  Po "Februárovej revolúcii" v 1917 roku mal Vasilevskij hodnosť štábneho kapitána a velil práporu v Odese. Po ďal-
  šej revolúcii, "Októbrovej", sa z Vasilevského v súvislosti s rušením "starej" (rozumej cárskej) armády stal civilista
  a vrátil sa domov.

  V apríli 1919 Vasilevskij opäť narukoval, tentoraz do RKKA. Bol zaradený do funkcie pomocníka veliteľa čaty, no
  už v lete 1919, keď sa bielogvardejci tlačili k Moskve, velil práporu Tulského pluku. Začiatkom októbra toho istého
  roku bol menovaný do funkcie veliteľa 5. pluku 2. Tulskej divízie. V novembri divíziu prevelili k Západnému frontu,
  premenovali ju na 48. streleckú divíziu, 5. pluk sa stal 427. plukom a Vasilevskij zástupcom veliteľa tohto pluku.
  V 1920 roku bol Vasilevskij najprv veliteľom 427. pluku, potom zástupca veliteľa 429. pluku, po zosadení z funkcie
  velil čate (v tejto funkcii bol vyznamenaný radom Červenej zástavy), potom velil práporu.

  Keď sa v októbri 1920 skončila vojna s Poľskom, bola 48. divízia preložená do Smolenskej gubernie a Vasilevskij sa
  stal zástupcom veliteľa 424. pluku divízie a po ďalšom preložení, do Tveru, dostal funkciu náčelníka štábu 142. bri-
  gády.
  (Pozn.: V popise Vasilevského "cestovania" po plukoch a divíziách v rokoch 1919-1927 sú v zdrojoch rozpory. Bral
  som do úvahy ten, ktorý poskytoval najkomplexnejšie informácie. Slavo)


  V roku 1927 sa, po absolvovaní kursov "Vystrel", stal veliteľom pluku. Na jar 1931 roku bol zaradený ako inšpek-
  tor do "Velenia bojovej prípravy RKKA" a v tejto funkcii pôsobí do roku 1934, kedy bol vymenovaný za náčelníka
  bojovej prípravy Povolžského vojenského okruhu. V 1936 bol povýšený na plukovníka a stal sa poslucháčom Aka-
  démie generálneho štábu. Od októbra 1937 je náčelníkom operačnej prípravy RKKA a v tejto funkcii pôsobí do ro-
  ku 1939, kedy sa v hodnosti generálmajora stal zástupcom náčelníka operačného oddelenia RKKA.

  Po začatí Veľkej vlasteneckej vojny Vasilevskij pôsobí v Stavke vo funkciách náčelníka operačného oddelenia a
  zástupca náčelníka generálneho štábu, ktorým bol maršal ZSSR B. M. Šapošnikov.

  V októbri 1941 roku bola v Moskve v rámci Stavky založená operačno-strategická skupina v čele s Vasilevskím.
  Bol povýšený do hodnosti generálporučík.

  V júni 1942 roku sa Šapošnikov vzdal funkcie a dňa 24.06.1942 prebral jeho post Vasilevskij, ktorý povýšil na gene-
  rálplukovníka, a stal sa zároveň zástupcom národného komisára obrany (Stalin).

  V priebehu bojov pri Stalingrade bol Vasilevskij, za koordináciu činností frontov zúčastňujúcich sa bitve, povýšený
  na armádneho generála a 16. 02. 1943 na maršala Sovietskeho zväzu. V Kurskej bitke opäť koordinoval činnosť
  frontov a zároveň sa zúčastňoval na plánovaní ďalších operácií smerujúcich k oslobodeniu ľavobrežnej Ukrajiny.

  V priebehu Východopruskej útočnej operácie Vasilevskij znovu riadil činnosť frontov, no keď bol 18.02.1945 smr-
  teľne zranený veliteľ 3. bieloruského frontu armádny generál Čerňachovskij, prebral velenie frontu a velil mu až do
  skončenia operácie, kedy bol povolaný späť do Moskvy a poverený velením vojsk na Ďalekom východe, kde od-
  viedol skvelú prácu pri porážke japonskej armády.

  Ku koncu roka 1945 bol štáb veliteľa Ozbrojených síl ZSSR na Ďalekom východe rozpustený a Vasilevskij sa v ja-
  nuári 1946 stal náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR.

  V roku 1949 sa maršal Vasilevskij stal ministrom obrany ZSSR a v rokoch 1950-1953 bol ministrom vojny ZSSR.

  Po Stalinovej smrti došlo k reorganizácii armády, kedy boli z fukcií odstraňovaní jeho obľúbenci, a Vasilevskij dostal
  post 1. námestníka ministra obrany ZSSR, ktorý zastával do roku 1957, kedy bol "zo zdravotných dôvodov"vyradený
  do zálohy s právom nosiť uniformu.

  Od roku 1959 bol členom Skupiny generálnych inšpektorov.

  Maršal Sovietskeho zväzu Alexander Michajlovič Vasilevskij zomrel 05.12.1977 a jeho popol je pochovaný pod
  Kremeľskou stenou na Červenom námestí.

  Vyznamenania:
  Hrdina Sovietskeho zväzu - 2x (27.07.1944 a 08.09.1945)
  Rad Lenina - 8x (21.05.1942, 29.07.1944, 21.02.1945, 29.09.1945, 29.09.1955, 29.09.1965, 29.09.1970, 29.09.1975)
  Rad Víťazstva - 2x (10.04.1944, 06.09.1945)
  Októbrovej revolúcie
  Rad Červenej zástavy - 2x (03.11.1944, 20.06.1949)
  Rad Suvorova 1. stupňa - (28.01.1943)
  Rad Červenej hviezdy - (1939)
  Rad Za službu vlasti v Ozbrojených silách ZSSR 3. stupňa - (30.04.1975)
  14 radov udelených vládami cudzích štátov a ďalšie medaile

  Generálske hodnosti:
  04.06.1940 - generálmajor
  28.10.1941 - generálporučík
  21.05.1942 - generálplukovník
  18.01.1943 - armádny generál
  16.02.1943 - maršal Sovietskeho zväzu


  Zdroje:
  http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/068_16.php
  www.peoples.ru
  http://marshals.narod.ru/BIOS/Vasilevsky.html
  http://www.psj.ru/date/detail.php?ID=6478
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/36619#248429Verze : 0
  Avatar
  Autor : Jiri Fidler


  brigádní velitel
  generálmajor (4. červen 1940)
  generálporučík (28. říjen 1941)
  generálplukovník (21. květen 1942)
  armádní generál (18. leden 1943)
  maršál Sovětského svazu (16. únor 1943)


  náčelník Operační správy generálního štábu (srpen 1941 - červenec 1942)
  náčelník Generálního štábu (červenec 1942 - únor 1945)
  velitel 3. běloruského frontu (únor 1945 - duben 1945)
  hlavní velitel vojsk na Dálném východě (červen 1945 - září 1945)
  náčelník Generálního štábu (březen 1946 - březen 1949)
  ministr ozbrojených sil (březen 1949 - únor 1950)
  ministr války (únor 1950 - březen 1953)
  náměstek ministra obrany (březen 1953 - listopad 1957)
  Autor : Havelka43


  plukovník 2.2.1936
  kombrig - brigádní velitel 16.8.1938
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/36619#367230Verze : 0
  MOD