Praha, Zemské vojenské velitelství

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Praha, Zemské vojenské velitelství

Prague, Provincial Military Command

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Praha, Zemské vojenské velitelství Provincial Military Command
  Originální název:
  Original Name:
  Praha, Zemské vojenské velitelství
  Další názvy:
  Other Names:
  Generální velitelství (1848-1850)
  Velitelství VIII. sboru (1850-1918)
  Zemské vojenské velitelství (1918-1939)
  Obec:
  Municipality:
  Praha Praha
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  50°00'00.00"N 14°00'00.00"E
  Vznik:
  Established:
  DD.MM.1848
  DD.MM.1848
  Velitelé:
  Commanders:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  30.10.1918 18.12.1918 Vrchní vojenské velitelství
  Hight Military Command
  18.12.1918 10.10.1919 Zemské vojenské velitelství v Čechách
  Land Military Command in Bohemia
  10.10.1919 15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
  Land Military Command for Bohemia
  01.01.1922 15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
  Land Engineer Command for Bohemia
  15.09.1925 24.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
  Land Artillery Command in Prague
  15.09.1925 30.09.1936 Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
  Land Genie Command in Prague
  15.09.1925 25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Praze
  Land Military Command in Prague
  15.10.1935 25.09.1938 I. sbor
  1st Corps
  30.09.1936 25.09.1938 Velitelství telegrafního vojska I. sboru
  1st Corps Signal Command
  25.09.1938 22.10.1938 1. oddělení /organizační/
  1st Section /Organizational/ of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 2. oddělení /zpravodajské/
  2nd Section /Intelligence/ of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 3. oddělení /operační/
  3rd Section /Operating/ of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 4. oddělení /materiální/
  4th Section /Logistic/ of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 Velitelství dělostřelectva XI. hraničního pásma
  Artillery Command of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 Velitelství intendanční služby XI. hraničního pásma
  Logistic Services Command of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska XI. hraničního pásma
  Signal Command of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 Velitelství veterinární služby XI. hraničního pásma
  Veterinary Services Command of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 Velitelství zdravotnické služby XI. hraničního pásma
  Medical Services Command of the 11th Border Zone
  25.09.1938 22.10.1938 Velitelství ženijního vojska XI. hraničního pásma
  Engineer Command of the 11th Border Zone
  19.10.1938 22.10.1938 2. oddělení /zpravodajské/
  2nd Section /Intelligence/ of the 1st Army
  19.10.1938 22.10.1938 3. oddělení /operační/
  3rd Section /Operating/ of the 1st Army
  19.10.1938 22.10.1938 4. oddělení /materiální/
  4th Section /Logistic/ of the 1st Army
  19.10.1938 22.10.1938 Velitelství automobilní služby I. armády
  1st Army Automobile Services Command
  19.10.1938 22.10.1938 Velitelství etapní služby I. armády
  1st Army Rear Command
  19.10.1938 22.10.1938 Velitelství remontní služby I. armády
  1st Army Remont Services Command
  19.10.1938 22.10.1938 Velitelství služby silniční dopravy I. armády
  1st Army Road Transport Services Command
  19.10.1938 22.10.1938 Velitelství veterinární služby I. armády
  1st Army Veterinary Services Command

  Zánik:
  Cancelled:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  - Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
  - www.valka.cz
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/66624#411920Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Praha - Velitelská budova


  Objekt v městské části Malá Strana (Praha III), původně Liechtensteinský palác, postavený v letech 1622-1638 na základech šesti měšťanských domů, celkově rekonstruovaný v roce 1791 a 1850 odkoupený vojenskou správou.
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/66624#235887Verze : 0
  MOD
  Avatar
  fotografie
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/66624#235903Verze : 0