16. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 703 příspěvků vloženo, 2481 editováno a 1303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

16. pěší divize [1921-1939]

16 Dywizja Piechoty

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  16. pěší divize 16th Pomeranian Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  16 Pomorska Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  16. pěší divize [1919-1921] 16th Pomeranian Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  16. pěší divize [1939-1939] 16th Pomeranian Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-27.08.1939 Sborová oblast VIII [1921-1939] 01.12.1921-27.08.1939 Corps District No. VIII
  Dislokace:
  Deployed:
  01.12.1921-27.08.1939 Grudziądz

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-DD.03.1927 Ładoś, Kazimierz (generał brygady/generał dywizji (od 15.08.1924) )
  19.03.1927-DD.05.1932 Rachmistruk, Włodzimierz (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1928))
  13.05.1932-02.02.1938 Sawicki-Sawa, Kazimierz (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1933))
  02.02(04?).1938-24.08.1939 Świtalski, Stanisław Jan Ferdynand (pułkownik dyplomowany)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-DD.10.1922 ?
  DD.10.1922-DD.01.1924 Lawicz-Liszka, Wilhelm (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  DD.01.1924-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-24.08.1939 Garliński, Mieczysław ((podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-24.08.1939 64. střelecký pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 65. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 66. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 16. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 16. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 16. pěší divize [193R-1939]
  DD.05.1939-24.08.1939 16. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
  21.01.1935-22.05.1937 16. ženijní rota [1935-1937]
  22.05.1937-24.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 16. pěší divize [1937-1939]


  01.12.1921-24.08.1939 64th Rifle Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 65th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 66th Infantry Regiment [1921-1939
  01.12.1921-31.12.1931 16th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 16th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 16th Infantry Division [193R-1939]
  DD.05.1939-24.08.1939 16th Heavy Artillery Battalion [1939-1939]
  21.01.1935-22.05.1937 16th Sapper Company [1935-1937]
  22.05.1937-24.08.1939 Sapper and Pioneer Centre of 16th Infantry Division [1937-1939]
  Čestný název:
  Honorary Name:
  01.12.1921-24.08.1939 Pomorska Dywizja Piechoty (Pomořanská pěší divize)
  01.12.1921-24.08.1939 Pomeranian Infantry Division
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  -
  -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  wapedia.mobi.
  Błagowieszczański, Igor: Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939 cz. 1 in: Wojskowy Przegląd Historyczny, Rok XIX, 1/1974 str. 258-295
  Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, MON, Warszawa 1982
  Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/70616#386706Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Świtalski, Stanisław Jan Ferdynand (pułkownik dyplomowany)
  I dowódca piechoty dywizyjnej I. velitel divizní pěchoty 1st. Commander of Divisional Infantry vacat
  II dowódca piechoty dywizyjnej II. velitel divizní pěchoty 2nd Commander of Divisional Infantry Filipkowski, Władysław (pułkownik artylerii)
  dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Andruszewicz, Witold Tadeusz (pułkownik artylerii)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Garliński, Mieczysław (podpułkownik dyplomowany artylerii)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Słaboszewski, Józef (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Popiel, Tadeusz Brunon (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Mosiński, Stefan (major kawalerii)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Morkowski, Józef (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Rogawski, Adam (rotmistrz)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Partyka, Aleksander (major)
  dowódca 64 Pułku Strzelców velitel 64. střeleckého pluku Commander of 64th Rifle Regiment Ciechanowski, Bolesław (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 65 Pułku Piechoty velitel 65. pěšího pluku Commander of 65th Infantry Regiment Cieślak, Stefan (pułkownik)
  dowódca 66 Pułku Piechoty velitel 66. pěšího pluku Commander of 66th Infantry Regiment Michalski, Stefan III (pułkownik)
  dowódca 16 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 16. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 16th Light Artillery Regiment Zielke, Stefan (pułkownik)
  dowódca 16 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej velitel 16. těžkého dělostřeleckého oddílu Commander of 16th Heavy Artillery Battalion Ostapowicz, Stanisław Jerzy (podpułkownik)
  dowódca kompanii łączności 16 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 16. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 16th Infantry Division Jakóbczyński, Jerzy Władysław Leon (porucznik)
  dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 16 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 16. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 16th Infantry Division Szubert, Eugeniusz (major)

  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/70616#393190Verze : 0
  MOD