SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 85.000,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém)

  Avatar
  Mobilný komunikačný systém MOKYS je spojovací systém určený na zabezpečenie mobilného spojenia v rámci OS SR. Pozostáva z viacerých navzájom prepojených mobilných prostriedkov pre rôzne stupne velenia. Hlavným dodávateľom je firma BAE Systems, objednávateľom je MO SR, finálna produkcia je vykonávaná firmou Delta-B s.r.o. Prešov.


  Základné prvky systému MOKYS:


  MSU-B1 - mobilný spojovací uzol - brigádny
  MSU-B2 - mobilný podporný uzol - brigádny
  MSU-P1 - mobilný spojovací uzol - práporný
  MSU-P2 - mobilný podporný uzol - práporný
  MSU-T - mobilný spojovací uzol - tranzitný
  RRS - rádioreléová stanica
  VŠRV-1 - veliteľsko-štábne rádiové pracovisko
  VŠRV-2 - veliteľsko-štábne rádiové pracovisko
  MKVRS - Mobilná krátkovlnná rádiová stanica
  CMS MOKYS - centrálny manažment systému MOKYS
  C2S MOKYS - systém riadenia a velenia systému MOKYS  Dodávka prototypov do OS SR bola vykonaná na prelome rokov 2007-2008, predpokladané zavedenie do výzbroje do konca roku 2008.  Zdroj: archív autora, www.mosr.sk
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/71156#250660Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Kompletna zostava 7 prototypov systemu MOKYS

  Zdroj : www.corinex.sk
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/71156#250741Verze : 0
  Avatar

  Citace :

  Reforma vojenských spôsobilostí NATO znamená reformu ozbrojených síl všetkých členov. Dlhodobým cieľom reformy ozbrojených síl Slovenskej republiky je vybudovanie vojenských spôsobilostí, ktoré možno nasadiť a udržať v medzinárodnom prostredí v rámci koaličných zoskupení síl.


  Interoperabilné komunikačné a informačné systémy sú popri spoločných postupoch podľa veliteľov základným predpokladom dosiahnutia cieľov vojenských operácií. Moderné ozbrojené sily krajín NATO a Európskej únie musia byť schopné viesť bojovú činnosť v operačných priestoroch, kde často chýba komunikačná a informačná infraštruktúra. Nezaobíde sa to bez budovania modernej komunikačnej infraštruktúry a zavádzania informačných technológií podporujúcich mobilitu jednotiek a získanie informačnej prevahy nad protivníkom.


  Súčasné analógové prostriedky poľného spojenia OS SR budú postupne nahradené komponentmi projektu mobilného komunikačného systému (MOKYS). Cieľom je, aby všetky jednotky OS SR boli schopné komunikovať na operačnotaktickej úrovni pri zabezpečení rýchlej, bezpečnej, spoľahlivej a odolnej výmeny informácií s využitím komunikačných systémov v národných aj v medzinárodných štruktúrach. Jeho úlohou je poskytovať jednotné komunikačné prostredie na prenos informácií vo forme hlasu, dát a obrazu na operačnej a taktickej úrovni velenia tak, aby bolo zabezpečené nepretržité velenie a riadenie vo všetkých funkčných oblastiach vedenia operácií v priestore, a to na mieste aj za pohybu. Okrem operačnej a taktickej úrovne velenia bude možné systém využívať aj na podporu prvkov strategického velenia a riadenia.


  Úspešná realizácia projektu MOKYS je podmienkou na to, aby Slovenská republika včas a kvalitne splnila svoje medzinárodné záväzky v rámci NATO. Nedostatky v oblasti komunikačných prostriedkov dlhodobo výrazne ovplyvňujú bojaschopnosť prakticky všetkých jednotiek vyčlenených do kolektívneho plánovania Aliancie.V tomto zmysle je MOKYS prierezovou záležitosťou, strategickým umožňujúcim faktorom pre dosiahnutie ostatných spôsobilostí ozbrojených síl Slovenskej republiky.


  Miesto MOKYS v komunikačnom systéme rezortu obrany je znázornené na obrázku 1, kde sú naznačené aj väzby na siete bojového rádiového systému, rezortnú telekomunikačnú sieť, verejnú telekomunikačnú sieť a súčinnostné väzby na taktické a strategické siete spojencov.


  Základná koncepcia MOKYS vychádza z budovania taktických oblastných komunikačných systémov založených na mriežkovom princípe, integrujúcich rádiové siete mobilných jednotiek. Uvedený princíp umožňuje nezávislosť komunikačného systému na zmenách rozmiestnenia vojsk a zabezpečuje jeho požadovanú flexibilitu, odolnosť a adaptabilitu. Ďalším ideovým východiskom MOKYS je vytvorenie integrovaného mobilného miesta velenia a riadenia, ktoré v sebe zahŕňa mobilné pracovisko pre príslušníkov štábu vybavené potrebnou komunikačnou a informačnou technológiou. Hlavnou charakteristikou siete MOKYS bude použitie internet protokolu IP ako spoločného a bezpečného prenosového protokolu pre všetky typy informácií prenášaných hlavnými prenosovými systémami infraštruktúry.


  Systém MOKYS bude mať spôsobilosť strategickej nasaditeľnosti železničnými, leteckými a námornými cestami, taktickej mobility po cestných komunikáciách aj v teréne a flexibility použitia pre rôzne typy operácií v celom spektre, od humanitárneho po bojové nasadenie. Modularita systému umožní rekonfiguráciu komunikačnej siete na základe aktuálnej potreby. Komplexná integrácia fyzickej, komunikačnej a informačnej bezpečnosti zaistí bezpečnosť vlastných systémov pred neoprávneným vstupom.


  MOKYS bude interoperabilný s inými vojenskými a nevojenskými komunikačnými systémami. Prechod zo systému MOKYS do strategickej komunikačnej siete NATO a taktických sietí spojencov je zabezpečený najmä využívaním štandardov komerčných rozhraní. Systém podporuje štandardizované rozhrania NATO, ktoré sú používané aj na prepojenie v rámci koaličných síl EÚ. Podľa konkrétnej operačnej situácie bude možné kontrolované a flexibilné pripojenie do civilných komunikačných sietí. MOKYS umožňuje základnú interoperabilitu so súčasnými komunikačnými systémami OS SR.


  Dizajnéri, hlavný integrátor a subdodávatelia projektu, spolupracujúci v rámci integrovaného projektového tímu, využili najnovšie technológie, ale aj osvedčené rádiové a rádioreléové prostriedky z vojenského vývoja. Obrázok 2 znázorňuje vzorové prostriedky zo spektra mechanických a elektroenergetických komponentov, komponentov rádiovej a dátovej komunikácie a komponentov systémovej bezpečnosti v rámci jednotlivých podsystémov projektu MOKYS (obrázok 3).


  Plnohodnotné operačné používanie a udržiavanie systému MOKYS bude podmienené adekvátnym personálnym, organizačným a logistickým zabezpečením. Úlohou vojenského vysokého školstva je pripraviť novú generáciu odborníkov na všetkých úrovniach velenia a riadenia na využitie nových technických a programových prostriedkov, ktoré tvoria systém MOKYS.


  Hlavným integrátorom a dodávateľom projektu je firma BAE Systems, víťaz tendra s medzinárodnou účasťou v roku 2005. V rámci zmluvy na dodávku MOKYS sa firma BAE Systems dobrovoľne zaviazala realizovať v prospech Slovenskej republiky ofsetové operácie.


  Ofsetový program je balíkom investícií do slovenskej ekonomiky, ktoré kompenzujú veľké nákupy pre potreby bezpečnostných zložiek, najmä armády a polície. Požiadavku ofsetu v rámci tendra na MOKYS Ministerstvo obrany SR neuplatnilo, predstavuje dobrú vôľu víťaza tendra. Priame ofsety garantujú účasť slovenských firiemna vývoji, dodávke a údržbe produktov programu MOKYS. Podľa platnej zmluvy budú tvoriť viac ako 30% celkovej hodnoty kontraktu bez DPH. Firma BAE Systems sa takisto zaviazala poskytnúť nepriame ofsety. Priame a nepriame ofsety majú spolu dosiahnuť výšku 100% hodnoty kontraktu MOKYS bez DPH.


  Priame a polopriame ofsety v rámci projektu MOKYS a ďalších veľkých projektov vyzbrojovania v budúcnosti podporia rozvoj a export slovenského obranného priemyslu. Nepriame ofsety podporia rozvoj vedomostnej spoločnosti, civilnú výrobu a služby na Slovensku. Zahraničné investície, ktoré takto prídu na Slovensko, chceme smerovať do strategických odvetví. Týmto spôsobom môžu ozbrojené zložky pomôcť ekonomike, budovaniu vedomostnej spoločnosti, rozvoju informačných technológií, bio- a nanotechnológií, podporiť transfer know-how a tvorbu domácich pracovných príležitostí.


  Zrealizovať projekt MOKYS a naplno využiť potenciál ofsetových programov je pozitívnou výzvou pre Slovensko.  Autor: Jaroslav Baška (štátny tajomník Ministerstva obrany SR)
  článok bol publikovaný v Euro-Atlantic Quarterly 3/2007
  Viď zdroj: www.eaq.sk

  Základné rozdelenie systému na podsystémy

  Komponenty systému – príklad

  Miesto mobilného komunikačného systému MOKYS v globálnom komunikačnom systéme rezortu
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/71156#250746Verze : 0
  Avatar
  Cast systemu MOKYS na podvozkku Tatra 6x6 s kabinou DEL-KA.

  http://www.deltadefence.sk

  http://www.deltadefence.sk
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/71156#572924Verze : 2
  Avatar
  Kontajner systemu MOKYS

  http://www.deltadefence.sk
  URL : http://forum.valka.cz/topic/view/71156#572926Verze : 1