Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 228 příspěvků vloženo, 1040 editováno a 253 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Altmann

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 4.424
Z toho faktografických příspěvků : 3.367
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

Cateau Cambrésis

Faleristické pojednání o napoleonských válkách.

4.945

Cesta ke státnímu záslužnému řádu a jeho realizace

Vedoucím představitelům mladé poválečné rakouské republiky bylo jasné, že stát se neobejde bez celostátního záslužného řádu, který by jak před vlastním obyvatelstvem tak před cizinou reprezentoval svou suverenitu...

1.604

Dělový kříž 1813-14

Armádní kříž z let 1813-14 byl založen císařem Františkem I. dne 13.května 1814 jako pamětní vyznamenání pro vojáky, kteří se v osudových střetnutích napoleonských válek zúčastnili polního tažení proti vojskům francouzského císaře Napoleona.

5.765

Domácí Řád Jindřicha Lva

Brunšvický Domácí Řád Jindřicha Lva (Hausorden des Herzogs Heinrich des Lowen) byl založen v roce 1834 vévodou brunšvicko-luneburským Vilémem.

3.264

Historie vzniku rakouských medailí ZA STATEČNOST

maršál Arnošt svobodný pán Laudon si uvědomuje,že vojáci jsou vystaveni těžkostem bojů,válečným útrapám i smrti a je nutno je tedy i nějak odměnit.Do této doby za hrdinské činy dostávali pouze finační odměnu,kterou většinou propijejí.Chybí viditelné ocenění zásluh a statečnosti vojáka.

7.862

Osvobození ČSR a vzpomínka na US ARMY

Vzhledem k tomu,že je poměrně dobře zdokumentovaná oblast osvobození Československa Sovětskou armádou,chtěl bych ve svém krátkém článku ukázat na tu skutečnost,že část území ČSR osvobodila vojska USA.Předesílám,že mým úmyslem není snížit statečnost,hrdinství a obrovské nasazení všech sil a zdrojů,které sovětský lid přinesl ve společném boji proti fašismu.Můj článek si nedělá nárok na historickou preciznost,je určen především mladším faleristům,kteří ne vždy měli možnost objektivně se seznámit s tažením a boji armády USA a jejím podílu v boji proti fašismu.Zároveň se pokusím ukázat na druhy a množství udělovaných dekorací.

7.064

Pamětní Verdunská medaile

Pamětní medaile města a pevnosti Verdun je známá,ale nikdo si neuvědomuje,že jde o medaili,které je velmi rozšířené, má mnoho typu a variant.

3.984

Řád Zlatého rouna

Řád Zlatého rouna, který byl založen již v roce 1429 Filipem Dobrým, vévodou Burgundským, existoval dlouhá léta ve tvaru dvou, zcela samostatných řádů, které nesou stejné jméno a svůj vznik, historii a vznešenost odvozují od tohoto, vévodou Filipem založeným řádem. Jde tedy o řád domácího rodu Habsburského a ve Španělsku královského. Oba řády mají svoje postavení dodnes jako rodinné řády.

3.908

Rakousko - Mexiko a čeští dobrovolníci: Vojenská záslužná medaile

Mexické medaile se na naše území dostaly a byla to především Vojenská záslužná medaile stříbrná či bronzová.Tyto medaile se na naše´území objevuji společně s českými a moravskými veterány,kteří byli příslušníky dobrovolnického sboru,který arcivévodu a pozdějšího císaře Maxmiliána doprovázeli.Expediční sbor se zúčastnil tamních bojů a po nezdařeném tažení a smrti císaře dne 19.června 1867 se jeho živí příslušníci vrátili zpět do vlasti.A celá řada jich byla těmito medailemi vyznamenána.

6.269

Tyrolské medaile

Žádné ze zemí, které tvořily součást bývalého Rakouska, později Rakouska-Uherska se nedostalo takové cti a privilegia, aby pro její občany založil a vydal panovník tak velký a široký počet pamětních a záslužných vyznamenání jak tomu bylo v Tyrolsku. Důvodem panovníkovy péče o lid byla strategická poloha této horské alpské země, tvořící obrannou linii a výspu při západní a jižní hranici státu. Toto se plně prokázalo právě v letech 1793-1815, ale i později, v době politického kvasu a válek, které probíhaly na půdě Italie v polovině devatenáctého století.

4.670

Vojenská pamětní medaile polního tažení z let 1848-1849

Tato zajímavá medaile Vatikánu se dosti často v našich sbírkách objevuje, ale málokdo ví, proč tomu tak je. Nacházíme ji v různých vyhotoveních, ražby jsou vždy pečlivé, bronzové, případně zlacené a patinované, ale velmi vzácně i zlaté či stříbrné. Proč právě tato medaile?

3.833

Vyznamenání Západní dobrovolecké armády generála knížete Bermont-Avalova

Jde o zajímavý úsek dějin,kde se na bojích proti bolševikům podíleli jak Němci tak i Rusové. Z tohoto důvodu jsme dekorace gen. Bermont-Avalova zařadili do Německa, neb navazuji na historii jak Baltického kříže, tak Slezské orlice,ale i dalších dekorací,které se objevují jednak v Německu či Francii,ale i v ČSR po roce 1920.

4.109

Záslužný řád Rakouské republiky

Vznik a vývoj Záslužného řádu Rakouské republiky 1918-1938

2.975

Medaile a vyznamenání

Důstojnický kříž www.valka.cz

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (5)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (4)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Řád slávy www.valka.cz


& bar (6)

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně


& bar (1)

Kříž za zásluhy o Faleristiku


& bar (59)

Medaile za příspěvky do Faleristiky

Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes

Ehrenblatt Spange des Deutschen Heeres

Bayerische Tapferkeitsmedaille

Ehrenkreuz

Kriegsverdienstmedaille

Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 1.Klasse

Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 2.Klasse

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Eisernes Kreuz 1.Klasse (1914)

Tanto

Zuihóšó IV. třídy

Válečná medaile

Medaile c.k. zeměbrany

Vojenská záslužná medaile - bronzová

Zlatý záslužný kříž s korunkou

Zlatý záslužný kříž

Stříbrný záslužný kříž s korunkou

Stříbrný záslužný kříž

Železný záslužný kříž s korunkou

Železný záslužný kříž

Záslužná medaile

Pamětní mince

Mobilizační kříž

Croix de la Valeur Militaire

Ordre National de la Légion d´Honneur - Chevalier

Suomen Valkoisen Ruusun IV

Suomen Leijonan II