Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 469 příspěvků vloženo, 1239 editováno a 783 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

IR98

Vladimír Mucha, Ing.

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 239
Z toho faktografických příspěvků : 127
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

Adolf Rummer sv. pán von Rummershof, generál pěchoty

Životopisný vojenský medailonek na svou dobu zcela výjimečné osobnosti c. a k. generality, posledního čestného majitele vysokomýtského pěšího pluku č. 98, generála pěchoty Adolfa svobodného pána Rummer von Rummershofa (1847-1918).

6.313

Alfred Viktor Redl - Kritická studie

Představme si osobnost určující směr rakousko-uherské špionáže a kontrašpionáže počátku 20. století.

21.082

Bitvy u Hünningen, Stockachu a pomník „Helma“ na loučeňském panství

Ve staré, do dnešních dnů nezachované, zámecké oboře u městyse Loučeň na Nymbursku můžeme nalézt dvě vzpomínky na prapůvodního majitele dobrovického a loučeňského panství, knížete Karla Aloise zu Fürstenberg, polního podmaršálka c.k. vojsk z dob napoleonských válek. Vzpomínku na dva v lesích pozapomenuté monumenty, věnované statečnému generálovi a jeho mužům, pojďme nyní sledovat společně.

21.603

Chronologie osvobození západních Čech jednotkami 3. U.S. Army

Účast V. a XII. U.  S. Corps při osvobozování území západních a jihozápadních Čech v dubnu a květnu 1945

32.668

Dragounská posádka a štáb c.k. hřebečního a remontního departementu v královském městě Nymburk

Článek pojednává o historii dragounské posádky v městě Nymburce.

13.593

Ernst Kletter Edler von Gromnik, generál pěchoty

Další životopisný vojenský medailonek slavného R-U generála pěchoty z období Velké války, který působil např. během mobilizace v roce 1914 ještě v hodnosti generálmajora na postu velitele plzeňské 37. pěší brigády, v listopadu 1914 byl jmenován velitelem olomoucké 106. domobranecké pěší tzv. Železné divize bojově nasazené v Haliči, Karpatech a Ruském Polsku, od září 1915 do července 1916 velel této divizi na Soči...

4.796

Jízdní srážka u Rudoltic z 8. července 1866 a pomník pruských husarů

Prusko-rakouská válka, jež se v létě roku 1866 přehnala přes české území, se citelně dotkla mnoha obcí severních a východních Čech. Velké množství pomníků a typových křížů, které byly vystavěny jako reakce na tyto události, můžeme nalézt do dnešních dnů. Mezi ty zapomenuté a z části poškozené lze zařadit i památeční kříž na pískovcovém soklu v obci Rudoltice v Čechách. Jeho pohnutou historii a důvod výstavby pojďme společně sledovat na následujících řádcích. Krátkým nástinem tehdejší válečné situace se ocitneme v období po bitvě u Hradce Králově a představíme si několik menších jezdeckých srážek na česko-moravském pomezí.

16.608

Karpatské obranné pásmo v perimetru c. a k. pěšího pluku č. 98

Ukázka z připravované knihy navazující na již vydané dílo Kujebáci.

9.373

Královské věnné město Vysoké Mýto a jeho c. (a) k. vojenské posádky

Královské věnné město Vysoké Mýto a jeho c. (a) k. vojenské posádky.

16.511

Kraské peklo - boje c. a k. pěšího pluku č. 98 na Soči v 10. italské ofenzívě

Čtyřicet pět kilometrů dlouhá fronta od Plavy k moři zažila 12. května 1917 mohutný italský útok, čítající živou sílu 280 tis. vojáků, po 54hodinové palebné přípravě více než třech tisíc hlavní italské 3. armády genpor. Emanuela Filiberta Duca d´Aosty. První fáze desáté ofenzívy byla zahájena odražením italských útoku při Plavech a u Zagory v odpoledních hodinách téhož dne. Další masový útok směřoval na Monte Santo (Sveta Gora), S. Katarinu a Škabrijel, Rožnou Dolinu, Panovec a Markuv hrib. Italské útoky byly zničující, ale obránci odolali a nedovolili jim obsadit své pozice.

10.918

Kraské peklo - boje c. a k. pěšího pluku č. 98 na Soči v 11. italské ofenzívě

Italská jedenáctá ofenzíva, která zákonitě musela přijít i přes obrovské ztráty živé síly, se stala definitivně posledním pokusem gen. Cadorny o průlom fronty na řece Soči. Comando Supremo vypracovalo důmyslný operační plán, jehož cílem na jižním úseku fronty bylo prorazit linii K, obsadit větší část Komenského Krasu a izolovat obránce na Hermadě.

13.858

Kraské peklo - boje c. a k. pěšího pluku č. 98 na Soči v 8. italské ofenzívě

Zkáza honvédských pluků u Opatje Sela - osmá italská ofenzíva na Soči
Mimořádná hustota zasazených sil čtrnácti divizí v pásmu dvanácti kilometrů od Šempeteru k pobřeží, stále se zlepšující součinnost dělostřelectva a pěchoty, masivní palebná příprava, to vše byla veliká pozitiva italské 2. a 3. armády v osmé sočské bitvě. Obránci byli oproti tomu rozmístěni na pobořené nebo zcela zničené obranné linii.

10.764

Kraské peklo - boje c. a k. pěšího pluku č. 98 na Soči ve 4. až 7. italské ofenzívě

Kraské peklo - boje pluku č. 98 na Soči v letech 1916-1917.

9.411

Kraské peklo - boje c. a k. pěšího pluku č.98 na Soči v 9. italské ofenzívě

Zapomenutá bitva - devátá italská ofenzíva na Soči.

11.161

Kraské peklo - úvod do bojového působení c. a k. pěšího pluku č. 98 na Soči

V povodí řeky Soči protékající frontovým pásmem od severu k jihu proběhlo mezi armádami Itálie a Rakousko-Uherska v rozmezí 23. června 1915 až 13. září 1917 jedenáct gigantických pozičních, z pohledu Habsburské monarchie obranných bitev. Poslední bitva někdy též označovaná jako dvanáctá, což je z operačního hlediska nesprávné, byla ofenzivní zcela moderně vedená operace probíhající od 24. do 27. října 1917 s účastí německého spojence v prostoru na horní Soči mezi Bovcem a Tolminem... 

13.111

Krvavá Smaragdová řeka - boje 14. horské brigády na Soči ve 2. italské ofenzívě

Krvavá Smaragdová řeka - boje 14. horské brigády na Soči ve druhé italské ofenzívě.

8.529

Krvavá Smaragdová řeka - boje 14. horské brigády na Soči ve 3. a 4. italské ofenzívě

Boje 14. horské brigády na Soči ve 3. a 4. italské ofenzívě.

9.144

Lokální mobilizační statistika a příslušné vojenské útvary na Poděbradském c. k. okresním hejtmanství

Dle údajů v Poděbradsku bylo na území úředního okrsku okr. hejtmanství Poděbrady, kam příslušely soudní okresy Nymburk, Poděbrady a Králův Městec s více jak 80 většími politickými obcemi a které se zhruba kryje se současným okresem pouze bez menších území okolo Lysé nad Labem, na Rožďalovicku a Českobrodsku, povoláno do zbraně 8 223 mužů z celkového počtu 21 191 mužů.

13.402

Nasazení 42. gardové střelecké divize RA v bojích o Brno

Nasazení 42. gardové střelecké divize RA v bojích o Brno.

19.872

Nasazení pěšího pluku Barona Reischacha

k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 21

17.116

Návrat náhradního praporu c. a k. pěšího pluku č. 98 ze Světové války

Návrat náhradního praporu c. a k. pěšího pluku č. 98 ze Světové války.

13.573

Nevěstince jako fenomén vojenského stavu

Tabuizované téma v nevšedním pohledu. Ukázka je z autorem připravované knihy Vojáci Velké války aneb Pietní místa c. a k. pěšího pluku č. 98.

9.752

Nimburg an der Elbe - vojenská historie města za Rakousko-Uherska

Nimburg and der Elbe - vojenská historie města.

12.569

Nymburská dragounská kasárna a cvičiště v 18. a19. století

Nymburská dragounská kasárna a cvičiště.

11.918

Obranné boje II. polního praporu pěšího pluku č.98 v Košické oblasti v r.1919

Obranné boje II. polního praporu pěšího pluku č.98 v Košické oblasti v r. 1919.

11.366

Oddíl pro zvláštní úkoly v rámci Čs. vojska v SSSR

Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě.

16.153

Osud prostého R-U vojáka v Brusilově letní ofensivě u Lucku v roce 1916

Osud prostého R-U vojáka v Brusilově letní ofensivě u Lucku v roce 1916.

17.132

Památky na Velkou válku jako zrcadlo doby

Pomníky věnované obětem Velké Války 1914–1918 na území bývalého c. k. okresního hejtmanství Poděbrady.

12.320

Plukovní hudba c. a k. pěšího pluku č. 98

Plukovní hudba c. a k. pěšího pluku č. 98.

15.434

Podzimní obranné boje c. a k. pěšího pluku č. 98 při spojeneckém průlomu na Piavě v r. 1918

Podzimní obranné boje c. a k. pěšího pluku č. 98 při spojeneckém průlomu na Piavě v roce 1918.

18.375

Politické a vojensko-historické pozadí vzniku památek na Velkou válku

V euforickém období za pochodu vznikajícího Masarykova státoprávního celku se utvářely nové názorové proudy ve všech vrstvách společnosti. Vášeň, zaslepenost odplatou starému uspořádání a politické i osobní intriky hrály bez skrupulí nejhlavnější roli. Okázalé vlastenectví a vytváření jednostranných legend spolu s ostatními výše zmíněnými faktory mělo zásadní negativní vliv na zachování památky na padlé občany Rakousko-Uherské monarchie. Vyzdvihováni byli především v bojích „za svobodu vlasti" padlí váleční dezertéři a zajatí vojáci české a slovenské národnosti, kteří vstoupili z různých důvodů, ať již ideologických nebo z nouze, dobrovolně či nikoliv, do čs. legií ve Francii, Rusku, Itálii a Srbsku.

8.424

Poválečné uspořádání ovlivňující vývoj výstavby a zachování vojenských památek na Velkou válku

Po ukončení bojů v roce 1918 se do domovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dlouho po uzavření příměří navraceli bývalí příslušníci zaniklé habsburské armády. Nejprve však museli projít čs. vládou nově zřízenými přejímacími či karanténními tábory, ve kterých absolvovali důkladná politická školení zavedená jako nutný ideologický dozor nad bývalým c. a k. vojskem a jeho veliteli. Tehdy se tomu odborně říkalo odrakouštění vracejícího se polního vojska.

9.118

Příběh důstojníka bojového trénu - Ldst. Hptm. Josefa Stránského

Ldst. Hptm. Josef Stránský

3.839

Special Training Stations ve Skotsku a Anglii

Výcviková střediska příslušníků Zvláštní skupiny D

16.508

Štáb c. k. zemského hřebečního a remontního departementu v Nymburce

Stručná historie důležité týlové složky, jež měla na Nymbursku za úkol výkup a výcvik koní pro c. k. armádu.

 

4.496

Statečný polní velitel - Ldst. Lt. Antonín Fousek

Statečný polní velitel - Ldst. Lt. Antonín Fousek.

12.568

Statistika pomníků Velké války 1914-1918 na okrese Nymburk

Statistika pomníků okresu Nymburk 1914-1918.

10.042

Vojenská pietní místa českých vojáků na Soči, Piavě a frontě v Alpách

Památky na oběti zvůle a násilí plynoucích z válek, vybojovaných pod výsostným žlutočerným praporem Habsburské monarchie, lze nalézt nejen na území bývalého okr. hejtmanství Poděbrady, ale i v přilehlých politických okresech. Se stoickým klidem se mnohdy vedle sebe, nebo v těsné blízkosti tyčí osamocené pomníky z období sedmileté války s Pruskem u Křečhoře na Kolínsku, obou koaličních proti napoleonských válek na Loučeňsku, prusko-rakouské války z roku 1866 na Křinecku, Královéhradecku a Velké války z let 1914–1918 v celé zmiňované oblasti. Bylo by nemístné se v samotném závěru celého pojednání ve zkratce nezmínit o válečných hrobech, vojenských hřbitovech a osáriích rakousko-uherských vojáků české národnosti umístěných v zahraničí.

22.798

Výsadkové operace čs. parašutistů v oblasti Svitavské a Podorlické pahorkatiny

Výsadkové operace čs. parašutistů v oblasti Svitavské a Podorlické pahorkatiny.

16.407

Výsadkové operace Zvláštní skupiny D

Podrobný popis jednotlivých operací od 16. 4. 1941 do 22. 3. 1945.

23.130

Výstroj, výzbroj a členění jízdy Nymburské garnizony 2. poloviny 19. století

Výstroj, výzbroj a členění jízdy v Nymburské garnizoně 2. poloviny 19. století.

17.202

Životní příběh c. k. důstojníka Lt. Aleksandera von Bethmanna

Životní příběh c. k. důstojníka Lt. Aleksandera von Bethmanna.

14.335

Zvláštní skupina D ve Velké Británii

Vznik Zvláštní skupiny D. Vytvoření, výcvik a nasazení jednotlivých výsadkových skupin čs. zahraničního vojska ve Velké Británii.

23.209

Medaile a vyznamenání

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (10)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (18)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Medaile za příspěvky do Faleristiky

Husitská medaile

Medaile J.A. Komenského

Vojenský služební odznak

Bronzová medaile Za statečnost

Armádní kříž

Válečná medaile

Medaile c.k. zeměbrany

Stříbrný záslužný kříž


& bar (1)

Železný záslužný kříž s korunkou

Železný záslužný kříž

Záslužná medaile

Pamětní mince