Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 250 příspěvků vloženo, 1085 editováno a 277 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Bc. Zuzana Košťálová

Bc. Zuzana Košťálová

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 0
Z toho faktografických příspěvků : 0
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

5.197

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorého vymedzenie je dodnes predmetom diskusie. Niektorí vedci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou a niektorí nie. V tejto práci sa budovanie štátu prekrýva s procesom postkonfliktnej rekonštrukcie vzhľadom k tomu, že budovanie štátu sa začalo po skončení konfliktu, respektíve po Indočínskej vojne. Chápe sa ako obnova socioekonomickej a politickej štruktúry spoločnosti po skončení konfliktu medzinárodnými aktérmi aj zasiahnutým štátom.

11.460

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké

Pri identifikovaní príčin neúspechu budovania štátu v JV, ktoré stáli na strane USA postupujem podľa hladín analýzy zahraničnej politiky USA. Zahraničnú politiku budem analyzovať na nasledovných štyroch hladinách analýzy – na hladine medzinárodného systému, hladine štátu, hladine domácich vplyvov a hladine jednotlivca.

11.840

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam

Pri identifikovaní faktorov neúspechu budovania štátu, ktoré stáli na strane samotného Južného Vietnamu som postupovala podľa štyroch pilierov – bezpečnosť , spravodlivosť a uzmierenie, sociálny a ekonomický program a vládnutie a politická účasť - ktoré vymedzujú úspešné vybudovanie štátu.

11.301

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory

K externým faktorom, ktoré priamo či nepriamo pôsobili na proces budovania štátu sa môže zaradiť Severný Vietnam, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. Tieto faktory mali negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnostnú situáciu v JV. VDR nepriamo, ale aj priamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády zaistiť bezpečnosť v krajine. V prípade ZSSR a Číny sa jednalo o nepriamy vplyv. Takisto problémy v Laose a Kambodži, ktoré vzájomne súviseli so situáciou v JV by sa mohli zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV.

9.888

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

Použité zdroje

5.324

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy

Prílohy

15.357

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

10.579

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver

Program budovania štátu v Južnom Vietname začali USA v roku 1954 po Ženevských dohodách. Ženevské dohody ukončili Indočínsku vojnu a stanovili provizórnu hranicu rozdeľujúcu Vietnam na Vietnamskú demokratickú republiku a Južný Vietnam. Cieľom USA bolo vybudovať funkčný štát, ktorý by slúžil ako obranný val proti šíreniu komunistickej expanzie do ďalších krajín v Ázii. Tento pokus sa skončil neúspechom a vyvrcholil kapituláciou juhovietnamskej vlády po príchode severovietnamských vojsk do Saigonu v roku 1975. V nasledujúcom roku bol Južný Vietnam oficiálne zjednotený so Severným Vietnamom a vznikla Vietnamská socialistická republika.

8.722

Medaile a vyznamenání

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (6)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Vietnam Service Medal