Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993

1 3.700

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.804

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace

Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.819

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR

Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.536

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 3.840

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.096

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

2 3.434

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)

1 2.585

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

2 2.942

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.

1 2.401

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.847

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.

Recepční zákon

1 4.288

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

1 3.077

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

2 5.385

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

1 4.213

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945

1 4.441

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935

1 5.226

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951

1 3.484

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990

1 3.497

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

1 4.237

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

1 2.847

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.

1 2.114

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939

1 3.695

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

1 3.240

Dopisy, politické závete, memorandá...

3 4.902

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.382

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.225

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.511

INT - 04.06.1922 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.

Mírová smlouva mezi mocnostmi spolenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.453

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní

TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.800

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

2 1.461

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.415

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 1.960

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.448

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.209

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)

1 147

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A

Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.771

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.009

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

1 2.726

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.726

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 3.963

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 4.926

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)

4 3.271

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR

1 3.117

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty

1 3.149

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty

Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.240

INT - Smlouva o otevřeném nebi

Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.370

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

1 3.051

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

1 2.679

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

1 2.946

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

1 3.416

OSN - Rezoluce 181

Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.410

OSN - Rezoluce 1973 - Libye

UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.289

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt

1 3.681

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt

1 3.412

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt

1 3.238

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt

1 3.525

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt

1 3.280

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt

1 3.479

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt

1 2.984

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt

1 3.371

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt

1 3.006

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt

1 3.065

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt

1 3.218

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt

1 4.025

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

1 3.794

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

1 4.324

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939

1 2.670

Prejavy

3 5.889

Rozkazy, smernice

1 4.853

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"

1 3.093

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA

3 4.643

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu

1 2.882

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu

1 2.939

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120

25 6.327

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"

1 2.856

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil

2 3.161

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí

10 4.500

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975

1 2.732

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

1 3.045

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky

1 4.500

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

1 2.440

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944

1 5.291

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

1 2.945

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1 4.686

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

1 2.977

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

1 4.345

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.806

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)

1 3.248

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

1 3.621

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

1 3.145

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941

Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.613

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

1 2.993

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

1 2.850

SVK - Vianočná dohoda

Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 3.904

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

1 3.601

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

1 2.758

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

1 3.803

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

1 5.130

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 3.950

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.703

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.654

USA - Deklarace nezávislosti

2 6.924

USA - Vyhlášení války Japonsku

8.12.1941

1 4.010

USA - Vyhlášení války Německu

11.12.1941

1 4.256

Vojenské prísahy

1 4.670

Zmluvy, pakty, dohody

4 6.319

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 34.478

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 21.297

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.521

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.334

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.080

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.571

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 13.820

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 17.708

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.093

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.140

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.080

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 11.653

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 11.966

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 11.841

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 15.553

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 15.604

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.097

Marshallův plán

Jan Ešner 18.757

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 17.705

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 9.968

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.712

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 6.724

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.266

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 6.854

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 28.506

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 18.905

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 9.904

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.267

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.025

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.127

Promluvy

Bronco 10.184

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 13.653

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 9.822

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.566

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.523

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 14.936

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 9.982

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.603

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 9.967

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 14.730

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.171

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.197

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.552

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 11.941

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 14.910

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 11.873

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 25.735

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 10.937

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.227

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 12.721

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 25.363

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.132

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 8.680

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.328

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.051

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 11.768

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.434

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 25.072

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.057

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.761

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.121

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.710

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.213

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.929

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.995

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.700

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.255

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.937

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.392

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.098

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.859

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.197

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.006

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.607

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.072

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.573

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.310

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.086

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.045

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.330

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.044

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.485

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 5.616

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 5.807

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.074

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 5.561

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.296

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 4.971

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 4.840

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.091

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.274

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.112

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 5.653

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.160

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 5.498

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.186

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 5.626

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.251

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.055

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 5.589

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 5.457

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.097

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.328

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.093

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.156

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.001

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 4.802

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.069

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.363

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 5.864

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.336

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 5.546

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.237

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.164

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.282

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.191

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.285

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.207

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 21.815

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 56.622

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.910

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 9.808

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.496

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 8.888

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 8.992

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.094

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.277

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 8.865

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 19.797

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.661

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 8.816

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 7.930

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.516

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.196

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.177

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.188

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.205

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 6.920

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.025

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.254

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.462

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 6.778

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.309

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.092

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 11.972

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.269

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 11.799

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 12.872

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 13.738

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 12.684

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 13.741