Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč Chci přispět
US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.843

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.939

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 2.971

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.677

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.134

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.239

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.589

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.729

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.133

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.527

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 2.970

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.472

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.217

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.616

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.373

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.647

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.568

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.629

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.633

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.402

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.041

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.329

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.833

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.363

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.033

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.538

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.398

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.872

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 11.872

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 5.995

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.647

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.780

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.241

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.620

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.454

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 302

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.905

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.217

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.850

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 1.932

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.151

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.126

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.467

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.258

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.323

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.392

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 16.830

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.196

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.799

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.075

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.572

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.561

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.500

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.833

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.578

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.392

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.680

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.441

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.661

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.134

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.506

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.196

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.231

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.357

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.216

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.922

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.459

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.784

Prejavy


3 6.094

Rozkazy, smernice


1 4.977

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.220

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 4.907

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.000

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.070

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.467

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 2.972

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.314

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.676

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 256

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.830

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.162

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.629

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.560

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.527

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.171

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.895

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.110

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.455

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.919

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.374

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.743

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.248

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.733

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.094

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 2.976

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.034

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.726

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.874

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 3.970

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.332

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.103

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.827

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.834

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.195

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.147

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.429

Vojenské prísahy


1 4.772

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.444

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 35.779

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.430

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.022

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 16.918

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.655

Dlouhý telegram

Jan Ešner 20.791

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 14.967

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.363

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.231

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.540

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.466

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 22.717

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.033

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.385

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.140

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 16.552

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.028

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.394

Marshallův plán

Jan Ešner 19.556

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.150

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.309

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 6.967

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.005

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.567

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.116

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 30.296

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.543

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.175

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.700

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 29.872

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.424

Promluvy

Bronco 10.674

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.106

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.227

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 10.920

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 10.858

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.521

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.377

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 10.955

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.316

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.099

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.620

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.610

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 12.925

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.331

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 15.434

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.285

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 26.335

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.236

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 16.753

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.056

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 26.106

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 24.8.1939

Radim Kapavík 15.757

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.055

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 15.822

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 16.621

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.257

Teheránská deklarace

Jan Flieger 14.874

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 26.350

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.638

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.247

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.534

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.262

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.809

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.479

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.513

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.243

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.767

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.432

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.880

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.757

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.347

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.670

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.473

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.124

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.597

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.118

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.962

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.617

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.495

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.847

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.501

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 13.955

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.315

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.223

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 8.987

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 6.156

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.696

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.378

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.297

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.482

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.717

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.516

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.253

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.521

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 6.280

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 5.687

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.233

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 6.774

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 6.677

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.249

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.021

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.610

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 5.824

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.505

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.474

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.396

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.160

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.459

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 5.874

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.272

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.658

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.093

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 5.804

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.539

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 5.759

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.620

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 8.887

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 19.679

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.307

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 57.348

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.280

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.143

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 9.867

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.212

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.274

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.386

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.570

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.225

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.436

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 9.961

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.167

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.273

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 7.869

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.576

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.521

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.567

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.645

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.262

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.343

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.590

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 7.829

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.110

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.609

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.438

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.399

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.629

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.209

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.195

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.175

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.033

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.174