Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 84.733,- Kč Chci přispět
Sraz 14.10.2017 Nelahozeves | US Air Force - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb | US Army - pracovní log - přehled věcí k udělání (pomoc vítána)

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 3.909

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 2.995

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.022

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.740

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.236

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.308

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.653

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.783

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.206

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.585

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.031

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.570

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.277

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.705

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.445

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.693

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 5.768

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.685

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.709

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.494

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.104

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.404

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 3.898

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.414

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.093

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.605

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.460

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 10.994

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.040

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.049

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.709

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 6.917

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.320

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.673

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.551

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 359

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 2.957

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.304

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 2.894

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.003

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.211

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.208

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.574

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.317

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.408

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.457

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.054

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.249

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.840

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.126

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.640

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.615

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.610

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 3.885

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.653

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.456

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.729

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.504

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.711

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.198

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.544

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.263

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.283

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.417

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.282

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 3.980

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.516

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.834

Prejavy


3 6.180

Rozkazy, smernice


1 5.017

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.269

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.015

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.049

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.112

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.562

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.019

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.367

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.758

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 311

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 2.868

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.205

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.681

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.600

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.633

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.232

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 4.978

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.167

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.507

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 3.958

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.421

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.791

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.299

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.778

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.133

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.025

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.096

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.771

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 2.914

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.035

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.400

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.142

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 2.877

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 3.894

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.348

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.208

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.492

Vojenské prísahy


1 4.813

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.483

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 36.785

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 23.825

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 22.435

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.193

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 12.923

Dlouhý telegram

Jan Ešner 21.187

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.221

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 14.702

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 18.588

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.843

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 12.707

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 23.196

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 12.320

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 12.678

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.353

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 17.067

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 16.313

Leták národního výboru

Jan Flieger 11.620

Marshallův plán

Jan Ešner 20.238

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 18.417

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 10.505

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.171

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.231

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 7.783

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.287

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 31.727

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 19.972

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 10.389

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 15.924

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 30.354

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 13.670

Promluvy

Bronco 10.918

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 14.381

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 10.502

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 11.150

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.099

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 15.879

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 10.662

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.166

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 10.561

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 15.349

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 13.937

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 12.891

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 13.204

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 12.604

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 16.594

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 12.571

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 27.360

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 11.474

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 17.124

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 13.284

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 26.730

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 16.246

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.265

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 16.135

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 17.386

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 12.572

Teheránská deklarace

Jan Flieger 15.159

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 27.355

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.969

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.565

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 4.803

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.560

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.193

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.846

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.878

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.585

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.117

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.770

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.182

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.116

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.706

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.996

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.808

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.467

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.908

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.478

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.373

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.968

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.839

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.250

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.846

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 14.236

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 6.742

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 6.532

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 9.504

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 6.559

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 5.930

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 5.625

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 5.561

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 5.707

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 5.983

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 5.823

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 6.608

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 5.766

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 6.801

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.018

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 6.617

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 7.149

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 7.108

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 6.708

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 6.409

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 5.933

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 6.183

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 5.801

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 5.722

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 5.635

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 5.401

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 5.730

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 6.288

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 6.516

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 5.877

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 6.453

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 6.165

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 5.793

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 6.139

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 5.917

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 9.367

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 20.014

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 22.634

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 58.169

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.526

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 10.378

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.081

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 9.434

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 9.488

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 9.588

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 9.789

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 9.434

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 20.861

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.203

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 9.439

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 8.514

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.105

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 8.845

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 7.733

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 7.842

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 9.884

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 7.514

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 8.527

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 7.789

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.130

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 7.351

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 7.805

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 14.655

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 12.727

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 12.890

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 12.523

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 13.409

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 14.454

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 13.329

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 14.463