Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 591 příspěvků vloženo, 2202 editováno a 397 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

CZE - Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993


1 4.038

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy


Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

1 3.110

CZK - 06.01.1918 - Tříkrálová deklarace


Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko-Uherska při brestlitevském mírovém jednání

1 3.195

CZK - 13.11.1918 - Prozatímní ústava ČSR


Zákon č. 37/1918 Sb.

1 3.936

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

2 4.537

CZK - 16.10.1918 - Washingtonská deklarace


Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou

1 3.463

CZK - 16.10.1968 - Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR


2 3.841

CZK - 23.-26. 8. 1968 - Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol)


1 2.944

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR


2 3.381

CZK - 26.02.1999 - Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - Zákon 66/1999 Sb.


1 2.704

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy


Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

1 3.155

CZK - 28.10.1918 - Zákon o zřízení samostatného státu československého - Zákon 11/1918 Sb.


Recepční zákon

1 4.744

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919


1 3.404

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze


2 5.942

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


1 4.624

CZK - Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině 29. 06. 1945


1 4.889

CZK - Smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR 16.05.1935


1 6.224

CZK - Vojenská přísaha vojáků československé armády z roku 1951


1 3.810

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky z roku 1990


1 3.873

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


1 4.704

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943


1 3.293

DEU - 16.03.1939 - Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava - Zákon 75/1939 Sb.


1 2.607

DEU - Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství 28. 9. 1939


1 4.053

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935


1 3.577

Dopisy, politické závete, memorandá...


3 5.260

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935


Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

1 3.829

GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill v dolní sněmovně - The Few


GBR - 20.08.1940 - Winston Churchill in House of Commons - The Few

2 3.639

INT - 10.09.1919 - Saint-Germainská smlouva - Zákon 507/1921 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem

43 11.420

INT - 04.06.1920 - Trianonská smlouva - Zákon 102/1922 Sb.


Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem

45 12.402

INT - 08.04.2010 - Smlouva mezi USA a RF o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

19 6.216

INT - 10.04.1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení


2 1.928

INT - 10.09.1919 - "Malá" Saint-Germainská smlouva - Zákon 508/1921 Sb.


Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem

4 7.347

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

18 2.584

INT - 12.08.1949 - Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II)


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

6 1.841

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení


Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

5 2.805

INT - 16.04.1922 - Rapallská smlouva (RSFSR-Výmarská republika)


1 555

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha A


Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií

1 3.099

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - příloha E


Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem

1 4.540

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt


1 3.036

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických


Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

3 2.211

INT - 19.11.1990 - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)


Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)

16 4.383

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva


Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

3 5.451

INT - 31.07.1991 - Strategic Arms Reduction Treaty (START)


4 3.822

INT - Dohoda mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR


1 3.490

INT - Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty


1 3.580

INT - Nuclear Non-Proliferation Treaty


Smlouva o nesireni jadernych zbrani

4 4.638

INT - Smlouva o otevřeném nebi


Treaty on Open Skies 24.03.1992

71 17.615

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974


1 3.404

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978


1 2.970

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974


1 3.274

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979


1 3.826

OSN - Rezoluce 181


Plán rozdělení mandátního území Palestina

1 3.802

OSN - Rezoluce 1973 - Libye


UN - Resolution 1973 - Libya

1 4.894

OSN - Rezoluce 660 - Irák-Kuvajt


1 4.058

OSN - Rezoluce 661 - Irák-Kuvajt


1 3.851

OSN - Rezoluce 662 - Irák-Kuvajt


1 3.631

OSN - Rezoluce 664 - Irák-Kuvajt


1 3.909

OSN - Rezoluce 665 - Irák-Kuvajt


1 3.670

OSN - Rezoluce 666 - Irák-Kuvajt


1 3.880

OSN - Rezoluce 667 - Irák-Kuvajt


1 3.400

OSN - Rezoluce 669 - Irák-Kuvajt


1 3.689

OSN - Rezoluce 670 - Irák-Kuvajt


1 3.488

OSN - Rezoluce 674 - Irák-Kuvajt


1 3.465

OSN - Rezoluce 677 - Irák-Kuvajt


1 3.563

OSN - Rezoluce 678 - Irák-Kuvajt


1 4.484

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973


1 4.130

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967


1 4.676

POL - Dekret prezidenta Polské republiky z 3. září 1939


1 2.956

Prejavy


3 6.360

Rozkazy, smernice


1 5.147

RUS - 1917 03 07 Kerenského rozkaz "O demokratizaci armády"


1 3.384

SOV - 1918 01 28 Dekret RLK o organizaci DRRA


3 5.303

SOV - 1918 06 01 První rozkaz velitele Čsl. frontu


1 3.169

SOV - 1918 06 13 Rozhodnutí RLK o zřízení Východního frontu


1 3.237

SOV - 1940 05 16 rozkaz NKO č. 120


25 6.743

SOV - 1940 07 26 "O reorganizaci generálního štábu"


1 3.171

SOV - 1941 05 15 Hláš. rozv. genšt. o rozložení sil


2 3.504

SOV - 1941 05 15 Úvahy o plánu strategického rozvinutí


10 4.971

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků


№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

2 473

SOV - Protokol o prodloužení doby platnosti smlouvy o neutralitě a nenapadení medzi Svazem sovětských socialistických republik a Afghánistánem 10. 12. 1975


1 3.004

SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu


1 3.338

SVK - Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky


1 4.810

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941


1 2.711

SVK - Deklarácia Slovenskej národnej rady 01.09.1944


1 5.893

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945


1 3.384

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944


1 5.152

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


1 3.291

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941


dispozície na presun slovenskej armády

1 4.643

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)


dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

1 4.061

SVK - Operačný rozkaz číslo 4 z 5. 7. 1941 (16.30 hod.)


1 3.556

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)


1 3.917

SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)


1 3.413

SVK - Rozhlasové vyhlásenie Ministra Macha z ministerskej pracovne 24. 6. 1941


Vyhlásenie Slovenskej republiky o vstupe do vojny proti ZSSR

1 3.892

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939


1 3.238

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


1 3.135

SVK - Vianočná dohoda


Dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a jej programové ciele - december 1943

1 4.277

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žid a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach


1 3.874

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu


1 3.026

SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)


1 4.195

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939


1 5.636

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939


Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

1 4.267

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok


Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

1 3.020

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků


USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

2 4.081

USA - Deklarace nezávislosti


2 7.751

USA - Vyhlášení války Japonsku


8.12.1941

1 4.352

USA - Vyhlášení války Německu


11.12.1941

1 4.690

Vojenské prísahy


1 4.930

Zmluvy, pakty, dohody


4 6.614

Články

Česká státní vlajka

Radek Enžl 39.411

Akt vojenské kapitulace Německa

Jan Flieger 24.884

Deklarace spojených národů

Jan Flieger 23.702

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Jan Flieger 17.971

Desatoro leteckého boja „Sailora“ Malana

Norbert Mogyorósi 13.670

Dlouhý telegram

Jan Ešner 22.471

Dokumenty o skandinávské politice Německa

Jan Flieger 15.941

Francouzsko-Německá smlouva o příměří 22.6.1940

Radim Kapavík 15.712

Hitler k armádě 1.9.1939

Radim Kapavík 19.540

Hitler k národu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.926

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Radim Kapavík 13.443

Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

Luboš Pavel 24.928

Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

Radim Kapavík 13.105

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

Jan Flieger 13.591

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Radim Kapavík 12.991

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Radim Kapavík 18.639

Japonské vyhlášení války 8. prosince 1941

Nippon 17.259

Leták národního výboru

Jan Flieger 12.261

Marshallův plán

Jan Ešner 21.933

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Jan Flieger 19.204

Memorandun německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

Radim Kapavík 11.142

mírová smlouva ČSR - Bulharsko

Kurt Kriegel 7.777

Mírová smlouva ČSR - Rumunsko

Kurt Kriegel 7.825

mírová smlouva ČSR a Itálie

Kurt Kriegel 8.482

Mírová smlouva mezi ČSR a Finskem

Kurt Kriegel 7.894

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Radim Kapavík 35.367

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

Jan Flieger 21.237

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Jan Flieger 11.041

Německé zkratky v dokumentech + ekvivalent AJ a ČJ

Bohuslav Lysa 16.333

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

Jan Ešner 32.050

Prohlášení o porážce Německa

Jan Flieger 14.336

Promluvy

Bronco 11.777

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

Lubor Dub 15.147

Protektorátní projevy - díl VI

Lubor Dub 11.221

Protektorátní projevy - díl VII

Lubor Dub 12.091

Protektorátní projevy - díl VIII

Lubor Dub 11.905

Protektorátní projevy – díl I

Lubor Dub 17.025

Protektorátní projevy – díl II

Lubor Dub 11.366

Protektorátní projevy – díl III

Lubor Dub 11.820

Protektorátní projevy – díl IV

Lubor Dub 11.229

Protektorátní projevy – díl V

Lubor Dub 16.046

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

Jan Flieger 14.748

Přísaha československého legionáře - Rusko

Pavel Jaroslav Kuthan 13.644

Přísaha čs. legionáře - Francie

Pavel Jaroslav Kuthan 14.074

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Jan Flieger 13.331

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Radim Kapavík 17.914

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Radek Havelka 13.444

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

Radim Kapavík 28.712

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Radim Kapavík 12.149

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Radim Kapavík 18.062

Směrnice pro válku v zimě

Kurt Kriegel 14.037

Smlouva tří mocností - OSA

Jan Flieger 28.440

Sovětsko- Německý pakt o neútočení 23.8.1939

Radim Kapavík 17.681

STALINOVA ZPRÁVA ROOSEVELTOVI

Radek Havelka 9.977

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Radek Havelka 17.270

Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Radek Havelka 18.499

Stalinův rozhlasový projev 5.7.1941

Radek Havelka 13.743

Teheránská deklarace

Jan Flieger 16.871

Versailleská mírová smlouva

Radek Havelka 29.968

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.984

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.524

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 5.491

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.502

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.164

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.779

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.860

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.544

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.158

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.768

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.144

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.150

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.635

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.979

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.900

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.437

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.870

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 7.478

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.507

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.999

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.872

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 8.407

Versaillská mírová smlouva

Radek Havelka 6.809

Versaillská mírová smlouva (české znění)

František Vach 15.037

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl

František Vach 7.912

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl

František Vach 7.284

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

František Vach 10.866

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl

František Vach 7.548

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl

František Vach 6.560

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl

František Vach 6.323

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl

František Vach 6.222

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

František Vach 6.301

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

František Vach 6.643

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl

František Vach 6.493

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl

František Vach 7.530

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

František Vach 6.469

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

František Vach 8.041

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)

František Vach 6.787

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)

František Vach 7.529

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

František Vach 8.168

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

František Vach 8.275

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl

František Vach 7.895

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl

František Vach 7.262

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl

František Vach 6.734

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl

František Vach 7.050

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl

František Vach 6.446

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl

František Vach 6.407

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl

František Vach 6.255

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl

František Vach 6.096

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl

František Vach 6.391

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

František Vach 7.306

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl

František Vach 7.153

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl

František Vach 6.474

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl

František Vach 7.440

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl

František Vach 7.050

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl

František Vach 6.406

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

František Vach 7.141

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

František Vach 6.677

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule

František Vach 10.629

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Jan Flieger 21.078

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

Jan Flieger 23.815

Zákon o zbraních a střelivu

Marty 60.850

Záznam Jaltské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.215

Záznam Jaltské konference - 2.díl

Jan Flieger 11.056

Záznam Jaltské konference - 3.díl

Jan Flieger 10.807

Záznam Jaltské konference - 4.díl

Jan Flieger 10.103

Záznam Jaltské konference - 5.díl

Jan Flieger 10.218

Záznam Jaltské konference - 6.díl

Jan Flieger 10.236

Záznam Jaltské konference - 7.díl

Jan Flieger 10.437

Záznam Jaltské konference - 8.díl

Jan Flieger 10.114

Záznam Jaltské konference - 9.díl

Jan Flieger 22.157

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

Jan Flieger 10.934

Záznam Postupimské konference - 01.díl

Jan Flieger 10.282

Záznam Postupimské konference - 02.díl

Jan Flieger 9.247

Záznam Postupimské konference - 03.díl

Jan Flieger 8.786

Záznam Postupimské konference - 04.díl

Jan Flieger 9.629

Záznam Postupimské konference - 05.díl

Jan Flieger 8.446

Záznam Postupimské konference - 06.díl

Jan Flieger 8.609

Záznam Postupimské konference - 07.díl

Jan Flieger 10.651

Záznam Postupimské konference - 08.díl

Jan Flieger 8.274

Záznam Postupimské konference - 09.díl

Jan Flieger 9.179

Záznam Postupimské konference - 10.díl

Jan Flieger 8.461

Záznam Postupimské konference - 11.díl

Jan Flieger 8.903

Záznam Postupimské konference - 12.díl

Jan Flieger 8.084

Záznam Postupimské konference - 13.díl

Jan Flieger 8.477

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

Jan Flieger 15.294

Záznam Teheránské konference - 1.díl

Jan Flieger 13.953

Záznam Teheránské konference - 2. díl

Jan Flieger 13.699

Záznam Teheránské konference - 3.díl

Jan Flieger 13.381

Záznam Teheránské konference - 4.díl

Jan Flieger 14.106

Záznam Teheránské konference - 5.díl

Jan Flieger 15.225

Záznam Teheránské konference - 6.díl

Jan Flieger 14.145

Záznam Teheránské konference - 7.díl

Jan Flieger 15.322