Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 383 příspěvků vloženo, 1834 editováno a 272 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

Tachecí, Jaroslav


1 1.878

Tacl, Josef


brigádní generál in memoriam / Brigade General in Memoriam

2 2.423

Tahal, Bohumil


generál zdravotnictva / General of the Medical Service

2 2.677

Talášek, Jaroslav


2 1.657

Tallavania, František


brigádní generál / Brigade General

2 4.317

Tarakanic, Vasil


1 1.342

Tatarko, Štefan


plukovník generálního štábu

2 1.305

Tauber, Max


1 1.750

Tauber, Pavel


4 4.085

Taufer, Bohumil


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 3.853

Tausinger, Albert


1 1.996

Taussigová-Potůčková, Jarmila


2 4.694

Teichner (Toman), Josef


1 2.076

Teichner (Toman), Vilém


1 2.381

Tengler, Bohdan


armádní generál ve výslužbě

2 2.484

Tenkač, Fedor


1 1.823

Teplý, Bohumil


generálplukovník / Colonel-General

2 2.117

Ternavčuk, Fedor


1 1.679

Tesal, František


generálmajor / Major-General

1 1.511

Tesařík, Čestmír


generálmajor / Major-General

2 2.742

Tesařík, Richard


generálmajor / Major General

6 20.164

Těšitel, Petr


1 2.019

Theissig, Franz


1 692

Thoř, Václav


divisní generál / Division General

3 2.324

Thurn, Jindřich Matyáš


1 3.762

Thurner, Václav


generál V. hodnostní třídy / General of 5th Rank Class

2 2.526

Thurnvald, Stanislav


generálmajor / Major-General

2 1.179

Tichá, Věra


2 6.147

Tichý, Antonín


1 1.469

Tichy, Ekkehard


1 775

Tichý, Karel


1 2.298

Tichý, Oldřich


brigádní generál / Brigade General

2 1.804

Tichý, Petr


Plukovník Ing. Petr Tichý

1 3.325

Tille, Cyril


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 2.578

Timko, Alexander


3 559

Tischer, Jan


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 2.748

Tišljar, Michael


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě

2 2.041

Tiso, Fraňo


1 4.536

Tiso, Jozef


Jozef Tiso

5 25.221

Tiso, Štefan


1 3.980

Tivodar, Ivan


1 1.824

Tkáčik, Vincent


1 424

Tlach, Josef


generálmajor in memoriam / Major-General in memoriam

2 1.802

Tobiaš, Michal


1 1.639

Tobiášová, Lydie


1 1.849

Tobiášová-Jilmová, Filoména


1 1.926

Tobiášová-Neuwirtová, Edita


1 2.011

Tobola, František


1 2.063

Todavčík (Fedavčík), Michal


1 1.731

Ťokan, Jaroslav


divisní generál / Division General

2 2.205

Tománek, Josef


1 1.971

Tomáš, Ján


2 607

Tomášek, Josef


1 1.543

Tomeček, Josef


2 69

Tomek, Bohuslav


Bohuslav Tomek

1 2.157

Toms, Karel


1 1.007

Tomský, Ota


2 1.119

Tonder, Ivo


generálmajor ve výslužbě / Major-General (Ret.)

2 2.223

Tóth, Jozef


generálmajor in memoriam

2 4.426

Toušek, Josef


generálmajor ve výslužbě / Major-General (Ret.)

3 2.058

Tovdak, Fedor


1 1.671

Traub, Egon


1 2.145

Traub, Erich


1 1.800

Trčka z Lípy


Zdeněk

1 578

Trčka z Lípy, Adam Erdman


1 1.807

Trčka z Lípy, Burian


1 746

Trčka z Lípy, Burian II.


9 1.414

Trčka z Lípy, Burian III.


1 674

Trčka z Lípy, Jan


1 690

Trčka z Lípy, Jan Rudolf


2 2.148

Trčka z Lípy, Mikuláš


1 773

Trebichavský, Ivan


generál justiční služby / General of the Legal Service

2 2.685

Trejbal, Josef


divisní generáll / Division General

2 2.048

Trejtnar, František


2 3.636

Trenkler, Rudolf


generál zdravotnictva / General of the Medical Service

3 3.310

Triml, Emanuel


generál intendantstva V. hodnostní třídy / General of the Intendant Service of 5th Rank Class

2 2.524

Trnka, Július


plukovník

2 3.324

Trnka, Zdeněk


Plukovník Ing. Zdeněk Trnka

1 2.078

Trojan, Jozef


2 3.333

Trpík, František


1 2.463

Trpkoš, Karel


1 1.682

Truchlý, Karel


1 1.684

Ťuch, Andrej


1 1.656

Ťuch, Ivan


1 1.821

Ťuch, Štěpán


1 1.605

Tuháček, Alexander


1 1.636

Tuka, Vojtěch


2 7.007

Tulujdan, Jiří


1 1.595

Tůma, František


1 1.813

Tupý, Josef


1 1.621

Turanec, Jozef


6 22.513

Turnovský, Leo


10 2.433

Turok, Teodor


1 1.774

Turzák, Martin


2 495

Tusar, Vlastimil


1 1.942

Tvaroška, Jozef


2 709

Tvrdík, Jaroslav


1 2.707

Tvrz, Augustin


2 1.744

Týkal, Jaroslav


3 3.255

Tyrner, Václav


1 2.013

Tyrš, Miroslav


1 2.029

Články

Jozef Tiso ako živé politikum

Úvod

V histórii a vo vývoji štátov sa z komplexného hodnotenia období častokrát extrahujú jednotlivci, ktorý boli nositeľmi dejinného vývoja. Obzvlášt tvárou v tvár krízovým situáciám má historiografia tendenciu hľadať vedúcich predstaviteľov. Nečudo teda, že sa tak deje aj na pozadí najväčšieho vojnového konfliktu aký kedy svet postihol. V celesvetovom meradle boli významné iné osobnosti ako tu prekladaný slovenský prezident Jozef Tiso. Avšak, kým v prípade gigantov svetovej politiky je obraz osobností už dôkladne konštituovaný, obraz osobností regionálneho významu stále prechádza istým vývojom.

Bc. Jakub Šimkovič 9.154

Jozef Tiso ako živé politikum

1. Životopisný profil Jozefa Tisa

Jozef Tiso pochádzal z mnohodetnej rodiny zo severu Slovenska. Podobne ako v iných slovenských rodinách, časť potomkov sa z finančných dôvodov musela pokúsiť o kariéru duchovných. Tá okrem spájala niekoľko výhod naraz, no v silne kresťanskej krajine bola najmä zárukou značnej spoločenskej vážnosti.

Bc. Jakub Šimkovič 11.484

Jozef Tiso ako živé politikum

2. Spor historikov

Po zmene politických pomerov po novembri ´89 v Československu a návrate časti exilových historikov vzrástla v slovenskej spoločnosti potreba nanovo kriticky zhodnotiť obdobie Slovenského štátu. Bolo to síce obdobie, do ktorého už vstupovali mnohí historici ideovo predpojatí, ale taktiež ako pri každom novom začiatku existoval určitý predpoklad zmeny a úspechu. Postupne sa síce vyostrovali jasné hranice medzi kritickými a nekritickými, ba až revizionistickými tábormi, ale v roku 1992 sa podarilo zorganizovať neskôr už bohužial neopakovatelnú akciu.

Bc. Jakub Šimkovič 13.811

Jozef Tiso ako živé politikum

3. Obraz Jozefa Tisa v súčasnej spoločnosti

Podobne ako historici sa ani súčasná slovenská spoločnosť nevie prebojovať k jednotnému, ideologicky nezkalenému a osobnou skúsenosťou nepoznačenému videniu. Po novembri 1989 sa nanovo otvorene začalo hovoriť o tomto období. Pre niektorých jedincov i skupiny v politike predstavovala slovenská štátnosť pred a počas druhej svetovej vojny kľúč k novej samostatnej Slovenskej republike. Je paradoxné, že si takýto postup osvojila aj Slovenská národná strana, ktorá bola HSĽS pohltená ešte počas krátkej slovenskej automónie v druhej Československej republike. Pre ostatné politické strany, ktoré sa v histórii samostatného Slovenska dostali nad hranicu zvoliteľnosti do Národnej Rady Slovenskej republiky, je však téma rekonštruovania obrazu Slovenska začiatku 40-tych rokov len veľmi málo zaujímavá.

Bc. Jakub Šimkovič 13.151

Jozef Tiso ako živé politikum

Záver

Jozef Tiso a vôbec celý ľudácky režim znesie pozitívne hodnotenia iba v prípade zásadných úľav zo strany hodnotiacich subjektov. Inokedy rozhodne kladne vnímaný akt dosiahnutia samostatnosti národa na svojom vlastnom území je v tomto prípade „poškvrnený" viacerými negatívnymi javmi vtedajšieho režimu. Prehliadnúť holokaust židovského a rómskeho obyvateľstva, i keď tie sa nediali priamo na území Slovenska, je možné iba za cenu opustenia základných morálnych zásad. Taktiež nedemokratický autoritársky režim, ktorý pomocou propagandy chcel vytvárať uniformnú masu pod vlajkou Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, nie je prejavom, ktorý by bol akokoľvek hodný nasledovania.

Bc. Jakub Šimkovič 8.366

Jozef Tiso ako živé politikum

Zoznam prameňov a literatúry; Zoznam skratiek

Bc. Jakub Šimkovič 7.526

Jozef Tiso ako živé politikum

V histórii a vo vývoji štátov sa z komplexného hodnotenia období častokrát extrahujú jednotlivci, ktorý boli nositeľmi dejinného vývoja. Obzvlášt tvárou v tvár krízovým situáciám má historiografia tendenciu hľadať vedúcich predstaviteľov. Nečudo teda, že sa tak deje aj na pozadí najväčšieho vojnového konfliktu aký kedy svet postihol. V celesvetovom meradle boli významné iné osobnosti ako tu prekladaný slovenský prezident Jozef Tiso. Avšak, kým v prípade gigantov svetovej politiky je obraz osobností už dôkladne konštituovaný, obraz osobností regionálneho významu stále prechádza istým vývojom.

Bc. Jakub Šimkovič 6.636

mjr. František Truhlář

muž jehož osud byl psán plameny

Joey Pytlák Říha 24.216