Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 539 příspěvků vloženo, 1972 editováno a 1240 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Fáze

5 0 5

Bitvy

33 0 39

Témata

 

1618 - 1648 Třicetiletá válka


3 10.407

Články

Albrecht z Valdštejna

Někteří z občanů ví, kde zasedá horní komora parlamentu České republiky tj. senát a to ve Valdštejnském paláci. Tato nádherná manýristická stavba vytvořil významný vojevůdce a postava třicetileté války (trvala v letech 1618-1648) Albrecht z Valdštejna.

ing. Vilém Vácha 37.860

Armáda Ludvíka XIV. - část první

Ludvík XIV. byl nejmocnější panovník své doby. Aby mohl dosáhnout této pozice, musel vybudovat velkolepou armádu, která svým počtem a vycvičeností překonala kteroukoli jinou vojenskou sílu. Začátky však byly dosti krušné...

Evžen Petřík 20.898

Armáda Ludvíka XIV. - část druhá

Během dvaceti let se Ludvíkovi podařilo vybudovat největší armádu od dob antiky.

Evžen Petřík 15.731

Bílá hora 1620

Jedna z nejznámějších bitev našich dějin. Malá šarvátka na kopci u Prahy s velkými důsledky pro vývoj střední Evropy.

Achard 23.202

Bitva na Bílé hoře (8. listopadu 1620)

V rámci konečného zúčtování s odbojnými českými stavy a jimi zvoleným českým králem Fridrichem Falckým vstoupily na podzim roku 1620 do Čech dvě nepřátelské armády.

Karel Oktábec 50.929

Bitva u Jankova (BN) 6. března 1645

Vedle bitvy na Bílé hoře jde o nejvýznamnější bojovou akci třicetileté války na českém území a ani tento boj nedopadl pro „naše barvy“ dobře. Proto také se tento střet za Rakouska nepřipomínal a ani po vzniku Československé republiky se mu historici nijak zvlášť nevěnovali. Naopak Švédové ho považují za své nejskvělejší vítězství během celé této dlouhé války.

Fantan 28.034

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 1.

Radek Enžl 14.893

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 2.

Radek Enžl 13.676

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 3.

Radek Enžl 13.103

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 4.

Radek Enžl 12.849

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 5.

Radek Enžl 15.144

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 6. a poslední

Radek Enžl 16.976

Gustav II. Adolf a jeho přínos vojenskému umění – I. část

Gustav II. Adolf, přezdívaný *„Gustav Veliký“*, *„Lev Severu“*, *„Zlatý král“*, *„Gösta“* či *„Otec moderního boje“*, byl švédský král na počátku 17. století, který dokázal Švédsko zreformovat takovým způsobem, že se během jeho vlády stalo jednou z klíčových mocností prvního řádu a tuto pozici si uchovalo až do počátku 18. století. Osoba Gustava II. Adolfa je velice důležitá především pro oblast vojenství a strategie, neboť jeho vojenské reformy ovlivnily vývoj vojenského umění na dalších několik století a některé z nich přetrvávají v upravené podobě dodnes.

Tomáš Vlček 13.228

Gustav II. Adolf a jeho přínos vojenskému umění – II. část

V první epizodě této studie jsme si nejdříve přiblížili mládí a rané období vlády Gustava II. Adolfa a politickou situaci v Evropě na počátku 17. století. Text končil popisem Gustavových vojenských reforem. Ve druhé epizodě na předchozí text navážeme a blížeji se podíváme na třicetiletou válku a účast Gustava II. Adolfa v politice a konfliktech tohoto celoevropského střetu. Popíšeme si nejvýznamnější bitvy, kterých se švédské vojsko účastnilo pod velením krále Gustava, bitvy u Breitenfeldu a u Lützenu, a zjistíme, jak se Gustavovi a jeho generálům podařilo implementovat zásadní reformy vojenského umění do reálného života. V závěru textu si také přiblížíme okolnosti smrti Gustava II. Adolfa a pohlédneme na poslední fázi třicetileté války a její výsledek.

Tomáš Vlček 12.287

Historická osa 8. pěšího pluku

Pojednává se zde o vzniku a průběhu existence 8. pěšího pluku. Vojenskohistorický spolek v Brně souhlasí s uveřejněním. Autoři: Milan Koudelka a Vladimír Holík VHS-BRNO

max.chriss 21.535

Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce a jeho doba

Cestovatel, skladatel a voják Kryštof Harant ve své době výrazně zasáhl do našich dějin „se zbraní v ruce“, což se mu také stalo osudným.

Richard Aubrecht 43.176

Loket ve středověku a za třicetileté války

Stručné dějiny města a hradu Lokte.

Richard Aubrecht 24.164

Obležení Prahy Švédy (červenec-říjen 1648)

Te Deum laudamus! Tebe, Bože, chválíme!“ zpívaly zástupy Pražanů na děkovných bohoslužbách, které se konaly dne 6. listopadu 1648 v Týnském chrámu a na Staroměstském náměstí před ním. Na témže náměstí, na kterém před sedmadvaceti lety padly hlavy osmadvaceti českých (byť většinou německy mluvících) šlechticů a měšťanů, kteří de facto rozpoutali třicetiletou válku...

Karel Oktábec 30.314

Omyl učitele národů (díl 01.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 28.104

Omyl učitele národů (díl 02.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 18.989

Omyl učitele národů (díl 03.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 17.155

Omyl učitele národů (díl 04.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 18.686

Omyl učitele národů (díl 05.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 15.850

Omyl učitele národů (díl 06.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 17.344

Omyl učitele národů (díl 07.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 18.025

Omyl učitele národů (díl 08.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 17.015

Omyl učitele národů (díl 09.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 12.003

Omyl učitele národů (díl 10.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 13.602

Omyl učitele národů (díl 11.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 14.721

Omyl učitele národů (díl 12.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 12.538

Omyl učitele národů (díl 13.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 11.414

Omyl učitele národů (díl 14.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 11.402

Omyl učitele národů (díl 15.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 10.298

Omyl učitele národů (díl 16.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva Třicetileté války.

Karel Oktábec 9.937

Omyl učitele národů (díl 17.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 12.332

Omyl učitele národů (díl 18.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 13.546

Omyl učitele národů (díl 19.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 11.932

Omyl učitele národů (díl 20.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva Třicetileté války.

Karel Oktábec 10.010

Omyl učitele národů (díl 21.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 9.339

Omyl učitele národů (díl 22.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 22.178

Třicetiletá válka

Poslední evropská náboženská válka, zasahující 1618 – 48 (resp. 1659) celou střední, západní a jihozápadní Evropu.

S.P.Q.R. 23.652

Třicetiletá válka

Dánská válka

S.P.Q.R. 26.441

Třicetiletá válka

Švédská válka

S.P.Q.R. 21.754

Třicetiletá válka

Švédsko-francouzská válka

S.P.Q.R. 19.093

Třicetiletá válka

Konec třicetileté války - mír vestfálský

S.P.Q.R. 24.065

Třicetiletá válka

Průběh třicetileté války v českých zemích

S.P.Q.R. 60.895

Třicetiletá válka

Výzbroj v 17.století

S.P.Q.R. 17.545

Třicetiletá válka

Poslední evropská náboženská válka, zasahující 1618 – 48 (resp. 1659) celou střední, západní a jihozápadní Evropu.

S.P.Q.R. 99.104

Třicetiletá válka

Kořeny konfliktu

Miroslav Kalous 14.478

Třicetiletá válka

Česko-falcká a dánská válka

Miroslav Kalous 15.728

Třicetiletá válka

Válka švédsko–francouzská a vestfálský mír

Miroslav Kalous 11.640

Třicetiletá válka

Následky konfliktu

Miroslav Kalous 16.891

Vůdcové českého stavovského vojska v letech 1618 - 1620

Charakteristika hlavních velitelů českého stavovského vojska v letech 1618 až 1620. Úvahy nad národnostním složením těchto velitelů.

Tomáš Velička 30.358