Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 372 příspěvků vloženo, 1178 editováno a 377 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Fáze

5 0 5

Bitvy

33 0 39

Témata

 

1618 - 1648 Třicetiletá válka


3 10.168

Články

Albrecht z Valdštejna

Někteří z občanů ví, kde zasedá horní komora parlamentu České republiky tj. senát a to ve Valdštejnském paláci. Tato nádherná manýristická stavba vytvořil významný vojevůdce a postava třicetileté války (trvala v letech 1618-1648) Albrecht z Valdštejna.

ing. Vilém Vácha 34.868

Armáda Ludvíka XIV. - část první

Ludvík XIV. byl nejmocnější panovník své doby. Aby mohl dosáhnout této pozice, musel vybudovat velkolepou armádu, která svým počtem a vycvičeností překonala kteroukoli jinou vojenskou sílu. Začátky však byly dosti krušné...

Evžen Petřík 19.539

Armáda Ludvíka XIV. - část druhá

Během dvaceti let se Ludvíkovi podařilo vybudovat největší armádu od dob antiky.

Evžen Petřík 14.534

Bílá hora 1620

Jedna z nejznámějších bitev našich dějin. Malá šarvátka na kopci u Prahy s velkými důsledky pro vývoj střední Evropy.

Achard 21.936

Bitva na Bílé hoře (8. listopadu 1620)

V rámci konečného zúčtování s odbojnými českými stavy a jimi zvoleným českým králem Fridrichem Falckým vstoupily na podzim roku 1620 do Čech dvě nepřátelské armády.

Karel Oktábec 39.426

Bitva u Jankova (BN) 6. března 1645

Vedle bitvy na Bílé hoře jde o nejvýznamnější bojovou akci třicetileté války na českém území a ani tento boj nedopadl pro „naše barvy“ dobře. Proto také se tento střet za Rakouska nepřipomínal a ani po vzniku Československé republiky se mu historici nijak zvlášť nevěnovali. Naopak Švédové ho považují za své nejskvělejší vítězství během celé této dlouhé války.

Fantan 25.186

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 1.

Radek Enžl 14.371

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 2.

Radek Enžl 13.216

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 3.

Radek Enžl 12.602

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 4.

Radek Enžl 12.193

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 5.

Radek Enžl 14.221

ČESKÁ KREV II.

BRNO 1645

Díl 6. a poslední

Radek Enžl 16.117

Gustav II. Adolf a jeho přínos vojenskému umění – I. část

Gustav II. Adolf, přezdívaný *„Gustav Veliký“*, *„Lev Severu“*, *„Zlatý král“*, *„Gösta“* či *„Otec moderního boje“*, byl švédský král na počátku 17. století, který dokázal Švédsko zreformovat takovým způsobem, že se během jeho vlády stalo jednou z klíčových mocností prvního řádu a tuto pozici si uchovalo až do počátku 18. století. Osoba Gustava II. Adolfa je velice důležitá především pro oblast vojenství a strategie, neboť jeho vojenské reformy ovlivnily vývoj vojenského umění na dalších několik století a některé z nich přetrvávají v upravené podobě dodnes.

Tomáš Vlček 12.533

Gustav II. Adolf a jeho přínos vojenskému umění – II. část

V první epizodě této studie jsme si nejdříve přiblížili mládí a rané období vlády Gustava II. Adolfa a politickou situaci v Evropě na počátku 17. století. Text končil popisem Gustavových vojenských reforem. Ve druhé epizodě na předchozí text navážeme a blížeji se podíváme na třicetiletou válku a účast Gustava II. Adolfa v politice a konfliktech tohoto celoevropského střetu. Popíšeme si nejvýznamnější bitvy, kterých se švédské vojsko účastnilo pod velením krále Gustava, bitvy u Breitenfeldu a u Lützenu, a zjistíme, jak se Gustavovi a jeho generálům podařilo implementovat zásadní reformy vojenského umění do reálného života. V závěru textu si také přiblížíme okolnosti smrti Gustava II. Adolfa a pohlédneme na poslední fázi třicetileté války a její výsledek.

Tomáš Vlček 11.196

Historická osa 8. pěšího pluku

Pojednává se zde o vzniku a průběhu existence 8. pěšího pluku. Vojenskohistorický spolek v Brně souhlasí s uveřejněním. Autoři: Milan Koudelka a Vladimír Holík VHS-BRNO

max.chriss 19.932

Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce a jeho doba

Cestovatel, skladatel a voják Kryštof Harant ve své době výrazně zasáhl do našich dějin „se zbraní v ruce“, což se mu také stalo osudným.

Richard Aubrecht 41.632

Loket ve středověku a za třicetileté války

Stručné dějiny města a hradu Lokte.

Richard Aubrecht 23.305

Obležení Prahy Švédy (červenec-říjen 1648)

Te Deum laudamus! Tebe, Bože, chválíme!“ zpívaly zástupy Pražanů na děkovných bohoslužbách, které se konaly dne 6. listopadu 1648 v Týnském chrámu a na Staroměstském náměstí před ním. Na témže náměstí, na kterém před sedmadvaceti lety padly hlavy osmadvaceti českých (byť většinou německy mluvících) šlechticů a měšťanů, kteří de facto rozpoutali třicetiletou válku...

Karel Oktábec 25.628

Omyl učitele národů (díl 01.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 26.477

Omyl učitele národů (díl 02.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 18.152

Omyl učitele národů (díl 03.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 16.674

Omyl učitele národů (díl 04.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 17.993

Omyl učitele národů (díl 05.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 15.381

Omyl učitele národů (díl 06.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 16.850

Omyl učitele národů (díl 07.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 17.449

Omyl učitele národů (díl 08.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 16.491

Omyl učitele národů (díl 09.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 11.555

Omyl učitele národů (díl 10.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 12.981

Omyl učitele národů (díl 11.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 14.002

Omyl učitele národů (díl 12.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 12.065

Omyl učitele národů (díl 13.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 10.817

Omyl učitele národů (díl 14.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 10.951

Omyl učitele národů (díl 15.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 9.854

Omyl učitele národů (díl 16.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva Třicetileté války.

Karel Oktábec 9.520

Omyl učitele národů (díl 17.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 11.381

Omyl učitele národů (díl 18.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 12.694

Omyl učitele národů (díl 19.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 11.450

Omyl učitele národů (díl 20.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva Třicetileté války.

Karel Oktábec 9.608

Omyl učitele národů (díl 21.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 8.960

Omyl učitele národů (díl 22.)

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Karel Oktábec 20.920

Třicetiletá válka

Poslední evropská náboženská válka, zasahující 1618 – 48 (resp. 1659) celou střední, západní a jihozápadní Evropu.

S.P.Q.R. 22.788

Třicetiletá válka

Dánská válka

S.P.Q.R. 25.288

Třicetiletá válka

Švédská válka

S.P.Q.R. 20.685

Třicetiletá válka

Švédsko-francouzská válka

S.P.Q.R. 18.561

Třicetiletá válka

Konec třicetileté války - mír vestfálský

S.P.Q.R. 22.527

Třicetiletá válka

Průběh třicetileté války v českých zemích

S.P.Q.R. 53.731

Třicetiletá válka

Výzbroj v 17.století

S.P.Q.R. 16.983

Třicetiletá válka

Poslední evropská náboženská válka, zasahující 1618 – 48 (resp. 1659) celou střední, západní a jihozápadní Evropu.

S.P.Q.R. 93.822

Třicetiletá válka

Kořeny konfliktu

Miroslav Kalous 13.977

Třicetiletá válka

Česko-falcká a dánská válka

Miroslav Kalous 15.176

Třicetiletá válka

Válka švédsko–francouzská a vestfálský mír

Miroslav Kalous 11.130

Třicetiletá válka

Následky konfliktu

Miroslav Kalous 16.110

Vůdcové českého stavovského vojska v letech 1618 - 1620

Charakteristika hlavních velitelů českého stavovského vojska v letech 1618 až 1620. Úvahy nad národnostním složením těchto velitelů.

Tomáš Velička 27.677