Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 550 příspěvků vloženo, 2738 editováno a 1891 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

4. letecký sklad [1950-1950]


4th Air Depot

1 419

31. sklad pohonných hmot a maziv [1992-1992]


31st Store of Fuels and Lubricants

1 453

1. letecký týlový sklad pohonných hmot [1951-1953]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

1 434

1. muniční sklad leteckého týlu [1952-1955]


1st Rear Air Ammunition Store

2 2.822

1. pobočka ústředního leteckého skladu leteckého technického materiálu [1965-1992]


1st Branch of Central Air Store Air Technical Material

1 2.119

1. pobočka ústředního leteckého skladu [1955-1957]


1st Branch of Central Air Store

1 2.159

1. sklad leteckého týlu [1951-1955]


1st Store Air Rear

1 2.218

1. sklad technického materiálu [1958-1961]


1st Store of Technical Material

1 1.947

1. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

2 2.838

1. ústřední letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Store

1 2.400

1. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Ammunition Store

1 2.235

1. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961–1965]


1st Central Store of Air Technical Material

1 2.052

1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


1st Central Store of Aviation Fuel

2 2.681

10. armádní letecká základna [1975-1991]


10th Army Air Base

2 1.840

10. armádní sklad letecké munice [1969-1991]


Air Ammunition Store of 10th Army

1 2.966

10. armádní sklad leteckého technického materiálu [1969-1991]


10th Army Store of Technical Material

1 1.571

10. sklad letecké munice [1961-1969]


10th Store of Air Ammunition

1 1.876

10. sklad letecké munice [1991-1992]


10th Store of Air Ammunition

1 1.581

10. sklad leteckého technického materiálu [1991-1992]


10th Store of Technical Material

1 1.202

10. sklad výsadkového materiálu [1958-1960]


10th Store Airborne Material

1 2.038

10. technický hospodářský sklad [1961-1969]


10th Technical Economic Store

1 1.790

11. skladištní oddělení [1958-1965]


11th Store Department

1 339

2. muniční sklad leteckého týlu [RRRR-RRRR]


2nd Rear Air Ammunition Store

2 1.680

2. pobočka Ústředního leteckého skladu [1955-1957]


2nd Branch Central Air Store

1 2.163

2. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


2nd Branch of Central Store

1 1.966

2. sklad leteckého týlu [1951-1955]


2nd Store Air Rear

1 1.731

2. sklad technického materiálu [1958–1961]


2nd Store of Technical Material

1 2.574

2. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


2nd Rear Storage of Aviation Fuel

2 2.753

2. ústřední muniční letecký sklad [1956-1958]


2nd Central Air Ammunition Store

1 1.612

2. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


2nd Central Store of Air Technical Material

1 2.185

2. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


2nd Central Storage of Aviation Fuel

1 2.316

3. muniční sklad leteckého týlu [RRRR-RRRR]


3rd Rear Air Ammunition Store

2 1.787

3. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


3rd Branch of Central Store

1 1.997

3. sklad leteckého týlu [1951-1955]


3rd Store Air Rear

1 2.274

3. sklad technického materiálu [1958-1961]


3rd Store of Technical Material

1 1.891

3. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


3rd Air Ammunition Storage Facility

1 1.011

3. ústřední letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Store

1 2.316

3. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Ammunition Store

1 2.484

3. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


3rd Central Store of Air Technical Material

1 2.107

4. muniční sklad leteckého týlu [1953-1955]


4th Ammunition Store of Air Rear

1 2.415

4. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1969]


4th Branch of Central Air Store

1 2.250

4. sklad leteckého týlu [1951-1955]


4th Store Air Rear

1 1.941

4. sklad technického materiálu [1958-1961]


4th Store of Technical Material

1 1.975

4. ústřední letecký sklad [1957-1958]


4th Central Air Store

1 2.270

4. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


4th Central Store of Air Technical Material

1 2.162

5. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


5th Branch of Central Air Store

2 2.354

5. sklad letecké munice [1963-1969]


5th Store of Air Ammunition

1 2.351

5. sklad letecké munice [1958-1961]


5th Air Ammunition Store

1 2.204

5. sklad leteckého týlu [1951-1955]


5th Store Air Rear

1 2.262

5. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


5th Air Ammunition Storage Facility

1 1.191

5. ústřední letecký sklad [1957-1958]


5th Central Air Store

1 500

5. ústřední sklad letecké munice [1961-1965]


5th Central Store of Air Ammunition

1 2.052

6. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1961-1992]


6th District Store of Fuels and Lubricants

1 2.931

6. pobočka ústředního leteckého skladu letecké munice a výzbroje [1969-1992]


6th Air Ammunition and Armament Central Air Store Branch

1 2.932

6. sklad letecké munice [1958-1961]


6th Air Ammunition Store

2 2.054

6. ústřední sklad letecké munice [1960-1965]


6th Central Store of Air Ammunition

2 2.454

7. sklad letecké munice [1958-1963]


7th Air Ammunition Store

1 2.390

8. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


8th Store Aviation Fuel

1 2.169

8. ústřední sklad letecké munice [1961-1963]


8th Central Store of Air Ammunition

1 2.089

8. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


8th Central Store of Fuels and Lubricants

1 1.788

9. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


9th Store of Aviation Fuel

1 2.285

9. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


9th Central Store of Fuels and Lubricants

2 3.499

Letecká zásobovací základna [1958-1960]


Air Supply Base

2 2.771

Muniční sklad [1955-1957]


Ammunition Store of 3rd Air Technical Division

1 2.185

Odloučený sklad "A" (výsadkový materiál) [1965-1985]


Separated Store (Airborne Material)

1 1.297

Odloučený sklad "B" (výsadkový materiál) [1965-1992]


Separated Store (Airborne Material)

1 1.179

Pobočka 10. armádního skladu letecké munice [1969-1991]


Branch of 10th Army Store of Air Ammunition

1 1.714

Pobočka 10. skladu letecké munice [1991-1992]


Branch of 10th Store of Air Ammunition

1 1.279

Pobočka ústředniho skladu leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Branch of Central Storage of Aviation Fuel

1 2.093

Pobočný muniční letecký sklad [1955-1956]


Auxiliary Air Ammunition Store

2 2.044

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [1960-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

1 1.251

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [RRRR-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

1 1.271

Samostatný sklad [1985-1992]


Separate Store (Airborne Material and Air Equipment )

1 1.182

Sklad 3. letecké technické divize [1955-1957]


Store of 3rd Air Technical Division

1 1.320

Sklad letecké munice Zásobovací základny protivzdušné obrany státu [1963-RRRR]


Air Ammunition Store of State Air Defence Supply Base

1 1.372

Týlová záloha letadel [1953-1963]


Aircraft Rear Storage

1 526

Ústřední letecký sklad [1955-1957]


Central Air Store

1 2.371

Ústřední letecký sklad [1965-1992]


Central Air Store

3 3.709

Ústřední letecký sklad [1992-1992]


Central Air Store

1 416

Ústřední muniční letecký sklad [1955-1957]


Central Store of Air Ammunition

1 2.207

Ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Central Store of Aviation Fuel

1 2.272

Ústřední výsadkový sklad [1951-1958]


Airborne Central Store

2 2.159

Zásobovací základna protivzdušné obrany státu [1961-1992]


State Air Defence Supply Base

1 3.844