Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 315 příspěvků vloženo, 975 editováno a 318 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Letecké sklady

Témata

 

Sklady 3. letecké technické divize [1951-1952]


Store of 3rd Air Technical Division

1 101

Pobočka ústředního leteckého skladu [1992-1992]


Branch of Central Air Store Zvolen

1 125

4. letecký sklad [1950-1951]


4th Air Depot

1 542

7. armádní sklad letecké munice [1951-1953]


7th Air Ammunition Store

1 128

31. sklad pohonných hmot a maziv [1992-1992]


31st Store of Fuels and Lubricants

1 551

1. letecký týlový sklad pohonných hmot [1951-1953]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

1 546

5. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


5th Air Ammunition Storage Facility

1 97

1. muniční sklad leteckého týlu [1952-1955]


1st Rear Air Ammunition Store

2 3.004

1. pobočka ústředního leteckého skladu leteckého technického materiálu [1965-1992]


1st Branch of Central Air Store Air Technical Material

2 2.330

1. pobočka ústředního leteckého skladu [1955-1957]


1st Branch of Central Air Store

2 2.361

1. sklad leteckého týlu [1951-1955]


1st Store Air Rear

1 2.420

1. sklad technického materiálu [1958-1961]


1st Store of Technical Material

2 2.135

1. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

3 3.000

1. ústřední letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Store

1 2.598

1. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Ammunition Store

1 2.395

1. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961–1965]


1st Central Store of Air Technical Material

2 2.236

1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


1st Central Store of Aviation Fuel

2 2.820

10. armádní letecká základna [1975-1991]


10th Army Air Base

3 2.022

10. armádní sklad letecké munice [1969-1991]


Air Ammunition Store of 10th Army

1 3.220

10. armádní sklad leteckého technického materiálu [1969-1991]


10th Army Store of Technical Material

1 1.735

10. sklad letecké munice [1961-1969]


10th Store of Air Ammunition

1 2.020

10. sklad letecké munice [1991-1992]


10th Store of Air Ammunition

1 1.748

10. sklad leteckého technického materiálu [1991-1992]


10th Store of Technical Material

1 1.292

10. sklad výsadkového materiálu [1958-1960]


10th Store Airborne Material

1 2.210

10. technický hospodářský sklad [1961-1969]


10th Technical Economic Store

3 1.968

11. skladištní oddělení [1958-1965]


11th Store Department

1 429

2. muniční sklad leteckého týlu [1953-1955]


2nd Rear Air Ammunition Store

3 1.840

2. pobočka Ústředního leteckého skladu [1955-1957]


2nd Branch Central Air Store

2 2.344

2. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


2nd Branch of Central Store

1 2.148

2. sklad leteckého týlu [1951-1955]


2nd Store Air Rear

1 1.869

2. sklad technického materiálu [1958–1961]


2nd Store of Technical Material

1 2.759

2. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


2nd Rear Storage of Aviation Fuel

2 2.885

2. ústřední muniční letecký sklad [1956-1958]


2nd Central Air Ammunition Store

1 1.766

2. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


2nd Central Store of Air Technical Material

1 2.366

2. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


2nd Central Storage of Aviation Fuel

1 2.468

3. muniční sklad leteckého týlu [1952-1956]


3rd Rear Air Ammunition Store

3 1.942

3. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


3rd Branch of Central Store

1 2.160

3. sklad leteckého týlu [1951-1955]


3rd Store Air Rear

1 2.518

3. sklad technického materiálu [1958-1961]


3rd Store of Technical Material

2 2.095

3. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


3rd Air Ammunition Storage Facility

1 1.136

3. ústřední letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Store

2 2.543

3. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Ammunition Store

2 2.709

3. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


3rd Central Store of Air Technical Material

2 2.309

4. muniční sklad leteckého týlu [1953-1955]


4th Ammunition Store of Air Rear

2 2.660

4. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1969]


4th Branch of Central Air Store

3 2.481

4. sklad leteckého týlu [1951-1955]


4th Store Air Rear

1 2.121

4. sklad technického materiálu [1958-1961]


4th Store of Technical Material

1 2.100

4. ústřední letecký sklad [1957-1958]


4th Central Air Store

2 2.474

4. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


4th Central Store of Air Technical Material

1 2.313

5. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


5th Branch of Central Air Store

5 2.615

5. sklad letecké munice [1963-1969]


5th Store of Air Ammunition

1 2.550

5. sklad letecké munice [1958-1961]


5th Air Ammunition Store

2 2.400

5. sklad leteckého týlu [1951-1955]


5th Store Air Rear

1 2.407

5. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


5th Air Ammunition Storage Facility

1 1.327

5. ústřední letecký sklad [1957-1958]


5th Central Air Store

1 612

5. ústřední sklad letecké munice [1961-1965]


5th Central Store of Air Ammunition

1 2.206

6. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1961-1992]


6th District Store of Fuels and Lubricants

1 3.155

6. pobočka ústředního leteckého skladu letecké munice a výzbroje [1969-1992]


6th Air Ammunition and Armament Central Air Store Branch

1 3.102

6. sklad letecké munice [1958-1961]


6th Air Ammunition Store

2 2.196

6. ústřední sklad letecké munice [1960-1965]


6th Central Store of Air Ammunition

2 2.629

7. sklad letecké munice [1958-1963]


7th Air Ammunition Store

1 2.573

8. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


8th Store Aviation Fuel

1 2.304

8. ústřední sklad letecké munice [1961-1963]


8th Central Store of Air Ammunition

1 2.232

8. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


8th Central Store of Fuels and Lubricants

1 1.911

9. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


9th Store of Aviation Fuel

1 2.427

9. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


9th Central Store of Fuels and Lubricants

2 3.641

Letecká zásobovací základna [1958-1960]


Air Supply Base

2 2.968

Muniční sklad [1955-1957]


Ammunition Store of 3rd Air Technical Division

1 2.361

Odloučený sklad "A" (výsadkový materiál) [1965-1985]


Separated Store (Airborne Material)

2 1.530

Odloučený sklad "B" (výsadkový materiál) [1965-1992]


Separated Store (Airborne Material)

1 1.318

Pobočka 10. armádního skladu letecké munice [1969-1991]


Branch of 10th Army Store of Air Ammunition

1 1.896

Pobočka 10. skladu letecké munice [1991-1992]


Branch of 10th Store of Air Ammunition

1 1.418

Pobočka ústředniho skladu leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Branch of Central Storage of Aviation Fuel

1 2.242

Pobočný muniční letecký sklad [1955-1956]


Auxiliary Air Ammunition Store

2 2.184

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [1960-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

1 1.380

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [RRRR-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

2 1.502

Samostatný sklad [1985-1992]


Separate Store (Airborne Material and Air Equipment )

1 1.332

Sklad 3. letecké technické divize [1955-1957]


Store of 3rd Air Technical Division

1 1.445

Sklad letecké munice Zásobovací základny protivzdušné obrany státu [1963-RRRR]


Air Ammunition Store of State Air Defence Supply Base

1 1.548

Týlová záloha letadel [1953-1963]


Aircraft Rear Storage

1 664

Ústřední letecký sklad [1955-1957]


Central Air Store

1 2.548

Ústřední letecký sklad [1965-1992]


Central Air Store

8 4.077

Ústřední letecký sklad [1992-1992]


Central Air Store

2 557

Ústřední muniční letecký sklad [1955-1957]


Central Store of Air Ammunition

1 2.381

Ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Central Store of Aviation Fuel

2 2.493

Ústřední výsadkový sklad [1951-1958]


Airborne Central Store

2 2.302

Zásobovací základna protivzdušné obrany státu [1961-1992]


State Air Defence Supply Base

1 4.135