Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 316 příspěvků vloženo, 1280 editováno a 310 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Letecké sklady

Témata

 

Sklady 3. letecké technické divize [1951-1952]


Store of 3rd Air Technical Division

1 79

Pobočka ústředního leteckého skladu [1992-1992]


Branch of Central Air Store Zvolen

1 99

4. letecký sklad [1950-1951]


4th Air Depot

1 523

7. armádní sklad letecké munice [1951-1953]


7th Air Ammunition Store

1 92

31. sklad pohonných hmot a maziv [1992-1992]


31st Store of Fuels and Lubricants

1 535

1. letecký týlový sklad pohonných hmot [1951-1953]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

1 521

5. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


5th Air Ammunition Storage Facility

1 58

1. muniční sklad leteckého týlu [1952-1955]


1st Rear Air Ammunition Store

2 2.980

1. pobočka ústředního leteckého skladu leteckého technického materiálu [1965-1992]


1st Branch of Central Air Store Air Technical Material

2 2.295

1. pobočka ústředního leteckého skladu [1955-1957]


1st Branch of Central Air Store

2 2.317

1. sklad leteckého týlu [1951-1955]


1st Store Air Rear

1 2.384

1. sklad technického materiálu [1958-1961]


1st Store of Technical Material

2 2.111

1. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


1st Rear Storage of Aviation Fuel

3 2.973

1. ústřední letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Store

1 2.567

1. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


1st Central Air Ammunition Store

1 2.367

1. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961–1965]


1st Central Store of Air Technical Material

2 2.208

1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


1st Central Store of Aviation Fuel

2 2.781

10. armádní letecká základna [1975-1991]


10th Army Air Base

3 1.993

10. armádní sklad letecké munice [1969-1991]


Air Ammunition Store of 10th Army

1 3.159

10. armádní sklad leteckého technického materiálu [1969-1991]


10th Army Store of Technical Material

1 1.708

10. sklad letecké munice [1961-1969]


10th Store of Air Ammunition

1 1.990

10. sklad letecké munice [1991-1992]


10th Store of Air Ammunition

1 1.727

10. sklad leteckého technického materiálu [1991-1992]


10th Store of Technical Material

1 1.268

10. sklad výsadkového materiálu [1958-1960]


10th Store Airborne Material

1 2.182

10. technický hospodářský sklad [1961-1969]


10th Technical Economic Store

3 1.944

11. skladištní oddělení [1958-1965]


11th Store Department

1 411

2. muniční sklad leteckého týlu [1953-1955]


2nd Rear Air Ammunition Store

3 1.805

2. pobočka Ústředního leteckého skladu [1955-1957]


2nd Branch Central Air Store

2 2.310

2. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


2nd Branch of Central Store

1 2.114

2. sklad leteckého týlu [1951-1955]


2nd Store Air Rear

1 1.843

2. sklad technického materiálu [1958–1961]


2nd Store of Technical Material

1 2.726

2. týlový sklad leteckých pohonných hmot [1953-1955]


2nd Rear Storage of Aviation Fuel

2 2.847

2. ústřední muniční letecký sklad [1956-1958]


2nd Central Air Ammunition Store

1 1.739

2. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


2nd Central Store of Air Technical Material

1 2.331

2. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]


2nd Central Storage of Aviation Fuel

1 2.441

3. muniční sklad leteckého týlu [1952-1956]


3rd Rear Air Ammunition Store

3 1.898

3. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


3rd Branch of Central Store

1 2.125

3. sklad leteckého týlu [1951-1955]


3rd Store Air Rear

1 2.474

3. sklad technického materiálu [1958-1961]


3rd Store of Technical Material

2 2.067

3. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


3rd Air Ammunition Storage Facility

1 1.107

3. ústřední letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Store

2 2.498

3. ústřední muniční letecký sklad [1957-1958]


3rd Central Air Ammunition Store

2 2.666

3. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


3rd Central Store of Air Technical Material

2 2.276

4. muniční sklad leteckého týlu [1953-1955]


4th Ammunition Store of Air Rear

2 2.591

4. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1969]


4th Branch of Central Air Store

3 2.444

4. sklad leteckého týlu [1951-1955]


4th Store Air Rear

1 2.088

4. sklad technického materiálu [1958-1961]


4th Store of Technical Material

1 2.070

4. ústřední letecký sklad [1957-1958]


4th Central Air Store

2 2.441

4. ústřední sklad leteckého technického materiálu [1961-1965]


4th Central Store of Air Technical Material

1 2.282

5. pobočka ústředního leteckého skladu [1965-1992]


5th Branch of Central Air Store

5 2.550

5. sklad letecké munice [1963-1969]


5th Store of Air Ammunition

1 2.513

5. sklad letecké munice [1958-1961]


5th Air Ammunition Store

2 2.357

5. sklad leteckého týlu [1951-1955]


5th Store Air Rear

1 2.389

5. skladový objekt letecké munice [1951-1953]


5th Air Ammunition Storage Facility

1 1.304

5. ústřední letecký sklad [1957-1958]


5th Central Air Store

1 583

5. ústřední sklad letecké munice [1961-1965]


5th Central Store of Air Ammunition

1 2.181

6. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1961-1992]


6th District Store of Fuels and Lubricants

1 3.111

6. pobočka ústředního leteckého skladu letecké munice a výzbroje [1969-1992]


6th Air Ammunition and Armament Central Air Store Branch

1 3.069

6. sklad letecké munice [1958-1961]


6th Air Ammunition Store

2 2.178

6. ústřední sklad letecké munice [1960-1965]


6th Central Store of Air Ammunition

2 2.598

7. sklad letecké munice [1958-1963]


7th Air Ammunition Store

1 2.539

8. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


8th Store Aviation Fuel

1 2.281

8. ústřední sklad letecké munice [1961-1963]


8th Central Store of Air Ammunition

1 2.196

8. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


8th Central Store of Fuels and Lubricants

1 1.885

9. sklad leteckých pohonných hmot [1958-1961]


9th Store of Aviation Fuel

1 2.400

9. ústřední sklad pohonných hmot a mazadel [1961-1965]


9th Central Store of Fuels and Lubricants

2 3.603

Letecká zásobovací základna [1958-1960]


Air Supply Base

2 2.921

Muniční sklad [1955-1957]


Ammunition Store of 3rd Air Technical Division

1 2.320

Odloučený sklad "A" (výsadkový materiál) [1965-1985]


Separated Store (Airborne Material)

2 1.490

Odloučený sklad "B" (výsadkový materiál) [1965-1992]


Separated Store (Airborne Material)

1 1.298

Pobočka 10. armádního skladu letecké munice [1969-1991]


Branch of 10th Army Store of Air Ammunition

1 1.867

Pobočka 10. skladu letecké munice [1991-1992]


Branch of 10th Store of Air Ammunition

1 1.398

Pobočka ústředniho skladu leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Branch of Central Storage of Aviation Fuel

1 2.215

Pobočný muniční letecký sklad [1955-1956]


Auxiliary Air Ammunition Store

2 2.166

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [1960-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

1 1.358

Pobočný sklad (výsadkový materiál) [RRRR-1965]


Auxiliary Store (Airborne Material)

2 1.453

Samostatný sklad [1985-1992]


Separate Store (Airborne Material and Air Equipment )

1 1.309

Sklad 3. letecké technické divize [1955-1957]


Store of 3rd Air Technical Division

1 1.418

Sklad letecké munice Zásobovací základny protivzdušné obrany státu [1963-RRRR]


Air Ammunition Store of State Air Defence Supply Base

1 1.502

Týlová záloha letadel [1953-1963]


Aircraft Rear Storage

1 630

Ústřední letecký sklad [1955-1957]


Central Air Store

1 2.520

Ústřední letecký sklad [1965-1992]


Central Air Store

8 4.016

Ústřední letecký sklad [1992-1992]


Central Air Store

2 506

Ústřední muniční letecký sklad [1955-1957]


Central Store of Air Ammunition

1 2.356

Ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1955-1956]


Central Store of Aviation Fuel

2 2.448

Ústřední výsadkový sklad [1951-1958]


Airborne Central Store

2 2.276

Zásobovací základna protivzdušné obrany státu [1961-1992]


State Air Defence Supply Base

1 4.059