Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 316 příspěvků vloženo, 977 editováno a 318 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vietnam (VNM)

Podkategorie

Předchozí státní útvary

0 0 0

Vietnamská demokratická republika [1945-1955]

Vietnamský stát [1949-1955]

Vietnamská demokratická republika [1955-1976]

Vietnamská republika [1955-1975]

Jihovietnamská republika [1975-1976]

Vyšší územní celky

0 0 0

Nižší územní celky

0 0 0

Města a obce

19 18 19

Průmysl

0 0 0

Vojenské objekty

26 22 32

Vojenské hřbitovy

0 0 0

Pevnostní stavby

0 0 0

Hrady, zámky, tvrze, hradiště

0 0 0

Muzea

1 1 4

Témata

 

Vietnamská socialistická republika (VNM)


Socialist Republic of Vietnam

1 2.766

Články

Akce „Vietnam“

V červenci roku 1946 jsem se dostal se svým družstvem, kterému jsem velel, do léčky, kterou nám nastrojili vietnamští partyzáni. Bojoval jsem od 7 hodin ráno do 12 hodin, a teprve když jsem viděl, že jsem ztratil čtyři lidi, dal jsem povel k ústupu. Za tuto činnost jsem dostal válečný kříž.
Sergent-chef František Vaňhara, 7. dubna 1951

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 28.855

Bojoval jsem ve Vietnamu proti komunismu

Letos uplynulo 35 let od skončení vietnamské války, která i s přestávkami trvala téměř 30 let. Po neúspěšném angažmá Francie následovalo v roce 1965 nasazení americké armády v jižním Vietnamu. V březnu 1973 byli američtí vojáci staženi. Pro Spojené státy skončila doposud nejdelší a nejnepopulárnější  válka v jejich historii. Na bojišti zůstalo 58 325 mladých Američanů. Ti šťastnější, co se vrátili, si mnohdy nesli a nesou trauma války po celý život. Jak tento konflikt ovlivnil život jednoho mladého československého emigranta, kterého osud zavál až do jihovýchodní Asie?

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 18.322

Cesta Spojených států do vietnamského pekla

Americký profesionální sportovec Rocky Bleier ve Vietnamu málem přišel o obě nohy. Při jednom z pozdějších rozhovorů litoval pouze jediného. Nikdo mu nikdy neřekl, kvůli čemu to všechno bylo. Ani ve výcvikovém středisku, ani v jeho četě ve Vietnamu. „Chtěl jsem vědět, proč tam vlastně jdu,“ říkal, „ale nikdy jsem se to nedozvěděl.

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 16.994

Most Paula Doumera

Železničný most stojaci na predmestí Hanoja, ktorý bol počas Vietnamskej vojny terčom amerického letectva, oslávil v tomto roku svoje 107. narodeniny.

Ivan Halás 17.628

Operace Lorraine

Koloniální silnice číslo 2 se na severu nořila do džungle a my jsme strávili noc na malém návrší, zatímco ženisté dávali do pořádku koloniální silnici číslo 2, překopanou příkopy Viet Minhu. Dověděli jsme se, že se podílíme na operaci Lorraine.
Pavel Knihař, veterán Cizinecké legie a komandér Řádu čestné legie

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 13.419

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

Bc. Zuzana Košťálová 5.195

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorého vymedzenie je dodnes predmetom diskusie. Niektorí vedci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou a niektorí nie. V tejto práci sa budovanie štátu prekrýva s procesom postkonfliktnej rekonštrukcie vzhľadom k tomu, že budovanie štátu sa začalo po skončení konfliktu, respektíve po Indočínskej vojne. Chápe sa ako obnova socioekonomickej a politickej štruktúry spoločnosti po skončení konfliktu medzinárodnými aktérmi aj zasiahnutým štátom.

Bc. Zuzana Košťálová 11.459

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké

Pri identifikovaní príčin neúspechu budovania štátu v JV, ktoré stáli na strane USA postupujem podľa hladín analýzy zahraničnej politiky USA. Zahraničnú politiku budem analyzovať na nasledovných štyroch hladinách analýzy – na hladine medzinárodného systému, hladine štátu, hladine domácich vplyvov a hladine jednotlivca.

Bc. Zuzana Košťálová 11.840

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam

Pri identifikovaní faktorov neúspechu budovania štátu, ktoré stáli na strane samotného Južného Vietnamu som postupovala podľa štyroch pilierov – bezpečnosť , spravodlivosť a uzmierenie, sociálny a ekonomický program a vládnutie a politická účasť - ktoré vymedzujú úspešné vybudovanie štátu.

Bc. Zuzana Košťálová 11.299

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory

K externým faktorom, ktoré priamo či nepriamo pôsobili na proces budovania štátu sa môže zaradiť Severný Vietnam, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. Tieto faktory mali negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnostnú situáciu v JV. VDR nepriamo, ale aj priamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády zaistiť bezpečnosť v krajine. V prípade ZSSR a Číny sa jednalo o nepriamy vplyv. Takisto problémy v Laose a Kambodži, ktoré vzájomne súviseli so situáciou v JV by sa mohli zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV.

Bc. Zuzana Košťálová 9.883

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

Použité zdroje

Bc. Zuzana Košťálová 5.322

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy

Prílohy

Bc. Zuzana Košťálová 15.350

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

Bc. Zuzana Košťálová 10.578

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver

Program budovania štátu v Južnom Vietname začali USA v roku 1954 po Ženevských dohodách. Ženevské dohody ukončili Indočínsku vojnu a stanovili provizórnu hranicu rozdeľujúcu Vietnam na Vietnamskú demokratickú republiku a Južný Vietnam. Cieľom USA bolo vybudovať funkčný štát, ktorý by slúžil ako obranný val proti šíreniu komunistickej expanzie do ďalších krajín v Ázii. Tento pokus sa skončil neúspechom a vyvrcholil kapituláciou juhovietnamskej vlády po príchode severovietnamských vojsk do Saigonu v roku 1975. V nasledujúcom roku bol Južný Vietnam oficiálne zjednotený so Severným Vietnamom a vznikla Vietnamská socialistická republika.

Bc. Zuzana Košťálová 8.722

Region Jihočínského moře jako bezpečnostní komplex

Jihočínské moře a rostoucí zájem velmocí o něj plní titulní stránky novin. Následující text si klade za cíl zevrubnou analýzu této oblasti hned z několika dimenzí doufajíce, že tak přispěje k lepšímu pochopení této vzdálené, avšak pro geopolitiku 21. století patrně klíčové oblasti.

Juraj Nosál 9.715

Účastníci třetího odboje? Čechoslováci na bojištích jihovýchodní Asie 1945–1954 a 1964–1973

Byli to právě pohraničníci, kteří měli zásluhu na tom, že některé provokace na státních hranicích nepřerostly v konfrontaci širokého rozsahu a narušení míru. Byli to příslušníci pohraniční stráže, kdo zabezpečoval klid pro pokojný život a práci lidí nejen v pohraničí. A že neměli jednoduchou službu, o tom svědčí i historické prameny z 50. let, kdy u narušitelů státní hranice byly nalezeny zbraně, samopaly, ruční granáty a tak dále…
Z projevu poslankyně KSČM Marty Semelové ze dne 11. února 2011 na půdě Poslanecké sněmovny, projednávající návrh zákona o třetím odboji

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 12.679

Živí záviděli mrtvým

Českoslovenští dezertéři a zajatci ve vietnamských zajateckých táborech 1949-1951.

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 20.193