Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 386 příspěvků vloženo, 1050 editováno a 363 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ostatní státní vyznamenání

Témata

 

Donát řádu sv. Jana Jeruzalémského


Донат ордена св.Иоанна Иерусалимского

2 1.547

Důstojnický kříž Za statečnost při dobývání Očakova


За храбрость при взятие Очакова.( Офицерский крест.)

2 1.846

Kříž Sv. Jiří


Георгиевский крест

12 13.615

Kříž Sv. Jiří s monogramem cara Alexandra I


Знак отличия Военного ордена с вензелем Алексанра I,

3 3.818

Kříž Za bitvu u Pruského Jílové


Наградной крест за сражение при Прейсиш - Эйлау.

2 1.956

Kříž Za dobytí Bazardžiku


Наградной крест за взятие Базарджика

2 1.541

Kříž Za službu na Kavkaze 1864


Крест «За службу на Кавказе. 1864»

2 1.797

Kříž polského vojenského řádu Virtuti Militari V. stupně


1831 г. Крест "Виртути милитари", 5 ст

2 2.552

Kříž pro duchovní 1853 - 1856


Cross for clergyman 1853-1856

3 2.769

Kříž pro důstojníky Za chrabrost při dobývání Ismailu


За храбрость при взятие Измаила. Офицерский крест.

2 1.621

Kříž pro důstojníky Za chrabrost při dobývání Pragy


За храбрость при взятие Праги. Офицерский крест.

2 1.448

Medaile 1.března 1881


1 марта 1881 года

2 2.117

Medaile Kavkaz 1837


Медалъ Кавказ 1837

2 1.969

Medaile Kavkaz 1871


Медалъ Кавказ 1871

2 2.642

Medaile Za Chivinské tažení


За Хиванский поход.

2 1.859

Medaile Za bezchybnou službu u policie


Медаль За Безпорочную службу в полиции

5 2.962

Medaile Za cestu kolem světa


За путешествие кругом света

2 1.945

Medaile Za chrabrost při dobytí Očakova


За храбрость оказанную при взятие Очакова

2 1.561

Medaile Za dobytí Achulgo


Медалъ За взяатие штурмом Ахулъго

2 1.849

Medaile Za dobytí Geok-Tepe


Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе

2 1.570

Medaile Za dobytí Ismailské pevnosti


За отменную храбрость при взятие Измаила.

2 1.428

Medaile Za dobytí Schlüsselburgu 1702


"На взятие Шлиссельбурга 12 октября 1702 года"

2 1.626

Medaile Za kavkazskou expedici z roku 1799


Медаль «Воздаяние за усердие

4 1.412

Medaile Za lásku k vlasti


"За любовь к отечеству

3 1.872

Medaile Za obnovu Zimního paláce


За возобновление Зимнего дворца"

2 1.441

Medaile Za obranu Sevastopolu


Медаль «За защиту Севастополя»

3 2.185

Medaile Za očkování proti neštovicím


За прививание оспы

5 2.651

Medaile Za podrobení Západního Kavkazu


Медаль «За покорение Западного Кавказа»

2 1.666

Medaile Za pokoření chánstva Kokandského


Медаль «За покорение Ханства Кокандского»

2 1.490

Medaile Za pokoření Čečni a Dagestánu


Медаль «За покорение Чечни и Дагестана»

2 1.629

Medaile Za prokázané vojenské zásluhy 1771


"За оказанные в войске заслуги. 1771 г."

2 1.431

Medaile Za prospěšnost Nikolaje I.


Медалъ „За полезное" Николай I

4 1.542

Medaile Za přechod na švédský břeh


За переход на шведский берег

2 1.605

Medaile Za tureckou válku


Медаль «За турецкую войну»

2 1.663

Medaile Za užitečnost


За полезное.

2 1.688

Medaile Za užitečnou práci pro společnost


За полезные обществу труды 1762 г.

4 1.811

Medaile Za vynikající zásluhu


Медалъ За отличие

3 1.590

Medaile Za vítězství nad Švédy ve vodách finských


За храбрость на водах финских.

3 1.635

Medaile Za vítězství u Kagulu


На победу при Кагуле.

2 1.668

Medaile Za výtečné splnění úkolů všeobecné mobilizace v roce 1914 [1915]


? / Медаль "За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г"

3 2.730

Medaile Za zajetí čtyř švédských fregat v roce 1720


На взятие четырех шведских фрегатов при Гренгаме , 27 июля 1720 г.

2 1.298

Medaile Za zásluhy


Медалъ За достоинство

3 1.650

Medaile Zemskému vojsku


Земскому войску

2 1.774

Medaile cara Petra I. Velikého


6 6.539

Medaile na korunovaci cara Alexandra I.


Медаль За служение во время коронации 1801 года

4 1.471

Medaile pro spojence Ruska


Медалъ"Союзные России"

3 1.381

Medaile s portrétem cara Pavla I.


Медаль за отличие с вензелем Императора Павла I.

2 1.323

Medaile za bitvu „Varjaga“ a „Korejce“


Медаль За бой "Варяга" и "Корейца"

2 1.899

Medaile za chrabrost


Медаль За храбрость

8 10.528

Medaile za kampaně ve Střední Asii v letech 1853-1895.


Медаль «За походы в Средней Азии 1853-1895 г

2 1.957

Medaile za potlačení polského povstání


Медаль За усмирение польского мятежа

3 1.826

Odznak (medaile) řádu Svaté Anny


Знак отличия ордена Святой Анны

2 2.542

Odznak carské obecně prospěšné společnosti pro ženy


Знак императорское человеколюбивое общество для женщин

4 1.978

Pamětní dekorace Vlastenecké války 1812


6 5.121

Pamětní kříž Za obranu Port-Arturu


Крест «За Порт-Артур»

4 2.829

Pamětní medaile 200. výročí bitvy u Gangutu 1914


Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте»

3 3.145

Pamětní medaile Rusko-turecké války 1877-1878


Медалъ В памятъ Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.

5 4.562

Pamětní medaile Za dobytí Paříže v březnu 1814


Медаль «За взятие Парижа 14 марта 1814 г.»

5 4.104

Pamětní medaile Za tažení do Japonska 1904 - 05


Медаль «За поход в Японию»

3 2.444

Pamětní medaile k 25. výročí založení církevních farních škol


Медаль В память 25-летия образования церковно-приходских школ

4 2.147

Pamětní medaile k 50. výročí obrany Sevastopolu


В память 50-летия защиты Севастополя.

3 2.120

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812


Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.

4 3.531

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců


Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых

5 6.877

Pamětní medaile k vysvěcení Isakievského chrámu


Медалъ в памятъ освященийя Исаакиевского собора

2 2.338

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905


Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.

5 3.092

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, stříbrná


Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. / Medal on Russo-Japanese War 1904-1905, Silver

1 536

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, světlý bronz


Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. / Medal on Russo-Japanese War 1904-1905, Light Bronze

1 615

Pamětní medaile na Vítězství u Frankfurtu na Odře


4 1.826

Pamětní medaile na bitvu u Poltavy


Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы»

3 2.047

Pamětní medaile na korunovaci Alexandra III. [1883]


Commemorative Medal for the Coronation of Czar Alexander III. / Медаль "В память коронации императора Александра III"

3 3.635

Pamětní medaile na korunovaci cara Nikolaje II.


В память коронации императора Николая II.

3 3.166

Pamětní medaile na panování cara Nikolaje I.


Медаль «В память царствования Императора Николая I»

2 1.470

Pamětní medaile na plavbu flotily admirála Rožestvenského na Dálný východ.


Медаль В память похода эскадры адмирала Рожественского на Дальний Восток.

2 1.828

Pamětní medaile na uzavření míru s Turky


В память войны с Турками в 1774 г

4 1.751

Pamětní medaile na uzavření míru se Švédskem v roce 1790


За службу и храбрость. Мир с Швецией 1790 г.

4 1.431

Pamětní medaile na uzavření míru v Nystadtu


В память Ништадтского мира.

2 1.800

Pamětní medaile na uzavření míru v roce 1791


"В память заключения мира с Турцией в 1791 году",

2 1.345

Pamětní medaile na vládu Alexandra III.


Медаль В память царствования императора Александра III.

5 2.629

Pamětní medaile na vysvěcení chrámu Krista Spasitele v Moskvě


В память освящения Храма Христа Спасителя в Москве

2 1.527

Pamětní medaile na válku z let 1853-1856


В память войны 1853-1856гг.

1 2.089

Pamětní medaile porážky tureckého loďstva u Česmy


В память сожжения при Чесме турецкого флота.

2 1.616

Pamětní medaile pro příslušníky 6. Kyrysnického pluku pruské armády


"В память 25 - летия шефства имп. Николая I в 6-м кирасирском полку Прусской армии"

2 1.698

Pamětní medaile vydaná k příležitosti 50. jubilea cara Alexandra II. ve funkci čestného velitele Pruského Hulánského pluku číslo 3.


В память 50 - летия шефства императора Александра II над Прусским уланским полком"

2 2.008

Pamětní medaile za bezchybnou službu ve vězeňské stráži


Медалъ За беспорочную служву в тюремной страже

4 1.693

Pamětní medaile za odvahu při útoku a dobytí Bazardžiku


"За отличие при взятии приступом Базарджика"

2 1.686

RUS - Za obsazení Varšavy útokem v 1831 roku


2 2.935

Ruský Červený kříž a další dekorace a odznaky


39 21.530

Stříbrná a měděná medaile pro Čukče z roku 1791


Медаль для чукчей.

2 1.556

Stříbrná medaile za dobytí předměstí Pragy


За взятие Праги.

2 1.589

Vzpomínková medaile cara Nikolaje I. pro bývalé žáky vojenských škol.


В память императора Николая I для бывших воспитанников военно-учебных заведений

2 1.621

Za Perskou válku


За Персидскую войну

2 1.692

Za práci a statečnost při dobytí Gandží


За труды и храбрость при взятии Ганжи"

2 1.542

Za práci na zlepšení postavení rolníků v království Polském


За труды по устройству крестьян в Царстве Польском

2 1.375

Za tažení do Švédska přes řeku Torneo


За проход в Швецию через Торнео

2 1.463

Za vítězství nad Turky u Kinburnu


За победу над Турками при Кинбурне

3 1.769

Za zastavení morové nákazy v Oděse


За прекращение чумы в Одессе

4 1.505

Za úsilí při osvobození rolníků


За труды по освовождению крестъян

2 1.672

Čestná medaile zasloužilému vojákovi


Медаль В честь заслуженному солдату

2 1.475