Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 260 příspěvků vloženo, 1117 editováno a 288 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Spolková republika Německo (DEU)

Podkategorie

Anhaltsko-bernburské vévodství [1807-1863]

Anhaltsko-dessavské vévodství [1807-1863]

Anhaltsko-köthenské vévodství [1807-1847]

Anhaltské vévodství [1863-1918]

Bádenské markrabství [do 1803]

Bádenské kurfiřtství [1803-1806]

Bádenské velkovévodství [1806-1918]

Bavorské kurfiřtství [1621-1806]

Bavorské království [1806-1918]

Braniborsko-ansbašské knížectví [do 1792]

Brunšvické vévodství [1813-1918]

Hannoverské království [1815-1866]

Hessenské kurfiřtství [1806-1866]

Isenburské knížectví [1806-1814]

Meklenbursko-střelické velkovévodství [1815-1918]

Meklenbursko-zvěřínské velkovévodství [1815-1918]

Oldenburské velkovévodství [1815-1918]

Pruské království [1701-1918]

Salzburské arcibiskupství [do 1803]

Saské království [1806-1918]

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918]

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918]

Schwarzbursko-rudolstadtské knížectví [1711-1918]

Schwarzbursko-sondershausenské knížectví [1697-1918]

Vestfálské království [1807-1814]

Waldecké knížectví [1712-1918]

Württemberské vévodství [do 1806]

Württemberské království [1806-1918]

Würzburské velkovévodství [1806-1814]

Německé císařství [1871-1918]

Státní řády a vyznamenání

Rezortní vyznamenání

Články

Německá říše [1919-1933]

Státní řády a vyznamenání

Rezortní vyznamenání

Články

Německá / Velkoněmecká říše [1933-1945]

Státní řády a vyznamenání

Rezortní vyznamenání

Články

Německá demokratická republika [1949-1990]

Státní řády a vyznamenání

Rezortní vyznamenání

Státní řády a vyznamenání [1949-souč.]

14 14 15

Řády [1949-souč.]

0 0 0

Ostatní státní vyznamenání [1949-souč.]

14 14 15

Rezortní vyznamenání [1949-souč.]

0 0 0

Vyznamenání resortu obrany [1949-souč.]

0 0 0

Témata

 

Alsenský kříž z roku 1864


Alsen-Kreuz vom Jahre 1864

1 3.672

Annaberský kříž


Annaberg Kreuz

1 4.103

Baltický kříž


Baltenkreuz

2 5.070

Záslužný řád Federální republiky Německo


Order of Merit of the Federal Republic of Germany / Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

6 2.813

Čínská pamětní medaile


China-Denkmünze

2 3.884

Dekorace pro ženy a dívky v Prusku


2 6.059

Düppelerský útočný kříž 1864


Düppelerr Sturm-Kreuz 1864

3 4.054

Frankfurtská Stříbrná válečná medaile 1813-1814


Silberne Kriegdekmünze 1813- 1814

3 3.190

Gdaňský kříž


Kreuz von Danzig

3 3.787

Hohenlohe: Řád Fénixe


Phoenix-Orden

4 3.033

Hohenzollern: Knížecí hohenzollernský domácí řád


Furstlich Hohenzollernscher Hausorden

1 3.870

Jihozápadoafrická pamětní medaile


Südwestafrika-Denkmünze

3 3.738

Knížectví Lippe: Stříbrná civilní záslužná medaile 1816


Civil - Verdienstmedaille 1816

1 2.095

Knížectví Lippe: Vojenská bronzová záslužná medaile


Militärverdienstmedaille 1632

1 2.042

Koloniální pamětní medaile


Die Kolonialdenkmünze

1 2.697

Koloniální vyznamenání – „Lví řád“


Die Kolonialauszeichnung – „Löwenorden“

3 7.415

Kříž Bermont-Avalov


2 6.766

Kříž Fridricha Anhaltského


Anhalt Friedrichkreuz

1 3.075

Lippe - Detmold: Řád Leopolda


Leopold-Orden

10 4.313

Lippe knížectví: Pamětní medaile na tažení z roku 1866


Erinnerungsmedaile für den Feldzung vom Jahre 1866

1 2.356

Lippe-Detmold : Řád čestného kříže


Orden des Ehrenkreuzes

7 2.401

Mecklenburg-Sterlitz:Kříz za vyznamenání ve válce 1870-1871


Mecklenburg-Sterlitz:Kreuz fur Auszeichnung im Kriefe

1 2.532

Medaile Bundeswehru


Einsatzmedaille der Bundeswehr

1 2.730

Nasavská pamětní medaile z roku 1815


Waterloo-Medaille 1815

1 2.350

Nassau: Stříbrná záslužná medaile 1909


Silberne Erinnerungsmedaille 1909

2 1.953

Nassau: Záslužný řád Adolfa z Nassau


Verdienstorden Adolphs von Nassau

3 2.107

Německá čestná a pamětní medaile války 1914-18 německé čestné legie


Deutsche Ehrendenkmünze des Weltkrieges der Deutschen Ehrenlegion

1 5.123

Odznak za sestřel nízko letícího letadla


Tieffliegervernichtungsabzeichen

1 3.389

Pamětní a válečná medaile Hansovní Legie 1813-1814


Gemeinsame Kriegsdenkmünze für die Hanseatische Legion 1813-1814

1 2.596

Pamětní medaile na tažení z roku 1866


Feldzeichen für 1866

2 3.506

Pamětní medaile pro účastníky války 1914-18 spolku Kyffhäuser


Die Denkmünze für Kriegsteilnehmer 1914/1918 des Kyffhäuser-Bundes

2 6.695

Pamětní válečná medaile 1813-1815, 1863


Erinnerungs-Kriegdenkmunze fur 1813-1815, 1863

1 2.930

Pohár slávy za vítězství ve vzdušném boji


Ehrenbecher für den Sieger im Luftkampf

1 4.261

Pruský pilotní odznak


Preußen Flieger Flugzeugführerabzeichen

2 7.706

Reuss – Gera: Medaile za obětavou práci ve válečné době


Medaille für aufopfernde Tätigkeit in Kriegszeit

1 2.887

Reuss – Gera: Záslužné medaile


Reuss – Gera: Verdienstmedaillen

1 3.715

Reuss-Gera: Čestný knížecí kříž


Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz

6 5.036

Reuss-Gera: Válečný záslužný kříž „1914“


Kriegsverdienstkreuz “1914″

1 4.334

Sachsen-Altenburg: Medaile za statečnost


Sachsen-Altenburg: Tapferkeitsmedaille

1 2.650

Sachsen-Coburg-Gotha: Válečný kříž Karla Eduarda


Sachsen-Coburg-Gotha: Carl Eduard Kriegskreuz

1 3.913

Sasko-Altenburk:Pamětní a jubielní medaile z roku 1903


Sachsen-Altenburg:Medaile zum 50jährigen Regierungs-jubiläum 1903

1 2.490

Sasko-Altenburk:Pamětní medaile za účast na polním tažení 1849


Sachsen-Altenburg:Erinnerungsmedaille für den Feldzug 1849

1 2.208

Sasko-Altenburk:Stříbrná medaile vévody Arnošta s obrazem Arnošta II, 1909-1918


Sachsen-Altengurg:Herzog Ernest Medaile in Silber,Bildnis Ernest II., 1909-1918

1 2.039

Sasko-Ernestínský domácí řád


Sachsen-Ernestinischer-Hausorden

1 3.633

Sasko-Gotha-Altenburk: Válečná pamětní medaile z roku 1814-1815


Sachsen-Gotha-Altenburg: Kriegs-Denkmünze 1814-1815

1 1.849

Schaumurg-Lippe: Vojenská záslužná medaile 1850


Schaumburg-Lippe: Militar-Verdienstmedaille 1850

1 2.743

Slezský záslužný odznak - Slezská orlice


Schlesisches Bewahrungsabzeichen -Schlesischer Adler

8 13.441

Sloní řád


Elefantorden

2 4.251

Služební kříž pro důstojníky za 25 let služby


Preussen:Dienstauszeichnungen fur 25 Jáhre 1825-1920

1 3.004

Svobodná města: Bremy, Hamburk, Lübeck (Hansovní kříže 1915)


Hanseatenkreuz 1915

3 4.326

Válečná medaile 1814-1815


Sachsen-Coburg-Saalfeld : Kriegs-Denkmünze für 1814-1815

1 2.160

Válečná pamětní medaile z roku 1864


Kriegs-Denkmunze 1864

3 8.427

Záslužná medaila za záchranu v nebezpečí


Verdienstmedaille fur rettung aus Gefahr

1 2.745

Záslužný rad o vedu a umenie


Verdienstoden fur Wissenschft und Kunst

1 2.647

Zlatá, stříbrná a bronzová medaile Za statečnost z roku 1795


Goldene Tapferkeitsmedaille 1795 ( Silber, Bronze)

1 2.533

Železný kříž


Historie vzniku, vývoj, varianty a třídy Železného kříže v létech 1813 - 1957

3 42.195

Železný kříž 1957


Eisernes Kreuz 1957

2 4.555

Čestný kříž německých ozbrojených sil


Ehrenzeichen der Bundeswehr

3 1.836