Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 638 příspěvků vloženo, 2694 editováno a 304 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Články

13 0 37

Témata

 

>Suverenní řád Maltézských rytířů


Ordine Sovráno Militare Ospedaliero di San Giovani di Gerusalemme detto di Rhodi e di Malta

2 9.630

Armádny kríž z roku 1908


Armeekreuz aus dem Jahre 1908

2 6.833

Civilná záslužná medaila


Zivilverdienstmedaille

2 5.490

Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském


Ehrenmedaille für 25jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens

6 10.295

Čestná medaile za 40tileté věrné služby


Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste

3 8.935

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády


Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

52 79.594

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž


Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

16 15.673

Der Tapferkeit - Pamätná a čestná medaila


1 5.890

Der Tapferkeitsmedaile Ferdinand I.


2 4.680

Der Tapferkeitsmedaile František II.


1 3.220

Jubilejní dvorní medaile


Jubiläums-Hofmedaille

4 3.453

Jubilejní kříž 1908


Jubiläumskreuz 1908

8 19.201

Jubilejní medaile 1908 pro cizince


Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer

5 4.894

Jubilejní pamětní medaile 1898


Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

10 17.795

Karlův vojenský kříž


Karl-Truppenkreuz

13 17.736

Kríž Františka Jozefa


Franz - Joseph - Erinnerungskreuz

1 5.205

Maďarská válečná medaile pro dobrovolníky 1914


2 3.844

Mariánský kříž řádu Německých rytířů


Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens

7 13.593

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866


Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

6 7.288

Medaile za námořní plavbu 1892/93


Sea Voyage Medal 1892-93

2 2.854

Medaile za námořní plavbu 1910/12


Seereise-Denkmünze 1910/12

3 4.480

Medaile za statečnost


Tapferkeitsmedaille

19 37.992

Medaile za zranění


Verwundetenmedaille

7 8.696

Pametné medaile na cisárske manévre


9 13.103

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13


Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)

6 11.150

Pamětní bosensko-hercegovská medaile


Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

4 6.948

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.


Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

4 6.186

Pamětní válečný kříž (návrh)


Kriegserinnerungskreuz

1 3.851

Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor


Arbeiteauszeichnung für die Verpflegsbranche

1 3.504

První český "letecký" odznak


1 3.097

RUM - Pilotní odznak


7 18.098

Řád Alžběty


Elisabeth Orden

10 9.595

Řád Františka Josefa


Franz Joseph Orden

21 34.840

Stříbrná a bronzová pamětní medaile spolku Custozza - Lissa 1866


4 5.426

Tyrolské medaile


Tiroler Landesverteidigungsmedaille

8 16.789

Uhorský odznak rytierov zlatej ostrohy


2 5.260

Válečná medaile 1873


Kriegsmedaille 1873

5 14.338

Válečný kříž za civilní zásluhy


Kriegskreuz für Zivilverdienste

9 8.253

Vojenská záslužná medaile


Militär-Verdienstmedaille

16 13.315

Výkonostní odznaky rakousko-uherského námořnictva


5 8.221

Vyznamenání domobrany


Landsturm-Ehrenzeichen

6 12.062

Vyznamenání za umění a vědu


Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

4 5.006

Záslužný kříž pro duchovní


Geistliches Verdienstkreuz

5 7.428

Články

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Krátke rozprávanie o Čestnom vyznamenaní za zásluhy o Červený kríž - jeho vznik, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 15.994

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Krátke "rozprávanie" o jedinom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie, určenom výhradne pre vojenských duchovných - vznik, popis a spôsob jeho nosenia.

Ivan Chudý 17.165

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile

Ivan Chudý 6.954

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Krátke rozprávanie o Rakúsko - Uhorskom Jubilejnom kríži z roku 1908, jeho vznik, popis, ako aj spôsob nosenia...

Ivan Chudý 13.875

Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Krátke rozprávanie a najbežnejšom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie - okolnosti jeho vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 18.061

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Krátke rozprávanie u Rakúsko - Uhorskej Medaili za zranenie - okolnosti jej vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 16.944

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 1. část

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost“. Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant. Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády. Medaile „Za statečnost“ se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zbigniew Mikesz 29.704

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost.
Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant.
Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády.
Medaile „Za statečnost se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zbigniew Mikesz 29.142

Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Krátke "rozprávanie" o asi najznámejšom vyznamenaní pre dôstojníkov Rakúsko - Uhorskej monarchie, známe hlavne vďaka filmu pod názvom Signum Laudis...

Ivan Chudý 22.545

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Vojenský záslužný kríž - ocenenie pre dôstojníkov rakúskej armády za mimoriadny rozhľad, odvahu a rozhodnosť vo vojne a v dobe mieru za mimoriadnu služobnú horlivosť. Krátke rozprávanie o jeho vzniku, popis a spôsob nosenia.

Ivan Chudý 14.348