Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 445 příspěvků vloženo, 1696 editováno a 1884 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Články

13 0 37

Témata

 

>Suverenní řád Maltézských rytířů


Ordine Sovráno Militare Ospedaliero di San Giovani di Gerusalemme detto di Rhodi e di Malta

2 9.454

Armádny kríž z roku 1908


Armeekreuz aus dem Jahre 1908

2 6.751

Civilná záslužná medaila


Zivilverdienstmedaille

2 5.422

Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském


Ehrenmedaille für 25jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens

6 10.090

Čestná medaile za 40tileté věrné služby


Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste

3 8.797

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády


Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

52 78.475

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž


Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

16 15.416

Der Tapferkeit - Pamätná a čestná medaila


1 5.844

Der Tapferkeitsmedaile Ferdinand I.


2 4.647

Der Tapferkeitsmedaile František II.


1 3.165

Jubilejní dvorní medaile


Jubiläums-Hofmedaille

4 3.404

Jubilejní kříž 1908


Jubiläumskreuz 1908

8 19.020

Jubilejní medaile 1908 pro cizince


Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer

5 4.834

Jubilejní pamětní medaile 1898


Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

10 17.425

Karlův vojenský kříž


Karl-Truppenkreuz

13 17.521

Kríž Františka Jozefa


Franz - Joseph - Erinnerungskreuz

1 5.160

Maďarská válečná medaile pro dobrovolníky 1914


2 3.802

Mariánský kříž řádu Německých rytířů


Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens

7 13.306

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866


Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

6 7.200

Medaile za námořní plavbu 1892/93


Sea Voyage Medal 1892-93

2 2.775

Medaile za námořní plavbu 1910/12


Seereise-Denkmünze 1910/12

3 4.408

Medaile za statečnost


Tapferkeitsmedaille

19 37.471

Medaile za zranění


Verwundetenmedaille

7 8.590

Pametné medaile na cisárske manévre


9 12.866

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13


Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)

6 10.918

Pamětní bosensko-hercegovská medaile


Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

4 6.873

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.


Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

4 6.117

Pamětní válečný kříž (návrh)


Kriegserinnerungskreuz

1 3.790

Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor


Arbeiteauszeichnung für die Verpflegsbranche

1 3.476

První český "letecký" odznak


1 3.069

RUM - Pilotní odznak


7 17.806

Řád Alžběty


Elisabeth Orden

10 9.527

Řád Františka Josefa


Franz Joseph Orden

21 34.483

Stříbrná a bronzová pamětní medaile spolku Custozza - Lissa 1866


4 5.349

Tyrolské medaile


Tiroler Landesverteidigungsmedaille

8 16.622

Uhorský odznak rytierov zlatej ostrohy


2 5.201

Válečná medaile 1873


Kriegsmedaille 1873

5 14.012

Válečný kříž za civilní zásluhy


Kriegskreuz für Zivilverdienste

9 8.157

Vojenská záslužná medaile


Militär-Verdienstmedaille

16 13.108

Výkonostní odznaky rakousko-uherského námořnictva


5 8.104

Vyznamenání domobrany


Landsturm-Ehrenzeichen

6 11.961

Vyznamenání za umění a vědu


Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

4 4.962

Záslužný kříž pro duchovní


Geistliches Verdienstkreuz

5 7.335

Články

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Krátke rozprávanie o Čestnom vyznamenaní za zásluhy o Červený kríž - jeho vznik, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 15.669

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Krátke "rozprávanie" o jedinom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie, určenom výhradne pre vojenských duchovných - vznik, popis a spôsob jeho nosenia.

Ivan Chudý 16.906

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile

Ivan Chudý 6.775

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Krátke rozprávanie o Rakúsko - Uhorskom Jubilejnom kríži z roku 1908, jeho vznik, popis, ako aj spôsob nosenia...

Ivan Chudý 13.676

Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Krátke rozprávanie a najbežnejšom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie - okolnosti jeho vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 17.750

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Krátke rozprávanie u Rakúsko - Uhorskej Medaili za zranenie - okolnosti jej vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 16.593

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 1. část

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost“. Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant. Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády. Medaile „Za statečnost“ se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zbigniew Mikesz 29.252

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost.
Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant.
Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády.
Medaile „Za statečnost se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zbigniew Mikesz 28.686

Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Krátke "rozprávanie" o asi najznámejšom vyznamenaní pre dôstojníkov Rakúsko - Uhorskej monarchie, známe hlavne vďaka filmu pod názvom Signum Laudis...

Ivan Chudý 22.274

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Vojenský záslužný kríž - ocenenie pre dôstojníkov rakúskej armády za mimoriadny rozhľad, odvahu a rozhodnosť vo vojne a v dobe mieru za mimoriadnu služobnú horlivosť. Krátke rozprávanie o jeho vzniku, popis a spôsob nosenia.

Ivan Chudý 14.073