Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 322 příspěvků vloženo, 1121 editováno a 307 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Rakousko-Uhersko [1867-1918]

Podkategorie

Články

13 0 37

Témata

 

>Suverenní řád Maltézských rytířů


Ordine Sovráno Militare Ospedaliero di San Giovani di Gerusalemme detto di Rhodi e di Malta

2 10.116

Armádny kríž z roku 1908


Armeekreuz aus dem Jahre 1908

2 7.111

Civilná záslužná medaila


Zivilverdienstmedaille

2 5.614

Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském


Ehrenmedaille für 25jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens

6 10.730

Čestná medaile za 40tileté věrné služby


Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste

3 9.376

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády


Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

52 82.840

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž


Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

16 16.349

Der Tapferkeit - Pamätná a čestná medaila


1 6.090

Der Tapferkeitsmedaile Ferdinand I.


2 4.798

Der Tapferkeitsmedaile František II.


1 3.390

Jubilejní dvorní medaile


Jubiläums-Hofmedaille

4 3.616

Jubilejní kříž 1908


Jubiläumskreuz 1908

8 19.889

Jubilejní medaile 1908 pro cizince


Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer

5 5.085

Jubilejní pamětní medaile 1898


Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

10 18.823

Karlův vojenský kříž


Karl-Truppenkreuz

13 18.537

Kríž Františka Jozefa


Franz - Joseph - Erinnerungskreuz

1 5.301

Maďarská válečná medaile pro dobrovolníky 1914


2 3.947

Mariánský kříž řádu Německých rytířů


Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens

7 14.072

Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory 1866


Prager Bürgerwehr-Medaille 1866

6 7.605

Medaile za námořní plavbu 1892/93


Sea Voyage Medal 1892-93

2 2.993

Medaile za námořní plavbu 1910/12


Seereise-Denkmünze 1910/12

3 4.676

Medaile za statečnost


Tapferkeitsmedaille

19 39.668

Medaile za zranění


Verwundetenmedaille

7 9.107

Pametné medaile na cisárske manévre


9 13.733

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13


Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)

6 11.755

Pamětní bosensko-hercegovská medaile


Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

4 7.221

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.


Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

4 6.345

Pamětní válečný kříž (návrh)


Kriegserinnerungskreuz

1 3.996

Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor


Arbeiteauszeichnung für die Verpflegsbranche

1 3.644

První český "letecký" odznak


1 3.216

RUM - Pilotní odznak


7 18.943

Řád Alžběty


Elisabeth Orden

10 9.866

Řád Františka Josefa


Franz Joseph Orden

21 35.889

Stříbrná a bronzová pamětní medaile spolku Custozza - Lissa 1866


4 5.680

Tyrolské medaile


Tiroler Landesverteidigungsmedaille

8 17.616

Uhorský odznak rytierov zlatej ostrohy


2 5.497

Válečná medaile 1873


Kriegsmedaille 1873

5 15.119

Válečný kříž za civilní zásluhy


Kriegskreuz für Zivilverdienste

9 8.661

Vojenská záslužná medaile


Militär-Verdienstmedaille

16 13.910

Výkonostní odznaky rakousko-uherského námořnictva


5 8.508

Vyznamenání domobrany


Landsturm-Ehrenzeichen

6 12.432

Vyznamenání za umění a vědu


Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

4 5.163

Záslužný kříž pro duchovní


Geistliches Verdienstkreuz

5 7.688

Články

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Krátke rozprávanie o Čestnom vyznamenaní za zásluhy o Červený kríž - jeho vznik, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 16.592

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Krátke "rozprávanie" o jedinom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie, určenom výhradne pre vojenských duchovných - vznik, popis a spôsob jeho nosenia.

Ivan Chudý 17.814

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile

Ivan Chudý 7.550

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Krátke rozprávanie o Rakúsko - Uhorskom Jubilejnom kríži z roku 1908, jeho vznik, popis, ako aj spôsob nosenia...

Ivan Chudý 14.867

Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Krátke rozprávanie a najbežnejšom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie - okolnosti jeho vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 18.803

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Krátke rozprávanie u Rakúsko - Uhorskej Medaili za zranenie - okolnosti jej vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

Ivan Chudý 17.661

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 1. část

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost“. Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant. Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády. Medaile „Za statečnost“ se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zbigniew Mikesz 30.919

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost.
Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant.
Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády.
Medaile „Za statečnost se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zbigniew Mikesz 30.445

Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Krátke "rozprávanie" o asi najznámejšom vyznamenaní pre dôstojníkov Rakúsko - Uhorskej monarchie, známe hlavne vďaka filmu pod názvom Signum Laudis...

Ivan Chudý 23.349

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Vojenský záslužný kríž - ocenenie pre dôstojníkov rakúskej armády za mimoriadny rozhľad, odvahu a rozhodnosť vo vojne a v dobe mieru za mimoriadnu služobnú horlivosť. Krátke rozprávanie o jeho vzniku, popis a spôsob nosenia.

Ivan Chudý 14.914